หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองโป่ง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองโป่ง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 311 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา
ประเภทป่า : อื่น ๆ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาขึ้นเป็นแนวขอบเขตหมู่บ้าน และมีภูเขาลูกเล็กลูกน้อยขึ้นสลับกันในหมู่บ้าน ลักษณะเป็นภูเขาหินปูนมีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นสลับกันไปส่วนใหญ่จะเป็นป่าไผ่รวก
หมู่บ้าน : หนองโป่ง (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/3514
ผู้ตรวจสอบ : นายประทีป เอกฉันท์
สภาพป่า :
    โดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ มีต้นไม้ขึ้นสลับกับไผ่ ต้นไม้ส่วนใหญ่จะเห็นต้นไม้รุ่นท่ี 2 เพิงเริ่มจะโตขนาดต้นไม้ความโตหรือเส้นรอบวง 30-20 ซม. ต้นไม้ที่พบเห็นในป่า เช่น ต้นเป้า ขันทองพยาบาท เสลา ตะไล อินทนิล คูน และไผ่ชนิดต่าง ๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :