หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านห้วยสะพานสามัคคี  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านห้วยสะพานสามัคคี
ปีที่เริ่มโครงการ : 2556
ที่ตั้ง : ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 2094 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : โดยทั่วไปของป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามมัคคี เป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินทรายไม่ซับน้ำ รอบข้างเป็นที่ทำกินปลูกพืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง และอ้อย
หมู่บ้าน : ห้วยสะพาน (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/4475
ผู้ตรวจสอบ : นายประทีป เอกฉันท์
สภาพป่า :
    โดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง สลับกับป่าเบญจพรรณ ประกอบด้วยไม้ขนาดกลาง เป็นไม้รุ่นที่สองที่ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ไว้ เช่น เต็ง รัง มะค่าแต้ ขี้หนอน ประดู่ แดง สะเดา
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :