หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านห้วยผาก72 พรรษามหาราชินี (แปลง 1-3)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านห้วยผาก72 พรรษามหาราชินี (แปลง 1-3)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 718 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองรี จ.กาญจนบุรี
สถาพทั่วไป : เป็นป่าภูเขามีทั้งขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และเป็นเนินเขาขนาดเล็ก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี ลักษณะดินเป็นดินร่วนบางพื้นที่เป็นดินลูกรังอยู่ติดกับพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน
หมู่บ้าน : ห้วยผาก (หมู่ 19)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/16
ผู้ตรวจสอบ : นายบัญญัติ ซุยลา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเดิมที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่มีความหลากหลาย ลักษณะป่ามีทั้งป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบเห็น ได้แก่ ประดู่ มะค่าแต้ มะค่าโมง โมกมัน ตะแบก คูน ไม้แดง ไม้พอง ไผ่รวก ไผ่นวน ไผ่ป่า เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรสนับสนุน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :