หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านแซวกลาง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านแซวกลาง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
เนื้อที่ : 1829 ไร่ 0 งาน 60 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงทอดยาวไปตามถนนบ้านแซว-กิ่วกาญจน์ ป่าชุมชนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : บ้านแซวกลาง (หมู่ 14)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2567
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/3704 ลว 14 มี.ค. 57
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวภัสราสร พรหมโชติ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีไม้ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ขึ้นเต็มพื้นที่ป่า และลูกไม้ที่กำลังเจริญเติบโต นอกจากนี้ยังมีพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด ได้แก่ สบู่เลือด ม้ากระทืบโรง มะเขือแจ้เครือ ชะค้าน ฮ่อสะพายควาย และมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น กระรอก ไก่ป่า หมูป่า เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/10081 ลว 13 ต.ค. 47
ผู้ตรวจสอบ : นายพงษเดช รัตนานุกูล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :