หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนตำบลบ้านแซว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนตำบลบ้านแซว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
เนื้อที่ : 218 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบต่อเนื่องถึงเนินเขาเตี้ย อยู่ติดกับหมู่บ้าน มีถนนเป็นขอบเขตทางใต้ของพื้นที่ เป็นพื้นที่ร่วมกันของบ้านป่าตึง หมู่ที่ 5 ,บ้านเกาะผาคำ หมู่ที่ 6 และบ้านหัวกว๊าน หมู่ที่ 15
หมู่บ้าน : หัวกว้าน (หมู่ 15)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/10081 ลว 13 ต.ค. 47
ผู้ตรวจสอบ : นายพงษเดช รัตนานุกูล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังเป็นส่วนใหญ่ผสมป่าเบญจพรรณบางส่วน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :