หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองใหญ่ (แปลง 1-3)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองใหญ่ (แปลง 1-3)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 1689 ไร่ 0 งาน 11 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองรี จ.กาญจนบุรี
สถาพทั่วไป : สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขา พื้นที่มีระดับความสูง 190-390 เมตร จากระดับน้ำทะเล ป่าไม้มีลักษณะเป็นป่ารกทึบ อยู่ติดกับลำห้วยสายสำคัญ คือ ห้วยลำตะเพิน รอบบริเวณป่าเป็นที่ดินทำกินของชาวบ้าน
หมู่บ้าน : หนองใหญ่ (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/16917
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวสมจิตร์ หวังดิลก
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง สภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ ชนิดพรณณไม้นานาชนิด ได้แก่ แดง ประดู่ อ้อยช้าง ซาก เต็ง รัง มะกอกป่า เป็นต้น สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ ไก่ป่า อีเห็น หมูป่า กระแต ตุ่น เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรสนับสนุนจัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/5764
ผู้ตรวจสอบ : นายประทีป เอกฉันท์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง โดยทั่วไปเป็นป่ารุ่นที่ 2 ที่เริ่มฟื้นคืนสภาพความสมบูรณ์ บนเขามีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นกระจายทั่วพื้นท่ และไม้คลุมดินขึ้นปกคลุมปานกลาง ชนิดพันธุ์ไม้ ได้แก่ ประดู่ มะค่าแต้ งิ้วป่า เต็ง รัง ซาก บริเวณที่ราบชายป่าพบไผ่ป่าขึ้นอยู่จำนวนมาก ไม้ไผ่ป่า ไผ่รวก ไผ่นวล ขี้แรด เล็บเหยี่ยว เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สมให้ดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :