หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านหนองไข่เน่า  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านหนองไข่เน่า
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
เนื้อที่ : 11 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบมีต้นไม้ใหญ่ เล็ก ขึ้นรอบบริเวณพื่้นที่ป่า เช่น ต้นประดู่ สะเดา และไม้กินได้อื่นๆ
หมู่บ้าน : บ้านหนองไข่เน่า (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/5769 ลว. 9 เมษายน 2556
ผู้ตรวจสอบ : นายรักษา สุนินทบูรณ์
สภาพป่า :
    มีหญ้าปกคลุมเต็มพื้นที่ และมีต้นไม้ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ขึ้นกระจัดกระจายรอบพื้นที่ป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/5769 ลว. 9 เมษายน 2556
ผู้ตรวจสอบ : นายรักษา สุนินทบูรณ์
สภาพป่า :
    มีหญ้าปกคลุมเต็มพื้นที่ และมีต้นไม้ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ขึ้นกระจัดกระจายรอบพื้นที่ป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :