หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชาบ้านท่าไม้ยาว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชาบ้านท่าไม้ยาว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 13 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นป่าเต็งรังที่เหลืออยู่กลางหมู่บ้าน ลักษณะพื้นที่เป็นหินปนดินแดงสลับหินขนาดใหญ่
หมู่บ้าน : ท่าไม้ยาว (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/20797
ผู้ตรวจสอบ : นายประทีป เอกฉันท์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง ที่ตามธรรมชาติ ในช่วงสมัยก่อนถูกชาวบ้านตัดไปใช้ประโยชน์เกือบหมด ตอนนี้ต้นเต็ง รัง เป็นไม้รุ่นที่ 2 แล้วที่เหลืออยู่ชาวบ้านจึงช่วยกันอนุรักษ์ไว้ สภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรสนับสนุนให้บ้านท่าไม้ยาวจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :