หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหินงามพุพลู (แปลงที่ 1-3)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหินงามพุพลู (แปลงที่ 1-3)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 627 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังใหญ่ และป่าแม่น้ำน้อย จ.กาญจนบุรี
สถาพทั่วไป : เป็นหมู่ที่ติดชายแดนประเทศพม่า และมีภูเขาล้อมรอบลักษณะเป็นก้นกะทะน้ำจะขังในช่วงฤดูฝน ลักษณะป่าเป็นป่าเบญจพรรณ มีไม้จำพวก แดง ประดู่ อินทนิล เสลา ขานาง และไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ เป็นไม้ประจำท้องถิ่น
หมู่บ้าน : หินงามพุพลู (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/3756 ลว 8 มี.ค. 59
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/16917
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวสมจิตร์ หวังดิลก
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ สลับป่าเต็งรัง ประกอบด้วย ไม้แดง ไม้ประดู่ เสลา อินทนิล ขานาง ต้นหว้า เป็นต้น สัตว์ป่าที่พบเห็น จำพวก หมูป่า เก้ง ชะมด อีเห็น ไก่ป่า และนกชนิดต่าง ๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรสนับสนุนจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :