หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองปลิง (แปลงที่ 1-3)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองปลิง (แปลงที่ 1-3)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2553
ที่ตั้ง : ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 1501 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอนแสลบ และป่าเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
สถาพทั่วไป : เป็นป่าภูเขา มีพื้นที่ราบ บริเวณโดนรอบเป็นป่า และพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้าน ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายและดินลูกรัง
หมู่บ้าน : หนองปลิง (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/25669
ผู้ตรวจสอบ : นายประทีป เอกฉันท์
สภาพป่า :
    มีความสมบูรณ์ปานกลาง ลักษณะป่าเป็นป่าผสมป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น มีไม้ขนาดกลาง และไม้คลุมดิน ไม้ขนาดใหญ่มีปริมาณเล็กน้อย ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบเห็น ได้แก่ ประดู่ งิ้ว มะค่าแต้ มะกอกป่า ชงโค แดง ไผ่รวก ไผ่ป่า เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :