หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยผาก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยผาก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
เนื้อที่ : 878 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงสลับเตี้ยเป็นแนวยาวเหนือใต้ของพื้นที่ในหมู่บ้าน เป็นดินลูกรัง บริเวณที่ราบเชิงเขาเป็นพื้นที่ทำการเกษตรกรรม
หมู่บ้าน : บ้านห้วยผาก (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/19303 ลว 18 พ.ย. 59
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/2598 ลว 12 ก.พ. 51
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยรัตน์ จันทรศาลทูล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ชนิดไม้ที่พบขึ้นอยู่ภายในป่า ได้แก่ มะค่าแต้ มะค่าโมง เปล้า อ้อยช้าง ไผ่นวล ไผ่รวก เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สามารถจัดตั้งทำป่าชุมชนได้ พื้นที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กรมป่าไม้กำหนด

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :