หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านท่าพันโฮง หมู่ที่ 9  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านท่าพันโฮง หมู่ที่ 9
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
เนื้อที่ : 790 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ดอน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย หมู่บ้านอยู่ทางทิศตะวันตก ห่างจากตัวอำเภอนาทม มีระยะทางโดยประมาณ 14 กิโลเมตร พื้นที่ป่าชุมชนอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศใต้ มีระยะทางโดยประมาณ 1,800 เมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครพนม มีระยะทางโดยประมาณ 114 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : ท่าพันโฮง (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/24049
ผู้ตรวจสอบ : นายจุมพล ช่างอินทร์
สภาพป่า :
    สภาพป่า สภาพทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น สะฝาง, ยางนา, ตีนเป็ด, พอก, ไผ่, ประดู่ ฯลฯ สัตว์ป่าที่พบ เช่น หนู, ไก่ป่า, จอมพอน, งู ฯลฯ พืชอาหารที่พบ เช่น เห็ดโคน, เห็ดขอนขาว, เห็ดละโงก, เห็ดผึ้ง ฯลฯ พืชสมุนไพร เช่น เปล้าน้อย, เปล้าใหญ่, ตากวาง, ตาไก้, บอระเพ็ด ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าโดยทั่วไปเสื่อมโทรมเป็นอันมากเหมาะแก่ การฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนได้อย่างยั่งยืน เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :