หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านประชาร่วมใจ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านประชาร่วมใจ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2549
ที่ตั้ง : ต.ป่าซาง อ.กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
เนื้อที่ : 1137 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงมีลักษณะทอดยาวไปตามถนนสายป่าซาง-เชียงของ ป่าชุมชนตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันออกของหมู่บ้าน อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : บ้านประชาร่วมใจ (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2567
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/3704 ลว 14 มี.ค. 57
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวภัสราสร พรหมโชติ
สภาพป่า :
    ป่าชุมชนบ้านประชาร่วมใจเป็นป่าเบญจพรรณ สภาพดินเป็นดินร่วน ป่าชุมชนมีไม้หลากหลายชนิดขึ้นอยู่เต็มพื้นที่ ได้แก่ สัก มะค่าโมง ประดู่ ไผ่ซาง ไผ่ไร่ แดง ตะเคียน ยมหิน จำปี แคทราย ตุ้มเต๋น มะกอกป่า มะไฟ กระท้อนป่า เต็ง รัง มะกอกเกลื้อน สัตว์ป่า ได้แก่ หมูป่า กระรอก งูชนิดต่าง ๆ นกชนิดต่าง ๆ กระต่ายป่า ตุ่น อีเห็น สมุนไพร ได้แก่ ม้ากระทืบโรง บอระเพ็ด ชะค้านแดง รางจืด โด่ไม่รู้ล้ม กระชายป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2549ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/11633 ลว 5 ก.ย.49
ผู้ตรวจสอบ : นายสุรศักดิ์ วณิชอนุกูล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :