หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านพุม่วง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านพุม่วง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
เนื้อที่ : 2 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน : บ้านพุม่วง (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/11417 ลว 25 มิ.ย. 61
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 10 เม.ย.43
ผู้ตรวจสอบ : นายยุทธนา ฉิมสวัสดิ์
สภาพป่า :
    สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าเต็ง-รัง ไม่พบไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ มีสภาพค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ไม้ป่าที่สามารถนำมาเป็นอาหารได้ยังไม่มี นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่บ้าง จึงเห็นควรให้มีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สามารถจัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :