หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านหาดทรายเพ หมู่ที่ 5  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านหาดทรายเพ หมู่ที่ 5
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
เนื้อที่ : 42 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสลับกับพื้นที่ดอน พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่น้ำท่วม ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย หมู่บ้านอยู่ห่างจากตัวอำเภอท่าอุเทนไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 43 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครพนมไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 60 กิโลเมตร หมู่บ้านติดกับแม่น้ำโขง
หมู่บ้าน : หาดทรายเพ (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส.1605.43/24049 ลว17/12/2555
ผู้ตรวจสอบ : นายจุมพล ช่างอินทร์
สภาพป่า :
    สภาพทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น แดง, ประดู่, พรรชาติ, กระบก ฯลฯ สัตว์ป่าที่พบ เช่น กระรอก, ไก่ป่า, หมาจิ่งจอก, จักจั่น, งู, นก, หนู, กิ้งก่า ฯลฯ พืชอาหารที่พบ เช่น เห็ดต่างๆ, เห็ดดิน, เห็ดไข่, เห็ดบด, เห็ดขอนขาว ฯลฯ พืชสมุนไพร เช่น ยานาง, เป้าน้อย ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าโดยทั่วไปเสื่อมโทรมเป็นอันมากเหมาะแก่การฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนได้อย่างยั่งยืน เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :