หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านพิมาน หมู่ที่ 3  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านพิมาน หมู่ที่ 3
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
เนื้อที่ : 27 ไร่ 0 งาน 73 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ดอน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย หมู่บ้านอยู่ห่างจากตัวอำเภอนาแกไปทางทิศใต้ มีระยะทางโดยประมาณ 6 กิโลเมตร พื้นที่ป่าชุมชนอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศใต้ มีระยะทางโดยประมาณ 300 เมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครพนม มีระยะทางโดยประมาณ 50 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : พิมาน (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/24049 ลว.17/12/2555
ผู้ตรวจสอบ : นายจุมพล ช่างอินทร์
สภาพป่า :
    สภาพทั่วไปเป็นป่าดิบแล้ง พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ยาง, กระบาก, ตะเคียนทอง, ตะแบก, ประดู่, กระบก ฯลฯ สัตว์ป่าที่พบ เช่น นก, หนู, งู ฯลฯ พืชอาหารที่พบ เช่น เห็ดปลวก, เห็ดดิน, เห็ดผึ้ง, เห็ดก่อ ฯลฯ พืชสมุนไพร เช่น เปล้าน้อย, เปล้าใหญ่ ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าโดยทั่วไปเสื่อมโทรมเป็นอันมากเหมาะแก่ การฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนได้อย่างยั่งยืน เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :