หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านใหม่วังเซือม หมู่ที่ 9  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านใหม่วังเซือม หมู่ที่ 9
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
เนื้อที่ : 30 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบ้านโพนสว่างและป่าปลาปาก จ.นครพนม
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง ลักษณะดินเป็นดินลูกรัง หมู่บ้านอยู่ทางทิศเหนือของตัวอำเภอปลาปาก มีระยะทางโดยประมาณ 12 กิโลเมตร พื้นที่ป่าชุมชนอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศใต้ มีระยะทางโดยประมาณ 600 เมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครพนม ระยะทาง 33 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : ใหม่วังเชื่อม (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/2075 ลว17/2/2557
ผู้ตรวจสอบ : นายจุมพล ช่างอินทร์
สภาพป่า :
    สภาพทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น เต็ง, รัง, พลวง, รกฟ้า, แสลงใจ, ติ้ว ยอป่า ฯลฯ สัตว์ป่าที่พบ เช่น หนูนา, ไก่ป่า, งู, กิ้งก่า, ฯลฯ พืชอาหารที่พบ เช่น เห็ดโคน, เห็ดเพาะ , เห็ดขอนขาว, เห็ดละโงก ฯลฯ พืชสมุนไพร เช่น ตาไก้, ตากวาง, เปล้าน้อย, เปล้าใหญ่, นมสาว, ตองทุ่ง ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าโดยทั่วไปเสื่อมโทรมเป็นอันมากเหมาะแก่ การฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนได้อย่างยั่งยืน เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :