หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเขาพลัด  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเขาพลัด
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
เนื้อที่ : 73 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นเขาหินปูน ดินดำปนหิน เป็นเขาสูงมีหน้าผา
หมู่บ้าน : เขาพลัด (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1605.33/5660 ลว.27 มี.ค. 52
ผู้ตรวจสอบ : นายสมยุทธ ไตรยะพานิช
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้หลายชนิด เช่น ปรง ตะแบก จันทน์ผา จันแดง มะกอก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่แปลงที่ 1 บางส่วนอยู่ในแปลงคำขอประทานบัตรที่ 104/2533 ของห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมศิลา ซึ่งผู้ประกอบการรายนี้ไม่ขัดข้องที่จำนำพื้นที่ดังกล่าวไปจัดทำโครงการป่าชุมชนแต่อย่างใดรายละเอียดตามหนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมศิลา ฉบับลงวันที่ 9 กันยายน 2551 เห็นสมควรให้จัดตั้งป่าชุมชนได้ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :