หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านคำพี้น้อย หมู่ที่ 5  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านคำพี้น้อย หมู่ที่ 5
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม
เนื้อที่ : 45 ไร่ 3 งาน 78 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย หมู่บ้านอยู่ทางทิศเหนือของตัวอำเภอนาแก มีระยะทางโดยประมาณ 16 กิโลเมตร พื้นที่ป่าชุมชนอยู่ห่างจากหมู่บ้าน ไปทางทิศตะวันตก มีระยะทางโดยประมาณ 1,000 เมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครพนม ระยะทาง 71 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : คำพี้น้อย (หมู่ 5), คำพี้น้อย (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/2075 ลว.17/2/2557
ผู้ตรวจสอบ : นายจุมพล ช่างอินทร์
สภาพป่า :
    สภาพทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ยาง, ชาด, พะยูง, ประดู่, แดง, กระบาก, กระบก, ไผ่ ฯลฯ สัตว์ป่าที่พบ เช่น นก, หนูท้องขาว, กระรอก, กระแต, แลน ฯลฯ พืชอาหารที่พบ เช่น เห็ดโคน, เห็ดละโงก, เห็ดผึ้ง, เห็ดไคล, เห็ดขอน ฯลฯ พืชสมุนไพร เช่น ม้ากระทืบโรง, ตาไก้ , ตากวาง, กำลังพญาเสือโคร่ง ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าโดยทั่วไปเสื่อมโทรมเป็นอันมากเหมาะแก่ การฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนได้อย่างยั่งยืน เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :