หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 6  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 6
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม
เนื้อที่ : 11 ไร่ 0 งาน 64 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย หมู่บ้านอยู่ทางทิศเหนือของตัวอำเภอนาแก มีระยะทางโดยประมาณ 18 กิโลเมตร พื้นที่ป่าชุมชนอยู่ห่างจากหมู่บ้าน ไปทางทิศตะวันตก มีระยะทางโดยประมาณ 300 เมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครพนม ระยะทาง 83 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : บ้านกลาง (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/2075 ลว.17/4/2557
ผู้ตรวจสอบ : นายจุมพล ช่างอินทร์
สภาพป่า :
    สภาพทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ประดู่, จิก, รัง, ติ้ว, ตูมกา ฯลฯ สัตว์ป่าที่พบ เช่น กระต่าย, กระแต, กระรอก, กิ้งก่า ฯลฯ พืชอาหารที่พบ เช่น เห็ดโคน, หน่อไม้, เห็ดขอน, เห็ดเผาะ, เห็ดละโงก ฯลฯ พืชสมุนไพร เช่น ม้ากระทืบโรง, ตาไก้ , ตากวาง, สีดาป่า ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าโดยทั่วไปเสื่อมโทรมเป็นอันมากเหมาะแก่ การฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนได้อย่างยั่งยืน เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :