หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 124 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2561 ป่าชุมชนบ้านคลองชม
    บ้านคลองชม (หมู่ 6) ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-3-16
2561 ป่าชุมชนบ้านสะพานหินล่าง
    บ้านสะพานหินล่าง (หมู่ 5) ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-1-87
2561 ป่าชุมชนบ้านหินลาด
    บ้านหินลาด (หมู่ 8) ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า :
257-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านคลองขวางพัฒนา
    บ้านคลองขวางพัฒนา (หมู่ 9) ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
116-2-21
2561 ป่าชุมชนบ้านทัพนคร
    บ้านทัพนคร (หมู่ 6) ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
938-1-60
2561 ป่าชุมชนบ้านแหลม
    บ้านแหลม (หมู่ 4) ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
64-2-87
2561 ป่าชุมชนบ้านบึงชนังล่าง
    ่บ้านบึงชนังล่าง (หมู่ 5) ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-2-6
2561 ป่าชุมชนบ้านแสมด
    บ้านแสมด (หมู่ 9) ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาสนาดก์
    นาสนาดก์ (หมู่ 3) ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า :
33-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแปลง
    บ้านแปลง (หมู่ 6) ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
659-1-36
2561 ป่าชุมชนบ้านซับมงคล
    บ้านซับมงคล (หมู่ 10) ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
662-1-69
2561 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านโพธิ์ (หมู่ 1) ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า :
100-2-20
2561 ป่าชุมชนบ้านพญากำพุช
    บ้านพญากำพุช (หมู่ 2) ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-3-30
2561 ป่าชุมชนบ้านทุ่งกร่าง
    บ้านทุ่งกร่าง (หมู่ 4) ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-2-55
2561 ป่าชุมชนบ้านตาเลียว
    บ้านตาเสียว (หมู่ 8) ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
356-2-88
2561 ป่าชุมชนบ้านโชคดี
    บ้านโชคดี (หมู่ 4) ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
572-1-8
2561 ป่าชุมชนบ้านบ่อเวฬุ
    บ้านบ่อเวฬุ (หมู่ 1) ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
120-3-36
2561 ป่าชุมชนบ้านแสงแดง
    บ้านแสงแดง (หมู่ 6) ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
45-0-55
2561 ป่าชุมชนบ้านสะพานหินบน
    สะพานหินบน (หมู่ 3) ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-1-8
2561 ป่าชุมชนบ้านเขาทอง
    บ้านเขาทอง (หมู่ 7) ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
395-3-43
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    บ้านหนองบัว (หมู่ 9) ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านเขามะปริง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านเขามะปริง (หมู่ 5) ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
130-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านจางวาง
    บ้านจางวาง (หมู่ 2) ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า :
453-3-0
2560 ป่าชุมชนบ้านบึงชนังบน (แปลงที่ 1-4)
    บ้านบึงชนังบน (หมู่ 6) ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
930-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านคลองยายไท
    ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
-
2559 ป่าชุมชนบ้านเครือหวาย
    ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
51-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านคลองคต
    ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,140-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านวังอีแอ่น
    วังอีแอ่น (หมู่ 1) ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
29-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านวังพอก
    ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า :
-
2556 ป่าชุมชนบ้านวังยายมุก
    วังยายมุก (หมู่ 10) ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านดงชะมูล
    ท่าช้าง (หมู่ 2) ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-2-92
2556 ป่าชุมชนบ้ารการเคหะ2
    การเคหะ2 (หมู่ 12) ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-52
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านเกาะขวาง
    บ้านเกาะขวาง (หมู่ 6) ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
146-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านบ่อชะอม
    ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
69-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาฆ้อง
    ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
735-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านคลองกะพง
    ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
124-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านแก้ว
    บ้านแก้ว (หมู่ 7) ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
190-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านเนินท้ายวัด
    บ้านเนินท้ายวัด (หมู่ 2) ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
166-0-77
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตะเคียนเฒ่า
    ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
79-1-23
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านชำโสม
    บ้าชำโสม (หมู่ 10) ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
100-2-44
2551 ป่าชุมชนบ้านนาบุญ
    นาบุญ (หมู่ 18) ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
49-2-31
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่
    ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านวังอีแอ่น
    วังอีแอ่น (หมู่ 8) ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
185-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านบ่อโบกปูน
    บ่อโบกปูน (หมู่ 6) ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
141-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านคลองใหม่
    คลองใหม่ (หมู่ 15) ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
9-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านสุขใจ
    สุขใจ (หมู่ 7) ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
175-3-0
2549 ป่าหมู่บ้านตาหน่อง
    ตาหน่อง (หมู่ 1) ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
23-1-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหินดาด
    หินดาด (หมู่ 8) ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-1-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านช่องกะพัด
    ช่องกะพัด (หมู่ 2) ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
24-2-0
2549 ป่าหมู่บ้านแสงทอง
    แสงทอง (หมู่ 13) ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
13-3-0
2549 ป่าหมู่บ้านวังตาเมือง
    วังตาเมือง (หมู่ 11) ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
11-1-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหางแมว
    หางแมว (หมู่ 4) ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
21-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโกรก
    โกรก (หมู่ 6) ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำใส
    หนองน้ำใส (หมู่ 10) ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองหงษ์
    หนองหงษ์ (หมู่ 14) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแถว
    แถว (หมู่ 3) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองฉวี
    หนองฉวี (หมู่ 6) ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 8) ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านคลองน้ำใส
    คลองน้ำใส (หมู่ 1) ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านชำฆ้อ
    ชำฆ้อ (หมู่ 6) ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านนาบนเนิน
    นาบนเนิน (หมู่ 7) ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยระกำ
    ห้วยระกำ (หมู่ 4) ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
305-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านไร่สูง
    ไร่สูง (หมู่ 2) ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
167-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านป่าใต้ (ดอนทราย)
    ดอนทราย (หมู่ 8) ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
44-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านคลองหลอด
    คลองหลอด (หมู่ 10) ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-1-0
2547 ป่าชุมชนเขาวัว
    หนองคล้า (หมู่ 7), เขาวัว (หมู่ 1) ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-2-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านคลองใหญ่
    คลองใหญ่ (หมู่ 1) ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
44-2-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านลำพัง
    ลำพัง (หมู่ 1) ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านทุ่งสะพาน
    ทุ่งสะพาน (หมู่ 2) ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเนินมณฑา
    เนินมณฑา (หมู่ 10) ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
127-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเนินพรวด
    เนินพรวด (หมู่ 5) ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-3-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านปัถวี(คลองเวฬุ)
    ปัถวี(คลองเวฬุ) (หมู่ 2) ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเสม็ดโพธิ์ศรี
    เสม็ดโพธิ์ศรี (หมู่ 5) ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
85-3-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านพลงเผลว
    พลงเผลว (หมู่ 3) ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
118-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านตั้งล้ง
    ตั้งล้ง (หมู่ 2) ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
44-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเพกา
    เพกา (หมู่ 5) ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
132-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านถนนใน
    ถนนใน (หมู่ 8) ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
67-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านอู่ตะเภา
    อู่ตะเภา (หมู่ 4) ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโขดมาด
    โขดมาด (หมู่ 13) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งสน
    ทุ่งสน (หมู่ 4) ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านต้นเลียบ
    ต้นเลียบ (หมู่ 6) ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโป่งมะม่วงหวาน
    โป่งมะม่วงหวาน (หมู่ 10) ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
750-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองเหล็กบน
    คลองเหล็กบน (หมู่ 7) ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านท่าหลวงล่าง
    ท่าหลวงล่าง (หมู่ 5) ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสองขนาน
    สองขนาน (หมู่ 1) ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสันตอ
    สันตอ (หมู่ 3) ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-2-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านท่าระม้า (ท่าหลวง)
    ท่าระม้า (หมู่ 7) ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-2-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านพญาบน
    พญาบน (หมู่ 3) ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
99-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านขนุน
    ขนุน (หมู่ 6) ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองปรือ
    คลองปรือ (หมู่ 6) ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านอกหนัก
    อกหนัก (หมู่ 6) ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองมะลิ
    คลองมะลิ (หมู่ 8) ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
86-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านมหาเจรีย
    มหาเจรีย (หมู่ 7) ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2545 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ บ้านหนองตาหงุ่น
    หนองตาหงุ่น (หมู่ 6) ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
356-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท่าใต้
    ท่าใต้ (หมู่ 5) ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
814-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเกาะสาน
    เกาะสาน (หมู่ 6) ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคลองครกบน
    คลองครกบน (หมู่ 6) ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
122-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสระโอ่ง
    สระโอ่ง (หมู่ 9) ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองนาโรง
    หนองนาโรง (หมู่ 7) ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านฉมัน
    ฉมัน (หมู่ 2) ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังดาบ
    วังดาบ (หมู่ 4) ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งบอน
    ทุ่งบอน (หมู่ 1) ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านพญาล่าง
    พญาล่าง (หมู่ 8) ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
82-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท่าระม้า
    ท่าระม้า (หมู่ 10) ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
71-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองอ้อ
    หนองอ้อบน (หมู่ 3) ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
39-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคลองโป่ง
    คลองโป่ง (หมู่ 10) ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคลองยาง
    คลองยาง (หมู่ 1) ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
35-3-0
2543 ป่าชุมชนบ้านอ่างสีเสียด
    อ่างสีเสียด (หมู่ 9) ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
36-3-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเนินจำปา
    เนินจำปา (หมู่ 3) ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-3-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านบ่อชะอม
    บ่อชะอม (หมู่ 3) ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
45-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านวังอีแอ่น
    วังอีแอ่น (หมู่ 8) ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2543 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองคล้า
    หนองคล้า (หมู่ 6) ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านวังสัมพันธ์
    วังสัมพันธ์ (หมู่ 11) ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
9-2-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านวังพง
    วังพง (หางแมว) (หมู่ 4) ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านตลาด
    ตลาด (หมู่ 16) ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12-2-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองเสม็ด
    หนองเสม็ด (หมู่ 12) ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านน้ำเป็น
    น้ำเป็น (หมู่ 7) ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
23-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านโป่งขนมจีน
    โป่งขนมจีน (หมู่ 4) ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคลองตาขิง
    คลองตาขิง (หมู่ 8) ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
29-1-0
2543 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านคลองขนุน
    คลองขนุน (หมู่ 7) ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาสะท้อน
    เขาสะท้อน (หมู่ 3) ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
733-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านสะท้อน
    สะท้อน (หมู่ 3) ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
22-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโป่งวัว
    โป่งวัว (หมู่ 6) ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
51-1-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาหักพัฒนา
    เขาหักพัฒนา (หมู่ 13) ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
69-0-0
 
รวม
15,621-0-44 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :