หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 10 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2562 ป่าชุมชนบ้านบางลา
    ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต
19-1-91
2562 บ้านกะตะ (จุดชมวิว)
    ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต
20-3-52
2562 ป่าชุมชนบ้านกะตะ (ลานหินขาว)
    ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต
53-3-25
2562 ป่าชุมชนบ้านกะตะ (ผาหินดำ)
    ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต
202-0-0
2562 ชุมชนน้ำตกกะทู้
    ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขากมลา จ.ภูเก็ต
10-2-62
2561 บ้านนากก
    นากก (เขาไม้เท้าสิบสอง) (หมู่ 5), นากก (ในตรอก) (หมู่ 5) ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต
37-1-74
2560 บ้านใสยวน
    ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต
253-0-0
2553 ป่าชุมชนเขาเก็ตหนี
    หัวควน (หมู่ 5) ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขากมลา จ.ภูเก็ต
1,011-1-80
2548 ป่าชุมชนบ้านป่าคลอก(แปลงที่1)
    ป่าคลอก (หมู่ 2) ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองบางโรง จ.ภูเก็ต
400-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านป่าคลอก(แปลงที่2)
    ป่าคลอก (หมู่ 2) ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
374-0-0
 
รวม
2,382-2-84 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :