หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 130 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2561 ป่าชุมชนบ้านบางปาน
    บางปาน (หมู่ 1) ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าใสท้อน และป่าคลองโซง จ.สุราษฎร์ธานี
269-1-45
2561 ป่าชุมชนบ้านสะพานไทร
    ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าใสท้อน และป่าคลองโซง จ.สุราษฎร์ธานี
13-2-5
2561 ป่าชุมชนบ้านทุ่งคา
    ทุ่งคา (หมู่ 9) ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าใสท้อน และป่าคลองโซง จ.สุราษฎร์ธานี
28-3-5
2561 ป่าชุมชนบ้านหูเชี่ยว
    หูเชี่ยว (หมู่ 8) ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าใสท้อน และป่าคลองโซง จ.สุราษฎร์ธานี
19-0-97
2561 ป่าชุมชนบ้านคลองสระ
    คลองสระ (หมู่ 3) ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,750-0-6
2561 ป่าชุมชนบ้านเขาพับผ้า
    เขาพับผ้า (หมู่ 8) ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
621-2-12
2561 ป่าชุมชนบ้านในอ่าว
    ในอ่าว (หมู่ 4) ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี
311-1-95
2561 ป่าชุมชนบ้านหน้าเขาบน
    หน้าเขาบน (หมู่ 1) ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี
932-1-23
2561 ป่าชุมชนบ้านปากฮาย
    ปากฮาย (หมู่ 10) ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี
494-0-86
2561 ป่าชุมชนบ้านเขาพนม
    ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งรัง ควนเสียด บกไก่ฟ้า และคลองกงชัง จ.สุราษฎร์ธานี
1,159-3-25
2561 ป่าชุมชนบ้านคอกเสือ
    คอกเสือ (หมู่ 6) ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี
710-3-37
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านวังลาน
    วังลาน (หมู่ 14) ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
102-3-6
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาเพ-ลา
    เขาเพ-ลา (หมู่ 9) ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
50-3-72
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านในช่อง
    ในช่อง (หมู่ 4) ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าใสท้อน และป่าคลองโซง จ.สุราษฎร์ธานี
373-1-19
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านปากช่อง
    ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าใสท้อน และป่าคลองโซง จ.สุราษฎร์ธานี
105-0-49
2559 ป่าชุมชนบ้านวังศิลาดิเรกสาร
    บ้านวังศิลาดิเรกสาร (หมู่ 3) ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
912-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาอุ้มลูก
    เขาอุ้มลูก (หมู่ 7) ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี
120-3-10
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาเขียว
    เขาเขียว (หมู่ 12) ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม จ.สุราษฎร์ธานี
470-1-69
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านถ้ำถาวร
    ถ้ำถาวร (หมู่ 9) ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม จ.สุราษฎร์ธานี
245-0-46
2558 ป่าชุมชนบ้านเขาพุดทอง
    เขาพุดทอง (หมู่ 14) ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
170-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านปากเฒ่า
    ปากเฒ่า (หมู่ 9) ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
312-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งพลับ
    ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี, อื่น ๆ
51-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแก่นมะพร้าว
    แก่นมะพร้าว (หมู่ 5) ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
341-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านปากหลาว
    ปากหลาว (หมู่ 6) ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
154-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านไทรงาม
    ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
90-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านคลองหินแท่น
    คลองหินแท่น (หมู่ 4) ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองน้ำเฒ่า จ.สุราษฎร์ธานี
70-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองรี
    บ้านหนองรี (หมู่ 9) ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,042-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านสุขสันต์
    ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
57-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านนาใหม่
    บ้านนาใหม่ (หมู่ 8) ต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
170-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านบนนา
    บ้านบนนา (หมู่ 7) ต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านหน้าเขา
    หน้าเขา (หมู่ 17) ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
142-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านมะขาม
    ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี
34-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านศิลางาม
    ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี
408-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านไสใน
    ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
375-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านเขากุมแป
    ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
377-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองยอ
    บ้านหนองยอ (หมู่ 1) ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
750-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านกำสน (เขานา)
    ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี
35-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านนาดอน
    ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
205-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านสระแก้ว
    บ้านสระแก้ว (หมู่ 8) ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
472-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านถ้ำเล่ย์
    บ้านถ้ำเล่ย์ (หมู่ 10) ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม จ.สุราษฎร์ธานี
85-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านเวียงประสาน
    ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
181-0-74
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านนาแค
    ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,625-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาหมอน
    บ้านเขาหมอน (หมู่ 8) ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
85-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าไท
    ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านถ้ำครอบน้ำ(แปลงที่ 2)
    ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
650-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านปากคู
    บ้านปากคู (หมู่ 3) ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
28-0-39
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านทับคริสต์
    ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,664-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านควนพน
    ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
250-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านบางเตย
    ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านจำปาทอง
    ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
90-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านถ้ำผุด
    ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
312-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาชงโค
    บ้านเขาชงโค (หมู่ 12) ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
105-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านคลองกัด
    ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
94-3-5
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาพระอินทร์
    ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
978-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาแทง
    บ้านเขาแทง (หมู่ 12) ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
90-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาวง
    ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านในเกาะ
    ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
472-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่โมกข์
    บ้านแม่โมกข์ (หมู่ 7) ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
113-0-50
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านอ่างน้ำผุด
    บ้านอ่างน้ำผุด (หมู่ 13) ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
179-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านถ้ำครอบน้ำ(แปลงที่ 1)
    บ้านถ้ำครอบน้ำ (หมู่ 8) ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
97-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเหนือคลอง
    ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองน้ำเฒ่า จ.สุราษฎร์ธานี
36-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านบางหิน
    บ้านบางหิน (หมู่ 5) ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,362-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านแสนสุข
    บ้านแสนสุข (หมู่ 2) ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,562-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านคลองชะอุ่น
    บ้านคลองชะอุ่น (หมู่ 1) ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
962-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเขากลอย
    บ้านเขากลอย (หมู่ 13) ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านบางโก
    ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
550-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเขานาใน
    ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,230-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง
    ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,636-0-77
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านคลองขนาน
    ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าตง
    ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
550-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านควนทอง
    ควนทอง (หมู่ 5) ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านบางขนุน
    บางขนุน (หมู่ 2) ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม จ.สุราษฎร์ธานี
30-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแสงอรุณ
    แสงอรุณ (หมู่ 6) ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
23-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านไสขาม
    ไสขาม (หมู่ 2) ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาแค
    เขาแค (หมู่ 12) ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
7-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยเสียด
    ห้วยเสียด (หมู่ 9) ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านคำสน
    กำสน (หมู่ 5) ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
35-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนบ้านเลียบ
    เลียบ (หมู่ 5) ต.ไชยคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านบางเมาะ
    บางเมาะ (หมู่ 9) ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านช่องอินทนิน
    ช่องอินทนิน (หมู่ 10) ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,275-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหน้าเขา (เขาดิน)
    เขาดิน (หมู่ 2) ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเขารักษ์
    เขารักษ์ (หมู่ 8) ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
91-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านคลองปาน
    คลองปาน (หมู่ 7) ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
191-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านกรูด
    กรูด (หมู่ 1) ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านช่องเนียง
    ช่องเนียง (หมู่ 12) ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
39-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านวัดสวาด
    วัดสวาด (หมู่ 2) ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านต้นหมัก
    ต้นหมัก (หมู่ 11) ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านนาปรัง
    นาปรัง (หมู่ 5) ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง
    น้ำเกลี้ยง (หมู่ 2) ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
894-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านวัดหาด
    วัดหาด (หมู่ 4) ต.บางเดือน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคลองยา
    คลองยา (หมู่ 6) ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบนควน
    บนควน (หมู่ 3) ต.ท่าชี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเขาหลัก
    เขาหลัก (หมู่ 7) ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านท่านหญิง
    ท่านหญิง (หมู่ 1) ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
388-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหน้าเขาล่าง
    หน้าเขาล่าง (หมู่ 3) ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
32-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสวนปรางค์
    สวนปรางค์ (หมู่ 5) ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
49-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาหินปูน
    เขาหินปูน (หมู่ 8) ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี
250-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยตาหมิง
    ห้วยตาหมิง (หมู่ 6) ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโคกเหรียง
    โคกเหรียง (หมู่ 3) ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสวยศรี
    สวยศรี (หมู่ 6) ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
92-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาชุมเห็ด
    นาชุมเห็ด (หมู่ 9) ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านไร่ยาว
    ไร่ยาว (หมู่ 4) ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
546-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปากลาง
    ปากลาง (หมู่ 3) ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
765-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคีรีรอบ
    คีรีรอบ (หมู่ 4) ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเหนียก(แปลงที่ 1-2)
    เหนียก (หมู่ 2) ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหล้อมปุด
    หล้อมปุด (หมู่ 6) ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
336-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านไสน้อย(แปลงที่ 1-2)
    ไสน้อย (หมู่ 3) ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
57-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคลองจา (แปลงที่ 1-3)
    คลองจา (หมู่ 8) ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
31-0-0
2544 ป่าชุมบ้านลุ่มแร่
    ลุ่มแร่ (หมู่ 1) ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านอ่างทอง
    อ่างทอง (หมู่ 5) ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านราษฎร์พัฒนา
    ราษฎร์พัฒนา (หมู่ 12) ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2544 ป่าชุมบ้านอ่างทอง
    อ่างทอง (หมู่ 5) ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
39-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านร่มไทร (แปลงที่ 1-3)
    ร่มไทร (หมู่ 14) ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
210-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแม่ทะล่าง
    แม่ทะล่าง (หมู่ 19) ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
11-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านพรุเรียน
    พรุเรียน (หมู่ 11) ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
26-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำขาว
    ห้วยน้ำขาว (หมู่ 22) ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
553-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านปากพาย
    ปากพาย (หมู่ 2) ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งดอน
    ทุ่งดอน (หมู่ 4) ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านพุฒ
    บ้านพุฒ (หมู่ 3) ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านวิหาร
    บ้านวิหาร (หมู่ 4) ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโพรงมัย
    บ้านโพรงมัย (หมู่ 2) ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
475-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านนางแก้ว
    บ้านนางแก้ว (หมู่ 5) ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยชัน
    บ้านห้วยชัน (หมู่ 5) ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านเหนือท่า
    บ้านเหนือท่า (หมู่ 4) ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านควนสมานมิตร
    บ้านควนสมานมิตร (หมู่ 7) ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
51-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหานเพชร
    บ้านหานเพชร (หมู่ 6) ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านตาขุน
    บ้านตาขุน (หมู่ 4) ต.เขาวง อ.บ้านขุนตาล จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านบางปรุ
    บ้านบางปรุ (หมู่ 6) ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านบางลึก
    บ้านบางลึก (หมู่ 5) ต.พลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านโรงกระเบื้อง
    บ้านโรงกระเบื้อง (หมู่ 6) ต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
 
รวม
39,730-1-52 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :