หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 355 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2562 ป่าชุมชนบ้านขะเนจื้อคี
    ขะเนจื้อคี (หมู่ 1) ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง จ.ตาก
383-2-47
2562 ป่าชุมชนบ้านชิบาโบ
    ชิบาโบ (หมู่ 8) ต. อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
210-0-31
2562 ป่าชุมชนบ้านมอทีทะ (ขะเนจื้อทะ)
    มอทีทะ (ขะเนจื้อทะ) (หมู่ 9) ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
266-0-12
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่สองน้อย (ทีบาทะ)
    แม่สองน้อย (ทีบาทะ) (หมู่ 8) ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,006-2-28
2562 ป่าชุมชนบ้านตะโก๊ะคี (คะแนคอทะ)
    ตะโก๊ะคี (คะแนคอทะ) (หมู่ 7) ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
242-1-5
2562 ป่าชุมชนบ้านดอกไม้สด
    ดอกไม้สด (หมู่ 10) ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
492-3-51
2562 ป่าชุมชนบ้านเรกะติ/ปะน้อยปู
    เรกะติ/ปะน้อยปู (หมู่ 5) ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
697-0-34
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่กุใต้
    แม่กุใต้ (หมู่ 6), ผาลาด (หมู่ 2), แม่กุน้อย (หมู่ 7), แม่กุบูรพา (หมู่ 11) ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-3-30
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่กึ๊ดสามท่า
    แม่กึ๊ดสามท่า (หมู่ 5), ห้วยบง (หมู่ 7), แม่กึ๊ดสามท่าใหม่ (หมู่ 8) ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
867-3-59
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กาษา
    น้ำดิบ (หมู่ 6) ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-0-81
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่กาษานุสร
    แม่กาษานุสร (หมู่ 16), แม่กาษาไหล่ท่า (หมู่ 13) ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
662-1-89
2562 ป่าชุมชนบ้านมอเกอร์ยาง
    มอเกอร์ยาง (หมู่ 6) ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
63-1-17
2562 ป่าชุมชนบ้านทีกะเป่อ
    ทีกะเป่อ (หมู่ 5) ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
120-0-29
2562 ป่าชุมชนบ้านขุนห้วยช่องแคบ หมู่ที่ 3 ตำบลช่องแคบ
    ขุนห้วยช่องแคบ (หมู่ 3), แปลงที่ 1 (หมู่ ), แปลงที่ 2 (หมู่ ), แปลงที่ 3 (หมู่ ) ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
144-0-80
2562 ป่าชุมชนบ้านบ้านใหม่ กม.5
    บ้านใหม่ กม.5 (หมู่ 12) ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-1-14
2562 ป่าชุมชนบ้านเสรีราษฎร์ หมู่ที่ 6 ตำบลช่องแคบ
    เสรีราษฎร (หมู่ 6) ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
65-1-84
2562 ป่าชุมชนบ้านใหม่ดินแดง หมู่ที่ 11 ตำบลคีรีราษฎร์
    ใหม่ดินแดง (หมู่ 11) ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
190-0-46
2562 ป่าชุมชนบ้านรวมไทยพัฒนา 1 หมู่ที่ 10 ตำบลรวมไทยพัฒนา
    รวมไทยพัฒนา (หมู่ 10) ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
149-3-37
2562 ป่าชุมชนบ้านต้นมะม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ท้อ
    ต้นมะม่วง (หมู่ 13) ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
112-0-12
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ท้อ
    ห้วยเหลือง (หมู่ 5) ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
811-1-72
2562 ป่าชุมชนบ้านแม้วใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ท้อ
    แม้วใหม่พัฒนา (หมู่ 7), แปลงที่ 1 (หมู่ ), แปลงที่ 2 (หมู่ ) ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า :
837-2-21
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองพม่า หมู่ที่ 6 ตำบลตลุกกลางทุ่ง
    หนองพม่า (หมู่ ) ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
495-0-15
2562 ป่าชุมชนบ้านใหม่เด่นไม้ซุง หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สลิด
    ใหม่เด่นไม้ซุง (หมู่ 12) ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,074-2-60
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่ยะ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาตะเภา
    แม่ยะ (หมู่ 9) ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,727-3-72
2562 ป่าชุมชนบ้านวังหม้อเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะตะเภา
    วังหม้อเหนือ (หมู่ 5) ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,924-3-40
2562 ป่าชุมชนบ้านวังพระยาจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังจันทร์
    วังพระยาจันทร์ (หมู่ 2) ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-1-15
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง
    หนองหลวง (หมู่ 13) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด จ.ตาก
1,948-2-48
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยปูลิง
    ห้วยปูลิง (หมู่ 5) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด จ.ตาก
264-2-36
2562 ป่าชุมชนบ้านชิปาก่อ หมู่ที่ 14 ตำบลขะเนจื้อ
    ชิปาก่อ (หมู่ 14) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด จ.ตาก
74-3-44
2562 ป่าชุมชนบ้านนุบอ หมู่ที่ 1 ตำบลขะเนจื้อ
    นุบอ (หมู่ 1) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด จ.ตาก
203-0-8
2562 ป่าชุมชนบ้านจกปก หมู่ที่ 11 ตำบลขะเนจื้อ
    จกปก (หมู่ 11) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
210-2-76
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยพระเจ้า
    ห้วยพระเจ้า (หมู่ 2) ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น จ.ตาก
90-1-24
2562 ป่าชุมชนบ้านคำหวัน
    คำหวัน (หมู่ 5) ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
697-3-74
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยมะขาม
    ห้วยมะขาม (หมู่ 3) ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น จ.ตาก
303-3-31
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยสินา
    ห้วยสินา (หมู่ 8) ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น จ.ตาก
72-1-24
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยโปร่ง
    ห้วยโปร่ง (หมู่ 10) ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น จ.ตาก
79-1-94
2562 ป่าชุมชนบ้านแพ่แฮ
    แพ่แฮ (หมู่ 1) ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,973-0-93
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง
    หนองหลวง (หมู่ 3) ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด จ.ตาก
247-3-57
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่ตื่น
    แม่ตื่น (หมู่ 2) ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,297-2-95
2562 ป่าชุมชนบ้านมอกูตู้
    มอกูตู้ (หมู่ 3) ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
654-0-21
2562 ป่าชุมชนบ้านขุนห้วยแม่เหว่ย
    ขุนห้วยแม่เหว่ย (หมู่ 5) ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
116-2-72
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่ละนา
    แม่ละนา (หมู่ 6) ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
97-2-71
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่อมยะ
    แม่อมยะ (หมู่ 7) ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
101-0-94
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่อุสุ
    แม่อุสุ (หมู่ 3) ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
240-0-94
2562 ป่าชุมชนบ้านท่าสองยาง
    ท่าสองยาง (หมู่ 1) ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง จ.ตาก
800-0-1
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่เหว่ย
    แม่เหว่ย (หมู่ 4) ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,747-2-99
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยปูแกง
    ห้วยปูแกง (หมู่ 5) ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,797-3-64
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยมะโหนก
    ห้วยมะโหนก (หมู่ 7) ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
105-1-26
2562 ป่าชุมชนบ้านกิ่งไม้ขาว
    กิ่งไม้ขาว (หมู่ 14) ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
209-3-70
2562 ป่าชุมชนบ้านบอโป๊ะคี
    บอโป๊ะคี (หมู่ 11) ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
118-2-14
2562 ป่าชุมชนบ้านเกระคี
    เกระคี (หมู่ 9) ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
232-0-29
2562 ป่าชุมชนบ้านปางทอง (แม่สะเปา)
    ปางทอง (แม่สะเปา) (หมู่ 2) ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
148-1-6
2562 ป่าชุมชนบ้านวะหย่าโจ
    วะหย่าโจ (หมู่ 8) ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
103-0-28
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่วะหลวง
    แม่วะหลวง (หมู่ 3) ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
501-0-32
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่อมกิ
    แม่อมกิ (หมู่ 4) ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
29-2-93
2562 ป่าชุมชนบ้านบอมะ/ปอเคลอะเด
    บอมะ/ปอเคลอะเด (หมู่ 5) ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
68-1-79
2562 ป่าชุมชนบ้านอมกอทะ
    อมกอทะ (หมู่ 7) ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
210-2-21
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่หละยอคี (เคาะทีโค๊ะ)
    แม่หละยอคี (เคาะทีโค๊ะ) (หมู่ 6) ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
121-0-84
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าคา
    ป่าคา (หมู่ 4) ต. อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
14-0-48
2562 ป่าชุมชนบ้านมอโกคี
    มอโกคี (หมู่ 2) ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
289-1-41
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยปลาหลด
    ห้วยปลาหลด (หมู่ 8) ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,027-2-68
2561 ป่าชุมชนบ้านพะน๊อคี
    พะน๊อคี (หมู่ 10) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
721-3-47
2561 ป่าชุมชนบ้านรังแร้ง
    รังแร้ง (หมู่ 9) ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
79-0-65
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยนกแล
    ห้วยนกแล (หมู่ 2) ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
129-2-87
2561 ป่าชุมชนบ้านหล่ายห้วย
    หล่ายห้วย (หมู่ 8) ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
211-0-62
2561 ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง
    ต้นผึ้ง (หมู่ 1) ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-1-65
2561 ป่าชุมชนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ต้าน
    ขุนห้วยแม่ต้าน (หมู่ 6) ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,128-0-78
2561 ป่าชุมชนบ้านขุนห้วยแม่ขะโหมะ/แม่ต้อคี หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ต้าน
    ขุนห้วยแม่ขะโหมะ/แม่ต้อคี (หมู่ 3), แปลงที่ 2 (หมู่ ), แปลงที่ 1 (หมู่ ) ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
794-3-80
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่โพ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ต้าน
    แม่โพ (หมู่ 7) ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
805-0-39
2561 ป่าชุมชนบ้านทุ่งนาสูง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ต้าน
    ทุ่งนาสูง (หมู่ 10), แปลงที่ 1 (หมู่ ), แปลงที่ 2 (หมู่ ) ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
242-3-62
2561 ป่าชุมชนบ้านตะพิเดอ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สอง
    ตะพิเดอ (หมู่ 9) ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
159-3-80
2561 ป่าชุมชนบ้านเคลอะเดคี (แปลงที่ 1-2) หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สอง
    เคลอะเดคี (หมู่ 10), แปลงที่ 1 (หมู่ ), แปลงที่ 2 (หมู่ ) ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
139-0-8
2561 ป่าชุมชนบ้านสันดอยงาม หมู่ที่ 16 ตำบลแม่สอง
    สันดอยงาม (หมู่ 16) ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
24-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่นิล หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สอง
    แม่นิล (หมู่ 6) ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
296-2-93
2561 ป่าชุมชนบ้านวะโดโกร หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สอง
    วะโดโกร (หมู่ 12) ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
109-2-25
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่โค๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สอง
    แม่โค๊ะ (หมู่ 5) ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
304-2-3
2561 ป่าชุมชนบ้านพญาไม้ทอง หมู่ที่ 17 ตำบลแม่สอง
    พญาไม้ทอง (หมู่ 17) ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
44-1-83
2561 ป่าชุมชนบ้านต่อปล้าคี หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สอง
    ต่อปล้าคี (หมู่ 15) ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง จ.ตาก
39-1-90
2561 ป่าชุมชนบ้านกามาผาโด้
    กามาผาโด้ (หมู่ 5) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,947-0-35
2561 ป่าชุมชนบ้านขุนห้วยนกกก(ตะโต๊ะโกร)
    ขุนห้วยนกกก(ตะโต๊ะโกร) (หมู่ 7) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
762-3-26
2561 ป่าชุมชนบ้านหละโพคี
    หละโพคี (หมู่ 11) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
218-1-26
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่หละคี(ทีหนึคี)
    แม่หละคี(ทีหนึคี) (หมู่ 12) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
923-2-87
2561 ป่าชุมชนบ้านขุนห้วยแม่หละ
    ขุนห้วยแม่หละ (หมู่ 6) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
382-2-11
2561 ป่าชุมชนบ้านทีจื้อหล่อคี (แปลงที่ 1-2)
    ทีจื้อหล่อคี (หมู่ 8) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
862-3-85
2561 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลวังประจบ
    ทรัพย์สมบูรณ์ใหม่ (หมู่ 13) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
68-2-81
2560 ป่าชุมชนบ้านสันป่าป๋วย(ห้วยริน)
    บ้านสันป่าป๋วย(ห้วยริน) (หมู่ 5) ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18,658-0-62
2560 ป่าชุมชนบ้านสามหมื่นต้นผึ้ง
    บ้านสามหมื่นต้นผึ้ง (หมู่ 5) ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น จ.ตาก
128-1-76
2560 ป่าชุมชนบ้านทีโบ๊ะคี
    บ้านทีโบ๊ะคี (หมู่ 13) ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,006-0-2
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ออกฮู
    บ้านแม่ออกฮู (หมู่ 9) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,024-1-2
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่หละยาง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านแม่หละยาง (หมู่ 2) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,048-2-49
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ออกผารู (แปลงที่ 1-2)
    บ้านแม่ออกผารู (หมู่ 3) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,081-3-86
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่หละ (แปลงที่ 1-3)
    บ้านแม่หละ (หมู่ 1) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,550-3-62
2559 ป่าชุมชนตำบลพระธาตุผาแดง
    เอื้องดอย (หมู่ 7), ค้างภิบาล (หมู่ 1) ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
446-0-57
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่ตาวใหม่
    แม่ตาวใหม่ (หมู่ 3) ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด จ.ตาก
401-0-16
2559 ป่าชุมชนบ้านลานยาง
    ลานยาง (หมู่ 10) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
86-3-63
2559 ป่าชุมชนบ้านไผ่สีซอ หมู่ที่ 4 ตำบลเนินมะลื่น
    ไผ่สีซอ (หมู่ 4) ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
763-0-65
2559 ป่าชุมชนบ้านชบา
    ชบา (หมู่ 2) ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
84-2-82
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองชะลาบ
    หนองชะลาบ (หมู่ 1) ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,344-3-0
2559 ป่าชุมชนบ้านซอแขระกา
    ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
523-0-55
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่จวาง
    ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
891-1-66
2559 ป่าชุมชนบ้านลำร้อง
    ลำร้อง (หมู่ 2) ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
45-1-70
2559 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 1) ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
57-1-19
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่สลิดน้อย
    แม่สลิดน้อย (หมู่ 3) ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
242-3-77
2559 บ้านห้วยนกกก
    ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,927-2-17
2559 ป่าชุมชนบ้านวังผา
    วังผา (หมู่ 4) ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
182-2-51
2558 ป่าชุมชนบ้านโป่งแดง
    โป่งแดง (หมู่ 2) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,513-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโพรงตะเข้
    โพรงตะเข้ (หมู่ 9) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,700-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านลานสอ
    ลานสอ (หมู่ 4) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
1,566-2-26
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองปรือ
    หนองปรือ (หมู่ 1) ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,643-0-49
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวใต้
    หนองบัวใต้ (หมู่ 2) ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลานสาง จ.ตาก
137-3-52
2557 ป่าชุมชนบ้านอุ้มผาง
    อุ้มผาง (หมู่ 1) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
32-2-32
2557 ป่าชุมชนบ้านวังหม้อใต้ (แปลงที่ 1-2)
    วังหม้อใต้ (หมู่ ) ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-0-39
2557 ป่าชุมชนบ้านทีจอซี
    ทีจอซี (หมู่ 11) ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,757-0-76
2557 ป่าชุมชนบ้านกุยเลอตอ
    กุยลอเตอ (หมู่ 6) ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,743-2-87
2557 ป่าชุมชนบ้านเปิ่งเคลิ่ง
    เปิ่งเคลิ่ง (หมู่ 9) ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
1,020-0-88
2557 ป่าชุมชนบ้านมะโอ๊ะโค๊ะ
    มะโอ๊ะโค๊ะ (หมู่ 12) ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
915-3-0
2557 ป่าชุมชนบ้านแม่กลองใหม่ (แปลงที่ 1-4)
    แม่กลองใหม่ (หมู่ 1) ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,269-0-41
2557 ป่าชุมชนบ้านเด่นคา หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงทอง
    เด่นคา (หมู่ 5) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า จ.ตาก
13-1-74
2557 ป่าชุมชนบ้านผาผึ้ง (แปลงที่ 1-2)
    ผาผึ้ง (หมู่ 6) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า จ.ตาก
5,110-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านสบยม
    สบยม (หมู่ 2) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-2-61
2557 ป่าชุมชนบ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงทอง
    ศรีคีรีรักษ์ (หมู่ 11) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า จ.ตาก
1,942-3-55
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงทอง
    หนองปลาไหล (หมู่ 8) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า จ.ตาก
1,703-0-78
2557 ป่าชุมชนบ้านสบยมใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลเชียงทอง
    สบยมใต้ (หมู่ 14) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า จ.ตาก
75-3-93
2557 ป่าชุมชนบ้านวังตำลึง
    ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า จ.ตาก
1,156-0-19
2557 ป่าชุมชนบ้านท่าตะคร้อ หมู่ที่ 5 ตำบลประดาง
    ท่าตะคร้อ (หมู่ 5) ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า จ.ตาก
743-3-54
2557 ป่าชุมชนบ้านโตงเตง หมู่ที่ 4 ตำบลประดาง
    โตงเตง (หมู่ 4) ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า จ.ตาก
685-3-45
2557 ป่าชุมชนบ้านสันป่าลาน
    สันป่าลาน (หมู่ 4) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดปละป่าโป่งแดง จ.ตาก
1,306-1-74
2557 ป่าชุมชนบ้านใหม่หนองน้ำพัฒนา
    ใหม่หนองน้ำพัฒนา (หมู่ 11) ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
440-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านเดลอคี
    เดลอคี (หมู่ 3) ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
227-0-22
2556 ป่าชุมชนบ้านแม่กาษา
    แม่กาษา (หมู่ 2) ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
49-0-37
2556 ป่าชุมชนบ้านปูเตอร์ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กุ
    ปูเตอร์ (หมู่ 4) ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด จ.ตาก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
170-2-46
2556 ป่าชุมชนบ้านแม่ปะเหนือ
    แม่ปะ (หมู่ 1) ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ละเมา จ.ตาก
25-3-90
2556 ป่าชุมชนบ้านซอระแตะ หมู่ที่ 4 ตำบลช่องแคบ
    ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด จ.ตาก
1,467-3-12
2556 ป่าชุมชนบ้านวังม่วง
    วังม่วง (หมู่ ) ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
181-1-92
2556 ป่าชุมชนบ้านปากห้วยไม้งาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวเหนือ
    ปากห้วยไม้งาม (หมู่ 3) ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา จ.ตาก
893-0-23
2556 ป่าชุมชนบ้านไม้งาม หมู่ 3
    ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
7-2-15
2556 ป่าชุมชนบ้านไม้งาม หมู่ 4
    ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
263-0-21
2556 ป่าชุมชนบ้านตลุกมะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งแดง
    ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,541-3-81
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองมะค่า หมู่ที 12 ตำบลโป่งแดง
    ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
856-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านชะลาดระฆัง หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแดง
    ชะลาดระฆัง (หมู่ 4) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
637-1-72
2556 ป่าชุมชนบ้านเนินมะคึก (แปลงที่ 1-2)
    เนินมะคึก (หมู่ 7) ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,202-1-98
2556 ป่าชุมชนบ้านคลองสัก
    คลองสัก (หมู่ 1) ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
4,272-2-96
2556 ป่าชุมชนบ้านบ่อไม้หว้า
    บ่อไม้หว้า (หมู่ 3) ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
418-0-39
2556 ป่าชุมชนบ้านลานขวาง
    ลานขวาง (หมู่ 9) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
589-1-96
2556 ป่าชุมชนบ้านไร่
    ไร่ (หมู่ 2) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
684-1-1
2556 ป่าชุมชนบ้านวังหิน หมู่ 5
    วังหิน (หมู่ 5) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประจำรักษ์ จ.ตาก
212-2-46
2556 ป่าชุมชนบ้านวังหิน หมู่ 4
    วังหิน (หมู่ 4), วังหินแปลงที่1 (หมู่ ), วังหินแปลงที่ 2 (หมู่ ) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประจำรักษ์ จ.ตาก
480-3-19
2556 ป่าชุมชนบ้านเกาะอ้ายด้วน หมู่ที่ 1 ตำบลวังหิน
    เกาะอ้ายด้วน (หมู่ 1) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
621-1-88
2556 ป่าชุมชนบ้านปากทางเขื่อน
    ปากทางเขื่อน (หมู่ 1), วังหมัน (หมู่ 4), โป่งปลาค้าว (หมู่ 5), วังหวาย (หมู่ 6), วังหวาย (หมู่ 7) ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,552-3-77
2556 ป่าชุมชนบ้านป่ายางตก
    ป่ายางตก (หมู่ 1) ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,637-1-65
2556 ป่าชุมชนบ้านป่ายางเหนือ
    ป่ายางเหนือ (หมู่ 2) ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,264-2-66
2556 ป่าชุมชนบ้านสามเงา
    สามเงา (หมู่ 3) ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,506-1-48
2556 ป่าชุมชนบ้านท่าปุยตก
    ท่าปุยตก (หมู่ 5) ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
7,598-1-3
2556 ป่าชุมชนบ้านสันเก้ากอม
    สันเก้ากอม (หมู่ 6) ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด จ.ตาก
2,792-0-92
2556 ป่าชุมชนบ้านขะเนจื้อ
    ขะเนจื้อ (หมู่ 7) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด จ.ตาก
1,039-0-73
2556 ป่าชุมชนบ้านแพะ
    ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
159-3-24
2556 บ้านห้วยกระทิง
    ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
17-3-63
2555 ป่าชุมชนบ้านใหม่สามยอดดอย
    ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
75-0-43
2555 ป่าชุมชนบ้านแบรอทะ
    ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง จ.ตาก
7,732-3-49
2555 ป่าชุมชนบ้านอุ้มเปี้ยม
    ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า :
1,592-3-16
2555 ป่าชุมชนบ้านกิ่วห้าง (แปลงที่ 1-3)
    กิ่วห้าง (หมู่ 3) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
364-3-85
2555 ป่าชุมชนบ้านประดาง หมู่ที่ 3 ตำบลประดาง
    ประดาง (หมู่ 3), ทุ่งกง (หมู่ 1) ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
148-1-6
2555 ป่าชุมชนบ้านน้ำดิบ
    น้ำดิบ (หมู่ 6) ต.เชียงเงิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
270-0-69
2555 ป่าชุมชนบ้านปากห้วยกลาง
    ปากห้วยกลาง (หมู่ 7) ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,469-3-30
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองแบน
    หนองแบน (หมู่ 8) ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
422-3-35
2555 หนองบัวเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวเหนือ
    หนองบัวเหนือ (หมู่ 4) ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
75-3-21
2555 ป่าชุมชนบ้านห้วยนึ่ง
    ห้วยนึ่ง (หมู่ 3) ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-2-14
2555 ป่าชุมชนบ้านชะลาด หมู่ที่ 5 ตำบลป่ามะม่วง
    ชะลาด (หมู่ 5) ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
170-3-84
2555 ป่าชุมชนบ้านปางสา
    ปางสา (หมู่ 4) ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
13-1-68
2555 ป่าชุมชนบ้านคลองห้วยทราย
    คลองห้วยทราย (หมู่ 3) ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
830-2-47
2555 ป่าชุมชนบ้านห้วยทรายสอง
    ห้วยทรายสอง (หมู่ 6) ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
966-2-48
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองตาชื่น
    หนองตาชื่น (หมู่ 7) ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
302-2-49
2555 ป่าชุมชนบ้านสักใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลวังประจบ
    สักใหญ่ (หมู่ 14) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-79
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองเสือ
    หนองเสือ (หมู่ 8) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-38
2555 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลวังประจบ
    ทรัพย์สมบูรณ์ (หมู่ 11) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
171-3-72
2555 ป่าชุมชนบ้านสระตลุง หมู่ที่ 1 ตำบลตลุกกลางทุ่ง
    สระตลุง (หมู่ 1) ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
39-1-16
2555 ป่าชุมชนบ้านเด่นมะขาม หมู่ที่ 8 ตำบลตลุกกลางทุ่ง
    เด่นมะขาม (หมู่ 8) ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,274-3-80
2555 ป่าชุมชนบ้านวังไคร้
    วังไคร้ออก (หมู่ 2), วังไคร้ (หมู่ 3) ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,932-0-85
2555 ป่าชุมชนบ้านแม่เชียงราย
    แม่เชียงราย (หมู่ 7) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
525-3-65
2555 ป่าชุมชนบ้านดงสามสิบ
    ดงสามสิบ (หมู่ 6) ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดปละป่าโป่งแดง จ.ตาก
998-1-38
2555 ป่าชุมชนบ้านอยู่ดี
    อยู่ดี (หมู่ 7) ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดปละป่าโป่งแดง จ.ตาก
53-2-15
2555 ป่าชุมชนบ้านศานติ
    ศานติ (หมู่ 9) ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดปละป่าโป่งแดง จ.ตาก
581-3-88
2555 ป่าชุมชนบ้านเด่นกระถิน
    เด่นกระถิน (หมู่ 10) ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดปละป่าโป่งแดง จ.ตาก
5,907-2-49
2555 ป่าชุมชนบ้านเงาไผ่
    ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า :
198-1-78
2554 ป่าชุมชนตำบลแม่ตาว
    ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,161-0-26
2554 ป่าชุมชนบ้านแกลมือโจ๊ะ
    ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
195-1-39
2554 ป่าชุมชนบ้านผากะเจ้อ
    ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
304-1-69
2554 ป่าชุมชนบ้านพบพระทรายงาม
    ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
188-0-88
2554 ป่าชุมชนบ้านพบพระใต้
    ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
291-3-28
2554 ป่าชุมชนบ้านยะพอ
    ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
728-2-72
2554 ป่าชุมชนบ้านวาเล่ย์ใต้
    ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
208-3-3
2554 ป่าชุมชนบ้านแม่ออกฮู
    ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
211-1-0
2554 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์เจริญ
    ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
137-1-97
2554 ป่าชุมชนบ้านวาเล่ย์เหนือ
    ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด จ.ตาก
803-1-73
2554 ป่าชุมชนบ้านพะดี
    ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
85-0-69
2554 ป่าชุมชนบ้านทหารผ่านศึก
    ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
452-2-93
2554 ป่าชุมชนบ้านใหม่ท่าแพ
    ใหม่ท่าแพ (หมู่ 6) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
1,335-2-38
2554 ป่าชุมชนบ้านแปโดทะ
    แปโดทะ (หมู่ 2) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
370-2-68
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง
    หนองหลวง (หมู่ 1) ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
1,679-0-98
2554 ป่าชุมชนบ้านเซอทะ
    เซอทะ (หมู่ 2) ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
233-2-88
2554 ป่าชุมชนบ้านปรอผาโด้
    โมโกร (หมู่ 1) ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
2,101-3-51
2554 ป่าชุมชนบ้านตะเป่อพู
    ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
1,994-1-94
2554 ป่าชุมชนบ้านตะเป่อพู (แปลงที่ 1)
    ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
112-1-64
2554 ป่าชุมชนบ้านนุเซะโปล้
    ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
383-3-18
2554 ป่าชุมชนบ้านกล้อทอ
    ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
101-3-91
2554 ป่าชุมชนบ้านเซปะหละ (แปลงที่ 1-2)
    เซปะหละ (หมู่ 2) ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
904-2-67
2554 ป่าชุมชนบ้านปะละทะ (แปลงที่ 1-2)
    ปะละทะ (หมู่ 1) ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
5,613-3-79
2554 ป่าชุมชนบ้านแม่กลองเก่า (แปลงที่ 1-2)
    แม่กลองเก่า (หมู่ 2) ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,021-0-70
2554 ป่าชุมชนบ้านใหม่ป่าคา
    ใหม่ป่าคา (หมู่ 3) ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
4,584-1-40
2554 ป่าชุมชนบ้านแม่กลอง
    แม่กลอง (หมู่ 4) ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
262-1-13
2554 ป่าชุมชนบ้านทุ่งถ้ำ
    ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-3-20
2554 ป่าชุมชนบ้านปางส้าน
    ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
243-3-29
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 7) ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
751-0-42
2553 ป่าชุมชนบ้านส้มเกลี้ยง หมู่ที่ 7 ตำบลป่ามะม่วง
    ส้มเกลี้ยง (หมู่ 7) ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
34-3-1
2553 ป่าชุมชนบ้านห้วยพลู
    ห้วยพลู (หมู่ 6) ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
391-3-90
2553 ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งกระเชาะ
    นาโพธิ์ (หมู่ ), แปลงที่ 1 (หมู่ ), แปลงที่ 2 (หมู่ ) ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา จ.ตาก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,166-3-24
2553 ป่าชุมชนบ้านหินโค้ว
    หินโค้ว (หมู่ 3) ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-39
2552 ป่าชุมชนบ้านคลองเชียงทอง
    คลองเชียงทอง (หมู่ 2) ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,407-3-27
2552 ป่าชุมชนบ้านสะพานสอง หมู่ที่ 12 ตำบลวังประจบ
    สะพานสอง (หมู่ 12) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
167-3-50
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองโสน
    หนองโสน (หมู่ 4) ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,020-1-36
2552 ป่าชุมชนบ้านคลองไม้แดง หมู่ที่ 1 ตำบลยกกระบัตร
    คลองไม้แดง (หมู่ 1), แปลงที่ 2 (หมู่ ), แปลงที่ 1 (หมู่ ) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,120-1-41
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองร่ม
    หนองร่ม (หมู่ 5) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า :
828-1-32
2551 ป่าชุมชนบ้านมหาวัน
    มหาวัน (หมู่ 1), ใหม่แม่โกนเกน (หมู่ 2), แม่โกนเกน (หมู่ 4), ห้วยน้ำขุ่น (หมู่ 8), มหาวงศ์ (หมู่ 9) ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
163-0-60
2551 ป่าชุมชนบ้านห้วยหมี
    ห้วยหมี (หมู่ 11) ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องแคบและป่าแม่โกลนแกน จ.ตาก
216-0-40
2551 ป่าชุมชนบ้านห้วยไม้แป้น
    ห้วยไม้แป้น (หมู่ 5) ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องแคบและป่าแม่โกลนแกน จ.ตาก
754-3-92
2551 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำเย็น หมุ่ที่ 8 ตำบลนาโบสถ์
    วังเจ้า (หมู่ 8) ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า จ.ตาก
347-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านจัดสรร
    จัดสรร (ท่าโป่ง) (หมู่ 4), ป่ายางใต้ (หมู่ 1), สามเงา (หมู่ 2), จัดสรร (หมู่ 3), ป่ายางใหม่ (หมู่ 7) ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,127-3-34
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม
    ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,056-1-63
2551 ป่าชุมชนบ้านตลุกสัก หมู่ที่ 13 ตำบลวังหิน
    ตลุกสัก (หมู่ 13), แปลงที่ 1 (หมู่ ), แปลงที่ 2 (หมู่ ) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
871-1-42
2551 ป่าชุมชนบ้านลานเต็ง
    ลานเต็ง (หมู่ 9) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,041-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองกระโห้
    หนองกระโห้ (หมู่ 7) ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
101-3-88
2550 ป่าชุมชนบ้านปากห้วยแม่ปะ
    แม่ปะ (หมู่ 5) ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,407-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน
    ห้วยหินฝน (หมู่ 6) ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,400-2-6
2550 ป่าชุมชนบ้านนาแพะ หมู่ที่ 9 ตำบลนาโบสถ์
    นาแพะ (หมู่ 9), แปลงที่ 1 (หมู่ ), แปลงที่ 2 (หมู่ ) ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า จ.ตาก
1,257-2-2
2550 ป่าชุมชนบ้านสระบัว (แปลงที่ 1-2)
    สระบัว (หมู่ 13) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,322-1-84
2550 ป่าชุมชนบ้านใหม่เจริญธรรม
    ใหม่เจริญธรรม (หมู่ 14) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,850-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดงชัฎก้อม (แปลงที่ 1-2)
    ดงชัฎก้อม (หมู่ 10) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
9,319-3-21
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านมีสุข
    มีสุข (หมู่ 8) ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,796-2-87
2550 ป่าชุมชนบ้านลานตาเกลี้ยง (แปลงที่ 1-2)
    ลานตาเกลี้ยง (หมู่ 2) ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,592-1-41
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    บ้านหนองบัว (หมู่ 7) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
8,498-2-14
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองตาเรือ (แปลงที่ 1-2) หมู่ที่ 12 ตำบลวังหิน
    หนองตาเรือ (หมู่ 12) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
14,360-0-89
2550 ป่าชุมชนบ้านมูเซอ
    มูเซอ (อุมยอม) (หมู่ 6) ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านมาบป่าแฝก หมู่ที่ 7 ตำบลตลุกลางทุ่ง
    มาบป่าแฝก (หมู่ 7) ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,630-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านชัยมงคล
    ชัยมงคล (หมู่ 9) ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,600-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านลานห้วยเดื่อ (แปลงที่ 1-4)
    ลานห้วยเดื่อ (หมู่ 1) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,075-0-0
2549 ป่าชุมชนศรีวิชัย
    แม่กุเหนือ (หมู่ 8) ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
146-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านพะวอ
    พะวอ (หมู่ 1), แม่ระเมา (หมู่ 2) ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,500-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเจดีย์โค๊ะ
    เจดีย์โค๊ะ (หมู่ 6) ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องแคบและป่าแม่โกลนแกน จ.ตาก
730-0-53
2549 ป่าชุมชนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
    ม่อนหินเหล็กไฟ (หมู่ 3) ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
64-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านห้วยพลู
    ห้วยพลู (หมู่ 3) ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,560-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองเชียงคา
    หนองเชียงคา (หมู่ 6) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,450-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโป่งแค
    โป่งแค (หมู่ 7) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
87-1-6
2549 ป่าชุมชนบ้านสองแคว
    สองแคว (หมู่ 4) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,230-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแม่ระวาน
    แม่ระวาน (หมู่ 5) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
260-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองเชียงคาใต้ แปลงที่ 1-3
    หนองเชียงคาใต้ (หมู่ 11) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
8,441-0-0
2549 ป่าชุมชนป่าผาต้อน
    แม่ระวาน (หมู่ 5), สองแคว (หมู่ 4), หนองเชียงคา (หมู่ 6), หนองเชียงคาใต้ (หมู่ 11) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,850-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสามไร่
    สามไร่ (หมู่ 8) ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
6,818-1-18
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่กึ๊ดหลวง
    ไทยสามัคคี (หมู่ 9), แม่กึ๊ดหลวง (หมู่ 1), แม่กึ๊ดใหม่ (หมู่ 3), แม่กึ๊ดใหม่ดอนสว่าง (หมู่ 15), ใหม่พัฒนา (หมู่ 12), ใหม่ริมเมย (หมู่ 10) ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,832-0-38
2547 ป่าชุมชนบ้านพะละ
    พะ (หมู่ 3) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
107-1-12
2547 ป่าชุมชนบ้านดงซ่อม
    ดงซ่อม (หมู่ 3) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า จ.ตาก
179-0-98
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่ชัยมงคล
    ใหม่ชัยมงคล (หมู่ 10) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า จ.ตาก
544-1-65
2547 ป่าชุมชนบ้านชุมนุมกลาง หมู่ที่ 13
    ชุมนุมกลาง (หมู่ 13) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า จ.ตาก
1,294-0-17
2547 ป่าชุมชนบ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงทอง
    เด่นวัว (หมู่ 4) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า จ.ตาก
577-0-80
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่เสรีธรรม
    ใหม่เสรีธรรม (หมู่ 7) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา จ.ตาก
164-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านครองราชย์
    ครองราชย์ (หมู่ 9) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า จ.ตาก
250-0-91
2547 ป่าชุมชนบ้านลาดยาว
    ลาดยาว (หมู่ 1) ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า จ.ตาก
753-1-82
2547 ป่าชุมชนบ้านเพชรชมภู
    เพชรชมภู (หมู่ 2) ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า จ.ตาก
122-2-18
2547 ป่าชุมชนบ้านตะเคียนด้วน
    ตะเคียนด้วน (หมู่ 3) ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า จ.ตาก
1,032-0-56
2547 ป่าชุมชนบ้านนาโบสถ์ (แปลงที่ 1-2)
    นาโบสถ์ (หมู่ 4) ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า จ.ตาก
1,346-2-23
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าทองแดง
    ท่าทองแดง (หมู่ 7) ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า จ.ตาก
2,067-0-15
2547 ป่าชุมชนบ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลไม้งาม
    วังม่วง (หมู่ 5), แปลงที่ 1 (หมู่ ), แปลงที่ 3 (หมู่ ), แปลงที่ 2 (หมู่ ) ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,315-2-89
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองแขมใหม่
    หนองแขมใหม่ (หมู่ 12) ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
297-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านปากร้องห้วยจี้ หมู่ที่ 1, หมู่ 2
    ปากร้องห้วยจี้ (หมู่ 1) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,699-0-71
2547 ป่าชุมชนบ้านตะฝั่งสูง
    ตะฝั่งสูง (หมู่ 7) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสองกอง
    สองกอง (หมู่ 8) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสมอโคน หมู่ที่ 3 และสมอโคน หมู่ที่ 4
    สมอโคน (หมู่ 4), สมอโคน (หมู่ 3) ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
445-1-72
2547 ป่าชุมชนบ้านสมอโคน หมู่ที่ 6
    สมอโคน (หมู่ 6) ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-97
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองงิ้ว
    หนองงิ้ว (หมู่ 3) ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแพะ
    แพะ (หมู่ 4) ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
440-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าไผ่
    ยกกระบัตร (หมู่ 2), ท่าไผ่ (หมู่ 3) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำปิง จ.ตาก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,020-3-19
2547 ป่าชุมชนบ้านสันป่าตึง
    สันป่าตึง (หมู่ 7) ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่จะเรา หมู่ที่5 หมู่ที่ 6
    แม่จะเรา (หมู่ 5), แม่จะเรา (หมู่ 6) ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
56-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง หมู่ 1
    แม่จะเราบ้านทุ่ง (หมู่ 1) ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านป่าไร่
    ป่าไร่ (หมู่ 2) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด จ.ตาก
39-0-56
2547 ป่าชุมชนบ้านแพะ
    แพะ (หมู่ 4) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหม่องวา (แปลงที่ 1-2)
    หม่องวา (หมู่ 6) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
215-3-38
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่โพธิ์ทอง
    ใหม่โพธิ์ทอง (หมู่ 9) ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,930-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแม่กุหลวง
    แม่กุหลวง (หมู่ 1) ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
119-1-86
2546 ป่าชุมชนบ้านดงลาน
    ดงลาน (หมู่ 5) ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
160-2-68
2546 ป่าชุมชนบ้านท่าอาจ
    ท่าอาจ (หมู่ 3) ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านห้วยม่วง
    ห้วยม่วง (หมู่ 6) ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย
    หัวฝาย (หมู่ 2) ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
230-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ หมู่ที่ 12 ตำบลเชียงทอง
    เด่นวัวน้ำทิพย์ (หมู่ 12) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า จ.ตาก
1,490-1-65
2546 ป่าชุมชนบ้านประจำรักษ์
    ประจำรักษ์ (หมู่ 10) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-44
2546 ป่าชุมชนบ้านลานสาง ม. 9
    ลานสาง (หมู่ 9) ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-3-37
2546 ป่าชุมชนบ้านดงปู (แปลงที่ 1-2)
    ดงปู (หมู่ 4) ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลานสาง จ.ตาก, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
134-2-17
2546 ป่าชุมชนบ้านสันป่าลาน
    สันป่าลาน (หมู่ 3) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
907-3-76
2546 ป่าชุมชนบ้านวังไม้ส้าน(หมู่ที่ 9)
    วังไม้ส้าน (หมู่ 9) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านวังไม้ส้าน(หมู่ที่ 11)
    วังไม้ส้าน (หมู่ 11) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านปากวัง
    ปากวัง (หมู่ 10) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสมอโคน
    สมอโคน (หมู่ 5) ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-3-20
2546 ป่าชุมชนบ้านแพะ
    แพะ (หมู่ 7), ทุ่งพัฒนาป่าดอกแก้ว (หมู่ 12), ทุ่งพัฒนา (หมู่ 6) ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
1,635-3-95
2546 ป่าชุมชนบ้านแม่ไข
    แม่ไข (หมู่ 3) ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,365-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสองแคว (แปลงที่ 1-2)
    สองแคว (หมู่ 4) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
113-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านใหม่ท่าซุง
    ใหม่ท่าซุง (หมู่ 9) ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-3-47
2545 ป่าชุมชนบ้านปูแป้ หมู่ที่ 3 ตำบลด่าแม่ละเมา
    ปูแป้ (หมู่ 3) ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ละเมา จ.ตาก
1,100-0-60
2545 ป่าชุมชนบ้านยางโองนอก หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สลิด
    ยางโองนอก (หมู่ 8), ยางโองนอก (หมู่ 13) ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดปละป่าโป่งแดง จ.ตาก
4,725-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านขุนห้วยแม่สอด
    ขุนห้วยแม่สอด (หมู่ 6) ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด จ.ตาก
60-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านถ้ำเสือ
    ถ้ำเสือ (หมู่ 5) ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
237-3-6
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองตับ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวเหนือ
    หนองตับ (หมู่ 1) ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,674-3-38
2545 ป่าชุมชนบ้านเด่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว
    เด่น (หมู่ 2), แปลงที่ 1 (หมู่ ), แปลงที่ 2 (หมู่ ) ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,660-0-44
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองนกปีกกา
    หนองนกปีกกา (หมู่ 3) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,882-3-21
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำดิบควง
    น้ำดิบควง (หมู่ 8) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,638-1-71
2545 ป่าชุมชนบ้านตลุกแขม
    ตลุกแขม (หมู่ 1) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,937-3-36
2545 ป่าชุมชนบ้านลานสาง ม. 11
    ลานสาง (หมู่ 11) ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
23,480-3-3
2545 ป่าชุมชนบ้านลานสาง ม. 4
    ลานสาง (หมู่ 4) ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
477-1-70
2545 ป่าชุมชนบ้านท่าเล่ย์นาโบสถ์
    ท่าเลย์นาโบสถ์ (หมู่ 5) ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,021-3-47
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่แม่บอน
    ใหม่แม่บอน (หมู่ 12) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,957-2-74
2545 ป่าชุมชนบ้านสระทอง
    สระทอง (หมู่ 8) ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,271-3-16
2545 ป่าชุมชนบ้านแม่สลิด
    แม่สลิด (หมู่ 3) ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
546-2-87
2545 ป่าชุมชนบ้านยางโองนอก
    ยางโองนอก (หมู่ 7), สันกลาง (หมู่ 6), ยางโองน้ำ (หมู่ 5), ยางโองน้ำ (หมู่ 11), ยางโองน้ำ (หมู่ 4) ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,546-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแม่สลิด
    แม่สลิด (หมู่ 1), แม่สลิด (หมู่ 2) ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
904-0-42
2545 ป่าชุมชนบ้านพะเด๊ะ
    พะเด๊ะ (หมู่ 4) ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
860-2-93
2544 ป่าชุมชนบ้านโกช่วย
    โกช่วย (หมู่ 10) ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
160-0-0
2544 บ้านห้วยนกแลเหนือ
    ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
650-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตลุกป่าตาล (แปลงที่ 1-2)
    ตลุกป่าตาล (หมู่ 5) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,283-3-20
2544 ป่าชุมชนบ้านแก่งหิน
    แก่งหิน (หมู่ 2) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,650-1-67
2544 ป่าชุมชนบ้านสะแกเครือ
    สะแกเครือ (หมู่ 3) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประจำรักษ์ จ.ตาก
496-1-52
2544 ป่าชุมชนบ้านวังประจบ
    วังประจบ (หมู่ 1) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,624-1-35
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำดิบ
    น้ำดิบ (หมู่ 7) ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
670-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านฉลอม
    ฉลอม (หมู่ 3) ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยแห้ง
    ห้วยแห้ง (หมู่ 9) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด จ.ตาก
1,343-3-90
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยปลากอง
    ห้วยปลากอง (หมู่ 12) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแม่ระมาดน้อย
    แม่ระมาดน้อย (หมู่ 8) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
650-0-0
2544 บ้านห้วยปลากอง
    ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ
    ขุนห้วยแม่ท้อ (หมู่ 2) ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา จ.ตาก
2,159-3-38
2544 ป่าชุมชนบ้านกูเตอร์โกล แปลง 1-2
    กูเตอร์โกล (หมู่ 4) ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,978-2-30
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยนกแลเหนือ
    ห้วยนกแลเหนือ (หมู่ 1) ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
650-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าไร่เหนือ
    ป่าไร่เหนือ (หมู่ 3) ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
61-1-72
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำเขียว
    หนองน้ำเขียว (หมู่ 5) ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
560-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านวังตะเคียน
    บ้านวังตะเคียน (หมู่ 4) ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
54-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยบง ม.8
    บ้านห้วยบง (หมู่ 8) ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
90-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านยางห้วยยะอุ หมู่ที่ 4 ตำบลด่านแม่ละเมา
    บ้านยางห้วยยะอุ (หมู่ 4) ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ละเมา จ.ตาก
2,689-3-38
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่พรสวรรค์
    บ้านใหม่พรสวรรค์ (หมู่ 6) ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า จ.ตาก
166-0-80
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านไร่ท่าตะกู
    บ้านไร่ท่าตะกู (หมู่ 6) ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
473-3-37
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำโจน
    บ้านน้ำโจน (หมู่ 6) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
457-2-68
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าไม้แดง
    บ้านท่าไม้แดง (หมู่ 3) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
80-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านพุสะแก
    บ้านพุสะแก (หมู่ 11) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
460-0-30
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านปูน
    บ้านปูน (หมู่ 6) ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
240-2-46
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่ยะ
    บ้านแม่ยะ (หมู่ 7) ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
172-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านพะยวบ
    บ้านแม่พะยวบ (หมู่ 8) ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,548-3-67
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่ระวาน
    บ้านแม่ระวาน (หมู่ 5) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
181-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่สามัคคี
    บ้านใหม่สามัคคีธรรม (หมู่ 8) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยบง ม.7
    บ้านห้วยบง (หมู่ 7) ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
13-1-50
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยยะอุ
    บ้านห้วยยะอุ (หมู่ 1) ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด จ.ตาก
1,310-0-84
 
รวม
434,083-2-61 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :