หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 63 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2561 บ้านหนองปืนแตก
    ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า :
-
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองเหียง
    ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า :
96-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองปุหลก
    ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า :
61-3-28
2557 ป่าชุมชนบ้านยางชุมเหนือ
    บ้านยางชุมเหนือ (หมู่ 6) ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
4,131-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านทุ่งเชือก
    ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า :
25-0-56
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองยิงหมี
    บ้านหนองยิงหมี (หมู่ 7) ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว จ.ประจวบคีรีขันธ์
183-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านห้วยพลับ
    บ้านห้วยพลับ (หมู่ 5) ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
59-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านทุ่งโก
    บ้านทุ่งโก (หมู่ 8) ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านกม.5
    บ้านกม.5 (หมู่ 7) ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
207-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านวังยาง
    บ้านวังยาว (หมู่ 4) ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองยาว
    บ้านหนองยาว (หมู่ 6) ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
89-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านวังมะเดื่อ
    บ้านวังมะเดื่อ (หมู่ 10) ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
-
2553 บ้านเขาโป่ง
    ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
98-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านเขาน้อยห้วยตามา
    บ้านเขาน้อยห้วยตามา (หมู่ 9) ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,331-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง
    บ้านหนองกลางดง (หมู่ 7) ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
652-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านวลัย
    ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,024-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองจิก
    บ้านหนองจิก (หมู่ 4) ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
246-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านมะค่าสี่ซอง
    บ้านมะค่าสี่ซอง (หมู่ 5) ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
256-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองไม้แก่น
    ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
281-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองเป่าปี่
    บ้านหนองเป่าปี่ (หมู่ 3) ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
162-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองตาเมือง
    ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
565-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
    บ้านหนองหญ้าปล้อง (หมู่ 4) ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านวังไทร
    ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสวนส้ม
    บ้านสวนส้ม (หมู่ 9) ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
93-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านน้ำตกสาย 2
    ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า :
16-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านทุ่งตาแก้ว
    ทุ่งตาแก้ว (หมู่ 10) ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านย่านซื่อ
    ย่านซื่อ (หมู่ 12) ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
31-3-0
2549 ป่าหมู่บ้านทุ่งยาว
    ทุ่งยาว (แปลงที่ 1-2) (หมู่ 14) ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
399-2-0
2549 ป่าหมู่บ้านหุบไผ่
    หุบไผ่ (หมู่ 6) ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านหัวเขา
    หัวเขา (หมู่ 10) ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
17-1-0
2548 ป่าชุมชนบ้านไร่ยุบ
    ไร่ยุบ (หมู่ 15) ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านทางหวาย
    ทางหวาย (หมู่ 3) ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-1-0
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองมะค่า
    หนองมะค่า (หมู่ 10) ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านย่านซื่อ
    ย่านซื่อ (หมู่ 9) ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านนาห้วย
    นาห้วย (หมู่ 3) ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านทุ่งกว้าง
    ทุ่งกว้าง (หมู่ 5) ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านไทรสามเขา
    ไทรสามเขา (หมู่ 13) ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเขาเนินมัน
    เขามัน (หมู่ 11) ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองตะเภา
    หนองตะเภา (หมู่ 4) ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหุบผึ้ง
    หุบผึ้ง (หมู่ 5) ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์เรียง
    โพธิ์เรียง (หมู่ 3) ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองกา
    หนองกา (หมู่ 7) ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยลึก
    ห้วยลึก (หมู่ 1) ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโป่งแดง
    โป่งแดง (หมู่ 3) ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านวังไทรติ่ง
    วังไทรติ่ง (หมู่ 8) ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านฝั่งท่า
    ฝั่งท่า (หมู่ 5) ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านปากตะโร
    ปากตะโร (หมู่ 2) ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
    หนองหญ้าปล้อง (หมู่ 1) ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองไทร
    หนองไทร (หมู่ 6) ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบ่อนอก
    บ่อนอก (หมู่ 6) ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านปรือน้อย
    ปรือน้อย (หมู่ 3) ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสำโหรง
    สำโหรง (หมู่ 5) ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
    หนองหญ้าปล้อง (หมู่ 1) ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งพุฒ
    ทุ่งพุฒ (หมู่ 11) ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสายเพชร
    สายเพชร (หมู่ 9) ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสามแยก-บางสะพาน
    สามแยก-บางสะพาน (หมู่ 4) ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านฟากนา
    ฟากนา (หมู่ 7) ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2543 ป่าชุมชนวัดหนองจันทร์
    หนองจันทร์ (หมู่ 2) ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านทุ่งสีเสียด
    ทุ่งสีเสียด (หมู่ 8) ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านนาตาปะขาว
    นาตาประขาว (หมู่ 2) ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-3-0
2543 ป่าขุมชนบ้านหนองหิน
    หนองหิน (หมู่ 2) ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านดอนสง่า
    ดอนสง่า (หมู่ 8) ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2543 ป่าชุมชนวัดเขาดิน
    เขาดิน (หมู่ 3) ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
 
รวม
12,176-3-84 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :