หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 59 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2561 ป่าชุมชนบ้านคอกช้าง
    คอกช้าง (หมู่ 10) ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
141-3-60
2560 ป่าชุมชนบ้านนิคมผัง3
    นิคมผัง3 (หมู่ 3) ต.จ.ป.ร อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำขาว จ.ระนอง
70-2-96
2558 ป่าชุมชนบ้านทรายแดง
    บ้านทรายแดง (หมู่ 1) ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านบางนอนใน
    บางนอนใน (หมู่ 1) ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่น และป่าราชกรูด จ.ระนอง
28-1-95
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านหาดส้มแป้น
    บ้านหาดส้มแป้น (หมู่ 3) ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่น และป่าราชกรูด จ.ระนอง, อื่น ๆ
84-2-46
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านบางริ้น
    ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
59-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านล่าง
    ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
429-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งคา
    บ้านทุ่งคา (หมู่ 1) ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่น และป่าราชกรูด จ.ระนอง
35-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านพรรั้ง
    บ้านพรรั้ง (หมู่ 2) ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
260-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านละออง
    บ้านละออง (หมู่ 1) ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำใส
    บ้านห้วยน้ำใส (หมู่ 4) ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านราชกรูด
    บ้านราชกรูด (หมู่ 3) ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
350-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านรังแตนใต้
    รังแตนใต้ (หมู่ 11) ต.จ.ป.ร อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำขาว จ.ระนอง
300-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านระวิ
    บ้านระวิ (หมู่ 5) ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่น และป่าราชกรูด จ.ระนอง
130-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านพรุตาโรย
    บ้านพรุตาโรย (หมู่ 5) ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่น และป่าราชกรูด จ.ระนอง
200-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าฉาง
    บ้านท่าฉาง (หมู่ 3) ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองหัวเขียว และป่าคลองเกาะสุย จ.ระนอง
60-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านทับเหนือ
    ทับเหนือ (หมู่ 3) ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่น และป่าราชกรูด จ.ระนอง, อื่น ๆ
300-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านบุรีรัมย์
    บุรีรัมย์ (หมู่ 1) ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่น และป่าราชกรูด จ.ระนอง, อื่น ๆ
150-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเนินทอง
    เนินทอง (หมู่ 2) ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่น และป่าราชกรูด จ.ระนอง, อื่น ๆ
400-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหมอลำ
    หมอลำ (หมู่ 3) ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่น และป่าราชกรูด จ.ระนอง
200-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านบางนอนนอก
    บางนอนนอก (หมู่ 3) ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านบางลำภู
    บ้านบางลำภู (หมู่ 3) ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
240-3-65
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านบางนา
    บางนา (หมู่ 9) ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า :
200-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านวังเข้
    วังเข้ (หมู่ 6) ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านน้ำขาว
    น้ำขาว (หมู่ 6) ต.จ.ป.ร อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
50-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านรังแตน
    รังแตน (หมู่ 7) ต.จ.ป.ร อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำขาว จ.ระนอง
78-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านบางสองรา
    บางสองรา (หมู่ 1) ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำเลียง จ.ระนอง
250-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านบางสองราใต้
    บางสองราใต้ (หมู่ 2) ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านทับจาก
    ทับจาก (หมู่ 4) ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
200-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านบางใหญ่ล่าง
    บางใหญ่ล่าง (หมู่ 5) ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำเลียง จ.ระนอง
154-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเขาพริกไทย (บางนอน)
    เขาพริกไทย (หมู่ 2) ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองเส็ตกวด ป่าเขาหินช้าง และป่าเขาสามแหลม จ.ระนอง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2547 ป่าพื้นอาหารชุมชนบ้านม่วงกลวง
    ม่วงกลวง (หมู่ 1) ต.ม่วงกลาง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแพรกขวา
    แพรกขวา (หมู่ 5) ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าขุมชนบ้านนาเดิม
    นาเดิม (หมู่ 6) ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านหินขาว
    หินขาว (หมู่ 9) ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
53-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านย่านยาว
    ย่านยาว (หมู่ 2) ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคอกช้าง
    คอกช้าง (หมู่ 3) ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-60
2545 ป่าชุมชนบ้านนิคมผัง 4
    นิคมผัง 4 (หมู่ 4) ต.จ.ป.ร อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยไทรงาม
    ห้วยไทรงาม (หมู่ 10) ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำเลียง จ.ระนอง
48-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแพรกขวา
    แพรกขวา (หมู่ 8) ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำเลียง จ.ระนอง, อื่น ๆ
12-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปลายคลองวัน
    ปลายคลองวัน (หมู่ 9) ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านบางใหญ่เหนือ
    บางใหญ่เหนือ (หมู่ 3) ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำเลียง จ.ระนอง
43-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหาดตุ่น
    หาดตุ่น (หมู่ 8) ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองเงิน
    คลองเงิน (หมู่ 7) ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทับหลี
    ทับหลี (หมู่ 4) ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านบางหมีเหนือ
    บางหมีเหนือ (หมู่ 7) ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปลายคลอง
    ปลายคลอง (หมู่ 1) ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำจืด ป่ามะมุ และป่าปากจั่น จ.ระนอง
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังลุ่ม
    วังลุ่ม (หมู่ 4) ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหินใหญ่
    หินใหญ่ (หมู่ 9) ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบางใหญ่
    บางใหญ่ (หมู่ 4) ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบางแก้ว
    บางแก้ว (หมู่ 1) ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านพรุข่า
    พรุข่า (หมู่ 5) ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบางแกะ
    บางแกะ (หมู่ 4) ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านทองหลาง
    บ้านทองหลาง (หมู่ 3) ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเปอร์ จ.ระนอง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านบางแก้วใหญ่
    บ้านบางแก้วใหญ่ (หมู่ 2) ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยไทร
    บ้านห้วยไทร (หมู่ 2) ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
57-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านผาพิง
    บ้านผาพิง (หมู่ 1) ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่น และป่าราชกรูด จ.ระนอง
40-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านคอกช้าง
    บ้านคอกช้าง (หมู่ 2) ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
20-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านตรอกปรือ
    บ้านตรอกปรือ (หมู่ 4) ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
 
รวม
5,577-3-22 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :