หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 119 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2562 ป่าชุมชนบ้านแหลมยางนา
    บ้านแหลมยางนา (หมู่ 4) ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาตังอา และป่าคลองโชน จ.ชุมพร
200-3-63
2562 ป่าชุมชนบ้านทรายทอง
    บ้านทรายทอง (หมู่ 6) ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
365-0-31
2562 ป่าชุมชนบ้านไทยพัฒนา
    บ้านไทยพัฒนา (หมู่ 7) ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งระยะและป่านาสัก จ.ชุมพร
100-3-53
2562 ป่าชุมชนบ้านนาสัก
    บ้านนาสัก (หมู่ 1) ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งระยะและป่านาสัก จ.ชุมพร
439-2-60
2562 ป่าชุมชนบ้านในหยาน
    บ้านในหยาน (หมู่ 6) ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพะโต๊ะ ป่าปั่งหวาน และป่าปากทรง จ.ชุมพร
139-3-67
2562 ป่าชุมชนบ้านเขาชก
    บ้านเขาชก (หมู่ 4) ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละแม จ.ชุมพร
208-0-6
2562 ป่าชุมชนบ้านคลองเรือ
    คลองเรือ (หมู่ 5) ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
129-0-15
2562 ป่าชุมชนบ้านบนไร่
    บ้านบนไร่ (หมู่ 6), บ้านบนไร่ (หมู่ 6) ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
559-2-41
2562 ป่าชุมชนบ้านท่าแอต
    บ้านท่าแอต (หมู่ 7), บ้านท่่าแอต (หมู่ 7) ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
488-0-57
2562 ป่าชุมชนบ้านทุ่งยอ
    บ้านทุ่งยอ (หมู่ 11) ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำตกกะเปาะ จ.ชุมพร
25-3-32
2562 ป่าชุมชนบ้านหน้าถ้ำเขาพลู
    บ้านหน้าถ้ำเขาพลู (หมู่ 3) ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
289-0-11
2562 ป่าชุมชนบ้านปากด่าน
    บ้านปากด่าน (หมู่ 2) ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-0-82
2562 ป่าชุมชนบ้านดอนคา
    บ้านดอนคา (หมู่ 3) ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
467-3-16
2562 ป่าชุมชนบ้านพรุใหญ่
    บ้านพรุใหญ่ (หมู่ 6), บ้านพรใหญ่ (หมู่ 6) ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
351-1-42
2562 ป่าชุมชนบ้านปากบ่อ
    ป่าชุมชนบ้านปากบ่อ (หมู่ 5) ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำตกกะเปาะ จ.ชุมพร
103-2-74
2562 ป่าชุมชนบ้านบางเสียบ
    บ้านบางเสียบ (หมู่ 4) ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
144-3-98
2562 ป่าชุมชนบ้านหินแก้ว
    บ้านหินแก้ว (หมู่ 5) ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ารับร่อ และป่าสลุย จ.ชุมพร
13-2-94
2562 ป่าชุมชนบ้านจันทึง
    บ้านจันทึง (หมู่ 5) ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ารับร่อ และป่าสลุย จ.ชุมพร
1,409-3-32
2562 ป่าชุมชนบ้านทุ่งนาตาจอ
    บ้านทุ่งนาตาจอ (หมู่ 8) ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
391-1-49
2562 ป่าชุมชนบ้านเขาแก้ว
    บ้านเขาแก้ว (หมู่ 5) ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-2-50
2562 ป่าชุมชนบ้านนาหวาน
    บ้านนาหวาน (หมู่ 9) ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอนเทพมูล จ.ชุมพร
101-2-59
2562 ป่าชุมชนบ้านเขาชันโต๊ะ
    บ้านเขาชันโต๊ะ (หมู่ 8) ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
256-3-22
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยแก้ว
    บ้านห้วยแก้ว (หมู่ 10) ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งระยะและป่านาสัก จ.ชุมพร
17-3-11
2561 ป่าชุมชนบ้านทอนอม
    บ้านทอนอม (หมู่ 6) ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
173-2-57
2561 ป่าชุมชนบ้านส้านแดง
    บ้านส้านแดง (หมู่ 9) ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเสียบญวน และป่าท่าสาร จ.ชุมพร
55-0-43
2561 ป่าชุมชนบ้านเขาขวาง
    บ้านเขาขวาง (หมู่ 1) ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
54-2-35
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยคล้า
    บ้านห้วยคล้า (หมู่ 12) ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
688-2-9
2561 ป่าชุมชนบ้านฉานเรน
    บ้านฉานเรน (หมู่ 10) ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งระยะและป่านาสัก จ.ชุมพร
75-1-96
2561 ป่าชุมชนบ้านอ่าวมะม่วง
    บ้านอ่าวมะม่วง (หมู่ 3) ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-3-43
2561 ปาชุมชนบ้านห้วยใหญ่
    บ้านห้วยใหญ่ (หมู่ 11) ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งระยะและป่านาสัก จ.ชุมพร
575-3-44
2561 ป่าชุมชนบ้านทุ่งยอ
    บ้านทุ่งยอ (หมู่ 14) ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-0-44
2561 ป่าชุมชนบ้านแก่งกระทั่ง
    บ้านแก่งกระทั่ง (หมู่ 6) ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งระยะและป่านาสัก จ.ชุมพร
66-1-75
2561 ป่าชุมชนบ้านไร่ใน
    บ้านไร่ใน (หมู่ 9) ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งระยะและป่านาสัก จ.ชุมพร
151-3-34
2561 ป่าชุมชนบ้านในไร่
    บ้านในไร่ (หมู่ 6) ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
74-1-12
2561 ป่าชุมชนบ้านบกไฟ
    บ้านบกไฟ (หมู่ 3) ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพะโต๊ะ ป่าปั่งหวาน และป่าปากทรง จ.ชุมพร
657-2-52
2561 ป่าชุมชนบ้านปากทรง
    บ้านปากทรง (หมู่ 4), บ้านปากทรง (หมู่ 4), บ้านปากทรง (หมู่ 4) ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพะโต๊ะ ป่าปั่งหวาน และป่าปากทรง จ.ชุมพร, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,910-0-82
2561 ป่าชุมชนบ้านต่อตั้ง
    บ้านต่อตั้ง (หมู่ 1) ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
886-0-42
2561 ป่าชุมชนบ้านสะพานสอง
    บ้านสะพานสอง (หมู่ 6), บ้านสะพานสอง (หมู่ 6), บ้านสะพานสอง (หมู่ 6) ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพะโต๊ะ ป่าปั่งหวาน และป่าปากทรง จ.ชุมพร
558-0-76
2561 ป่าชุมชนบ้านทับขอน
    บ้านทับขอน (หมู่ 5) ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพะโต๊ะ ป่าปั่งหวาน และป่าปากทรง จ.ชุมพร
65-3-92
2561 ป่าชุมชนบ้านห้างแก
    บ้านห้างแก (หมู่ 2) ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพะโต๊ะ ป่าปั่งหวาน และป่าปากทรง จ.ชุมพร
105-2-6
2561 ป่าชุมชนบ้านเขาตะเภาทอง
    บ้านเขาตะเภาทอง (หมู่ 1), บ้านเขาตะเภาทอง (หมู่ 1), บ้านเขาตะเภาทอง (หมู่ 1) ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพะโต๊ะ ป่าปั่งหวาน และป่าปากทรง จ.ชุมพร
692-0-98
2561 ป่าชุมชนบ้ายปิยะภูมิ
    บ้านปิยะภูมิ (หมู่ 19) ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละแม จ.ชุมพร
98-3-47
2561 ป่าชุมชนบ้านทุ่งน้ำผุด
    บ้านทุ่งน้ำผุด (หมู่ 5) ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
102-3-98
2561 ป่าชุมชนบ้านท่าข้าม
    บ้านท่าข้าม (หมู่ 4) ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
760-2-38
2561 ป่าชุมชนบ้านหัวว่าว
    บ้านหัวว่าว (หมู่ 7) ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
566-2-47
2561 ป่าชุมชนบ้านเนินคีรี
    บ้านเนินคีรี (หมู่ 14) ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
207-1-66
2561 ป่าชุมชนบ้านละหาร
    บ้านละหาร (หมู่ 6) ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
227-2-30
2561 ป่าชุมชนบ้านหาดแตง
    บ้านหาดแตง (หมู่ 3) ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
52-0-46
2561 ป่าชุมชนบ้านปากแพรก
    บ้านปากแพรก (หมู่ 2), บ้านปากแพรก (หมู่ 2) ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-0-11
2561 ป่าชุมชนบ้านละมุ
    บ้านละมุ (หมู่ 8) ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-1-34
2561 ป่าชุมชนบ้านเขาค้อ
    บ้านเขาค้อ (หมู่ 7) ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
74-0-49
2561 ป่าชุมชนบ้านใหม่สมบูรณ์
    บ้านใหม่สมบูรณ์ (หมู่ 2), บ้านใหม่สมบูรณ์ (หมู่ 2) ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
65-1-12
2561 ป่าชุมชนบ้านในง่วม
    บ้านในง่วม (หมู่ 8), บ้านในง่วม (หมู่ 8) ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเสียบญวน และป่าท่าสาร จ.ชุมพร
394-2-94
2561 ป่าชุมชนบ้านนาแซะ
    บ้านนาแซะ (หมู่ 5), บ้านนาแซะ (หมู่ 5) ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเสียบญวน และป่าท่าสาร จ.ชุมพร
87-3-82
2561 ป่าชุมชนบ้านเขากรด
    บ้านเขากรด (หมู่ 4), บ้านเขากรด (หมู่ 4) ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29-1-76
2560 ป่าชุมชนบ้านวังพุง
    บ้านวังพุง (หมู่ 3) ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
117-0-95
2560 ป่าชุมชนบ้านเขางาย
    บ้านเขางาย (หมู่ 6) ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพะโต๊ะ ป่าปั่งหวาน และป่าปากทรง จ.ชุมพร
151-1-65
2559 ป่าชุมชนบ้านร้านตัดผม
    บ้านร้านตัดผม (หมู่ 4) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ารับร่อ และป่าสลุย จ.ชุมพร
240-3-17
2558 ป่าชุมชนบ้านเกาะแก้ว
    บ้านเกาะแก้ว (หมู่ 4) ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
214-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านถ้ำใน
    บ้านถ้ำใน (หมู่ 9) ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
161-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเล็บกะรอก
    บ้านเล็บกะรอก (หมู่ 10) ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
97-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่
    ห้วยใหญ่ (หมู่ 2) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ารับร่อ และป่าสลุย จ.ชุมพร
303-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านช่องสะท้อน
    ช่องสะท้อน (หมู่ 5) ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
487-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านฝ่ายเขา
    บ้านฝ่ายเขา (หมู่ 10) ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
173-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านท้องครก
    ท้องครก (หมู่ 13) ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
412-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านยี่ลาน
    บ้านยี่ลาน (หมู่ 7) ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ารับร่อ และป่าสลุย จ.ชุมพร
173-1-91
2553 ป่าชุมชนบ้านห้วยกรวด
    บ้านห้วยกรวด (หมู่ 8) ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
349-2-96
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยเหมือง
    บ้านห้วยเหมือง (หมู่ 13) ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านดวด
    บ้านดวด (หมู่ 2) ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-2-12
2552 ป่าชุมชนบ้านพรุระกำหวาน
    บ้านพรุระกำหวาน (หมู่ 4), บ้านพรุระกำหวาน (หมู่ 4) ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งระยะและป่านาสัก จ.ชุมพร
137-3-62
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านควน
    ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านถ้ำสนุก
    บ้านถ้ำสนุก (หมู่ 5) ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าจรเข้
    ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเสียบญวน และป่าท่าสาร จ.ชุมพร
200-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำตก
    ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านเขาเขียว
    บ้านเขาเขียว (หมู่ 3) ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
126-0-46
2549 ป่าหมู่บ้านช่องรอ
    ช่องรอ (หมู่ 11) ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านห้วยทรายขาว
    ห้วยทรายขาว (หมู่ 1) ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า :
200-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านเขาล้าน
    เขาล้าน (หมู่ 8) ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านวังช้าง
    วังช้าง (หมู่ 4) ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-2-17
2548 ป่าชุมชนบ้านเขาเลี้ยว
    เขาเลี้ยว (หมู่ 1) ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองผาก
    หนองผาก (หมู่ 5) ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านคลองสูบ
    คลองสูบ (หมู่ 1) ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-3-58
2548 ป่าชุมชนบ้านนาปรือ
    นาปรือ (หมู่ 9) ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านหินราง
    หินราง (หมู่ 12) ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านฝ่ายท่า
    ฝ่ายท่า (หมู่ 3) ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าดี
    บ้านท่าดี (หมู่ 1) ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
335-3-95
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองเนียน
    หนองเนียน (หมู่ 11) ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านศาลาประชาคม
    ศาลาประชาคม (หมู่ 12) ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านงาช้าง
    งาช้าง (หมู่ 3) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ารับร่อ และป่าสลุย จ.ชุมพร
86-2-27
2546 ป่าชุมชนบ้านม่วงแถว
    ม่วงแถว (หมู่ 7), ม่วงแถว (หมู่ 7) ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-2-69
2546 ป่าชุมชนบ้านครน
    บ้านครน (หมู่ 3) ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
209-3-27
2546 ป่าชุมชนบ้านห้วยกลาง
    ห้วยกลาง (หมู่ 3) ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านควน
    ควน (หมู่ 4) ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
326-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองคล้า
    หนองคล้า (หมู่ 5) ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านม้ายัง
    ม้ายัง (หมู่ 6) ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเขาวง
    บ้านเขาวง (หมู่ 11) ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเสียบญวน และป่าท่าสาร จ.ชุมพร
204-1-99
2546 ป่าชุมชนบ้านนาลึก
    นาลึก (หมู่ 3) ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหอระฆัง
    หอระฆัง (หมู่ 4) ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยทรายขาว
    บ้านห้วยทรายขาว (หมู่ 7) ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเสียบญวน และป่าท่าสาร จ.ชุมพร
68-3-91
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองหมุก
    หนองหมุก (หมู่ 6) ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
377-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองจระเข้
    หนองจระเข้ (หมู่ 8) ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
346-0-60
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาหลัก
    เขาหลัก (หมู่ 11) ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    กลาง (หมู่ 7) ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเขาวง
    เขาวง (หมู่ 12) ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
92-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยใน (หินลูกช้าง)
    ห้วยใน(หินลูกช้าง) (หมู่ 7) ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละแม จ.ชุมพร
133-3-41
2544 ป่าชุมชนป่าพรุบ้านคอกม้า
    คอกม้า (หมู่ 6) ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-0-62
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยสะท้อน
    ห้วยสะท้อน (หมู่ 3) ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหน้าเขา
    หน้าเขา (หมู่ 10) ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านในโสม
    ในโสม (หมู่ 2) ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
607-2-87
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนมะนาว
    ดอนมะนาว (หมู่ 4) ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท้องเกร็ง
    ท้องเกร็ง (หมู่ 4) ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาล้าน
    เขาล้าน (หมู่ 4) ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านปากคลอง
    บ้านปากคลอง (หมู่ 7) ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านทุ่งบิ่น
    บ้านทุ่งบิ่น (หมู่ 5) ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
15-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านยางฆ้อ
    บ้านยางฆ้อ (หมู่ 7) ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านกรายทอง
    บ้านกรายทอง (หมู่ 9) ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า :
87-2-1
2543 ป่าชุมชนบ้านสวนใต้
    สวนใต้ (หมู่ 7) ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านบ่อเมา
    บ่อเมา (หมู่ 6) ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแหลมยาง
    ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
502-0-64
 
รวม
25,856-1-17 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :