หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 67 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อ.บ้านโคก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
75
2545 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังโป่ง-ชนแดน-วังกำแพง แปลงที่ 5
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
330
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสาจังหวัดเพชรบูรณ์ (สำนักฯ 11 เดิม)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
213
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอหนองไผ่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
100
2545 แปลงปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่ (วันต้นไม้ประจำปีของชาติ)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
100
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสา จ.แพร่ (สำนักบริหารฯ ที่ 13 เดิม)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันตก ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.ป่าแมต บ้านถิ่น ท่าข้าม ทุ่งแค้ว ห้วยหม้าย สะเอียบ เวียงต้า วังชิ้น อ.เมืองแพร่ หนองม่วงไข่ สอง ลอง วังชิ้น จ.แพร่
494
2545 แปลงปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี (ปลูกป่าประชาอาสา)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
6
2545 โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง
   ที่ตั้ง : ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
150
2545 โครงการปลูกป่าชดเชยด้วยเงินนอกงบประมาณป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองขลุงและป่าแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : อำเภอปางศิลาทอง
   ที่ตั้ง : ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
491
2545 โครงการปลูกป่าชดเชยด้วยเงินนอกงบประมาณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองขลุงและป่าแม่วงก์ แปลงที่ 2 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : อำเภอปางศิลาทอง
   ที่ตั้ง : ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
365
2545 สวนป่าแม่วังฝั่งขวา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่๋ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
1,150
2545 โครงการปลูกป่าชดเชยด้วยเงินนอกงบประมาณป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองขลุงและป่าแม่วงก์ แปลงที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : อำเภอปางศิลาทอง
   ที่ตั้ง : ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
230
2545 โครงการปลูกป่าทดแทนด้วยเงินนอกงบประมาณบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่มอก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โป่ง
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
400
2545 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น(ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย อ.แจ้ห่ม)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2545 โครงการประชาอาสาอำเภอสอง จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เตาปูน, ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
150
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสา ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ปง จ.พะเยา
20
2545 โครงการปลูกป่าชดเชยด้วยเงินนอกงบประมาณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา (1) จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
760
2545 โครงการปลูกป่าชดเชยด้วยเงินนอกงบประมาณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา (3) จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
300
2545 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่นป่าดงตีนตก แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
1,200
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อ.เด่นชัย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
648
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อ.วังชิ้น
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
72
2545 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
65
2545 โครงการปลูกป่าชดเชยด้วยเงินนอกงบประมาณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ทรายคำ จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
610
2545 โครงการปลูกป่าเขาแดน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้และป่าควนกำแพง
   ที่ตั้ง : ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
50
2545 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
7
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสา ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
8
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
8
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อ.ท่าปลา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าปลา, หาดล้า, จริม, ผาเลือด, ร่วมจิต, น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
1,301
2545 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา ตำบลบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพระเยา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
41
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
   พื้นที่ : ป่าภูหลวงและป่าภุหอ
   ที่ตั้ง : ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย
66
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสา จังหวัดอุตรดิตถ์ (สำนักบริหารฯ ที่ 11 เดิม)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
55
2545 แปลงปลูกป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เสริม (วันต้นไม้ประจำปีของชาติปี 47)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
50
2545 โครงการปลูกและบำรุงประชาอาสา ท้องที่ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
300
2545 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ตะกุดไร, ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
55
2545 สวนป่าแม่สลิด จ.ตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
600
2545 สวนป่าห้วยทาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
550
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอศรีเทพ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
20
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
1,000
2545 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอหนองไผ่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
37
2545 โครงการปลูกและำบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอวิเชียรบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
175
2545 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าห้วยทิน-คลองตีบ ตำบลบ่อไทย แปลงที่ 16
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
40
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสา จังหวัดลำปาง (สำนักบริหารฯ ที่ 13 เดิม)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
331
2545 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอเมือง จังหวัดเลย
   พื้นที่ : โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา
   ที่ตั้ง : ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
239
2545 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ แปลงที่ 13
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
500
2545 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ แปลงที่ 14
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
500
2545 โครงการปลูกป่าอาสา อำเภอเหนือคลอง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
100
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
648
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอเคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
5
2545 โครงการปลูกป่าชดเชยด้วยเงินนอกงบประมาณป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองขลุงและป่าแม่วงก์ แปลงที่ 7 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองขลุงและป่าแม่วงก์
   ที่ตั้ง : ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
138
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
72
2545 สวนป่าแม่หยวก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง
800
2545 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าแม่พวก อ.เด่นชัย แปลงที่ 15)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
200
2545 โครงการปลูกป่าชดเชยด้วยเงินนอกงบประมาณป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองขลุงและป่าแม่วงก์ แปลงที่ 5 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองขลุงและป่าแม่วงก์
   ที่ตั้ง : ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
251
2545 โครงการปลุกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอเมืิอง จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สะเดียง, น้ำร้อน, ตะเบาะ, บ้านโตก, นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
450
2545 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.กันจุ, หนองแจง, ศรีมงคล, พญาวัง, บึงสามพัน, ซับสมอทอด, ซับไม้แดง, วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
147
2545 โครงการปลูกป่าชดเชยด้วยเงินนอกงบประมาณป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองขลุงและป่าแม่วงก์ แปลงที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองขลุงและป่าแม่วงก์
   ที่ตั้ง : ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
491
2545 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ 9
   พื้นที่ : ป่าแม่ออน
   ที่ตั้ง : ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
100
2545 แปลงปลูกป่าสวนรุกชาติพระบาท (วันต้นไม้ประจำปีของชาติ)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
50
2545 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
9
2545 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่นป่าแม่สิน ป่าแม่สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย แปลงที่ 1 จังหวัดสุโขทัย
   พื้นที่ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
600
2545 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอชัยบาดาล
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
60
2545 หน่วยปลูกป่าสักชลสิทธิ์ที่ 7 (ปลูกป่าประชาอาสา)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
30
2545 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
115
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสาจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3(เดิม))
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
18
2545 โครงการปลูกป่าชดเชยด้วยเงินนอกงบประมาณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา (4) จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
400
2545 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าแม่พวก อ.เด่นชัย แปลงที่ 15) จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
200
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.หนองคาย
76
 
รวม
19,022
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :