หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 13 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2542 ป่าชุมชนป่าเขาคอก
    เขาคอก (หมู่ 1), เขาคอก (หมู่ 15), โคกกลอย (หมู่ 4), โคกกะนัง (หมู่ 6), โคกเศรษฐี (หมู่ 11), โนนสวรรค์ (หมู่ 13), ละหอกกระสัง (หมู่ 8), หนองตะโก (หมู่ 7), หนองมะกอก (หมู่ 12) ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,500-0-0
2542 ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง
    บ้านเขาราวเทียนทอง (หมู่ 10) ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
243-2-50
2542 ป่าชุมชนบ้านหนองยาง
    ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
146-0-0
2542 ป่าชุมชนโคกกุง
    โนนกอก (หมู่ 8) ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพิมาย จ.นครราชสีมา
400-0-0
2542 ป่าชุมชนบ้านดงหลบ
    ดงหลบ (หมู่ 7) ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12-0-0
2542 ป่าชุมชนหนองมะเขือใหญ่
    หนองมะเขือใหญ่ (หมู่ 5) ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2542 ป่าชุมชนหนองสาธารณ์
    ตะเคียน (หมู่ 1) ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
600-0-0
2542 ป่าชุมชนบ้านหนองจานใต้
    หนองจานใต้ (หมู่ 12) ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
780-0-0
2542 ป่าชุมชนบ้านอ้อ-อุดมสิน
    อ้อ (หมู่ 2), อุดมสิน (หมู่ 8) ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
65-0-0
2542 ป่าชุมชนบ้านหนองแวง-บ้านไพล
    หนองแวง (หมู่ 5), ไพล (หมู่ 4) ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2542 ป่าชุมชนหนองโอด
    หนองโอด (หมู่ 6) ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2542 ป่าชุมชนหนองชิงโค
    หนองชิงโค (หมู่ 11) ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
32-1-1
2542 ป่าชุมชนบ้านหนองแสงพัฒนา-บ้านสี่เหลี่ยม-บ้านสี่เหลี่ยมน้อย
    สี่เหลี่ยม (หมู่ 2), สี่เหลี่ยมน้อย (หมู่ 13), หนองแสงพัฒนา (หมู่ 18) ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-25
 
รวม
6,428-3-76 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :