หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 110 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2562 ป่าชุมชนบ้านเนินสำเหร่
    บ้านเนินสำเหร่ (หมู่ 3) ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-3-52
2562 ป่าชุมชนบ้านธรรมสถิต
    บ้านธรรมสถิต (หมู่ 3) ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
38-1-88
2562 ป่าชุมชนบ้านเขาจันทร์
    บ้านเขาจันทร์ (หมู่ 7) ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
126-0-20
2562 ป่าชุมชนบ้านเขาสำเภาทอง
    บ้านเขาสำเภาทอง (หมู่ 7) ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
62-2-55
2562 ป่าชุมชนบ้านเขาพัง
    บ้านเขาพัง (หมู่ 3) ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
430-3-74
2562 ป่าชุมชนบ้านเขาช่องลม
    บ้านเขาช่องลม (หมู่ 4) ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
342-1-47
2562 ป่าชุมชนบ้านโป่งสะท้อน
    บ้านโป่งสะท้อน (หมู่ 6) ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-39
2562 ป่าชุมชนบ้านสวนขนุน
    บ้านสวนขนุน (หมู่ 5) ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
364-0-93
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองละลอก
    หนองละลอก (หมู่ 6) ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-73
2561 ป่าชุมชนบ้านแขมงคงมั่น
    บ้านแขมงคงมั่น (หมู่ 8) ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
73-1-91
2561 ป่าชุมชนบ้านชากคา (แปลงที่ 1-6)
    บ้านซากคา (หมู่ 7) ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
510-1-12
2561 ป่าชุมชนบ้านคลองทุเรียน
    บ้านคลองทุเรียน (หมู่ 4) ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
99-1-15
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองเสม็ดแดง
    บ้านหนองเสม็ดแดง (หมู่ 4) ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
48-1-29
2561 ป่าชุมชนบ้านบ่อทอง
    บ้านบ่อทอง (หมู่ 5) ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
176-2-87
2561 ป่าชุมชนบ้านคลองช้างตาย
    บ้านคลองช้างตาย (หมู่ 6) ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-3-24
2561 ป่าชุมชนบ้านเหมืองแร่
    บ้านเหมืองแร่ (หมู่ 4) ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
19-0-92
2560 ป่าชุมชนบ้านยายจั่น
    บ้านยายจั่น (หมู่ 2) ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองปลาไหล (แปลงที่ 1-2)
    บ้านหนองปลาไหล (หมู่ 2) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
    ประเภทป่า :
22-0-40
2559 ป่าชุมชนบ้านวังล่าง
    ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า :
26-3-0
2559 ป่าชุมชนบ้านห้วยมะเฟือง
    ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า :
81-3-35
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาระฆัง
    ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
    ประเภทป่า :
76-0-88
2558 ป่าชุมชนบ้านเขาวังไทร
    เขาวังไทร (หมู่ 9) ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
270-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านไทรเอน
    ไทรเอน (หมู่ 8) ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาหินตั้ง จ.ระยอง
827-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านภูดร-ห้วยมะหาด
    ภูดร-ห้วยมะหาด (หมู่ 7) ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
18-2-13
2557 ป่าชุมชนบ้านบ่อหิน
    ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง จ.ระยอง
76-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาวังม่าน
    ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง จ.ระยอง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
679-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านสมานมิตร
    สมานมิตร (หมู่ 2) ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-1-7
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านตะเกราทอง
    ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง จ.ระยอง
2,500-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านมาบจันทร์ หมู่ที่ 7
    ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
308-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านเขายายชุม หมูที่ 1
    ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
207-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านศาลเจ้า
    ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
127-0-0
2554 โคงการป่าชุมชนบ้านบึงต้นชัน หมู่ที่ 4
    ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
85-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านตะขบ หมู่ที่ 5
    ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านนา และป่าทุ่งควายกิน จ.ระยอง
829-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านมาบเหลาชะโอน หมู่ที่ 5
    ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,600-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านยางงาม หมู่ที่ 5
    ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านสามแยกน้ำเป็น หมู่ที่ 1
    ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านนา และป่าทุ่งควายกิน จ.ระยอง
342-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านศาลเจ้า หมู่ที่ 11
    ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านคลองซอง
    บ้านคลองซอง (หมู่ 6) ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองระเวิง-เขาสมเส็ด จ.ระยอง
100-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านบึงตาต้า
    บ้านบึงตาต้า (หมู่ 2) ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองระเวิง-เขาสมเส็ด จ.ระยอง
100-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านน้ำโจน
    บ้านน้ำโจน (หมู่ 8) ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
250-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านเจ็ดลูกเนิน
    เจ็ดลูกเนิน (หมู่ 10) ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านมาบตารอด
    มาบตารอด (หมู่ 7) ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านเกษตรศิริ
    บ้านเกษตรศิริ (หมู่ 5) ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง จ.ระยอง
150-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านธงหงส์
    ธงหงส์ (หมู่ 1) ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง จ.ระยอง
25-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านตะพุนทอง
    ตะพุนทอง (หมู่ 6) ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง จ.ระยอง
25-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองหงส์
    หนองหงส์ (หมู่ 10) ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง จ.ระยอง
120-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเขาโบสถ์
    เขาโบสถ์ (หมู่ 7) ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเขาจุก
    เขาจุก (หมู่ 8) ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
45-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านชุมนุมสูง
    ชุมนุมสูง (หมู่ 7) ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
83-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเขาน้อย
    เขาน้อย (หมู่ 3) ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านคลองยาง
    คลองยาง (หมู่ 4) ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านตะขบ
    ตะขบ (หมู่ 5) ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์สะแหน่
    ทรัพย์สะแหน่ (หมู่ 1) ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านมะเดื่อ
    บ้านมะเดื่อ (หมู่ 2) ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านยายดา
    ยายดา (หมู่ 14) ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 1) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านน้ำโลง
    น้ำโลง (หมู่ 2) ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองหว้า
    หนองหว้า (หมู่ 7) ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองฆ้อ
    หนองฆ้อ (หมู่ 8) ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแก่งหวาย
    แก่งหวาย (หมู่ 6) ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
58-2-53
2547 ป่าชุมชนบ้านเขาตาอิ๋น
    เขาตาอิ๋น (หมู่ 5) ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำเขียว
    ห้วยน้ำเขียว (หมู่ 7) ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเต้าปูนหาย
    เต้าปูนหาย (หมู่ 4) ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเขาชากรูด
    เขาชากกรูด (หมู่ 4) ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านชากพรวด
    ชากพรวด (หมู่ 8) ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้างญวน
    ห้างญวน (หมู่ 5) ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านท่ามะกอก
    ท่ามะกอก (หมู่ 7) ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเขาทับกลาง
    เขาทับกลาง (หมู่ 2) ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
227-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเขาหิน
    เขาหิน (หมู่ 10) ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านวังกลอย
    วังกลอย (หมู่ 7) ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองยายยม
    หนองยายยม (หมู่ 3) ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองพญา
    หนองพญา (หมู่ 3) ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านก้นปึก
    ก้นปึก (หมู่ 5) ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสำนักทอง
    สำนักทอง (หมู่ 1) ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง
    หนองม่วง (หมู่ 4) ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
96-0-55
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำเขียว
    น้ำเขียว (หมู่ 2) ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านท่ามะกัก
    ท่ามะกัก (หมู่ 9) ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยยาง
    ห้วยยาง (หมู่ 6) ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองนาซา
    หนองนาซา (หมู่ 6) ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแม่น้ำคู้
    แม่น้ำคู้ (หมู่ 5) ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองมะปริง
    หนองมะปริง (หมู่ 2) ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหมอมุ่ย
    หมอมุ่ย (หมู่ 4) ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปลวกแดง
    ปลวกแดง (หมู่ 1) ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขางวงช้าง
    เขางวงช้าง (หมู่ 11) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองปูน
    คลองปูน (หมู่ 3) ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านชากขุน
    ชากขุน (หมู่ 6) ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองอ่าง
    คลองอ่าง (หมู่ 6) ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองบางบ่อ
    คลองบางบ่อ (หมู่ 4) ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่ายุบใน
    ป่ายุบใน (หมู่ 8) ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านมะงั่ว
    มะงั่ว (หมู่ 8) ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพังราด
    พังราด (หมู่ 4) ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคงคา
    คงคา (หมู่ 1) ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสำนักตาเสือ
    สำนักตาเสือ (หมู่ 2) ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองเขิน
    หนองเขิน (หมู่ 5) ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านช่องลม
    ช่องลม (หมู่ 10) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านปากแพรก
    ปากแพรก (หมู่ 5) ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้อยหัว
    ห้อยหัว (หมู่ 8) ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
66-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านยางเอน
    ยางเอน (หมู่ 6) ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
63-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาหินแท่น
    เขาหินแท่น (หมู่ 10) ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
93-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาผักกูด
    เขาผักกูด (หมู่ 7) ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
13-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองคุย
    หนองคุย (หมู่ 5) ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านวังหิน
    บ้านวังหิน (หมู่ 5) ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองปรือ
    บ้านหนองปรือ (หมู่ 8) ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านละโอก
    บ้านละโอก (หมู่ 9) ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
45-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองไทร
    บ้านหนองไทร (หมู่ 5) ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านคลองหิน
    บ้านคลองหิน (หมู่ 1) ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองยาว
    บ้านหนองยาว (หมู่ 7) ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีประชา
    บ้านศรีประชา (หมู่ 1) ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านสีระมัน
    บ้านสีระมัน (หมู่ 4) ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองกวาง
    บ้านหนองกวาง (หมู่ 9) ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
 
รวม
14,072-1-82 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :