หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 114 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองหอย
    บ้านหนองหอย (หมู่ 10) ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จ.ลำพูน
241-3-40
2562 ป่าชุนบ้านไม้ตะเคียน
    บ้านไม้ตะเคียน (หมู่ 2) ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลี้ จ.ลำพูน
558-3-23
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าตึง
    บ้านป่าตึง (หมู่ 14) ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จ.ลำพูน
161-1-97
2562 ป่าชุมชนบ้านสะแล่ง
    บ้านสะแล่ง (หมู่ 2) ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จ.ลำพูน
142-2-68
2562 ป่าชุมชนบ้านจำบอน
    บ้านจำบอน (หมู่ 3) ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จ.ลำพูน
291-1-27
2562 ป่ชุมชนบ้านใหม่ฝายหิน
    ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จ.ลำพูน
512-3-11
2562 ป่าชุมชนบ้านดอนแก้ว
    บ้านดอนแก้ว (หมู่ 11) ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
    ประเภทป่า :
345-3-83
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยกาน
    บ้านห้วยกาน (หมู่ 1) ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
556-1-54
2562 ป่่าชุมชนบ้านแพะหนองห้า
    ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้ จ.ลำพูน
1,828-2-83
2562 ป่าชุมชนบ้านแพะหนองห้า
    ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลี้ จ.ลำพูน
1,828-2-43
2562 ป่าชุมชนบ้านชัยวงษา
    ชัยวงษา (หมู่ 22) ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้ จ.ลำพูน
316-2-4
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองเกี๋ยง
    บ้านหนองเกี๋ยง (หมู่ 18) ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้ จ.ลำพูน
231-1-54
2562 ป่าชุมชนบ้านนามน
    บ้านนามน (หมู่ 16) ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้ จ.ลำพูน
622-1-7
2562 ป่าชุมชนบ้านเด่นทรายมูล
    บ้านเ่นยางมูล (หมู่ 14) ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้ จ.ลำพูน
140-1-89
2562 ป่าชุมชนบ้านเด่นยางมูล
    บ้านเด่นยางมูล (หมู่ 12) ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้ จ.ลำพูน
624-0-2
2562 ป่าชุมชนบ้านพระบาทพัฒนา
    ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้ จ.ลำพูน
424-1-58
2562 ป่าชุมชนบ้านนาทรายสามหลัง
    ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้ จ.ลำพูน
101-2-13
2562 ป่าชุมชนบ้านนาทราย
    บ้านนาทราย (หมู่ 4) ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
119-0-43
2562 ป่าชุมชนบ้านผาลาด
    บ้านผาลาด (หมู่ 3) ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้ จ.ลำพูน
464-2-24
2562 ป่าชุมชนบ้านผาลาดเหนือ
    บ้านผาลาดเหนือ (หมู่ 15) ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้ จ.ลำพูน
1,622-3-29
2562 ป่าชุมชนบ้านนาเลี่ยง
    บ้านนาเลี่ยง (หมู่ 1) ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้ จ.ลำพูน
286-2-76
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองนา
    บ้านหนองนา (หมู่ 13) ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้ จ.ลำพูน
36-1-96
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองบอน
    บ้านหนองบอน (หมู่ 11) ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้ จ.ลำพูน
669-3-72
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่หว่างห้วยริน
    บ้านแม่หว่างห้วยริน (หมู่ 10) ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้ จ.ลำพูน
324-0-32
2562 ป่าชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม
    บ้านพระบาทห้วยต้ม (หมู่ 8) ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
229-1-24
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่หว่างบน
    บ้านแม่หว่างบน (หมู่ 5) ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้ จ.ลำพูน
5,701-3-84
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่หละ
    บ้านแม่หละ (หมู่ 17) ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้ จ.ลำพูน
373-3-29
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองปู
    บ้านหนองปู (หมู่ 9) ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
202-0-78
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่หว่างพัฒนา
    บ้านแม่หว่างพัฒนา (หมู่ 2) ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้ จ.ลำพูน
9,730-3-36
2562 ป่าชุมชนบ้านฮั่ว
    บ้านฮั่ว (หมู่ 6) ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
1,793-1-29
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยหญ้าไซ
    บ้านห้วยหญ้าไซ (หมู่ 4) ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้ จ.ลำพูน
329-0-68
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่ลาน
    บ้านแม่ลาน (หมู่ 3) ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่หาด และป่าแม่ก้อ จ.ลำพูน
956-1-35
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่กองวะ
    บ้านแม่กองวะ (หมู่ 4) ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่หาด และป่าแม่ก้อ จ.ลำพูน
1,360-0-59
2562 ป่าชุมชนบ้านผาหนาม
    บ้านผาหนาม (หมู่ 12) ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี้ จ.ลำพูน
716-2-55
2562 ป่าชุมชนบ้านดอยวงศ์
    ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-1-60
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองผำ
    บ้านหนองผำ (หมู่ 10) ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลี้ จ.ลำพูน
1,001-1-94
2562 ป่าชุมชนบ้านสันดอนมูล
    บ้านสันดอนมูล (หมู่ 11) ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลี้ จ.ลำพูน
489-3-68
2562 ป่าชุมชนบ้านสัญชัย
    บ้านสัญชัย (หมู่ 7) ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลี้ จ.ลำพูน
-
2562 ป่าชุมชนบ้านโป่งแดง
    บ้านโป่งแดง (หมู่ 5) ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลี้ จ.ลำพูน
424-0-47
2562 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    บ้านใหม่ (หมู่ 6) ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลี้ จ.ลำพูน
1,177-2-24
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยห้าง
    ห้วยห้าง (หมู่ 7) ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลี้ จ.ลำพูน
1,005-3-26
2562 บ้านทุ่งข้าวหาง
    บ้านทุ่งข้าวห่าง (หมู่ 1) ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลี้ จ.ลำพูน
1,210-0-80
2562 ป่าชุมชนบ้านศรีดงเย็น
    ศรีดงเย็น (หมู่ 11) ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลี้ จ.ลำพูน
365-1-94
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยงูสิงห์
    ห้วยงูสิงห์ (หมู่ 4) ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลี้ จ.ลำพูน
23-3-4
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าก่อ
    บ้านป่าก่อ (หมู่ 10) ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลี้ จ.ลำพูน
212-0-17
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่
    บ้านห้วยไร่ (หมู่ 8) ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลี้ จ.ลำพูน
454-0-4
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองหลัก
    หนองหลัก (หมู่ 9) ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลี้ จ.ลำพูน
214-2-88
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าตึงงาม
    บ้านป่าตึงงาม (หมู่ 3) ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลี้ จ.ลำพูน
782-3-0
2562 ป่าชุมชนบ้านไม้สลี
    บ้านใหม่ไม้สลี (หมู่ 12) ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลี้ จ.ลำพูน
156-0-27
2562 ป่าชุมชนบ้านเหล่า
    บ้านเหล่า (หมู่ 12) ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จ.ลำพูน
300-1-96
2558 ป่าชุมชนบ้านทรายทอง
    บ้านทรายทอง (หมู่ 16) ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเหมืองจี้ และป่าสันป่าสัก จ.ลำพูน
2,500-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองไซ
    บ้านหนองไซ (หมู่ 14) ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
1,504-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่งสามัคคี
    ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,534-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหน้าสถานี
    บ้านหน้าสถานี (หมู่ 11) ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
803-3-6
2558 ป่าชุมชนบ้านทาปลาดุก
    บ้านทาปลาดุก (หมู่ 5) ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านศรีทรายมูล
    บ้านศรีทรายมูล (หมู่ 9) ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,764-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านทาชมภู
    บ้านทาชมภู (หมู่ 4) ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา จ.เชียงใหม่
1,000-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านปาง
    ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต จ.ลำพูน
1,240-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านแม่ป้อกใน
    ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต จ.ลำพูน
1,811-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านแม่อีไฮ
    บ้านแม่อีไฮ (หมู่ 2) ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต จ.ลำพูน
1,285-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านป่าเหียง
    บ้านป่าเหียง (แปลง1-6) (หมู่ 13) ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จ.ลำพูน
274-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านใหม่สุขสันต์
    บ้านใหม่สุขสันต์ (แปลง1-2) (หมู่ 8) ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต จ.ลำพูน
664-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านแม่ป้อกเหนือ
    บ้านแม่ป้อกเหนือ (หมู่ 5) ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต จ.ลำพูน
2,181-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านดอยเวียง
    ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จ.ลำพูน
453-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านห้วยบง
    บ้านห้วยบง (แปลง 1-2 ) (หมู่ 3) ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต จ.ลำพูน
657-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านท้องฝาย
    ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านเหมืองลึก
    ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
599-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านสวนหลวง
    บ้านสวนหลวง (หมู่ 3) ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-3-20.5
2552 ป่าชุมชนบ้านศรีปทุม
    บ้านศรีปทุม (หมู่ 9) ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
197-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านสันปูเลย
    บ้านสันปูเลย (หมู่ 2) ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านดงมะปินหวาน
    บ้านดงมะปินหวาน (หมู่ 8) ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
203-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านห้วยห้า
    ห้วยห้า (หมู่ 7) ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
375-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านห้วยแพ่ง
    ห้วยแพ่ง (หมู่ 12) ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,165-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านป่าป๋วย
    ป่าป๋วย (หมู่ 3) ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
735-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านห้วยแทงใต้
    ห้วยแทงใต้ (หมู่ 15) ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,550-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านสันตับเต่า
    สันตับเต่า (หมู่ 17) ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
725-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านห้วยกองเลาะ
    ห้วยกองเลาะ (หมู่ 9) ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,750-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านดอยโตน
    ดอยโตน (หมู่ 10) ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
650-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านห้วยโทก
    ห้วยโทก (หมู่ 11) ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,275-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านแม่หาด
    แม่หาด (หมู่ 6) ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,550-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านเกาะทุ่งม่าน
    เกาะทุ่งม่าน (หมู่ 12) ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,175-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านดงห้วยเย็น
    ดงห้วยเย็น (หมู่ 14) ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
762-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย
    หัวฝาย (หมู่ 1) ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-2-76
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองช้างคืน
    หนองช้างคืน (หมู่ 4) ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2-1-46
2547 ป่าชุมชนบ้านนาทรายสามหลัง
    นาทรายสามหลัง (หมู่ 20) ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
180-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านผาต้าย
    ผาเต้ย (หมู่ 1) ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
625-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่ลาน
    แม่ลาน (หมู่ 3) ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
610-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านผาต้ายเหนือ
    ผาเต้ยเหนือ (หมู่ 6) ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองกอก
    หนองกอก (หมู่ 5) ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
350-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดอนตอง
    ดอนตอง (หมู่ 4) ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2-1-99
2547 ป่าชุมชนบ้านมะกอก
    มะกอก (หมู่ 4) ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านตีนดอย
    ตีนดอย (หมู่ 2) ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
114-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านร่องช้าง,บ้านป่าสีเสียด,บ้านสารภีชัย
    ป่าสีเสียด (หมู่ 8), ร่องช้าง (หมู่ 5), สารภีชัย (หมู่ 12) ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านป่ารกฟ้า
    ป่ารกฟ้า (หมู่ 9) ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านช่างเพี้ยน
    ช่างเพี้ยน (หมู่ 7) ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-5
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 2) ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านน้ำพุ
    น้ำพุ (หมู่ 7) ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
800-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสันวิไล
    สันวิไล (หมู่ 9) ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
430-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านห้วยหญ้าไซ
    ห้วยหญ้าไซ (หมู่ 4) ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,500-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านปางส้าน
    ปางส้าน (หมู่ 5) ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,562-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่ป้อกใน
    แม่ป้อกใน (หมู่ 4) ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,114-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านสันห้างเสือ
    ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า :
11-2-49.2
2543 ป่าชุมชนบ้านปาง
    ปาง (หมู่ 1) ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
656-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านท่าต้นงิ้ว
    ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2543 ป่่าชุมชนบ้านหนองผำ
    ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-61.5
2543 ป่าชุมชนบ้านดอนหลวง บ้านดอนน้อย บ้านสันกอดู่
    ป่าชุมชนบ้านดอนหลวง บ้านดอนน้อย บ้านสันกอดู่ (หมู่ 7) ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า :
3-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง บ้านป่าบุก
    ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง บ้านป่าบุก (หมู่ 3) ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า :
6-1-48
2543 ป่าชุมชนบ้านมะกอก
    บ้านมะกอก (หมู่ 4) ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า :
5-3-0
2543 ป่าชุมชนบ้านร่องช้าง บ้านป่าสีเสียด บ้านสารภีชัย
    ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า :
11-2-35.2
2543 ป่าชุมชนบ้านไร่ดง
    ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า :
6-3-21.2
2543 ป่าชุมชนบ้านวังมน
    วังมน (หมู่ 4) ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
312-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่แนต
    แม่แนต (หมู่ 8) ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,025-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านสันป่าสัก
    สันป่าสัก (หมู่ 5) ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านศรีวิชัย
    ศรีวิชัย (หมู่ 10) ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
612-0-0
 
รวม
87,601-2-21.6 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :