หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 111 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านสมอทอง
    บ้านสมอทอง (หมู่ 2) ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลา และป่าหว้ยคอกควาย จ.อุทัยธานี
317-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านสวนขวัญ
    บ้านสวนขวัญ (หมู่ 13) ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-1-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านล่องว่า
    บ้านล่องว่า (หมู่ 9) ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
242-2-0
2560 ป่าชุมชนบ้านเขาลูกโล่
    บ้านเขาลูกโล่ (หมู่ 1) ต.บ้านใหม่คลองเคียน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
153-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านบึง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านบึง (หมู่ 1) ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
260-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านคลองเสลา (แปลงที่ 1-3)
    บ้านคลองเสลา (หมู่ 2) ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
8,620-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองปรือ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านหนองปรือ (หมู่ 8) ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
357-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านพุต่อ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านพุต่อ (หมู่ 15) ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,813-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านสวนพลู
    บ้านสวนพลู (หมู่ 5) ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
457-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านป่าคา (แปลงที่ 1-3)
    บ้านป่าคา (หมู่ 13) ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,421-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านนา
    ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยท่ากวย และป่าห้วยกระเวน จ.อุทัยธานี, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,285-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านละว้า
    ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลา และป่าหว้ยคอกควาย จ.อุทัยธานี
250-2-0
2558 ป่าชุมชนบ้านพุบอน
    ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยท่ากวย และป่าห้วยกระเวน จ.อุทัยธานี, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,769-1-0
2558 ป่าชุมชนบ้านไผ่งาม
    ไผ่งาม (หมู่ 10) ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลา และป่าหว้ยคอกควาย จ.อุทัยธานี
1,329-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านไร่พริก
    ไร่พริก (หมู่ 7) ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,115-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านวังตอ
    วังตอ (หมู่ 6) ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพุวันดี ป่าห้วยกระเสียว และป่าเขาราวเทียน จ.อุทัยธานี
894-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยบง
    ห้วยบง (หมู่ 5) ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยท่ากวย และป่าห้วยกระเวน จ.อุทัยธานี
1,111-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนาตาโพ
    นาตาโพ (หมู่ 3) ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพุวันดี ป่าห้วยกระเสียว และป่าเขาราวเทียน จ.อุทัยธานี
1,149-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองยาว
    ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
614-2-23
2558 ป่าชุมชนบ้านไร่ใหม่
    ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายห้วยกระเสียว จ.อุทัยธานี
970-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายห้วยกระเสียว จ.อุทัยธานี
126-1-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยลึก
    ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายห้วยกระเสียว จ.อุทัยธานี
1,509-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งน้อย
    ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายห้วยกระเสียว จ.อุทัยธานี
1,342-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านคุ้มเกล้า
    ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายห้วยกระเสียว จ.อุทัยธานี
884-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเจดีย์
    ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายห้วยกระเสียว จ.อุทัยธานี
315-1-0
2558 ป่าฃุมชนบ้านน้อย
    ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
159-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านกระแหน่
    ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
948-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านดง
    ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
209-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านน้ำพุ
    ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายห้วยกระเสียว จ.อุทัยธานี
299-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านป่ากล้วย
    ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
193-1-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหินตุ้ม
    ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยท่ากวย และป่าห้วยกระเวน จ.อุทัยธานี, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
505-0-0
2558 ป่าชุมนบ้านห้วยหนามตะเข้
    ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยท่ากวย และป่าห้วยกระเวน จ.อุทัยธานี, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
322-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยป่าปก
    ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
270-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเขาเขียว
    เขาเขียว (หมู่ 14) ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,952-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านอีพุ่งใหญ่
    ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
528-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านหัวนา
    หัวนา (หมู่ 4) ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
964-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านศาลาคลอง
    ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5,176-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านอุดมสุข
    ต.บ้านใหม่คลองเคียน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
158-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านสะนำ (แปลงที่ 1-3)
    ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
95-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านน้อยพัฒนา
    ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
84-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองใหญ่ (แปลงที่ 1-3)
    ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยท่ากวย และป่าห้วยกระเวน จ.อุทัยธานี
89-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านเขาขวาง
    ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,324-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
    ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านเขาขี้ฝอย
    ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
474-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านหัวเขานาค
    ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
556-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านคอดยาง
    บ้านคอดยาง (หมู่ 13) ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านเขาหินเทิน
    ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลา และป่าหว้ยคอกควาย จ.อุทัยธานี
390-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านอ่างห้วยดง
    บ้านอ่างห้วยดง (หมู่ 11) ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
765-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านโป่งมะค่า
    บ้านโป่งมะค่า (หมู่ 7) ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลา และป่าหว้ยคอกควาย จ.อุทัยธานี
947-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านเขาน้อย
    บ้านเขาน้อย (หมู่ 2) ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองใหญ่พัฒนา
    บ้านหนองใหญ่พัฒนา (หมู่ 7) ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาตำแย และป่าเขาราวเทียน จ.อุทัยธานี
350-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านเขาผาลาด
    ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
270-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านแม่ระมาด
    ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านน้ำดี
    ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
900-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านบ่อทราย
    ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
375-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านคลองหวาย
    บ้านคลองหวาย (หมู่ 7) ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
480-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองแร่
    ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
    ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
225-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านใหม่คลองไทร
    ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
195-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านใหม่วังหิน
    ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเพชรผาลาด
    ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,300-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านคลองตะขาบ
    ต.บ้านใหม่คลองเคียน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
275-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านคีรีวงศ์
    ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
550-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านคีรีวงค์
    ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
550-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านท่ามะนาว
    ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
730-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองบำหรุ
    หนองบำหรุ (หมู่ 13) ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านเขาไม้นวน
    ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านซับป่าพลูใหม่
    ซับป่าพลูใหม่ (หมู่ 8) ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านเขาพระยาพายเรือ
    เขาพระยาพายเรือ (หมู่ 5) ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
675-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านเนินม่วงพัฒนา
    ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
490-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหนองจอก
    หนองจอก (หมู่ 7) ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
180-0-0
2549 หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านหินโหง่น
    หินโหง่น (หมู่ 2) ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
850-0-0
2549 หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านหลังเขา
    หลังเขา (หมู่ 5) ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
325-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหนองลัน
    หนองลัน (หมู่ 4) ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2549 หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านเขาไม้นวล
    เขาไม้นวล (หมู่ 18) ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2549 หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านบึงเจริญ
    บึงเจริญ (หมู่ 9) ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,360-0-0
2549 หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านหนองขาม
    หนองขาม (หมู่ 11) ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2549 หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านป่ากล้วยแปลงที่ 1-2
    ป่ากล้วย (หมู่ 2) ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
98-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านเขาผาลาด(เพชรกาฬสินธุ์)
    เพชรกาฬสินธุ์ (หมู่ 14) ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
733-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านเขาผาลาด(บ่อพระ)
    บ่อพระ (หมู่ 11) ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
733-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านเขาผาลาด(เกาะกลาง)
    เกาะกลาง (หมู่ 10), บ่อพระ (หมู่ 11), เพชรกาฬสินธุ์ (หมู่ 14) ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
734-0-0
2547 ป่าชุมชนเขาหมาตาย
    นาทุ่งเชือก (หมู่ 4) ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหัวดง
    หัวดง (หมู่ 3) ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองกระเบื้อง
    หนองกระเบื้อง (หมู่ 8) ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านทุ่งหล่ม
    ทุ่งหล่ม (หมู่ 11) ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านขุนจัด
    ขุนจัด (หมู่ 3) ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดงไร่
    ดงไร่ (หมู่ 6) ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองระแหงใต้
    หนองระแหงใต้ (หมู่ 4) ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองระแหงเหนือ
    หนองระแหงเหนือ (หมู่ 6) ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-3-0
2546 ป่าชุมชนเขาโคกโค
    เขาโคกโค (หมู่ 3) ต.ทุ่งนาไทย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-3-0
2546 ป่าชุมชนเขาพะแวง(หมู่ 9)
    เขาพะแวง (หมู่ 9) ต.เนินแจง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
235-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเขาแหลม
    เขาแหลม (หมู่ 6) ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
450-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองระแหงเหนือ
    หนองระแหงเหนือ (หมู่ 5) ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2546 ป่าชุมชนเขาพะแวง
    เขาพะแวง (หมู่ 7), เขาพะแวง (หมู่ 9) ต.เนินแจง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
235-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองเป็ดก่า
    หนองเป็ดก่า (หมู่ 15) ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
    เขาลูกช้าง (หมู่ 4) ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
590-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพุตาลิต
    พุตาลิด (หมู่ 7) ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
83-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านถนนใหม่
    ถนนใหม่ (หมู่ 6) ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
189-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเกาะกร่าง
    เกาะกร่าง (หมู่ 7) ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองมะกอก
    หนองมะกอก (หมู่ 3) ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยไผ่ขุย
    ห้วยไผ่ขุย (หมู่ 9) ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
800-0-0
2544 ป่าชุมชนเขานาค
    เขาขี้ฝอย (หมู่ 3) ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
556-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยรัง
    ห้วยรัง (หมู่ 2) ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
390-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองกาหลง
    บ้านหนองกาหลง (หมู่ 4) ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านเนินพยอม
    บ้านเนินพยอม (หมู่ 5) ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-1-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านเนินคล้อ
    บ้านเนินคล้อ (หมู่ 6) ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-1-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองปลาไหล
    บ้านหนองปลาไหล (หมู่ 9) ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
625-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองไม้แก่น
    บ้านหนองไม้แก่น (หมู่ 3) ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนตำบลหูช้าง
    บ้านซับฝาเรือน (หมู่ 12), บ้านร่องมะดูก (หมู่ 1), บ้านหูช้าง (หมู่ 4) ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
116-2-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านคลองชะนีบน
    บ้านคลองชะนีบน (หมู่ 3) ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
31-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
    บ้านทรัพย์สมบูรณ์ (หมู่ 12) ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
18-0-0
 
รวม
68,424-2-23 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :