หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 118 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2557 ป่าชุมชนบ้านไผ่เจริญ
    บ้านไผ่เจริญ (หมู่ 8) ต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
800-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่
    หนองไผ่ (หมู่ 3) ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
187-3-72
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวขาว
    หนองบัวขาว (หมู่ 12) ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
107-2-84
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่
    หนองไผ่ (หมู่ 2) ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
66-0-39
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านหมื่นจิตร
    ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
664-3-32
2557 ป่าชุมชนบ้านบ่อหิน
    ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง จ.ระยอง
76-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาวังม่าน
    ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง จ.ระยอง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
679-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านสมานมิตร
    สมานมิตร (หมู่ 2) ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-1-7
2557 ป่าชุมชนบ้านโจด-หนองสะเดา
    โจด (หมู่ 4), หนองสะเดา (หมู่ 11) ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
237-2-11
2557 ป่าชุมชนโคกหนองรังกา
    มะค่า (หมู่ 7) ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,269-0-60
2557 ป่าชุมชนขามโสนมงคล
    โคกหนองโสน (หมู่ 2), ขาม (หมู่ 7), หินมงคล (หมู่ 8) ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็ง และป่าจักราช จ.นครราชสีมา
4,537-0-44
2557 ป่าุชมชนป่าหนองประดู่
    บ้านจั่น (หมู่ 3), บ้านจั่นสันติสุข (หมู่ 13) ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
559-2-96
2557 ป่าชุมชนโคกหนองกระทุ่ม
    สระขี้ตุ่น (หมู่ 6), สระสมบูรณ์ (หมู่ 13) ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,364-3-59
2557 ป่าชุมชนตำบลสุขเกษม
    โคกสะอาด (หมู่ 1), ปลายดาบ (หมู่ 2), หนองชุมแสง (หมู่ 3), พุปลาไหล (หมู่ 4), หนองโดน (หมู่ 5), บุพรมราช (หมู่ 6), ป่าโจด (หมู่ 7), หนองขอน (หมู่ 8), บุเจ็ก (หมู่ 9), สะพานตะเคียน (หมู่ 10), โรงงานน้ำตาล (หมู่ 11) ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,449-0-56
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองนกกระเต็น
    หนองนกกระเต็น (หมู่ 16) ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา
79-2-21
2557 ป่าชุมชนบ้านดอยเจดีย์
    ดอยเจดีย์ (หมู่ 5) ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
877-2-59
2557 ป่าชุมชนช้างตกตาย
    สายทองพัฒนา (หมู่ 1), วังยายทอง (หมู่ 4), เมืองทอง (หมู่ 5), มาบพลวง บ้านปี 43 ต่ออายุปี 57 ไม่มี (หมู่ 9), แสงทอง (หมู่ 10), คลองขามป้อม (หมู่ 6), วังม่วงสามัคคี (หมู่ 7) ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,297-1-14
2557 ป่าชุมชนบ้านโนนเขวา
    โนนเขวา (หมู่ 6) ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
940-2-55
2557 ป่าชุมชนบ้านมูลตุ่น
    บ้านมูลตุ่น (หมู่ 2) ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-3-17
2557 ป่าชุมชนบ้านโนนพยอม
    โนนพยอม (หมู่ 10) ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
206-1-10
2557 ป่าชุมชนบ้านสวนหม่อน
    บ้านสวนหม่อน (หมู่ 11) ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-0-57
2557 ป่าชุมชนบ้านห้วยแคน
    ห้วยแคน (หมู่ 4) ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
931-2-79
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตอ หมู่ที่ 6
    ต.ทุ่งนางโอก อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านขั้นไดใหญ่และป่าบ้านเชียงหวาง จ.ยโสธร
219-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านวังช้าง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านวังช้าง แปลงที่ 1(เขากลอย) (หมู่ 11), บ้านวังช้าง แปลงที่ 2 (เขากระโจม) (หมู่ 11) ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
1,885-0-0
2557 ป่าชุมชนตำบลภูผักปัง (ภูหยวก)
    แข้ (หมู่ 5), หนองหว้า (หมู่ 6), โนนดินแดง (หมู่ 7), โนนสลวย (หมู่ 11), แข้ (หมู่ 14), หนองบัวทอง (หมู่ 15) ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหยวก จ.ชัยภูมิ
6,035-2-77
2557 ป่าชุมชนบ้านซับห่าง
    ซับห่าง (หมู่ 9) ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านบุฉนวน (แปลงที่ 1-3)
    บ้านบุฉนวน แปลงที่ 1 (หมู่ 6), บ้านบุฉนวน แปลงที่ 2 (หมู่ 6), บ้านบุฉนวน แปลงที่ 3 (หมู่ 6) ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
1,530-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านซับสมบูรณ์
    ซับสมบูรณ์ (หมู่ 9) ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
365-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านดงสว่าง
    หัวสวย (หมู่ 2), ดงสว่าง (หมู่ 16) ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
73-1-50
2557 ป่าชุมชนบ้านทาชมภู
    บ้านทาชมภู (หมู่ 4) ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา จ.เชียงใหม่
1,000-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
    ใหม่พัฒนา (หมู่ 13) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยางและป่าแม่อาง จ.ลำปาง
315-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านห้วยเป้ง
    ห้วยเป้ง (หมู่ 5) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
423-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านแม่สุขเหนือ
    แม่สุขเหนือ (หมู่ 8) ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
744-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านคำบ่อ
    คำบ่อ (หมู่ 1) ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
525-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเหล็ก
    หนองเหล็ก (หมู่ 3) ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
332-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านสวนหม่อน
    สวนหม่อน (หมู่ 14) ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
372-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านต่องต้อน
    ต่องต้อน (หมู่ 11) ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
255-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองงาม
    หนองงาม (หมู่ 9) ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
295-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านภูแผงม้า
    บ้านภูแผงม้า (หมู่ 10) ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จ.นครพนม
268-3-11
2557 ป่าชุมชนบ้านโพนงาม
    บ้านโพนงาม (หมู่ 1) ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
469-3-10
2557 ป่าชุมชนบ้านอุ้มผาง
    อุ้มผาง (หมู่ 1) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
32-2-32
2557 ป่าชุมชนบ้านเดลอคี
    เดลอคี (หมู่ 3) ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
227-0-22
2557 ป่าชุมชนบ้านมะโอ๊ะโค๊ะ
    มะโอ๊ะโค๊ะ (หมู่ 12) ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
915-3-0
2557 ป่าชุมชนบ้านเปิ่งเคลิ่ง
    เปิ่งเคลิ่ง (หมู่ 9) ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,020-0-88
2557 ป่าชุมชนบ้านกุยเลอตอ
    กุยลอเตอ (หมู่ 6) ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,743-2-87
2557 ป่าชุมชนบ้านทีจอชี
    ทีจอชี (หมู่ 11) ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,757-0-76
2557 ป่าชุมชนบ้านแม่กลองใหม่ (แปลงที่ 1-4)
    แม่กลองใหม่ (หมู่ 1) ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,269-0-41
2557 ป่าชุมชนบ้านศรีคีรีรักษ์
    ศรีคีรีรักษ์ (หมู่ 11) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
852-0-9
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองปลาไหล
    หนองปลาไหล (หมู่ 8) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,188-0-78
2557 ป่าชุมชนบ้านสบยมใต้
    สบยมใต้ (หมู่ 14) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
97-1-66
2557 ป่าชุมชนบ้านสบยม
    สบยม (หมู่ 2) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
63-0-42
2557 ป่าชุมชนบ้านผาผึ้ง (แปลงที่ 1-2)
    ผาผึ้ง (หมู่ 6) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,110-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านเด่นคา
    เด่นคา (หมู่ 5) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-1-58
2557 ป่าชุมชนบ้านวังตำลึง
    ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,156-0-19
2557 ป่าชุมชนบ้านท่าตะคร้อ
    ท่าตะคร้อ (หมู่ 5) ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
743-3-54
2557 ป่าชุมชนบ้านโตงเตง
    โตงเตง (หมู่ 4) ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
685-3-45
2557 ป่าชุมชนบ้านวังขอนงุ้น
    บ้านวังขอนงุ้น (หมู่ 7) ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย จ.สุโขทัย
49-1-13
2557 บ้านโพธิ์เจริญ
    บ้านโพธิ์เจริญ (หมู่ 14) ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
553-2-57
2557 บ้านท่าโพธิ์
    บ้านท่าโพธิ์ (หมู่ 3) ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,150-2-89
2557 ป่าชุมชนบ้านพงเสลียง (แปลงที่ 1-2 )
    พงเสลียง (หมู่ 14) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
211-3-14
2557 ป่าชุมชนบ้านดอนเพชร
    บ้านดอนเพชร (หมู่ 20) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
216-1-71
2557 ป่าชุมชนบ้านโบราณหลวง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านโบราณหลวง (หมู่ 1) ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท่าแพ จ.สุโขทัย, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
178-1-61
2557 ป่าชุมชนบ้านเทพนม
    เทพนม (หมู่ 5) ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-2-52
2557 โพธิ์เจริญ
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
2,376-3-52
2557 บ้านนาจาน
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
959-2-53
2557 บ้านนาโพธิ์
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
706-0-18
2557 บ้านตะโม่
    ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
69-1-15
2557 บ้านคลองอ้ายกาบ
    ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
28-3-80
2557 บ้านซำหวาย
    ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จ.พิษณุโลก
555-2-22
2557 บ้านนาพราน
    นาพราน (หมู่ 5) ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
627-1-81
2557 บ้านซำต้อง
    ซำต้อง (หมู่ 16) ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
292-2-24
2557 บ้านเขาเขียว
    ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
1,580-2-33
2557 บ้านนางั่วพัฒนา
    บ้านนางั่วพัฒนา (หมู่ 13) ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
159-1-10
2557 บ้านยาวีพัฒนา
    บ้านยาวีพัฒนา (หมู่ ) ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2557 บ้าน กม. 39
    กม. 39 (หมู่ 9) ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
105-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านเด่นอุดม
    บ้านเด่นอุดม (หมู่ 5) ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พริก จ.ลำปาง
15,500-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านต๋อมดง
    ต๋อมดง (หมู่ 7) ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
717-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านไทรทอง (แปลงที่ 1-3)
    ไทรทอง (หมู่ 4) ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
669-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านหน้าเขา
    บ้านหน้าเขา (หมู่ 7) ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
667-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านชุมตาบง
    บ้านชุมตาบง (หมู่ 8) ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
131-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านยางเลียง
    ยางเลียง (หมู่ 8) ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,800-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านปางเรือ
    ปางเรือ (หมู่ 7) ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
700-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านมอวรรณทอง
    มอวรรณทอง (หมู่ 5) ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านนเขาชัยโพธิ์
    เขาชัยโพธิ์ (หมู่ 8) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
800-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านสันป่าลาน
    สันป่าลาน (หมู่ 4) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,744-0-4
2557 ป่าชุมชนบ้านใหม่หนองน้ำพัฒนา
    ใหม่หนองน้ำพัฒนา (หมู่ 11) ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
440-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านวังหม้อใต้ (แปลงที่ 1-2)
    วังหม้อใต้ (หมู่ ) ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-0-39
2557 บ้านวังยาว
    ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2557 บ้านหนองไผ่
    หนองไผ่ (หมู่ 6) ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
61-3-67
2557 บ้านสระหมื่นเชียง
    ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
388-3-45
2557 ป่าชุมชนบ้านเกาะมะซาง
    ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี
433-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองปากชัฎ
    ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
380-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านไทรงาม
    ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
90-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมะสังข์
    ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านยางคู่
    ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี
388-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านท่ากระดาน
    ท่ากระดาน (หมู่ 2) ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,002-0-75
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านสระเศรษฐี
    บ้านสระเศรษฐี (หมู่ 5), บ้านสระเศรษฐี (หมู่ 5) ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
461-3-25
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองแก-หนองกระออม
    หนองแก (หมู่ 5), หนองกะออม (หมู่ 9) ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,023-2-69
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองไผ่
    บ้านหนองไผ่ (หมู่ 1) ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
560-3-83
2557 ป่าชุมชนบ้านเขาบันได
    บ้านเขาบันได (หมู่ 7) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
511-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่
    บ้านหนองไผ่ (หมู่ 3) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
75-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านสะแกงาม
    บ้านสะแกงาม (หมู่ 8) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
580-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านพุพลูล่าง
    บ้านพุพลูล่าง (หมู่ 3) ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
150-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านทุ่งโก
    บ้านทุ่งโก (หมู่ 8) ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านยางชุมเหนือ
    บ้านยางชุมเหนือ (หมู่ 6) ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
4,131-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านทุ่งเชือก
    ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า :
25-0-56
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองยิงหมี
    บ้านหนองยิงหมี (หมู่ 7) ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว จ.ประจวบคีรีขันธ์
183-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านห้วยพลับ
    บ้านห้วยพลับ (หมู่ 5) ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
59-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านคลองตูกเหนือ
    คลองตูกเหนือ (หมู่ 2) ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-50
2557 ป่าชุมชนบ้านคลองตูกใต้
    คลองตูกใต้ (หมู่ 1) ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
66-1-80
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านไสเจาะป่า หมู่ที่ 2 ตำบลกุแหระ
    ไสเจาะป่า (หมู่ 2) ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไสค่าย จ.นครศรีธรรมราช
181-0-87
2557 ป่าชุมชนบ้านธารทอง
    บ้านธารทอง (หมู่ 1) ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
681-0-55
2557 ป่าชุมชนบ้านควนขี้แรด หมู่ที่ 7
    ควนขี้แรด (หมู่ 7) ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
99-2-77
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านหวังตก ม.3 ต.สมหวัง
    หวังตก (หมู่ 3) ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
109-3-19
2557 ป่าชุมชนบ้านโคกขี้เหล็ก
    ท่าเรือ (หมู่ 7) ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
85-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านตือมายู
    ตือมายู (หมู่ 1) ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,221-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านซอยปราจีน
    ซอยปราจีน (หมู่ 11) ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
930-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านสาวอ
    บ้านสาวอ (หมู่ 8) ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
698-0-0
 
รวม
106,286-3-13
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :