หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 17 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2560 ป่าชุมชนบ้านเขาวังทอง
    บ้านเขาวังทอง (หมู่ 7) ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า :
447-2-61
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองแสง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านหนองแสง (หมู่ 15) ต.บางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
72-3-29
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านมะขาม
    บ้านมะขาม (หมู่ 1) ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า :
31-3-11
2559 ป่าชุมชนป่าเขาวัง บ้านสายเงิน
    บ้านสายเงิน (หมู่ 2) ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช
1,440-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านดอนทราย
    ดอนทราย (หมู่ 2) ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8-1-96
2558 โครงการป่าชุมชนป่าควนหรั่ง
    ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนแก้ว ป่าคลองตม และป่าทุ่งลานแซะ จ.นครศรีธรรมราช
80-2-51
2558 ป่าชุมชนบ้านควนหนองหงส์
    ควนหนองหงส์ (หมู่ 3) ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-3-0
2557 ป่าชุมชนบ้านคลองตูกใต้
    คลองตูกใต้ (หมู่ 1) ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
66-1-80
2557 ป่าชุมชนบ้านธารทอง
    บ้านธารทอง (หมู่ 1) ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
681-0-55
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านไสเจาะป่า หมู่ที่ 2 ตำบลกุแหระ
    ไสเจาะป่า (หมู่ 2) ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไสค่าย จ.นครศรีธรรมราช
181-0-87
2557 ป่าชุมชนบ้านคลองตูกเหนือ
    คลองตูกเหนือ (หมู่ 2) ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-50
2553 โครงการป่าชุมชนอ่าวอ้ายยอ
    ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนออกบ้านน้ำตก จ.นครศรีธรรมราช
608-2-84
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านไสขนุน
    ไสขนุน (หมู่ 11) ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
625-0-0
2549 บ้านเขาเหล็ก
    เขาเหล็ก (หมู่ 2) ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า :
24-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านถ้ำพระหอ
    ถ้ำพระหอ (หมู่ 6) ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
183-1-0
2545 ป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสาย บ้านปลายเส หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเส
    ปลายเส (หมู่ 4) ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
85-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนในเขตป่าสงวนฯ ป่าไสเกาะธง บ้านบนควน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาโร
    บ้านบนควน (หมู่ 5) ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12-2-0
 
รวม
4,583-2-4
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :