หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 53 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองข่า
    บ้านหนองข่า (หมู่ 11) ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
18-1-21
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยกุ่ม
    บ้านห้วยกุ่ม (หมู่ 5) ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-2-60
2561 ป่าชุมชนบ้านเนินโมก
    บ้านเนินโมก (หมู่ 8) ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโป่งสะเก็ต
    บ้านโป่งสะเก็ด (หมู่ 5) ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1-1-36
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองวงษ์
    บ้านหนองวงษ์ (หมู่ 7) ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
108-2-37
2561 ป่าชุมชนบ้านภูไทร
    บ้านภูไทร (หมู่ 5) ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-21
2561 ป่าชุมชนบ้านสามแยกอ่างเวียน
    สามแยกอ่างเวียน (หมู่ 10) ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
115-3-16
2561 ป่าชุมชนบ้านทุ่งตีนเป็ด
    บ้านทุ่งตีนเป็ด (หมู่ 4) ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
7-1-72
2561 ป่าชุมชนบ้านไร่เอสอาร์
    บ้านไร่เอสอาร์ (หมู่ 4) ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
157-1-52
2561 ป่าชุมชนบ้านหัวโกรก
    บ้านหัวโกรก (หมู่ 5) ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-0-20
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองรี
    บ้านหนองรี (หมู่ 7) ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
3-3-97
2561 ป่าชุมชนบ้านไร่ดินแดง
    บ้านไร่แดง (หมู่ 9) ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-3-40
2561 ป่าชุมชนบ้านเขาคันทรง
    บ้านเขาคันทรง (หมู่ 4) ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
61-1-71
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านวังตะโก
    ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
191-3-94
2560 ป่าชุมชนบ้านอ่างผักหนาม
    อ่างผักหนาม (หมู่ 6) ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-4
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองมะนาว
    บ้านหนองมะนาว (หมู่ 10) ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า :
10-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านหินดาด
    ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29-0-40
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองฉนาก
    บ้านหนองฉนาก (หมู่ 9) ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8-1-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านมาบลำบิด
    ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
422-1-78.5
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านโสม
    ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเรือแตก จ.ชลบุรี
948-3-41
2558 ป่าชุมชนบ้านเขาชะอางค์
    เขาชะอางค์ (หมู่ 2) ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
90-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแปลง
    แปลง (หมู่ 11) ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
41-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านคลองตะเคียน
    คลองตะเคียน (หมู่ 3) ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเขามดง่าม
    เขามดง่าม (หมู่ 4) ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองยายหมาด
    หนองยายหมาด (หมู่ 9) ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
89-3-63
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านหมื่นจิตร
    ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
664-3-32
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านขุนชำนาญ
    บ้านขุนชำนาญ (หมู่ 2) ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
179-2-39
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาดิน
    บ้านเขาดิน (หมู่ 2) ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-1-92
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองไข่เน่า
    บ้านหนองไข่เน่า (หมู่ 1) ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาหินถ่าง
    บ้านเขาหินถ่าง (หมู่ 11) ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาห้ายอด
    บ้านเขาห้ายอด (หมู่ 1) ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่
    บ้านเขาใหญ่ (หมู่ 4) ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านธรรมรัตน์
    ธรรมรัตน์ (หมู่ 1) ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
444-2-75
2549 ป่าชุมชนบ้านอ่างกระพงศ์
    ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
22-1-93
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านมาบใหญ่
    มาบใหญ่ (หมู่ 5) ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านดอนกลุ่ม
    ดอนกลุ่ม (หมู่ 3) ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านท่าข้าม
    ท่าข้าม (หมู่ 1) ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสังกะเปียว
    สังกะเปียว (หมู่ 1) ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
144-2-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหนองพลับ
    หนองพลับ (หมู่ 3) ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหมอสอ
    หมอสอ (หมู่ 4) ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2546 พัฒนาป่าชุมชนบ้านเขานางนม
    เขานางนม (หมู่ 5) ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
112-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหนองหัวแรด
    หนองหัวแรด (หมู่ 5) ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-2-74
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเขาวังแก้ว
    เขาวังแก้ว (หมู่ 12) ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านมาบประชัน
    มาบประชัน (หมู่ 5) ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโป่งกลาง
    โป่งกลาง (หมู่ 2) ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านไม้หอม
    ไม้หอม (หมู่ 7) ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
58-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตาลดำ
    ตาลดำ (หมู่ 5) ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-3-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตาลหมัน
    ตาลหมัน (หมู่ 8) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองสมอ
    หนองสมอ (หมู่ 6) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านกลาง
    บ้านกลาง (หมู่ 2) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
26-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านมาบยายเลีย
    บ้านมาบยายเลีย (หมู่ 7) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
16-3-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านมาบตาโต้
    บ้านมาบตาโต้ (หมู่ 13) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
2543 โครงการพัฒนาป่าชุมชนป่าเขากะป่อม
    บ้านอ่างเวียน (หมู่ 2) ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
430-0-0
 
รวม
5,589-1-68.5 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :