หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 46 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองคอก
    บ้านหนองคอก (หมู่ 2) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
22-1-75
2559 ป่าชุมชนบ้านสามพราน
    ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า :
32-0-3
2559 ป่าชุมชนบ้านทุ่งส่าย
    ทุ่งส่าย (หมู่ 12) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม และป่าสียัด จ.ฉะเชิงเทรา
104-1-76
2558 ป่าชุมชนบ้านสุ่งเจริญ
    สุ่งเจริญ (หมู่ 9) ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม และป่าสียัด จ.ฉะเชิงเทรา
26-1-34
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองกระทิง แปลงที่ 1-4
    บ้านหนองกระทิง (หมู่ 20) ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม และป่าสียัด จ.ฉะเชิงเทรา
844-1-17
2556 ป่าชุมชนบ้านน้อยนาดี
    น้อยนาดี (หมู่ 11) ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม และป่าสียัด จ.ฉะเชิงเทรา
15-2-68
2554 ป่าชุมชนบ้านนายาว
    นายาว (หมู่ 15) ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม และป่าสียัด จ.ฉะเชิงเทรา
4,198-1-13
2554 ป่าชุมชนบ้านคลองเตย
    บ้านคลองเตย (หมู่ 21) ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม และป่าสียัด จ.ฉะเชิงเทรา
1,101-1-13
2554 ป่าชุมชนบ้านอ่างเสือดำ
    ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า :
127-3-44
2554 ป่าชุมชนบ้านท่ามะนาว
    ท่ามะนาว (หมู่ 23) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
48-2-83
2553 ป่าชุมชนบ้านแปลงเสมา
    แปลงเสมา (หมู่ 19) ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
47-1-20
2552 ป่าชุมชนบ้านโคกหัวข้าว
    โคกหัวข้าว (หมู่ 3) ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-57
2552 ป่าชุมชนบ้านแหลมเขาจันทร์
    บ้านแหลมเขาจันทร์ (หมู่ 3) ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-1-42
2551 ป่าชุมชนบ้านป่าไร่
    ป่าไร่ (หมู่ 14) ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
357-1-31
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองแหน
    หนองแหน (หมู่ 12) ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
64-0-1
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองขาหยั่ง
    บ้านหนองขาหยั่ง (หมู่ 5) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
51-3-40
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองปลาซิว
    บ้านหนองปลาซิว (หมู่ 8) ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
424-0-1
2550 ป่าชุมชนบ้านกระบกคู่
    กระบกคู่ (หมู่ 18) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า :
356-0-55
2549 ป่าชุมชนบ้านชมพู
    ชมพู (หมู่ 17) ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม และป่าสียัด จ.ฉะเชิงเทรา
149-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านฝั่งคลอง
    ฝั่งคลอง (หมู่ 21) ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม และป่าสียัด จ.ฉะเชิงเทรา
74-0-15
2549 ป่าชุมชนบ้านทุ่งเหียง
    ทุ่งเหียง (หมู่ 18) ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
37-2-49
2547 ป่าชุมชนทุ่งสะเดา
    ทุ่งสะเดา (หมู่ 7) ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2547 ป่าขุมชนบ้านปากห้วย (เขาน้ำหยด)
    ปากห้วย (หมู่ 7) ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
875-0-0
2547 ป่าชุมชนเขาน้ำหยด (บ้านหัวสำโรง)
    หัวสำโรง (หมู่ 7) ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
400-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านธรรมรัตน์ใน
    บ้านธรรมรัตน์ใน (หมู่ 6) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
450-0-0
2545 ป่าชุมชนพ่วงแพ (บ้านสันติสุข)
    สันติสุข (หมู่ 22) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
49-0-20
2545 ป่าชุมชนนาอิสาน (เขาน้อย)
    นาอิสาน (หมู่ 16) ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
23-2-57
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาวงศ์
    ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า :
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยตะปอก
    ห้วยตะปอก (หมู่ 9) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
46-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองยายสร้อย (ทุ่งใหญ่)
    คลองยายสร้อย (หมู่ 10) ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
44-3-39
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งส่อหงษา
    ทุ่งส่อหงษา (หมู่ 11) ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
133-2-54
2545 ป่าชุมชนบ้านวังวุ้ง
    วังวุ้ง (หมู่ 1) ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
14-2-30
2545 ป่าชุมชนบ้านเทพประทาน
    เทพประทาน (หมู่ 8) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
68-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทางโค้ง
    ทางโค้ง (หมู่ 15) ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขากล้วยไม้
    เขากล้วยไม้ (หมู่ 14) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
527-3-82
2544 ป่าชุมชนบ้านร่มโพธิ์ทอง
    ร่มโพธิ์ทอง (หมู่ 7) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,350-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคลองมะหาด
    คลองมะหาด (หมู่ 14) ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
189-1-72
2544 ป่าชุมชนเกาะลอย (วัดเขาน้อย)
    เขาน้อย (หมู่ 3) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
148-2-45
2544 ป่าชุมชนบ้านอ่างเตย
    อ่างเตย (หมู่ 9) ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
34-0-19
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาน้อย
    โปร่งเจริญ (หมู่ 12) ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านวังหิน
    บ้านวังหิน (หมู่ 4) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
222-2-52
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองประโยชน์
    บ้านหนองประโยชน์ (หมู่ 6) ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านศรีเจริญทอง
    บ้านศรีเจริญทอง (หมู่ 10) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-81
2543 ป่าชุมชนบ้านโคกผาสุข
    บ้านโคกผาสุข (หมู่ 12) ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเขาจันทร์
    บ้านเขาจันทร์ (หมู่ 9) ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโคกตะเคียนงาม
    บ้านโคกตะเคียนงาม (หมู่ 3) ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
 
รวม
14,179-2-88 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :