หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 67 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยเล็บมือ
    ห้วยเล็บมือ (หมู่ 5) ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
42-1-34
2561 ป่าชุมชนบ้านท่าอินทร์แปลง
    บ้านท่าอินทร์แปลง (หมู่ 5) ต.โคกก่อง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-1-23
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนสา
    บ้านโนนสา (หมู่ 2) ต.โคกก่อง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-0-79
2561 ป่าชุมชนบ้านบังบาตร
    บังบาตร (หมู่ 7) ต.ชัยพร อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-9
2561 ป่าชุมชนบ้านคำนาดี
    คำนาดี (หมู่ 1) ต.คำนาดี อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
131-2-65
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยดอกไม้
    บ้านห้วยดอกไม้ (หมู่ 4) ต.โคกก่อง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
18-0-2
2561 ป่าชุมชนบ้านทรายทอง
    ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
37-3-96
2561 ป่าชุมชนบ้านชุมภูพร
    บ้านชุมภูพร (หมู่ 1) ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
122-2-64
2561 ป่าชุมชนบ้านดงตอกแป้น
    ดงตอกแป้น (หมู่ 4) ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-9
2561 ป่าชุมชนบ้านคำบอน
    บ้านคำบอน (หมู่ 2) ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
226-3-8
2561 ป่าชุมชนบ้านดงกระพุง
    บ้านดงกระพุง (หมู่ 5) ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
51-2-27
2561 ป่าชุมชนบ้านท่าม่วง
    บ้านม่วง (หมู่ 3) ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า :
3-3-8
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองนาแซง
    หนองนาแซง (หมู่ 8) ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
54-0-87
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองชัยวานใต้
    บ้านหนองชัยวานใต้ (หมู่ 15) ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-3-59
2561 ป่าชุมชนบ้านท่าไร่
    บ้านท่าไร่ (หมู่ 5) ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
29-0-7
2561 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์น้อย
    บ้านโพธิ์น้อย (หมู่ 5) ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
359-1-79
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนพระทราย
    บ้านโนนพระทราย (หมู่ 3) ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
111-1-54
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองหิ้ง
    บ้านหนองหิ้ง (หมู่ 2) ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
415-2-88
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวแดง
    บ้านหนองบัวแดง (หมู่ 6) ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
52-1-32
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองคล้า
    หนองคล้า (หมู่ 7) ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12-1-85
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยผักขะ
    บ้านห้วยผักขะ (หมู่ 4) ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
132-2-15
2561 ป่าชุมชนบ้านท่าเรือ
    ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
54-3-31
2561 ป่าชุมชนบ้านโชคชัย
    บ้านโชคชัย (หมู่ 6) ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
140-1-76
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    บ้านโนนสว่าง (หมู่ 4) ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-1-95
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองลาด
    หนองลาด (หมู่ 3) ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
39-0-15
2561 ป่าชุมชนบ้านนางาม
    นางาม (หมู่ 5) ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,252-0-76
2561 ป่าชุมชนบ้านสร้างคำ
    บ้านสร้างคำ (หมู่ 3) ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
51-0-65
2561 ป่าชุมชนบ้านแก้วสมบูรณ์
    บ้านแก้วสมบูรณ์ (หมู่ 8) ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
45-3-82
2561 ป่าชุมชนบ้านศรีอุดม
    บ้านศรีอุดม (หมู่ 3) ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
51-0-90
2561 ป่าชุมชนบ้านสุขสาคร
    บ้านสุขสาคร (หมู่ 4) ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
140-2-83
2561 ป่าชุมชนบ้านดอนแก้ว
    บ้านดอนแก้ว (หมู่ 5) ต.คำนาดี อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-1-86
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านดงเกษม
    ดงเกษม (หมู่ 2) ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านนาทรายเจริญสุข
    นาทรายเจริญสุข (หมู่ 6) ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
204-3-27
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าเชียงเครือ
    ท่าเชียงเครือ (หมู่ 2) ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
329-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองดินดำ
    หนองดินดำ (หมู่ 6) ต.หนองเข็ง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-2-99
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง
    โดกสว่าง (หมู่ 2) ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
104-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโนนเค็ง
    โนนเค็ง (หมู่ 9) ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-3-64
2554 ป่าชุมชนบ้านโนนสะแบง
    โนนสะแบง (หมู่ 2) ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-2-68
2554 ป่าชุมชนบ้านนาเจริญ
    นาเจริญ (หมู่ 3) ต.คำนาดี อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
243-0-4
2554 ป่าชุมชนบ้านนาสววรค์
    นาสวรรค์ (หมู่ 1) ต.นาสวรรค์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
296-3-8
2554 ป่าชุมชนบ้านทองสาย
    ทองสาย (หมู่ 4) ต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-1-40
2554 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
    โพธิ์ทอง (หมู่ 9) ต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
135-2-8
2552 บ้านหนองบัวทอง
    หนองบัวทอง (หมู่ 10) ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-1-44
2549 พัฒนาป่าชุมชนบ้านศรีสว่างพัฒนา หมู่ที่ 1
    ศรีสว่างพัฒนา (หมู่ 1) ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโสกบง
    โสกบง (หมู่ 5) ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-2-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองยอง
    หนองยอง (หมู่ 4) ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    โคกสะอาด (หมู่ 6) ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโคกก่อง
    โคกก่อง (หมู่ 3) ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองเดิ่นเหนือ
    หนองเดิ่นเหนือ (หมู่ 2) ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านภูสวาท
    ภูสวาท (หมู่ 6) ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านขามเปี้ย
    ขามเปี้ย (หมู่ 7) ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านดอนแพง
    ดอนแพง (หมู่ 6) ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-3-82
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านบุ่งคล้าเหนือ
    บุ่งคล้าเหนือ (หมู่ 3) ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านบุ่งคล้าทุ่ง
    บุ่งคล้าทุ่ง (หมู่ 2) ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านซำบอน
    ซำบอน (หมู่ 8) ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-1-6
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านดอกจิก
    ดอนจิก (หมู่ 5) ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-1-82
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านบุ่งคล้า
    บุ่งคล้า (หมู่ 1) ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองคังคา
    หนองคังคา (หมู่ 4) ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเทพมีชัย
    เทพมีชัย (หมู่ 7) ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองบ่อ
    หนองบ่อ (หมู่ 2) ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านโคกกว้าง
    โคกกว้าง (หมู่ 1) ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านท่าส้มโฮง
    ท่าส้มโฮง (หมู่ 4) ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านโนนไพศาล
    โนนไพศาล (หมู่ 5) ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองไฮ
    หนองไฮ (หมู่ 8) ต.หนองเข็ง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
53-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านชัยบาดาล
    ชัยบาดาล (หมู่ 2) ต.หนองเข็ง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนปอ
    ดอนปอ (หมู่ 5) ต.หนองเข็ง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    โนนสว่าง (หมู่ 1) ต.หนองเข็ง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
280-0-0
 
รวม
6,641-0-61 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :