หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 676 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าดำ
    บ้านโฮ่ง (หมู่ 13) ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
275-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
130-0-8
2562 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,999-0-32
2562 ป่าชุมชนบ้านต้นลุง
    ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
183-1-48
2562 ป่าชุมชนบ้านโฮ่งใน
    ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
57-1-52
2562 ป่าชุมชนบ้านโฮ่งนอก
    ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
65-2-56
2562 ป่าชุมชนบ้านม่วงคำ
    ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
55-1-72
2562 ป่าชุมชนบ้านโป่งแยงนอก
    ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
118-3-52
2562 ป่าชุมชนบ้านปงไคร้
    ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
-
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่เลย
    ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
193-1-94
2562 ป่าชุมชนบ้านโป่งกวาว
    ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
605-2-84
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่แพะ
    ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,064-0-28
2562 ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว
    ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
18-1-24
2562 ป่าชุมชนบ้านดอยป่าไผ่
    ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
415-2-52
2562 ป่าชุมชนบ้านดง
    ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
161-0-48
2562 ป่าชุมชนบ้านศรีดอนแก้ว
    ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
56-3-12
2562 ป่าชุมชนบ้านโรงวัว
    ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
628-3-36
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองไหว
    ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
800-1-8
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำบ่อหลวง
    ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
408-1-96
2562 ป่าชุมชนบ้านสันเหนือ
    ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
69-3-28
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองห้า
    ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
364-1-16
2562 ป่าชุมชนบ้านม่วงเขียว
    ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
147-1-80
2562 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
354-1-32
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าแงะ
    ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
129-2-92
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าเหียง
    ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-2-84
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าห้า
    ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
248-1-16
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าตึง
    ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
135-1-12
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าเปางาม
    ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
84-1-0
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
    ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,338-3-12
2562 ป่าชุมชนบ้านร่มโพธิ์
    ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
287-1-32
2562 ป่าชุมชนบ้านพระธาตุ
    ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
624-0-80
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองมะจับ
    ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,157-3-12
2562 ป่าชุมชนสหกรณ์นิคมหัวงาน
    ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,341-2-4
2562 ป่าชุมชนบ้านแพะเจดีย์
    ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-1-4
2562 ป่าชุมชนบ้านเจดีย์พัฒนา
    ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
176-2-4
2562 ป่าชุมชนบ้านวังขุมเงิน
    ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
875-1-0
2562 ป่าชุมชนบ้านเกษตรพัฒนา
    ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
821-0-28
2562 ป่าชุมชนบ้านเวียงแหง
    ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
480-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่หาด
    ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
655-1-96
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยหก
    ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
583-2-52
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าไผ่
    ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
362-3-72
2562 ป่าชุมชนบ้านกองลม
    ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
608-3-88
2562 ป่าชุมชนบ้านกองลมใหม่
    ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
124-2-8
2562 ป่าชุมชนบ้านม่อนยะ
    ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
489-0-9
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยหอย
    ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
974-3-92
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยยาว
    ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,866-1-96
2562 ป่าชุมชนบ้านป่ากล้วย
    ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
461-3-96
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่เตียน
    ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
761-2-60
2562 ป่าชุมชนบ้านวาก
    ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
680-0-4
2562 ป่าชุมชนบ้านทุ่งเหล่า
    ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
552-3-4
2562 ป่าชุมชนบ้านออนกลาง
    ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
164-1-24
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าไม้
    ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
865-0-68
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่คูหา
    ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
506-1-0
2562 ป่าชุมชนบ้านสหกรณ์ 8
    ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,214-2-96
2562 ป่าชุมชนบ้านสหกรณ์6
    ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-2-44
2562 ป่าชุมชนห้วยทราย
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,878-1-92
2562 ป่าชุมชนบ้านค้อกลาง
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,997-0-28
2562 ป่าชุมชนบ้านป่านอต
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,949-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านใหม่ดอนชัย
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,961-1-56
2562 ป่าชุมชนบ้านดอนชัย
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,896-0-83
2562 ป่าชุมชนบ้านท่าข้าม
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,955-1-72
2562 ป่าชุมชนบ้านทาม่อน
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,986-1-4
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่ตะไคร้
    ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,943-0-4
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยยาบ
    ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,085-0-18
2562 ป่าชุมชนบ้านท่าข้าม
    ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
105-1-20
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองปลามัน
    ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
210-0-32
2562 ป่าชุมชนบ้านเชิงดอย
    ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
108-3-24
2562 ป่าชุมชนบ้านแพะห้วยบง
    ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
44-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองห่าย
    ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
463-1-56
2562 ป่าชุมชนบ้านแท่นดอกไม้
    ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
90-2-72
2562 ป่าชุมชนบ้านบน
    ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
49-0-24
2562 ป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง
    ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
883-3-72
2562 ป่าชุมชนบ้านปางโม่
    ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
906-3-48
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าสักงาม
    ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
885-1-97
2562 ป่าชุมชนบ้านป่ายางาม
    ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
74-3-74
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าตึงน้อย
    ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
677-3-76
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าไม้แดง
    ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
101-1-2
2562 ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง
    ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
983-0-24
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าไผ่
    ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
461-2-0
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าไม้แดง
    ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
142-1-64
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยบอน
    ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
244-0-64
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยอ่าง
    ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
690-3-56
2562 ป่าชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็ก
    ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,755-3-12
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่ฮ่องไคร้
    ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,507-3-88
2562 ป่าชุมชนบ้านหัวป่าห้า
    ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-56
2562 ป่าชุมชนบ้านปางเปา
    ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,180-0-76
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่
    ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
307-1-96
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองโค้ง
    ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
11-3-39
2562 ป่าชุมชนบ้านปางไม้แดง
    ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
104-0-64
2562 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
72-2-28
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าไม้
    ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
103-0-4
2562 ป่าชุมชนบ้านผึ้ง
    ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
711-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านต้นงุ้น
    ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
102-0-64
2562 ป่าชุมชนบ้านสบเปิง
    ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
127-3-40
2562 ป่าชุมชนบ้านไร่
    ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
105-0-80
2562 ป่าชุมชนบ้านปางม่วง
    ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
44-2-20
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่โจ้
    ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
351-3-4
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าตึง
    ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
478-2-76
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวน้อย
    ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
53-3-12
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่ไคร้
    ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
334-0-24
2562 ป่าชุมชนบ้านกิ้วถ้วย ปางมะโอ
    ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
36-2-80
2562 ป่าชุมชนบ้านตีนธาตุ
    ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
753-1-28
2562 ป่าชุมชนบ้านปางลัน
    ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
13-2-40
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าแป๋
    ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
36-0-4
2562 ป่าชุมชนบ้านปางมะกล้วย
    ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
38-3-84
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่แมม
    ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
190-2-20
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่ไคร้
    ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
334-0-24
2562 ป่าชุมชนบ้านป่ายางหนาด
    ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
276-1-52
2562 ป่าชุมชนบ้านผาเด็ง
    ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
99-1-48
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่น้ำแขม
    ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
13-3-12
2562 ป่าชุมชนบ้านออบ
    ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
204-3-56
2562 ป่าชุมชนบ้านเมืองก๋าย
    ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
84-2-20
2562 ป่าชุมชนบ้านเหล่า
    ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
49-3-24
2562 ป่าชุมชนบ้านศรีดงเย็น
    ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
128-3-96
2562 ป่าชุมชนบ้านต้นขาม
    ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
33-0-72
2562 ป่าชุมชนบ้านสบก๋าย
    ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,395-3-68
2562 ป่าชุมชนบ้านปางห้วยตาด
    ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
160-1-28
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองผึ้ง
    ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
62-2-80
2562 ป่าชุมชนบ้านปางกื้ด
    ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
54-0-24
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าติ้ว
    ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
149-2-76
2562 ป่าชุมชนบ้านสันคะยอม
    ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,017-2-68
2562 ป่าชุมชนปากทางสะลวง
    ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
470-0-24
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำริน
    ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
442-1-48
2562 ป่าชุมชนบ้านสะลวงใน
    ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,197-3-72
2562 ป่าชุมชนบ้านกาดฮาว
    ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,252-0-32
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่ก๊ะเปียง
    ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,034-1-52
2562 ป่าชุมชนบ้านสะลวงนอก
    ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,197-3-72
2562 ป่าชุมชนบ้านนาหืก
    ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
137-0-48
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่แอน
    ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
141-0-84
2562 ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย
    ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
95-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านปางแหว
    ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
79-3-4
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่ขิ
    ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,183-0-61
2561 ป่าชุมชนบ้านป่าตึง
    ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
66-1-76
2561 ป่าชุมชนบ้านช่างเคิ่งบน
    ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
194-0-50
2561 ป่าชุมชนบ่านแม่ยางส้าน
    ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
903-1-44
2561 ป่าชุมชนบ้านผานัง
    ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
582-3-46
2561 ป่าชุมชนบ้านอมสูง
    ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
396-0-76
2561 ป่าชุมชนบ้านกิ่วสะแวก
    ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
361-1-84
2561 ป่าชุมชนบ้านขุนแม่นาย-แม่ชุม
    ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
46-2-66
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่คอง
    ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
587-2-60
2561 ป่าชุมชนบ้านโป่งขนุน
    ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
158-1-25
2561 ป่าชุมชนบ้านพะแอดู
    ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
31-2-64
2561 ป่าชุมชน บ้านผาละปิ
    ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
713-2-9
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยขี้เปอะ
    ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
132-3-8
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยหอย
    ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
211-2-83
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยขมิ้น
    ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
293-0-50
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่สะงะ
    ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
543-1-2
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่แฮเหนือ
    ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
645-2-2
2561 ป่าชุมชนบ้านสบแม่รวม
    ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
31-0-24
2561 ป่าชุมชนบ้านดินขาว
    ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
29-1-68
2561 ป่าชุมชนแม่หงานหลวง
    ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
18-3-48
2561 ป่าชุมชนบ้านพุย
    ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
17-3-94
2561 ป่าชุมชนบ้านเฮาะ
    ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-2-62
2561 ป่าชุมชนบ้านกอกน้อย
    ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
18-1-6
2561 ป่าชุมชนบ้านโมโลตู่
    ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
13-3-72
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่แฮใต้
    ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
457-0-72
2561 ป่าชุมชนบ้านปางหินฝน
    ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-88
2561 ป่าชุมชนบ้านแปะ
    ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12-1-62
2561 ป่าชุมชนบ้านกองบอด
    ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
44-2-2
2561 ป่าชุมชนบ้านของ
    ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-2-42
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่แฮใน
    ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
14-2-23
2561 ป่าชุมชนบ้านอมลาน
    ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
429-1-74
2561 ป่าชุมชนบ้านกองแขกใต้
    ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
335-0-65
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่หลุ
    ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
185-2-54
2561 ป่าชุมชนบ้านโม่งหลวง
    ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,037-0-35
2561 ป่าชุมชนบ้านอมขูด
    ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
220-0-89
2561 ป่าชุมชนบ้านผาลาย
    ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
59-3-62
2561 ป่าชุมชนบ้านดง
    ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
631-1-17
2561 ป่าชุมชนบ้านทุ่งหลุก
    ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
172-1-93
2561 ป่าชุมชนบานหัวทุ่ง
    ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
667-2-18
2561 ป่าชุมชนบ้านใหม่สามัคคี
    ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
146-1-23
2561 ป่าชุมชนบ้านน้ำรู
    ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,039-2-2
2561 ป่าชุมชนบ้านนาหวาย
    ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
43-0-20
2561 ป่าชุมชนบ้านโป่งอาง
    ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
14-0-90
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยไส้
    ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
363-2-96
2561 ป่าชุมชนบ้านจองคำ
    ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
177-2-17
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองเขียว
    ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
414-1-14
2561 ป่าชุมชนบ้านเมืองนะ
    ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
52-3-40
2561 ป่าชุมชนบ้านสบงาย
    ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
79-1-86
2561 ป่าชุมชนบ้านสหกรณ์
    ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
51-3-82
2561 ป่าชุมชนบ้านขุนข้อน
    ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
144-3-90
2561 ป่าชุมชนบ้านจอมคีรี
    ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
144-1-12
2561 ป่าชุมชนบ้านสบอ้อ
    ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
118-2-47
2561 ป่าชุมชนบ้านสบคาบ
    ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,877-1-42
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่อ้อใน
    ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
520-1-69
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่นะ
    ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
566-3-15
2561 ป่าชุมชนบ้านแก่งปันเต๊า
    ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,283-2-48
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่แพลม
    ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,273-0-20
2561 ป่าชุมชนบ้านน้ำรู
    ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,580-1-56
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,077-0-30
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่ป๋าม
    ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,836-2-48
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่มะกู้
    ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,157-3-3
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยจะค่าน
    ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
128-3-19
2561 ป่าชุมชนบ้านใหม่สามัคคี
    ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
357-3-87
2561 ป่าชุมชนบ้านปางเฟือง
    ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,678-2-44
2561 ป่าชุมชนบ้านปางมะกง
    ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
228-1-78
2561 ป่าชุมชนบ้านหัวโท
    ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
264-2-9
2561 ป่าชุมชนบ้านปางมะเยา
    ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
881-3-78
2561 ป่าชุมชนบ้านทุ่งข้าวพวง
    ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
614-1-66
2561 ป่ชุมชนบ้านห้วยทรายขาว
    ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
81-1-3
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่กอน
    ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
79-3-56
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยตีนตั่ง
    ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
143-3-82
2561 ป่าชุมชนบ้านปากทาง
    ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองกอก
    ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
444-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านภูดิน
    ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,078-0-16
2561 ป่าชุมชนบ้านป่าเลา
    ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
546-2-56
2561 ป่าชุมชนบ้านนาป้าก
    ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
487-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาเม็ง
    ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
374-3-61
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่หอพระ
    ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
234-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านก๊างหงษ์
    ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-72
2561 ป่าชุมชนบ้านแพะ
    ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-2-34
2561 ป่าชุมชนบ้านดง
    ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
536-2-82
2561 ป่าชุมชนบ้านปง
    ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
35-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเด่น
    ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
16-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหางดง
    ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านมืดกา
    ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
17-3-4
2561 ป่าชุมชนบ้านทับเดื่อ
    ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
207-0-63
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่ทะลาย
    ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,253-1-43
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย
    ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
241-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโป่งถืบใน
    ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,952-1-56
2561 ป่าชุมชนบ้านโป่งถืบ
    ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
483-2-92
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยบอน
    ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
259-1-92
2561 ป่าชุมชนบ้านใหม่คองน้อย
    ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
773-0-32
2561 ป่าชุมชนบ้านสันป่ายาง
    ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
128-1-30
2561 ป่าชุมชนบ้านสันทรายคองน้อย
    ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,140-2-28
2561 ป่าชุมชนบ้านม่วงชุม
    ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
80-3-89
2561 ป่าชุมชนบ้านลาน
    ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-3-25
2561 ป่าชุมชนบ้านหัวนา
    ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,351-0-3
2561 ป่าชุมชนบ้านสันมะกอกหวาน
    ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
128-1-71
2561 ป่าชุมชนบ้านปางควาย
    ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
54-2-47
2561 ป่าชุมชนบ้านยาง
    ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
57-3-44
2561 ป่าชุมชนบ้านใหม่โป่งผา
    ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
85-0-64
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
    ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-3-60
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่สูนน้อย
    ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
174-2-41
2561 ป่าชุมชนบ้านสันต้นคู่
    ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
0-3-35
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยงูใน
    ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
320-2-70
2561 ป่าชุมชนบ้านธิ
    ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
13-0-20
2561 ป่าชุมชนบ้านเด่นเวียงไชย
    ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
449-3-60
2561 ป่าชุมชนบ้านหล่ายฝาง
    ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
7-3-34
2561 ป่าชุมชนบ้านท่าหัด
    ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
909-3-28
2561 ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้งใต้
    ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
447-3-23
2561 ป่าชุมชนชนบ้านเปียงกอก
    ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
567-1-54
2561 ป่าชุมชนบ้านใหม่หัวฝาย
    ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
236-0-74
2561 ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง
    ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
42-0-2
2561 ป่าชุมชนบ้านใหม่ห้วยส้ม
    ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
307-2-27
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองไหว
    ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
816-3-98
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองห้า
    ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,102-0-48
2561 ป่าชุมชนบ้านบ่อน้ำหลวง
    ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
161-3-21
2561 ป่าชุมชนบ้านแพะสันใหม่
    ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
49-2-29
2561 ป่าชุมชนบ้านแพะ
    ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
803-3-22
2561 ป่าชุมชนบ้านโปง
    ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-3-27
2561 ป่าชุมชนบ้านน้ำบุ่น
    ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
49-3-74
2561 ป่าชุมชนบ้านกองลอย
    ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,340-2-37
2561 ป่าชุมชนบ้านดอกแดง
    ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
326-1-23
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่โถ
    ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
163-3-91
2561 ป่าชุมชนบ้านงิ้วสูง
    ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-3-13
2561 ป่าชุมชนบ้านสันบ่อเย็น
    ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
23-1-95
2561 ป่าชุมชนบ้านตุงติง
    ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,761-1-35
2561 ป่าชุมชนบ้านหลวง
    ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,667-3-92
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่แฮหลวง
    ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
13,695-1-58
2561 ป่าชุมชนบ้านแม้วกองซาง
    ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,742-0-13
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยโค้ง
    ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
9,165-0-32
2561 ป่าชุมชนบ้านนาไคร้
    ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12,961-1-72
2561 ป่าชุมชนบ้านสบลาน
    ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
23,324-3-79
2561 ป่าชุมชนบ้านหลังป่าข่า
    ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
21,592-1-71
2561 ป่าชุมชนบ้านโป่ง
    ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
19,511-0-60
2561 ป่าชุมชนบ้านยางครก
    ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
23,372-0-31
2561 ป่าชุมชนบ้านยางเปียงใต้
    ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
27,656-0-25
2561 ป่าชุมชนบ้านยางเปียง
    ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,680-2-4
2561 ่ป่าชุมชนบ้านดอย
    ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,000-0-73
2561 ป่าชุมชนบ้านปิตุคี
    ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20,809-0-62
2561 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
205-2-89
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยไม้หก
    ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
24-1-38
2561 ป่าชุมชนบ้านขุนตื่น
    ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10,230-2-44
2561 ป่าชุมชนโอโลคี
    ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,422-1-15
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยผึ้ง
    ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15,329-2-20
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยครั่ง
    ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,773-2-51
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่โข่ง
    ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
19,399-1-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยบง
    ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,512-2-98
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองอึ่งเหนือ
    ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
9,658-3-46
2561 ป่าชุมชนบ้านนาเกียน
    ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10,227-2-46
2561 ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว
    ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
35-2-8
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยบง
    ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
241-1-15
2561 ป่าชุมชนบ้านทรายขาว
    ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
68-3-18
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองป่าซาง
    ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
309-1-76
2561 ป่าชุมชนบ้านถ้ำตับเตา
    ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
19-3-57
2561 ป่าชุมชนบ้านปางมะขามป้อม
    ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
26-1-89
2561 ป่าชุมชนบ้านเชียงหมั้น
    ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
22-3-40
2561 ป่าชุมชนบ้านกิ่วจำปี
    ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
24-1-20
2561 ป่าชุมชนบ้านร้องธาร
    ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
21-0-73
2561 ป่าชุมชนบ้านแพะ
    ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-2-42
2561 ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
    ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-1-50
2561 ป่าชุมชนบ้านดอยหล่อ
    ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
166-2-72
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยต้นตอง
    ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
37-1-49
2561 ป่าชุมชนถ้ำผาผึ้ง
    ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
179-2-82
2561 ป่าชุมชนบ้านถ้ำง๊อบ
    ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
345-2-55
2561 ป่าชุมชนบ้านใหม่หนองบัว
    ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
360-1-83
2561 ป่าชนบ้านแม่รวม
    ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,374-0-29
2561 ป่าชุมชนบ้านดอนทราย
    ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
102-0-89
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่วอง
    ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,904-1-96
2561 ป่าชุมชนบ้านขุนทา
    ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,817-1-38
2561 ป่าชุมชนบ้านออนหลวย
    ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
41-1-41
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองหอย
    ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,555-0-66
2561 ป่าชุมชนบ้านขุนออน
    ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,532-0-46
2561 ป่าชุมชนบ้านป่าตัน
    ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,410-1-52
2561 ป่าชุมชนบ้านสหกรณ์1
    ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
172-0-9
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่ลาย
    ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,093-0-99
2561 ป่าชุมชนบ้านธารทอง
    ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,145-0-46
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่กำปอง
    ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,345-1-71
2561 ป่าชุมชนบ้านป๊อก
    ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,692-3-30
2560 ป่าชุมชนบ้านกิ่วลม
    บ้านกิ่วลม (หมู่ 8), บ้านกิ่วลม (หมู่ 8) ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่มและป่าแม่ตื่น จ.เชียงใหม่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3,031-3-29
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่หืด
    ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลาย จ.เชียงใหม่
1,513-2-16
2560 ป่าชุมชนบ้านบ่อพะแวน
    ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลาย จ.เชียงใหม่
4,998-2-24
2560 ป่าชุมชนบ้านบ่อสะแง๋
    ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลาย จ.เชียงใหม่
11,513-0-44
2560 ป่าชุมชนบ้านบ่อหลวง
    ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่
13,118-2-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่สะนาม
    ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลาย จ.เชียงใหม่
12,456-1-60
2560 ป่าชุมชนบ้านวังกอง
    ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลาย จ.เชียงใหม่
436-1-65
2560 ป่าชุมชนบ้านพุย
    ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลาย จ.เชียงใหม่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
106-2-67
2560 ป่าชุมชนบ้านใหม่ทุ่งสน
    ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลาย จ.เชียงใหม่
3,197-1-8
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่แวน
    ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลาย จ.เชียงใหม่
2,216-3-92
2560 ป่าชุมชนบ้านบ่อสลี
    ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลาย จ.เชียงใหม่
551-2-70
2560 ป่าชุมชนบ้านทุ่งหลวง
    ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลาย จ.เชียงใหม่
146-3-34
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ลายดวงจันทร์
    ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่มและป่าแม่ตื่น จ.เชียงใหม่
869-1-32
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่งูด
    ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่มและป่าแม่ตื่น จ.เชียงใหม่
822-2-45
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยหินดำ
    ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่มและป่าแม่ตื่น จ.เชียงใหม่
1,048-0-5
2560 ป่าชุมชนบ้านทุ่งคอกช้าง
    ทุ่งคอกช้าง (หมู่ 9) ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
321-2-43
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่หาด
    ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่หาด จ.เชียงใหม่
321-2-43
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองผักบุ้ง
    ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
142-2-16
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำขาว
    ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
165-1-28
2560 ป่าชุมชนบ้านดง
    ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
19,015-3-20
2560 ป่าชุมชนบ้านมะหินหลวง
    ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
4,525-1-60
2560 ป่าชุมชนบ้านหลิม
    ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
3,055-3-80
2560 ป่าชุมชนบ้านยางเปาใต้
    ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
1,217-1-36
2560 ป่าชุมชนบ้านผาปูนดง
    ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
2,666-0-60
2560 ป่าชุมชนบ้านยางเปาเหนือ
    ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
2,523-3-16
2560 ป่าชุมชนบ้านสบอมแฮด
    ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
1,340-1-32
2560 ป่าชุมชนบ้านป่าคา
    ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
1,028-1-88
2560 ป่าชุมชนบ้านสันต้นปิน
    ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
927-1-25
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยดินหม้อ
    ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
434-3-52
2560 ป่าชุมชนบ้านดง
    ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
694-3-70
2560 ป่าชุมชนบ้านสันต้นม่วง
    ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
289-3-97
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่หลองน้อย
    บ้านแม่หลองน้อย (หมู่ 2) ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
76-1-30
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่หลองหลวง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านแม่หลองหลวง (หมู่ 3) ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
322-2-0
2560 ป่าชุมชนบ้านปางขี้เหล็ก
    ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จ.เชียงใหม่
213-0-10
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองเย็น
    ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
244-2-62
2560 บ้านแม่สะป๊อก
    ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จ.เชียงใหม่
121-1-51
2560 ป่าชุมชนบ้านใหม่วังผาปูน
    ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จ.เชียงใหม่
236-1-35
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่มูต
    ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จ.เชียงใหม่
84-1-63
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยหยวก
    ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จ.เชียงใหม่
88-2-85
2560 ป่าชุมชนบ้านสบวิน
    ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จ.เชียงใหม่
62-2-66
2560 ป่าชุมชนบ้านสันปูเลย
    ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จ.เชียงใหม่
118-1-27
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยแก้ว
    ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จ.เชียงใหม่
153-2-34
2560 ป่าชุมชนบ้านป่าไม้
    ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่
174-0-63
2560 ป่าชุมชนบ้านออนกลาง
    ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ออน จ.เชียงใหม่
197-0-40
2560 ป่าชุมชนบ้านทุ่งเหล่า
    ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ออน จ.เชียงใหม่
341-2-27
2560 ป่าชุมชนบ้านวาก
    ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ออน จ.เชียงใหม่
173-0-70
2560 ป่าชุมชนออนกลางเหนือ
    ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่
197-0-40
2560 ป่าชุมชนบ้านสหกรณ์
    ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ออน จ.เชียงใหม่
297-3-16
2560 ป่าชุมชนบ้านสหกรณ์4
    ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่
1,009-1-98
2560 ป่าชุมชนบ้านสหกรณ์8
    ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ออน จ.เชียงใหม่
924-1-35
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยบง
    ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา จ.เชียงใหม่
9,631-3-33
2560 ป่าชุมชนบ้านป้างิ้ว
    ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา จ.เชียงใหม่
6,746-0-88
2560 ป่าชุมชนบ้านไร่บน
    ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจอมทอง จ.เชียงใหม่
101-0-19
2560 ป่าชุมชนบ้านป่าสักงาม
    บ้านป่าสักงาม (หมู่ 1) ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่
35,913-1-60
2560 ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว
    บ้านป่าป้อง (หมู่ 8) ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,122-3-70
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยหม้อ
    ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่
8,849-3-24
2560 ป่าชุมชนบ้านปางน้ำถุ
    บ้านปางน้ำถุ (หมู่ 1) ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่
1,328-1-58
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่หวาน
    ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่
5,374-0-51
2560 ป่าชุมชนบ้านสันปูเลย
    ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง จ.เชียงใหม่
535-2-76
2560 ป่าชุมชนบ้านปงแสงทอง
    ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า :
67-3-43
2560 ป่าชุมชนบ้านปงแสงทอง
    ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง จ.เชียงใหม่
67-3-43
2560 ป่าชุมชนบ้านปางฮ่าง
    ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง จ.เชียงใหม่
116-0-75
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวหลวง
    ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง จ.เชียงใหม่
28-1-41
2560 ป่าชุมชนบ้านปางฮ่าง
    บ้านปางฮ่าง (หมู่ 1) ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
116-0-75
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่หลอด
    ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง จ.เชียงใหม่
314-0-63
2560 ป่าชุมชนบ้านม่อนเงาะ
    ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง จ.เชียงใหม่
539-3-43
2560 ป่าชุมชนบ้านก๋ายน้อย
    ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง จ.เชียงใหม่
289-0-24
2560 ป่าชุมชนบ้านเมืองกึ้ด
    ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง จ.เชียงใหม่
406-2-31
2560 ป่าชุมชนห้วยฝักดาบ
    ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า :
259-2-64
2560 ป่าชุมชนบ้านเมืองก๊ะ
    ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
3,027-2-32
2560 ป่าชุมชนบ้านพระบาทสี่รอย
    ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
3,820-0-40
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ก๊ะเปียง
    ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
5,256-2-80
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยส้มสุข
    ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
3,897-0-48
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองหอย
    ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
697-2-82
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ขิ
    บ้านแม่ขิ (หมู่ 4) ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,915-0-32
2560 ป่าชุมชนบ้านบวกเต๋ย
    ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
167-2-90
2560 ป่าชุมชนบ้านกองขากน้อย
    ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
32-0-75
2560 ป่าชุมชนบ้านป้อก
    ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
443-0-11
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ขาน
    ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
15-1-24
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ตุงติง
    ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
159-3-34
2560 ป่าชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะใน
    ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
127-3-53
2560 ป่าชุมชนบ้านเด่นฮ่อม
    ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
36-0-56
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ยางห้า
    ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
11-3-67
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองคีซูใน
    ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
43-1-58
2560 ป่าชุมชนบ้านสวนชา
    ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง จ.เชียงใหม่
30-2-87
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่
    บ้านหนองไผ่ (หมู่ 15) ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
57-0-56
2560 ป่าชุมชนบ้านเวียงหวาย (แปลงที่ 1-3)
    บ้านเวียงหวาย (หมู่ 9) ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
58-1-79
2560 ป่าชุมชนบ้านเหมืองแร่
    บ้านเหมืองแร่ (หมู่ 6) ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
345-3-42
2560 ป่าชุมชนบ้านสันดอยนาค
    บ้านสันดอยนาค (หมู่ 14) ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
367-1-51
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้
    บ้านห้วยไคร้ (หมู่ 5) ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า :
238-0-58
2560 ป่าชุมชนบ้านป่าแงะ
    บ้านป่าแงะ (หมู่ 3) ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า :
15-3-37
2560 ป่าชุมชนบ้านปางปอย
    ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง จ.เชียงใหม่
3,590-2-84
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองอ้อม
    บ้านหนองอ้อม (หมู่ 11) ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-3-69
2560 ป่าชุมชนบ้านเมืองหนอง
    บ้านเมืองหนอง (หมู่ 10) ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
71-0-10
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่สลัก
    บ้านแม่สลัก (หมู่ 6) ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
402-2-72
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยคอกหมู
    บ้านห้วยคอกหมู (หมู่ 7) ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
297-0-54
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยหลวงพัฒนา
    บ้านห้วยหลวงพัฒนา (หมู่ 13) ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
192-3-2
2560 ป่าชุมชนบ้านร่มไทย
    ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง จ.เชียงใหม่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,438-0-56
2560 ป่าชุมชนบ้านใหม่โพธิ์งาม
    บ้านใหม่โพธิ์งาม (หมู่ 6) ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
873-0-28
2560 ป่าชุมชนบ้านสันปง
    ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งัด จ.เชียงใหม่
332-3-0
2560 ป่าชุมชนบ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ
    ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งัด จ.เชียงใหม่
136-3-0
2560 ป่าชุมชนบ้านสันทราย
    ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งัด จ.เชียงใหม่
371-2-60
2560 ป่าชุมชนบ้านท่ามะเกี๋ยง
    ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งัด จ.เชียงใหม่
214-2-0
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองปิด
    ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งัด จ.เชียงใหม่
503-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านสันฮกฟ้า
    ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งัด จ.เชียงใหม่
184-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย
    ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งัด จ.เชียงใหม่
374-1-46
2560 ป่าชุมชนบ้านสันเหนือ
    ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
160-3-98
2560 ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย
    ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จ.เชียงใหม่
95-1-85
2560 ป่าชุมชนบ้านจอมแจ้ง
    ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จ.เชียงใหม่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
626-1-15
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยโท้ง
    ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
357-1-45
2560 ป่าชุมชนบ้านโรงวัว
    ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จ.เชียงใหม่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
655-3-9
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยแก้ว
    ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสันทราย จ.เชียงใหม่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3,189-1-52
2560 ป่าชุมชนบ้านแพะแม่แฝก
    ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสันทราย จ.เชียงใหม่
684-2-80
2560 ป่าชุมชนบ้านทุ่งโป่ง
    ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตาลและป่าแม่ยุย จ.เชียงใหม่
600-3-64
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง
    ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตาลและป่าแม่ยุย จ.เชียงใหม่
574-2-87
2560 ป่าชุมชนบ้านขุน
    ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่มและป่าแม่ตื่น จ.เชียงใหม่
13,131-0-80
2560 ป่าชุมชนบ้านเตียนอาง
    บ้านเตียนอาน (หมู่ 10), บ้านเตียนอาน (หมู่ 10), บ้านเตียนอาน (หมู่ 10) ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่มและป่าแม่ตื่น จ.เชียงใหม่
111-3-39
2560 ป่าชุมชนบ้านน้ำตกแม่กลาง
    ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจอมทอง จ.เชียงใหม่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-3-62
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองห่ายสามัคคี
    ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจอมทอง จ.เชียงใหม่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,020-0-32
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยฮ่อม
    ห้วยฮ่อม (หมู่ 16) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
793-0-5
2560 ป่าชุมชนบ้านสันม่วง
    สันม่วง (หมู่ 2) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,166-2-76
2560 ป่าชุมชนบ้านวัดจันทร์
    บ้านวัดจันทร์ (หมู่ 3) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,680-1-12
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองเจ็ดหน่วย
    บ้านหนองเจ็ดหน่วย (หมู่ 4) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,205-2-24
2560 ป่าชุมชนบ้านแจ่มน้อย
    บ้านแจ่มน้อย (หมู่ 5) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,137-0-12
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองแดง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านหนองแดง (หมู่ 6) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,997-3-40
2560 ป่าชุมชนบ้านเด่น
    บ้านเด่น (หมู่ 7) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
68-3-93
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่แดดน้อย
    บ้านแม่แดดน้อย (หมู่ 4) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,220-3-92
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยปู
    บ้านห้วยปู (หมู่ 5) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,790-1-60
2560 ป่าชุมชนบ้านสบก๋าย
    ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง จ.เชียงใหม่
14-1-73
2560 ป่าชุมชนบ้านผาปู่จอม
    ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง จ.เชียงใหม่
17-2-20
2560 ป่าชุมชนบ้านผาหมอน
    ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า :
225-2-88
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ผาปู
    บ้านแม่ผาปู (หมู่ 1) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,560-1-64
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ตะละใต้
    บ้านแม่ตะละใต้ (หมู่ 3) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,390-1-44
2560 ป่าชุมชนบ้านกิ่วโป่ง
    บ้านกิ่วโป่ง (หมู่ 2) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,897-0-24
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยโจ้
    ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจอมทอง จ.เชียงใหม่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
95-0-78
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยพัฒนา
    ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าธาร จ.เชียงใหม่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,553-3-68
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย
    ห้วยม่วงฝั่งซ้าย (หมู่ 6) ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
247-0-65
2560 ป่าชุมชนบ้านยางหลวง
    ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
293-3-71
2560 ป่าชุมชนบ้านนาเรือน
    ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
1,348-3-36
2560 ป่าชุมชนบ้านทัพ
    ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
115-2-79
2560 ป่าชุมชนบ้านไร่
    ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
1,174-0-68
2560 ป่าชุมชนบ้านเหล่า
    ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
107-1-64
2560 ป่าชุมชนบ้านยางหลวง
    ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
293-3-71
2560 ป่าชุมชนบ้านป่าแดด
    ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
789-2-0
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยไห
    ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
620-1-97
2560 ป่าชุมชนบ้านอมแรด
    ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
382-0-32
2560 ป่าชุมชนบ้านขุนปอน-ห้วยวอก
    บ้านขุนปอน-ห้วยวอก (หมู่ 12) ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,044-1-52
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ขี้มูก
    บ้านแม่ขี้มูก (หมู่ 1) ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
202-3-71
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ขี้มูกน้อย
    บ้านแม่ขี้มูกน้อย (หมู่ 13) ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
317-2-97
2560 ป่าชุมชนบ้านกองกาย
    บ้านกองกาย (หมู่ 10) ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,578-2-52
2560 ป่าชุมชนบ้านสบแม่สะต๊อบ
    ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
794-1-63
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยผักกูด
    ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
616-1-92
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ศึก
    ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
677-3-25
2560 ป่าชุมชนบ้านนากลาง
    ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
174-0-3
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ซา
    ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
1,873-1-17
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่นาจรเหนือ
    บ้านแม่จรเหนือ (หมู่ 16) ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,095-0-23
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่มุ
    บ้านแม่มุ (หมู่ 4) ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
248-0-58
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่นาจร
    แม่นาจร (หมู่ 5) ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
430-0-74
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่วาก
    บ้านแม่วาก (หมู่ 6) ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
116-1-13
2560 ป่าชุมชนบ้านสบวาก
    บ้านสบวาก (หมู่ 7) ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,102-2-13
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่เอาะ
    บ้านแม่เอาะ (หมู่ 10) ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
427-2-40
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ตูม (แปลงที่ 1-2)
    บ้านแม่ตูม (หมู่ 4) ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า :
258-3-38
2560 ป่าชุมชนบ้านพุยใต้
    บ้านพุยใต้ (หมู่ 12) ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
110-0-57
2560 ป่าชุมชนบ้านอมเม็ง
    ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
1,912-0-36
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่คงคา
    ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
1,203-0-8
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วดอย
    ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
3,802-1-20
2560 ป่าชุมชนบ้านนายางดิน
    ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
2,556-3-24
2560 ป่าชุมชนบ้านกองแขกเหนือ
    ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
2,182-3-24
2560 ป่าชุมชนบ้านม่วงฆ้อง
    บ้านม่วงฆ้อง (หมู่ 3) ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,035-2-60
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ก๊ะ
    บ้านแม่ก๊ะ (หมู่ 8) ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
104-1-91
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่เตาะ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านแม่เตาะ (หมู่ 11) ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-3-89
2560 ป่าชุมชนบ้านเมืองงาย
    บ้านเมืองงาย (หมู่ 10) ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
396-2-46
2560 ป่าชุมชนบ้านเมืองงายใต้ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านเมืองงายใต้ (หมู่ 2) ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
574-3-82
2560 ป่าชุมชนบ้านสัน (แปลงที่ 1-2)
    บ้านสัน (หมู่ 10) ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
628-1-0
2560 ป่าชุมชนบ้านป่าบง
    บ้านป่าบง (หมู่ 1) ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
135-3-86
2560 ป่าชุมชนบ้านปางมะโอ
    บ้านปางมะโอ (หมู่ 9) ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,117-3-24
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่แมะ
    แม่แมะ (หมู่ 11) ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
255-1-3
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยโจ้
    บ้านห้วยโจ้ (หมู่ 4) ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
104-0-8
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ยะ
    บ้านแม่ยะ (หมู่ 5) ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
55-0-64
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ซ้าย
    บ้านแม่ซ้าย (หมู่ 13) ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,503-2-16
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยเป้า
    บ้านห้วยเป้า (หมู่ 1) ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
650-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว
    ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,188-0-72
2559 ป่าชุมชนบ้านบนนา
    ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,487-3-47
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่ปาน
    ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
935-2-32
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่มิงค์
    ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
475-0-55
2559 ป่าชุมชนบ้านกองกาย
    ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่มและป่าแม่ตื่น จ.เชียงใหม่
1,578-2-52
2559 ป่าชุมชนบ้านค้อกลาง
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
574-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
570-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านใหม่ดอนชัย
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา จ.เชียงใหม่
567-2-0
2559 ป่าชุมชนบ้านดอนชัย
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา จ.เชียงใหม่
1,003-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านป่านอต
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าสงวนแห่งชาติ
646-3-0
2559 ป่าชุมชนบ้านท่าข้าม
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
633-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านทาม่อน
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
513-1-0
2558 ป่าชุมชนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย
    ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
126-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านท่ากอม่วง
    ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
475-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านดงเย็น
    ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
119-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านบวกห้า
    ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
119-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเด่นสารภี
    ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
595-0-86
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองปลามัน
    ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
409-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแม่แอน
    ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-2-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย
    ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
493-2-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยสะแพด
    ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
330-0-0
2557 บ้านอ้อย
    บ้านอ้อย (หมู่ 1) ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม จ.เชียงใหม่
118-1-17
2557 บ้านร่มโพธิ์ทอง
    ร่มโพธิ์ทอง (หมู่ 11) ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสันทราย จ.เชียงใหม่
302-0-62
2557 พระบาทตีนนก
    พระบาทตีนนก (หมู่ 10) ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสันทราย จ.เชียงใหม่
93-0-0
2556 บ้านต้นผึ้ง
    บ้านต้นผึ้ง (หมู่ 7) ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่
1,041-0-0
2556 บ้านห้วยอ่าง
    บ้านห้วยอ่าง (หมู่ 6) ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่
872-0-0
2556 บ้านเวียงด้ง
    บ้านเวียงด้ง (หมู่ 11) ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,920-0-96
2556 บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน
    บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน (หมู่ 7) ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสันทราย จ.เชียงใหม่
1,427-2-22
2556 บ้านแม่ฮักพัฒนา
    บ้านแม่ฮักพัฒนา (หมู่ 9) ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสันทราย จ.เชียงใหม่
56-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านยองกือ
    บ้านยองกือ (หมู่ 8) ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
3,983-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านผาปูนแพะ
    บ้านผาปูนแพะ (หมู่ 7) ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
3,292-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านตุงลอย
    บ้านตุงลอย (หมู่ 4) ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,025-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านยางแก้ว
    บ้านยางแก้ว (หมู่ 10) ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
2,745-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านทุ่งจำเริง
    ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
1,325-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านหัวป่าห้า
    บ้านหัวป่าห้า (หมู่ 2) ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง จ.เชียงใหม่
120-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านป่าเหียง
    บ้านป่าเหียง (หมู่ 1) ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ออน จ.เชียงใหม่
142-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านป่าแงะ
    บ้านป่าแงะ (หมู่ 4) ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ออน จ.เชียงใหม่
100-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านป่าห้า
    บ้านป่าห้า (หมู่ 9) ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ออน จ.เชียงใหม่
326-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านมหาธาตุ
    บ้านมหาธาตุ (หมู่ 4) ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
750-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านกองลม
    บ้านกองลม (หมู่ 2) ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
436-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านสามปู
    บ้านสามปู (หมู่ 2) ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
292-0-19
2554 ป่าชุมชนบ้านสันดวงดี
    บ้านสันดวงดี (หมู่ 1) ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
752-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโป่ง
    บ้านโป่ง (หมู่ 2) ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสันทราย จ.เชียงใหม่
440-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านใหม่มะกายอน
    บ้านใหม่มะกายอน (หมู่ 3) ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
600-0-74
2553 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้
    บ้านห้วยไคร้ (หมู่ 5) ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
571-0-93
2553 ป่าชุมชนบ้านเปียงหลวง
    บ้านเปียงหลวง (หมู่ 1) ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
512-0-97
2552 ป่าชุมชนบ้านเวียงแหง
    บ้านเวียงแหง (หมู่ 4) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
24-0-86
2552 ป่าชุมชนบ้านแม่หาด
    บ้านแม่หาด (หมู่ 1) ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
662-0-57
2552 ป่าชุมชนบ้านปางควาย
    บ้านปางควาย (หมู่ 9) ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
1,049-0-15
2552 ป่าชุมชนบ้านกองลมใหม่
    บ้านกองลมใหม่ (หมู่ 10) ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
629-0-68
2552 ป่าชุมชนบ้านห้วยหก
    บ้านห้วยหก (หมู่ 5) ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
365-0-97
2552 ป่าชุมชนบ้านป่าไผ่
    บ้านป่าไผ่ (หมู่ 3) ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
839-0-73
2551 ป่าชุมชนบ้านกองขากหลวง
    บ้านกองขากหลวง (หมู่ 7) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
991-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านบน
    บ้านบน (หมู่ 16) ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจอมทอง จ.เชียงใหม่
120-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านแท่นดอกไม้
    บ้านแท่นดอกไม้ (หมู่ 6) ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจอมทอง จ.เชียงใหม่
109-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านนากบ
    บ้านนากบ (หมู่ 2) ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจอมทอง จ.เชียงใหม่
1,130-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านสะลวงนอก
    บ้านสะลวงนอก (หมู่ 3) ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม จ.เชียงใหม่
107-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหัวดง
    บ้านหัวดง (หมู่ 10) ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
548-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านแม่สาบ
    บ้านแม่สาบ (หมู่ 1) ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
1,596-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านน้ำริน
    บ้านน้ำริน (หมู่ 2) ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
8-1-0
2551 ป่าชุมชนบ้านทรายมูล
    บ้านทรายมูล (หมู่ 5) ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
9-2-0
2551 ป่าชุมชนบ้านห้วยคอก
    บ้านห้วยคอก (หมู่ 3) ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
319-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านท่าศาลา-ป่ากล้วย
    บ้านท่าศาลา-ป่ากล้วย (หมู่ 4) ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
7-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านสะลวงใน
    บ้านสะลวงใน (หมู่ 2) ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาฮ่องใต้
    นาฮ่องใต้ (หมู่ 10) ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,672-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแม่บวนเหนือ
    แม่บวนเหนือ (หมู่ 8) ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,330-2-0
2550 ป่าชุมชนบ้านปางเกี๊ยะ
    ปางเกี๊ยะ (หมู่ 11) ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,670-3-6
2550 ป่าชุมชนบ้านปางอุ๋ง
    ปางอุ๋ง (หมู่ 1) ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,315-2-50
2550 ป่าชุมชนบ้านดอยเต่าใต้
    ดอยเต่าใต้ (หมู่ 10) ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-3-13
2550 ป่าชุมชนบ้านแปลง 8
    แปลง 8 (หมู่ 2) ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,633-3-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแปลง 3
    แปลง 3 (หมู่ 1) ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
13-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวคำ
    หนองบัวคำ (หมู่ 5) ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,014-0-25
2550 ป่าชุมชนบ้านแปลง 4
    แปลง 4 (หมู่ 3) ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,953-1-3
2550 ป่าชุมชนบ้านแม่ตูบ
    แม่ตูบ (หมู่ 9) ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,122-3-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโป้งโค้ง
    โป้งโค้ง (หมู่ 11) ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,375-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแม่บวนใต้
    แม่บวนใต้ (หมู่ 10) ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,425-0-87
2550 ป่าชุมชนบ้านกองวะ
    กองวะ (หมู่ 7) ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,900-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโป่งทุ่ง
    โปงทุ่ง (หมู่ 5) ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
491-1-16
2550 ป่าชุมชนบ้านนาฮ่อง
    นาฮ่อง (หมู่ 5) ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,125-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านกองกาน
    กองกาน (หมู่ 7) ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,168-3-0
2549 ป่าชุมชนโป่งสามัคคี
    โป่งสามัคคี (หมู่ 6) ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
155-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโป่งกุ่ม
    โป่งกุ่ม (หมู่ 4) ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,175-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแม่เลิม
    แม่เลิม (หมู่ 2) ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,480-1-89
2549 ป่าชุมชนบ้านแพะห้วยบง
    แพะห้วยบง (หมู่ 8) ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
66-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแม่เตาดิน
    แม่เตาดิน (หมู่ 4) ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,685-3-25
2549 ป่าชุมชนบ้านสหกรณ์ 3
    สหกรณ์ 3 (หมู่ 3) ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
734-1-50
2549 ป่าชุมชนบ้านแม่คูหา
    แม่คูหา (หมู่ 7) ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
644-2-13
2549 ป่าชุมชนบ้านสหกรณ์ 6
    สหกรณ์ 6 (หมู่ 6) ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
577-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านห้วยแก้ว
    ห้วยแก้ว (หมู่ 5) ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,014-0-2
2549 ป่าชุมชนบ้านแม่ป่าขาง(ปางไม้ตะเคียน)
    แม่ป่าขาง(ปางไม้ตะเคียน) (หมู่ 10) ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
115-0-0
2548 บ้านป่างิ้ว
    ป่างิ้ว (หมู่ 2) ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
189-0-63
2548 บ้านน้ำแพร่
    น้ำแพร่ (หมู่ 4) ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
85-2-16
2547 ป่าชุมชนบ้านปทุมนิเวศน์
    ปทุมนิเวศน์ (หมู่ 12) ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยยาบ
    ห้วยยาบ (หมู่ 5) ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
84-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ทองเจริญ
    โพธิ์ทองเจริญ (หมู่ 2) ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-1-2
2547 ป่าชุมชนบ้านกิ่วแล
    กิ่วแล (หมู่ 11) ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
93-2-85
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่ดอกแดง
    แม่ดอกแดง (หมู่ 1) ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
66-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยอ่าง
    ห้วยอ่าง (หมู่ 6) ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง
    ต้นผึ้ง (หมู่ 7) ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่โป่ง
    แม่โป่ง (หมู่ 4) ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-3-96
2547 ป่าชุมชนบ้านบวกหมื้อ
    บวกหมื้อ (หมู่ 1) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
113-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านทุ่งสีทอง
    ทุ่งสีทอง (หมู่ 10) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่
    ห้วยไร่ (หมู่ 9) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
437-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านปางเปา
    ปางปา (หมู่ 8) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
938-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่ขะจาน
    แม่ขะจาน (หมู่ 7) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
114-1-57
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่ตะมาน
    แม่ตะมาน (หมู่ 2) ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-2-50
2547 ป่าชุมชนบ้านทุ่งละคร
    ทุ่งละคร (หมู่ 6) ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-1-37
2547 ป่าชุมชนบ้านป่าติ้ว
    ป่าติ้ว (หมู่ 2) ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
254-3-75
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำริน
    ห้วยน้ำริน (หมู่ 3) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านต้นขาม
    ต้นขาม (หมู่ 5) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านพนาวัลย์
    พนาวัลย์ (หมู่ 8) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-1-0
2547 ป่าขุมชนบ้านหัวฝาย
    หัวฝาย (หมู่ 5) ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย
    ห้วยทราย (หมู่ 3) ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่แอน
    แม่แอน (หมู่ 4) ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านน้ำแพร่
    น้ำแพร่ (หมู่ 4) ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
85-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านป่างิ้ว
    ป่างิ้ว (หมู่ 2) ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
189-0-63
2547 ป่าชุมชนบ้านวังธาร
    วังธาร (หมู่ 1) ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านม่วงเขียว
    ม่วงเขียว (หมู่ 4) ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
105-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 10) ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
56-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านป่าเปางาม
    ป่าเปางาม (หมู่ 11) ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
555-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองแสะ
    หนองแสะ (หมู่ 2) ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านป่าตึง
    ป่าตึง (หมู่ 7) ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย
    ห้วยทราย (หมู่ 8) ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่ตาด
    แม่ตาด (หมู่ 1) ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2-2-96
2547 ป่าชุมชนบ้านดอยซิว
    ดอยซิว (หมู่ 6) ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่ตะไคร้
    แม่ตะไคร้ (หมู่ 1) ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
31-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 2) ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
169-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวพัฒนา
    หนองบัวพัฒนา (หมู่ 13) ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-3-28
2546 ป่าชุมชนบ้านสันป่าตึง
    สันป่าตึง (หมู่ 3) ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
250-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองปลามัน
    หนองปลามัน (หมู่ 2) ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแม่ป่าไผ่
    แม่ป่าไผ่ (หมู่ 11) ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวคำ
    หนองบัวคำ (หมู่ 4) ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
110-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านฮ่องถ่อนพัฒนา
    ฮ่องถ่อนพัฒนา (หมู่ 10) ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
475-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแม่ฮ่างต่ำ
    แม่ฮ่างต่ำ (หมู่ 4) ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
120-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสันคะยอม
    สันคะยอม (หมู่ 3) ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านห้วยปู
    ห้วยปู (หมู่ 1) ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านป่าแดด
    ป่าแดด (หมู่ 2) ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
241-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสันห้าง
    สันห้าง (หมู่ 3) ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านป่าก้อ
    ป่าก้อ (หมู่ 4) ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
400-3-50
2546 ป่าชุมชนบ้านใหม่ทรายคำ
    ใหม่ทรายคำ (หมู่ 8) ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านป่าแดงอภิวัฒน์
    ป่าแดงอภิวัฒน์ (หมู่ 9) ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านห้วยม่วง
    ห้วยม่วง (หมู่ 8) ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
210-0-0
2545 ป่าชุมชนรวมน้ำใจข่วงเปา
    รวมน้ำใจข่วงเปา (หมู่ 11) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
18-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแม่ตื่น (ป่าตึง)
    แม่ตื่น (ป่าตึงป (หมู่ 8) ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
37-2-0
2545 ป่าชุมชนแม่แรม
    แม่แรม (หมู่ 6) ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2545 ป่าชุมชนศาลา
    ศาลา (หมู่ 11) ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองมะจับ
    หนองมะจับ (หมู่ 1) ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,950-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยโจ้
    ห้วยโจ้ (หมู่ 5) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2545 ป่าชุมชนปากทางสามัคคี
    ปากทางสามัคคี (หมู่ 9) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนน้อย
    ดอนน้อย (หมู่ 11) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหลังม่อน
    หลังม่อน (หมู่ 14) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
75-0-0
2545 ป่าชุมชนไร่สว่างอารมณ์
    ไร่สว่างอารมณ์ (หมู่ 21) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
55-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยทัง
    ห้วยทัง (หมู่ 12) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหัวข่วง
    หัวข่วง (หมู่ 6) ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสันนกแก้ว
    สันนกแก้ว (หมู่ 5) ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่หนองหอย
    ใหม่หนองหอย (หมู่ 6) ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่หนองหอย (โป่งจ้อ)
    ใหม่หนองหอย (โป่งจ้อ) (หมู่ 7) ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4-2-0
2545 ป่าชุมชนโฮ่งใน
    โฮ่งใน (หมู่ 2) ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองห่าย
    หนองห่าย (หมู่ 1) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำดิบสามัคคี
    น้ำดิบสามัคคี (หมู่ 12) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสันป่ายาง
    สันป่ายาง (หมู่ 2) ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสันป่าสัก
    สันป่าสัก (หมู่ 1) ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านขี้เหล็กน้อย
    ขี้เหล็กน้อย (หมู่ 1) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านขี้เหล็กกลวง
    ขี้เหล็กหลวง (หมู่ 6) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่ง
    ห้วยโป่ง (หมู่ 11) ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าตึง
    ป่าตึง (หมู่ 7) ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าห้า
    ป่าห้า (หมู่ 9) ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าแงะ
    ป่าแงะ (หมู่ 4) ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเด่น-นาทราย
    เด่น-นาทราย (หมู่ 6) ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแพะประทาน
    แพะประทาน (หมู่ 7) ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าเหียง
    ป่าเหียง (หมู่ 1) ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 7) ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
39-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านห้วยชมพู
    ห้วยชมพู (หมู่ 8) ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
230-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านปางกว้าง
    ปางกว้าง (หมู่ 18) ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
90-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหัวป่าห้า
    หัวป่าห้า (หมู่ 2) ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเก๊ามะค่า
    เก๊ามะค่า (หมู่ 2) ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านสันคะยอม
    สันคะยอม (หมู่ 2) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเกษตรพัฒนา
    เกษตรพัฒนา (หมู่ 15) ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
80-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโฮ้งนอก
    โฮ้งนอก (หมู่ 10) ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านดอนแก้ว
    ดอนแก้ว (หมู่ 2) ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแพะเจดีย์
    แพะเจดีย์ (หมู่ 6) ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเจดีย์พัฒนา
    เจดีย์พัฒนา (หมู่ 11) ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
530-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่แฝกใหม่
    แม่แฝกใหม่ (หมู่ 7) ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
80-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองก้นครุ
    หนองก้นครุ (หมู่ 5) ต.เมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านปากทางสะลวง
    ปากทางสะลวง (หมู่ 7) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
 
รวม
866,337-3-38 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :