หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 71 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2562 ป่าชุมชนบ้านทับเจ็กฮะ
    ทับเจ็กฮะ (หมู่ 10) ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านคลองระมาน
    คลองระมาน (หมู่ 3) ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
49-0-7
2562 ป่าชุมชนบ้านกลับ
    บ้านกลับ (หมู่ 6) ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-72
2562 ป่าชุมชนบ้านคีม
    คีม (หมู่ 5) ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
23-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านคลองโพธิ์ตะโกน
    คลองโพธิ์ตะโกน (หมู่ 4) ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
28-0-0
2561 ป่าชุมชนดอนแมงรัก
    ดอนแมงรัก (หมู่ 11) ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านประโมง
    ประโมง (หมู่ 1) ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านหัวงิ้ว
    หัวงิ้ว (หมู่ 4) ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านละเมาะยุบ
    บ้านละเมายุบ (หมู่ 4) ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า :
22-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านโคกพร้าว
    โคกพร้าว (หมู่ 5) ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านสี่เหลี่ยม
    บ้านสี่เหลี่ยม (หมู่ 1) ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านกะดีแดง
    กะดีแดง (หมู่ 2) ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า :
46-3-0
2559 ป่าชุมชนบ้านโคกพร้าว
    บ้านโคกพร้าว (หมู่ 4) ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านพักทัน
    พักทัน (หมู่ 2) ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
85-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านบางโฉมศรี
    ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านพักทัน
    พักทัน (หมู่ 5) ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านคลองหมูสี
    คลองหมูสี (หมู่ 1) ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองรี
    บ้านหนองรี (หมู่ 2) ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านตลาดโพธิ์
    ตลาดโพธิ์ (หมู่ 1) ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-83
2558 ป่าชุมชนบ้านโพทะเล
    โพทะเล (หมู่ 5) ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านโคกพร้าว
    โคกพร้าว (หมู่ 2) ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
84-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านจ่า
    จ่า (หมู่ 6) ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-2-0
2557 ป่าชุมชนบ้านปากแรต
    ปากแรต (หมู่ 5) ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านโคกพร้าว
    บ้านโคกพร้าว (หมู่ 3) ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า :
84-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองหลุม
    ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า :
100-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านคลองโพฺธฺ์ศรี
    คลองโพธิ์ศรี (หมู่ 8), หนองหลุม (หมู่ 9) ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหัวดอน (แปลงที่ 1-2)
    หัวดอน (หมู่ 1) ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
72-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านปลาไหล
    ปลาไหล (หมู่ 9) ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองศาลา
    ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านวังกา
    วังกา (หมู่ 1) ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านไผ่ขาด
    บ้านไผ่ขาด (หมู่ 2), บ้านดอนโพธิ์ (หมู่ 3), บ้านหัวบึง (หมู่ 6) ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านไผ่ขวาง
    ไผ่ขวาง (หมู่ 9) ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
44-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านท้องคุ้งเหนือ
    ท้องคุ้งเหนือ (หมู่ 1) ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
85-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านดอนโพธิ์
    ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า :
50-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านบางพาน
    ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านพักทัน
    พักทัน (หมู่ 3) ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านลำใต้
    โพธิ์ชัย (หมู่ 8) ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแหลมกุ่ม
    แหลมกุ่ม (หมู่ 1) ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกวัด
    โคกวัด (หมู่ 5) ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์หอม
    โพธิ์หอม (หมู่ 9) ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-1-27
2547 ป่าชุมชนบ้านสมัคร
    สมัคร (หมู่ 5) ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสมัคร
    สมัคร (หมู่ 8) ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2547 ป่าชุมชนหนองบอน
    บางสักเหล็ก,ไผ่ล้อม (หมู่ 6) ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าไร่
    ท่าไร่ (หมู่ 3) ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านจักรสีห์
    จักรสีห์ (หมู่ 6) ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านอ่าวยายเกิด
    อ่าวยายเกิด (หมู่ 12) ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านบางตาเพชร
    บางตาเพชร (หมู่ 7) ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหลังถนน
    หลังถนน (หมู่ 3) ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2546 ป่าชุมชบ้านดอนตะโหนด
    ดอนตะโหนด (หมู่ 7) ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-3-48
2546 ป่าชุมชนบ้านแหลมยอ
    แหลมยอ (หมู่ 1) ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบางกระเจ็ด
    บางกระเจ็ด (หมู่ 7) ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแหลมไผ่
    แหลมไผ่ (หมู่ 10) ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านปากคลองบางกระเพียง
    ปากคลองบางกระเพียง (หมู่ 1) ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคลองขุด
    คลองขุด (หมู่ 3) ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าชุมชน่บ้านหนองยาง
    หนองยาง (หมู่ 7) ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านรางชะโด
    รางชะโด (หมู่ 11) ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-3-10
2545 ป่าชุมชนบ้านหัวบึง
    หัวบึง (หมู่ 6) ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านท้ายเกาะ
    ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-0-46
2545 ป่าชุมชนบ้านวัดใหม่
    วัดใหม่ (หมู่ 4) ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-3-29
2545 ป่าชุมชนบ้านสามเกรียว
    ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
54-1-48
2545 ป่าชุมชนบ้านบางมอญ
    บางมอญ (หมู่ 4) ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังกา
    วังกา (หมู่ 6) ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-2-61
2544 ป่าชุมชนบ้านทองเลื่อน
    ทองเลื่อน (หมู่ 11) ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-1-67
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่
    ห้วยใหญ่ (หมู่ 7) ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมนบ้านบางคุณฑี
    บางคุณฑ๊ (หมู่ 8) ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านสาธุ
    สาธุ (หมู่ 13) ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-1-99
2543 ป่าชุมชนบ้านพิกุลทองพระงามร่วมใจ
    พิกุลทอง (หมู่ 2) ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเก่า
    บ้านเก่า (หมู่ 5) ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่ลา2
    บ้านแม่ลา (หมู่ 7), บ้านแม่ลา (หมู่ 5) ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่ลา
    ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า :
12-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านลาดเค้า
    ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
 
รวม
2,567-3-97 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :