หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 72 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2560 ป่าชุมชนบ้านเขาโต๊ะบุญ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านเขาโต๊ะบุญ (หมู่ 4) ต.แพรกษา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
77-0-56
2560 ป่าชุมชนบ้านทุ่งเคียน
    บ้านทุ่งเคียน (หมู่ 13) ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
277-1-64
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านหวังตก ม.3 ต.สมหวัง
    หวังตก (หมู่ 3) ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
109-3-19
2557 ป่าชุมชนบ้านควนขี้แรด หมู่ที่ 7
    ควนขี้แรด (หมู่ 7) ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
99-2-77
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยหลุด
    บ้านห้วยหลุด (หมู่ 2) ต.ลานข่อย อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
39-1-59
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าพงศ์
    บ้านป่าพงศ์ (หมู่ 9) ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,032-0-65
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองยาง
    บ้านหนองยาง (หมู่ 3) ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-1-62
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านเกาะไทร
    บ้านเกาะไทร (หมู่ 1) ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-2-25
2553 ป่าชุมชนบ้านประชาสามัคคี
    บ้านประชาสามัคคี (หมู่ 7) ต.เกาะเต่า อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    บ้านใหม่ (หมู่ 5) ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
254-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านเขาย่า
    บ้านเขาย่า (หมู่ 6) ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านควนท้อน
    บ้านควนท้อน (หมู่ 12) ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านควนหมอทอง
    บ้านควนหมอทอง (หมู่ 4) ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านท่าวัง
    ป่าชุมชนบ้านท่าวัง (หมู่ 9) ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านท่าสำเภาเหนือ
    บ้านท่าสำเภาเหนือ (หมู่ 7) ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
324-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านท่าสำเภาใต้
    บ้านท่าสำเภาใต้ (หมู่ 4) ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
211-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านอ้ายใหญ่
    บ้านอ้ายใหญ่ (หมู่ 2) ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
539-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านลำสินธุ์เหนือ
    บ้านลำสินธุ์เหนือ (หมู่ 8) ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2550 ป่าชุมชนควนเสาธง บ้านทุ่งผีปั้นรูป ม.8 ต.ป่าบอน
    ทุ่งผีปั้นรูป (หมู่ 8) ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโหล๊ะจังกระ
    โหล๊ะจังกระ (หมู่ 6) ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
7-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านท่าช้าง
    ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 1 ตอนที่ 3 จ.พัทลุง
29-0-0
2550 ป่าชุมชนคลองท่าเกวียน บ้านทุ้งแจ้ ม. 7 ต.หารเทา
    ทุ้งแจ้ (หมู่ 7) ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเหมืองตะกั่ว
    เหมืองตะกั่ว (หมู่ 1) ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านท่าโพธิ์
    ท่าโพธิ์ (หมู่ 7) ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านคลองหมวย
    คลองหมวย (หมู่ 1) ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านขาม
    ขาม (หมู่ 7) ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสวนโหมด
    สวนโหมด (หมู่ 8) ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองถิน
    หนองถิน (หมู่ 12) ต.เกาะเต่า อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
18-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านควนออก
    ควนออก (หมู่ 5) ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโหล๊ะบ้า
    โหล๊ะบ้า (หมู่ 4) ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านป่าห้าม
    ป่าห้าม (หมู่ 9) ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านแหลมจองถนน
    แหลมจองถนน (หมู่ 1) ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านชุมพล
    ชุมพล (หมู่ 5) ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านควนจวง
    ควนจวง (หมู่ 5) ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านเขาอ้อ
    เขาอ้อ (หมู่ 3) ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองโหล๊ะ
    หนองโหล๊ะ (หมู่ 1) ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านโหล๊ะหนุน
    โหล๊ะหนุน (หมู่ 4) ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกแมว
    โคกแมว (หมู่ 10) ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านพลู
    พลู (หมู่ 4) ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านม่วงงาม
    ม่วงงาม (หมู่ 7) ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านพนมวังก์
    พนมวังก์ (หมู่ 5) ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านต้นไทร
    ต้นไทร (หมู่ 11) ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านตี้เติ้ง
    ตี้เติ้ง (หมู่ 3) ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเกาะทองสม
    เกาะทองสม (หมู่ 1) ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านอาพัด
    อาพัด (หมู่ 4) ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคลองขุด
    คลองขุด (หมู่ 8) ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านลำ
    ลำ (หมู่ 7) ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านน้ำรุ้ง
    น้ำรุ้ง (หมู่ 7) ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านค่ายไทย
    ค่ายไทย (หมู่ 16) ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหารบัว
    หารบัว (หมู่ 9) ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านปากสระ
    ปากสระ (หมู่ 10) ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
90-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหัวถนน
    หัวถนน (หมู่ 9) ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านในควน
    ในควน (หมู่ 10) ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านบางมวง
    บางมวง (หมู่ 3) ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโหล๊ะเร็ดออก
    โหล๊ะเร็ดออก (หมู่ 8) ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านควนนางพิมพ์
    ควนนางพิมพ์ (หมู่ 5) ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านธรรมเถียร
    ธรรมเถียร (หมู่ 8) ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าสน
    ป่าสน (หมู่ 10) ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพลายทอง
    พลายทอง (หมู่ 9) ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาจันทร์
    เขาจันทร์ (หมู่ 6) ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
130-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาพนม
    เขาพนม (หมู่ 1) ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งข่า
    ทุ่งข่า (หมู่ 4) ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคอกวัว
    คอกวัว (หมู่ 1) ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านชายหาน
    ชายหาน (หมู่ 11) ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านออกศาลา
    ออกศาลา (หมู่ 5) ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านประดู่
    ประดู่ (หมู่ 6) ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำดำ
    บ้านห้วยน้ำดำ (หมู่ 4) ต. อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านลานข่อย
    บ้านลานข่อย (หมู่ 1) ต. อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านตะแพน
    บ้านตะแพน (หมู่ 2) ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งเศรษฐี
    บ้านทุ่งเศรษฐี (หมู่ 12) ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหลักสิบ
    บ้านหลักสิบ (หมู่ 5) ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านลำธาร
    บ้านลำธาร (หมู่ 6) ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
 
รวม
5,234-3-27 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :