หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 66 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2560 ป่าชุมชนบ้านทด
    บ้านทด (หมู่ 5) ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
377-0-50
2560 ป่าชุมชนบ้านโคกป่าแพง
    บ้านโคกป่าแพง (หมู่ 7) ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
62-2-95
2560 ป่าชุมชนบ้านโปร่งศรีเจริญ
    บ้านโปร่งศรีเจริญ (หมู่ 8) ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
89-1-98
2559 ป่าชุมชนบ้านปากร่วม
    ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
36-0-40
2559 ป่าชุมชนบ้านทุ่งสามัคคี
    ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
85-1-75
2559 ป่าชุมชนบ้านแห่
    ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
48-3-96
2559 ป่าชุมชนบ้านบุกล้วย
    ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
-
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองสองห้อง
    ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-2-61
2559 ป่าชุมชนบ้านคลองแก้มช้ำ
    คลองแก้มช้ำ (หมู่ 13) ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า :
35-3-25
2559 ป่าชุมชนบ้านเกาะยาง
    เกาะยาง (หมู่ 9) ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
58-3-1
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองจรเข้
    หนองจรเข้ (หมู่ 9) ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-0-88
2558 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์งาม
    โพธิ์งาม (หมู่ 4) ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
57-3-26
2558 ป่าชุมชนบ้านโง้ง
    โง้ง (หมู่ 2) ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
41-2-50
2557 ป่าชุมชนบ้านเนินผาสุข
    เนินผาสุข (หมู่ 13) ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
66-2-38
2557 ป่าชุมชนบ้านท่าข่อย
    ท่าข่อย (หมู่ 14) ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
70-1-52
2556 ป่าชุมชนบ้านแก้ง
    แก้ง (หมู่ 4) ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-3-73
2556 ป่าชุมชนบ้านสระจาน
    สระจาน (หมู่ 6) ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-3-64
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองโคลน
    หนองโคลน (หมู่ 13) ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
35-2-24
2556 ป่าชุมชนบ้านเกาะแดง
    เกาะแดง (หมู่ 15) ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า :
62-1-70
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองตะแบก
    หนองตะแบก (หมู่ 7) ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า :
22-0-48
2555 ป่าชุมชนบ้านสะพานหิน
    สะพานหิน (หมู่ 5) ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
53-1-0
2553 ป่าชุมชนบ้านวังดาล
    วังดาล (หมู่ 10) ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
51-3-21
2553 ป่าชุมชนบ้านชัยคลี
    ชัยคลี (หมู่ 11) ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
281-1-51
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองจิก
    หนองจิก (หมู่ 12) ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-1-53
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองคร้อ
    หนองคร้อ (หมู่ 11) ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
64-1-42
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองแก
    บ้านหนองแก (หมู่ 2) ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
54-2-57
2551 ป่าชุมชนบ้านบุเจริญ
    บ้านบุเจริญ (หมู่ 9) ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
211-2-93
2551 ป่าชุมชนบ้านพรมแสง
    บ้านพรมแสง (หมู่ 1) ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-84
2551 ป่าชุมชนบ้านเนินหินตั้ง
    บ้านเนินหินตั้ง (หมู่ 10) ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
509-0-44
2551 ป่าชุมชนบ้านบุกล้วย
    บ้านบุกล้วย (หมู่ 4) ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
327-0-33
2550 ป่าชุมชนบ้านใหม่สำพันตา
    ใหม่สำพันตา (หมู่ 14) ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดู่-วังตะเคียน จ.ปราจีนบุรี
204-2-84
2550 ป่าชุมชนบ้านโนนฝาว
    ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า :
80-1-69
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองประดู่
    บ้านหนองประดู่(บ้านหนองเขิน) (หมู่ 7) ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยไคร้ จ.ปราจีนบุรี
624-0-18
2550 ป่าชุมชนบ้านใหม่วังตะเคียน
    ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดู่-วังตะเคียน จ.ปราจีนบุรี
190-3-8
2550 ป่าชุมชนบ้านวังตะเคียน
    บ้านวังตะเคียน (หมู่ 5) ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยไคร้ จ.ปราจีนบุรี
125-3-45
2549 ป่าชุมชนบ้านเขาถ้ำ
    บ้านเขาถ้ำ (หมู่ 10) ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
293-2-99
2549 ป่าชุมชนบ้านวังอ้ายป่อง
    บ้านวังอ้ายป่อง (หมู่ 3) ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
122-1-41
2547 ป่าชุมชนบ้านวังรี
    วังรี (หมู่ 5) ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
221-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองข้าวหลาม
    หนองข้าวหลาม (หมู่ 10) ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
73-1-79
2547 ป่าชุมชนบ้านเกาะลอย
    ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า :
8-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองหัวลิง
    หนองหัวลิง (หมู่ 10) ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
32-0-22
2547 ป่าชุมชนบ้านนา
    ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า :
15-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านคลองฟันปลา
    คลองฟันปลา (หมู่ 14) ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
445-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านไทรงาม
    ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า :
5-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเนินบาก
    เนินบาก (หมู่ 6) ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
265-2-75
2547 ป่าชุมชนบ้านเขาขาด
    ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า :
5-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองตาสา
    หนองตาสา (หมู่ 9) ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
99-0-87
2546 ป่าชุมชนบ้านวังบัวทอง
    วังบัวทอง (หมู่ 4) ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
58-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโคกแจง
    โคกแจง (หมู่ 6) ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านกุดปลาหวี
    กุดปลาหวี (หมู่ 4) ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านกุง
    กุง (หมู่ 3) ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง
    บ้านนา (หมู่ 3) ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
447-3-30
2546 ป่าชุมชนบ้านบุตรโครต
    บุตรโคตร (หมู่ 18) ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-2-48
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองคล้อ
    หนองคล้อ (หมู่ 2) ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
86-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโคกบ้าน
    โคกบ้าน (หมู่ 12) ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-3-63
2546 ป่าชุมชนบ้านเนินสูง
    เนินสูง (หมู่ 8) ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
291-0-98
2546 ป่าชุมชนบ้านเขากระแต
    บ้านเขากระแต (หมู่ 2) ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
160-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาแขม
    นาแขม (หมู่ 3) ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาด้วน
    เขาด้วน (หมู่ 9) ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าเขาไม้แก้ว
    เขาไม้แก้วพัฒนา (หมู่ 3) ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
181-0-50
2544 ป่าชุมชนบ้านตรอกเนียม
    ตรอกเนียม (หมู่ 1) ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-45
2544 ป่าชุมชนบ้านอินไตรย์
    บ้านอินไตรย์ (หมู่ 6) ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
126-2-50
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองเลิง
    หนองเลิง (หมู่ 12) ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหาดมะกอก
    บ้านหาดมะกอก (หมู่ 2) ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโนนม่วง
    บ้านโนนม่วง (หมู่ 9) ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
92-3-64
2543 ป่าชุมชนบ้านสัปโคน
    บ้านสัปโคน (หมู่ 4) ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-0-0
 
รวม
7,535-1-27 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :