หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 81 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2560 ป่าชุมชนบ้านโพนงอย
    บ้านโพนงอย (หมู่ 9) ต.คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
101-3-10
2560 ป่าชุมชนบ้านโนนทราย
    บ้านโนนทราย (หมู่ 8) ต.คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
63-2-44
2560 ป่าชุมชนบ้านเปือยใหม่
    บ้านเปือยใหม่ (หมู่ 10) ต.คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
32-1-58
2560 ป่าชุมชนบ้านดงเปือย
    บ้านดงเปือย (หมู่ 4) ต.คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
258-2-61
2560 ป่าชุมชนบ้านเปือย
    บ้านเปือย (หมู่ 6) ต.คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
441-0-84
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านบกขี้ยาง
    ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขยุง จ.ศรีสะเกษ
155-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนทองพัฒนา
    ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขยุง จ.ศรีสะเกษ
135-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านลือชัย
    ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขยุง จ.ศรีสะเกษ
24-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนศรีไคล
    ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขยุง จ.ศรีสะเกษ
134-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านบกขี้ยาง
    ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขยุง จ.ศรีสะเกษ
83-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านเมืองน้อยหมู่7
    ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านหนองม่วง จ.ศรีสะเกษ
184-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านเลิงแฝก
    ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขยุง จ.ศรีสะเกษ
10-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านร่องน้ำคำ
    ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขยุง จ.ศรีสะเกษ
121-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองหัวช้าง
    ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขยุง จ.ศรีสะเกษ
24-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองดุม
    ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขยุง จ.ศรีสะเกษ
224-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสวน
    ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านหนองม่วง จ.ศรีสะเกษ
228-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านเมืองน้อย
    ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านหนองม่วง จ.ศรีสะเกษ
182-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านเมืองน้อยหมู่6
    ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านหนองม่วง จ.ศรีสะเกษ
185-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านเมืองน้อยหมู่8
    ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านหนองม่วง จ.ศรีสะเกษ
182-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเทา
    ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านหนองม่วง จ.ศรีสะเกษ
157-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองมุก
    ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านหนองม่วง จ.ศรีสะเกษ
222-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนหนองสิม
    โนนหนองสิม (หมู่ 5) ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทาและป่าห้วยขยุง จ.ศรีสะเกษ
265-1-0
2549 ป่าชุมชนบ้านห่องเปลือย-บ้านแสง-บ้านอรุณรังษี
    แสง (หมู่ 1), ห่องเปลือย (หมู่ 8), อรุณรังษี (หมู่ 11) ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-1-0
2549 ป่าชุมชนป่าบ้านพระ-บ้านจมะ
    จมะ (หมู่ 10), พระ (หมู่ 2) ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
267-2-0
2549 ป่าชุมชนตำบลหนองหมี
    งามเจริญ (หมู่ 14), ดงงาม (หมู่ 13), ดอนปู่ตา (หมู่ 18), ดอนไม้งาม (หมู่ 6), ดอนไม้งาม (หมู่ 9), ดอนหาด (หมู่ 16), นาเจริญ (หมู่ 12), โนนเจริญ (หมู่ 17), แสนแก้ว (หมู่ 3), หนองก่าม (หมู่ 5), หนองนาคู (หมู่ 7), หนองหมี (หมู่ 1), หนองหมี (หมู่ 8), หนองหมี (หมู่ 15), หัวดง (หมู่ 2), หัวดง (หมู่ 10), เห็ดผึ้ง (หมู่ 4), เห็ดผึ้งน้อย (หมู่ 11) ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
61-0-0
2548 ป่าชุมชนป่าหนองหว้า-หนองสระคู
    บก (หมู่ 1), หนองแคน (หมู่ 16), หนองแคนใหญ่ (หมู่ 12) ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
66-2-0
2548 ป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยทับทัน
    ทุ่งสว่าง (หมู่ 18), ไผ่ (หมู่ 7), หนองหว้า (หมู่ 11), ฮ่องคำ (หมู่ 20) ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
62-2-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดงใหญ่
    นาคำใหญ่ (หมู่ 2) ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
145-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านป่าโนนใหญ่
    น้อยดงเมือง (หมู่ 9), โนน (หมู่ 12), แป๊ะ (หมู่ 4), เสียว (หมู่ 1), เสียว (หมู่ 2), หนองขุนศรี (หมู่ 16), หนองโน (หมู่ 3), หนองมโนรมย์ (หมู่ 15), หนองหนัก (หมู่ 6), หนองฮู (หมู่ 3), อีเซ (หมู่ 5), อีเซใต้ (หมู่ 7) ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
186-2-0
2547 ป่าชุมชนป่าโนนนาคำเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโนนลาน
    โนนแดง (หมู่ 5), หนองคู (หมู่ 12), หนองคูน้อย (หมู่ 8), หนองคูใหญ่ (หมู่ 15) ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-3-0
2547 ป่าชุมชนในป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยทับทัน
    กระทุ้ม (หมู่ 4), ทุ่งมน (หมู่ 7), บกพอก (หมู่ 3), สร้างเรือ (หมู่ 5), สวัสดี (หมู่ 8), หนองสิมน้อย (หมู่ 6), หนองสิมใหญ่ (หมู่ 2), ห้วยทับทัน (หมู่ 1) ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลโพธิ์
    โนนกอง (หมู่ 6), โนนจาน (หมู่ 3), โนนหุ่ง (หมู่ 4), โพธิ์ (หมู่ 1), หนองหว้า (หมู่ 5), อีลอก (หมู่ 2) ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
153-1-0
2547 ป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยศาลา
    นาตราว (หมู่ 1), ไร่พัฒนา (หมู่ 2), สันติสุข (หมู่ 8) ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
266-2-0
2547 ป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยศาลา
    โคกตาล (หมู่ 1), โคกตาลกลาง (หมู่ 10), โคกทราย (หมู่ 13), โคกทุ่งล้อม (หมู่ 8), นาศิลา (หมู่ 9), ศาลา (หมู่ 4) ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลทุ่งสว่าง
    เจ้าทุ่ง (หมู่ 2), เจ้าทุ่ง (หมู่ 9), ทางสาย (หมู่ 1), ทางสายใต้ (หมู่ 14), ท่าสำราญ (หมู่ 10), น้ำท่วม (หมู่ 12), โนนสำโรง (หมู่ 7), ป่าดู่สายเหนือ (หมู่ 3), ป่าใต้ (หมู่ 8), เฟือยพุ่ม (หมู่ 5), สมอ (หมู่ 11), สว่าง (หมู่ 6), หนองกอง (หมู่ 4), หนองผักไหม (หมู่ 15), หนองหมากแซว (หมู่ 13) ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
126-2-0
2547 ป่าชุมชนตำบลธาตุ
    ดงยาง (หมู่ 7), ดงยาง (หมู่ 16), โนนแก้ว (หมู่ 13), หนองกันจอ (หมู่ 6), หนองคู (หมู่ 5), หนองอีโต่ง (หมู่ 3), หนองอีย่า (หมู่ 9), ใหม่ไทยเจริญ (หมู่ 15) ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
62-2-0
2547 ป่าชุมชนตำบลธาตุ
    ธาตุ (หมู่ 1), ธาตุคุมใต้ (หมู่ 14), นากกโก (หมู่ 10), นากกเขียบ (หมู่ 4), นากกเขียบ (หมู่ 11), ลิงไอ (หมู่ 2), หนองโตน (หมู่ 8), หนองม้า (หมู่ 12) ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-3-0
2547 ป่าชุมชนตำบลปราสาทเยอ
    กันตรุม (หมู่ 6), คูสี่แจ (หมู่ 7), คูสี่แจเหนือ (หมู่ 8), เตรี๊ยะ (หมู่ 5), ประอาง (หมู่ 3), ประอางเหนือ (หมู่ 11), ปราสาทเยอตะวันตก (หมู่ 10), ปราสาทเยอใต้ (หมู่ 2), ปราสาทเยอเหนือ (หมู่ 1), พิทักษ์ (หมู่ 9), หนองพัง (หมู่ 4) ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-1-0
2547 ป่าชุมชนตำบลสำโรงพลัน
    กันทก (หมู่ 16), ชำแระ (หมู่ 4), ตาจวน (หมู่ 10), ตาติ่ง (หมู่ 6), ตาตุม (หมู่ 17), ตาโมกข์ (หมู่ 14), ไทร (หมู่ 8), โป่ง (หมู่ 2), ไม้แก่น (หมู่ 12), สะเดาน้อย (หมู่ 3), สังกัน (หมู่ 9), สำโรงธรรม (หมู่ 13), หัวช้าง (หมู่ 5), ฮ่องสามัคคี (หมู่ 11) ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
158-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลตูม
    กระโพธิ์ (หมู่ 2), กระสินธุ์ (หมู่ 5), ขี้นาค (หมู่ 6), ขี้นาคน้อย (หมู่ 7), ตรอก (หมู่ 10), ตะเภา (หมู่ 3), ตูม (หมู่ 1), ตูมใต้ (หมู่ 11), ตูมบูรพา (หมู่ 12), บึง (หมู่ 4), พล๊อง (หมู่ 9), รงระ (หมู่ 8) ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
92-2-0
2546 ป่าชุมชนในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลา
    กลาง (หมู่ 5), คูสี่แจ (หมู่ 4), จำปานวง (หมู่ 3), แซร์สะโบว์ (หมู่ 6) ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2546 ป่าชุมชนในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลา
    เขาแดง (หมู่ 12), คลองคำโคกแต้ (หมู่ 5), เรือทอง (หมู่ 7) ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,133-1-0
2546 ป่าชุมชนในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลา
    โคกชาติ (หมู่ 7), โคกแดง (หมู่ 2), ทางสายลวด (หมู่ 9), ไพรพัฒนา (หมู่ 3), วนาสวรรค์ (หมู่ 5), โอว์ปังโกว์ (หมู่ 6) ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
466-2-0
2546 ป่าชุมชนในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะ-รัฐมนตรีป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลา
    พนมชัย (หมู่ 5) ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
700-0-0
2546 ป่าชุมชนในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลา
    คลองสาน (หมู่ 15), ตะแบง (หมู่ 1), ตะแบงใต้ (หมู่ 9), ทุ่งหลวง (หมู่ 10), โพธิ์คำ (หมู่ 16), โพธิ์ทอง (หมู่ 2), ภูสิงห์ (หมู่ 11) ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห่อง
    ห่อง (หมู่ 10) ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
400-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านชะบา
    ชะบา (หมู่ 8) ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเค็ง
    เค็ง (หมู่ 5) ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองปลาคูณ
    หนองปลาคูณ (หมู่ 12) ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
655-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนเค็ง
    โนนเค็ง (หมู่ 6) ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าโคกเพ็ก
    สามขา (หมู่ 6), สามขา (หมู่ 11), หนองขาม (หมู่ 10), หนองแคน (หมู่ 5), หนองพระ (หมู่ 7), หนองสำโรง (หมู่ 4), หนองสำโรงปัจจิม (หมู่ 17) ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนสาย
    โนนสาย (หมู่ 5) ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
109-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าน้ำเกลี้ยง
    โนนสูง (หมู่ 7) ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
90-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านตาด
    ตาด (หมู่ 6) ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
636-0-0
2545 ป่าชุมชนโนนสำโรง
    โนนแตน (หมู่ 8), เหงี่ยง (หมู่ 10) ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกระเต็น
    กระเต็น (หมู่ 11) ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
299-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าห้วยทาและป่าห้วยขะยุง
    เขิน (หมู่ 1), โนนสว่าง (หมู่ 6), โนนหนองสิม (หมู่ 3), โนนหนองสิม (หมู่ 5) ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
265-2-0
2544 ป่าชุมชนป่าหนองพะเนา
    ปะโด๊ะ (หมู่ 8), พะเนา (หมู่ 9) ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าโคกสะแบงน้อย
    น้ำคำ (หมู่ 11) ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าโนนตะลองกอง
    จานแสนไชย (หมู่ 7), จานแสนไชย (หมู่ 10) ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าโนนทราย
    โนน (หมู่ 8) ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
350-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าโนนทราย
    ซำ (หมู่ 5) ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าฝั่งขวาห้วยขยุง
    ทุ่งสว่าง (หมู่ 6), นารังกา (หมู่ 15), นารังกาใต้ (หมู่ 1), โนนพิทักษ์ (หมู่ 16) ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
273-1-0
2544 ป่าชุมชนป่าแตงเซง
    แดนอุดม (หมู่ 11) ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
54-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าห้วยสำราญ แปลงที่ 3
    หว้าน (หมู่ 5) ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
850-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าห้วยสำราญ แปลงที่ 3
    ข้าวดอ (หมู่ 4) ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าโนนทราย
    แดง (หมู่ 3) ต.คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
800-0-0
2543 ป่าชุมชนดงใหญ่
    บ้านจอมพระ (หมู่ 4), บ้านโนนสาวสวย (หมู่ 5) ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2543 ป่าชุมชนโนนลาน
    บ้านหมากยาง (หมู่ 3) ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
37-0-0
2543 ป่าชุมชนโนนลาน
    บ้านโนนลาน (หมู่ 8) ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2543 ป่าชุมชนโนนลาน
    บ้านโนนแดง (หมู่ 10), บ้านม่วง (หมู่ 4) ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
59-2-0
2543 ป่าชุมชนดงใหญ่
    บ้านห้วย (หมู่ 3) ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
262-0-0
2543 ป่าชุมชนโนนชาด
    บ้านหัวขัว (หมู่ 1) ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
260-0-0
2543 ป่าชุมชนดงภู
    บ้านเหล่าโดน (หมู่ 10) ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
418-0-0
2543 ป่าชุมชนโนนจาน
    บ้านดงแดง (หมู่ 9), บ้านด่าน (หมู่ 10) ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
46-2-0
2543 ป่าชุมชนดงแดง
    บ้านโนนสังข์ (หมู่ 8), บ้านหนองบ่อ (หมู่ 2) ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,837-2-0
2543 ป่าชุมชนโนนจาน
    บ้านคลีตุ่น (หมู่ 5), บ้านดงแดง (หมู่ 4), บ้านด่าน (หมู่ 1) ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
27-0-0
2543 ป่าชุมชนโนนหัวภู
    บ้านดอนงูเหลือม (หมู่ 7) ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
210-0-0
2543 ป่าชุมชนดงภู
    บ้านผึ้ง (หมู่ 4), บ้านผึ้ง (หมู่ 14) ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,093-2-0
2543 ป่าชุมชนดงภู
    บ้านเพียมาตร (หมู่ 3) ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
189-0-0
2543 ป่าชุมชนโนนชาด
    บ้านบัวหุ่ง (หมู่ 4), บ้านบัวหุ่ง (หมู่ 16), บ้านอีหนา (หมู่ 2), บ้านอีหนา (หมู่ 14) ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
165-0-0
 
รวม
20,603-1-57 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :