หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 222 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2562 ป่าชุมชนตำบลแม่นาเรือ
    บ้านสันขี้เหล็ก (หมู่ 1), บ้านร่องคำน้อย (หมู่ 4), บ้านไร่ (หมู่ 5), บ้านสันป่าสัก (หมู่ 6), บ้านซ่อน (หมู่ 7), บ้านแม่นาเรือ (หมู่ 8), บ้านสันทราย (หมู่ 9), บ้านแม่นาเรือใต้ (หมู่ 10), บ้านโบสถ (หมู่ 11), บ้านไร่สันคำปา (หมู่ 13), บ้านสันป่างิ้ว (หมู่ 14), บ้านแม่นาเรือปง (หมู่ 16), บ้านสันทราย (หมู่ 17), บ้านแม่นาเรือ (หมู่ 18) ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต้ำ และป่าแม่นาเรือ จ.พะเยา
70-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านจำปา
    บ้านจำปา (หมู่ 17) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ฮ่องป๋อ ป่าห้วยแก้ว และป่าแม่อิงฝั้งซ้าย จ.พะเยา
536-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านโป่งเกลือ
    ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยบงและป่าห้วยเคียน จ.พะเยา, อื่น ๆ
250-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านโป่งเกลือใต้
    บ้านโป่งเกลือใต้ (หมู่ 15) ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยบงและป่าห้วยเคียน จ.พะเยา
430-0-0
2562 ป่าชุมชนตำบลบ้านสาง
    บ้านสางใต้ (หมู่ 1), บ้านสางเหนือ (หมู่ 2), บ้านสันเวียงใหม่ (หมู่ 3), สันเวียงใหม่ (หมู่ 4), บ้านสันป่าค่าง (หมู่ 5), บ้านงิ้วใต้ (หมู่ 6), บ้านงิ้วเหนือ (หมู่ 7), บ้านสันบัวบก (หมู่ 8), บ้านม่อนแก้ว (หมู่ 9) ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต้ำ และป่าแม่นาเรือ จ.พะเยา
807-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านเซี๊ยะ
    บ้านเซี๊ยะ (หมู่ 4) ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำน้ำเปื่อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จ.พะเยา
1,153-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านจุนพัฒนา
    บ้านจุนพัฒนา (หมู่ 8) ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จุน จ.พะเยา
50-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านดอนไชย
    บ้านดอนไชย (หมู่ 6) ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จุน จ.พะเยา
28-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านทะลาย
    บ้านแม่ทะลาย (หมู่ 2) ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จุน จ.พะเยา
575-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านแม่ต๋ำ
    บ้านแม่ต๋ำ (หมู่ 4) ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำแวนและป่าห้วยไคร้ จ.พะเยา
179-0-0
2562 ป่าชุมชนดอยโป่งนก
    บ้านไคร้ป่าคา (หมู่ 3), บ้านน้ำแวน (หมู่ 1), บ้านแวนศรีชุม (หมู่ 14) ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยบ่อส้ม และป่าดอยโป่งนก จ.พะเยา
1,574-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านสันติสุข
    บ้านสันติสุข (หมู่ 11) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำแวนและป่าห้วยไคร้ จ.พะเยา
664-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านคุ้ม
    บ้านคุ้ม (หมู่ 6), คุ้มเจริญ (หมู่ 17) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำน้ำเปื่อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จ.พะเยา
583-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านเนินสายกลาง
    บ้านเนินสายกลาง (หมู่ 11) ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า :
282-0-0
2562 ่ป่าชุมชนบ้านจำบอนใหม่
    บ้านจำบอนใหม่ (หมู่ 12) ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยบ่อส้ม และป่าดอยโป่งนก จ.พะเยา
83-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านไชยสถาน
    บ้านไชยสถาน (หมู่ 4) ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม จ.พะเยา
396-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านสบทราย
    บ้านสบทราย (หมู่ 7) ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม จ.พะเยา
1,114-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    บ้านใหม่ (หมู่ 8) ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม จ.พะเยา
920-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    บ้านกลาง (หมู่ 9) ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า :
54-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองหมู
    บ้านหนองหมู (หมู่ 3) ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม จ.พะเยา
141-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าแขมใต้
    บ้านป่าแขมใต้ (หมู่ 4) ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม จ.พะเยา
276-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านบ่อตอง
    บ้านบอตอง (หมู่ 9) ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า :
25-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าแขมเหนือ
    บ้านป่าแขมเหนือ (หมู่ 8) ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม จ.พะเยา, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
223-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา
    บ้านเหล่าพัฒนา (หมู่ 10) ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม จ.พะเยา
53-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านท่าฟ้าใต้
    บ้านท่าฟ้าใต้ (หมู่ 2) ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม จ.พะเยา
1,311-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านถ้ำ
    บ้านถ้ำใน (หมู่ 1), บ้านถ้ำสันหัวหม่น (หมู่ 2), บ้านถ้ำอนามัย (หมู่ 3), บ้านถ้ำราษฎร์บำรุง (หมู่ 4), บ้านสันทราย (หมู่ 5), บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ (หมู่ 6), บ้านถ้ำมงคล (หมู่ 7), บ้านสันทรายทอง (หมู่ 8), บ้านถ้ำจอมศิล (หมู่ 9), บ้านสันต้นศรี (หมู่ 10), บ้านสันต้นเปา (หมู่ 11), บ้านสันทรายเงิน (หมู่ 12) ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,878-0-0
2562 ป่าชุมชนบานเนินสมบูรณ์
    บ้านเนินสมบูรณ์ (หมู่ 12) ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยดอกเข็ม และป่าแม่อิงฝั่งขวา จ.พะเยา
233-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้าสันโค้ง
    บ้านใหม่พัฒนา (หมู่ 6), สันโค้ง (หมู่ 1), สันป่าตอง (หมู่ 2), บ้านห้วยทรายเลื่อน (หมู่ 3), บ้านจำไก่ (หมู่ 4), บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง (หมู่ 5), บ้านร่องชมภู (หมู่ 7), บ้านชาติภูไท (หมู่ 8), บ้านห้วยทรายแก้ว (หมู่ 9), บ้านใหม่สันกลาง (หมู่ 10), บ้านใหม่ดอนเจริญ (หมู่ 11) ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
    ประเภทป่า :
136-0-0
2562 ป่าชุมชนตำบลคือเวียง
    บ้านป่าเฮี้ย (หมู่ 1), บ้านโพธิ์ทอง (หมู่ 2), บ้านไผ่ทอง (หมู่ 3), บ้านร่มโพธิ์ (หมู่ 4), บ้านทุ่งกาไชย (หมู่ 5), บ้านทุ่งพัฒนา (หมู่ 6), บ้านปางเจริญศึกษา (หมู่ 7), บ้านปาง (หมู่ 8), บ้านแม่หล่าย (หมู่ 9) ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
    ประเภทป่า :
79-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านค่าไพบูลย์
    บ้านค่าไพบูลย์ (หมู่ 2) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม จ.พะเยา
789-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองท่าควาย
    บ้านหนองท่าควาย (หมู่ 7) ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม จ.พะเยา
667-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำริน
    บ้านน้ำริน (หมู่ 10) ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม จ.พะเยา
272-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยขุ่น
    บ้านห้วยขุ่น (หมู่ 5) ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม จ.พะเยา
39-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าสักสามัคคี
    บ้านป่าสักสามัคคี (หมู่ 12) ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า :
7-0-0
2562 ป่าชุมชนตำบลแม่สุก
    บ้านแม่สุกดอย (หมู่ 9), บ้านแม่สุกเหนือ (หมู่ 1), บ้านแม่สุก (หมู่ 2), บ้านแม่สุกกลาง (หมู่ 6), บ้านแม่สุกน้ำล้อม (หมู่ 10) ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้าน และป่าแม่ใจ จ.เชียงราย
110-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านผาลาด
    บ้านผาลาด (หมู่ 7) ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำน้ำเปื่อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จ.พะเยา
83-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านธาตุภูซาง
    บ้านธาตุภูซาง (หมู่ 10) ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำน้ำเปื่อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จ.พะเยา
105-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยส้าน
    บ้านห้วยส้าน (หมู่ 4) ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำน้ำเปื่อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จ.พะเยา
56-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองเลา
    บ้านหนองเลา (หมู่ 8) ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำน้ำเปื่อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จ.พะเยา
140-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านทุ่งติ้ว
    บ้านทุ่งติ้ว (หมู่ 6) ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า :
30-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านม่วงใหม่สมบูรณ์
    บ้านม่วงใหม่สมบูรณ์ (หมู่ 8) ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำน้ำเปื่อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จ.พะเยา
57-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านเกษตรพัฒนา
    บ้านเกษตรพัฒนา (หมู่ 16) ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า :
114-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านต๊ำกลาง
    ต๊ำกลาง (หมู่ 8) ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าสงวนแห่งชาติ
75-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง
    หล่ายทุ่ง (หมู่ 6) ต. อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
47-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านต๊ำพระแล
    ต๊ำพระแล (หมู่ 11) ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า :
107-0-0
2561 ป่าชุมชนตำบลท่าจำปี
    สายน้ำงาม (หมู่ 11), ตุ้มท่าจำปี (หมู่ 5), ต๊ำนกกก (หมู่ 1), ต๊ำเหล่า (หมู่ 2), ร่องห้า (หมู่ 3), ตุ้มท่าต้นศรี (หมู่ 4), ตุ้มเหนือ (หมู่ 6), ตุ้มดง (หมู่ 7), ตุ้มไร่ (หมู่ 8), สัน (หมู่ 9), ห้วยเคียน (หมู่ 10) ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าสงวนแห่งชาติ
604-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านผาช้างมูบ
    ผาช้างมูบ (หมู่ 1) ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าสงวนแห่งชาติ
42-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านสักลอ (แปลงที่ 1-3)
    สักลอ (หมู่ 2) ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
147-0-0
2561 ป่าชุมชนพระธาตุซางคำ
    สักทุ่ง (หมู่ 3), สักลอ (หมู่ 4), พวงพยอม (หมู่ 5), พวงพยอมพัฒนา (หมู่ 9), สันติสุข (หมู่ 13) ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
157-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านฝั่งหมิ่น
    ฝั่งหมิ่น (หมู่ 6) ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
43-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านร่องแช่
    ชัยชมภู (หมู่ 6), แม่ต๋ำท่าข้าม (หมู่ 7), ห้วยบง (หมู่ 9) ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำแวนและป่าห้วยไคร้ จ.พะเยา
310-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแดงสามัคคี
    ป่าแดงสามัคคี (หมู่ 10) ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
217-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านชัยเจริญ
    ชัยเจริญ (หมู่ 13) ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, อื่น ๆ
423-0-0
2561 ป่าชุมชนตำบลบ้านปิน (แปลงที่ 1-2)
    ปงเสด็จ (หมู่ 9), สบจ้อม (หมู่ 1), งิ้วงก (หมู่ 2), ปินใต้ (หมู่ 3), ปินเหนือ (หมู่ 4), งิ้วงาม (หมู่ 5), ม่อนผาคำ (หมู่ 6), บานเย็น (หมู่ 7), ปินพัฒนา (หมู่ 8), สันติพัฒนา (หมู่ 10) ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
115-0-0
2561 ป่าชุมชนตำบลห้วยลาน
    ทุ่งต้นศรี (หมู่ 1), ป่ากล้วนแข้ (หมู่ 2), ใหม่แท่นคำ (หมู่ 3), ห้วยต้นตถ้มเหนือ (หมู่ 4), ทุ่งต้นศรีใหม่ (หมู่ 5), ห้วยต้นตุ้มใต้ (หมู่ 6), ใหม่พัฒนา (หมู่ 7), ห้วยต้นตุ้มน้ำชำ (หมู่ 9), ใหม่แท่นคำ (หมู่ 10), วังขอนแดง (หมู่ 11), ห้วยต้นตุ้มกลาง (หมู่ 13), เนินสามัคคี (หมู่ 14), ห้วยต้นตุ้มทรายทอง (หมู่ 15), ศรีดอนแก้ว (หมู่ 8) ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
82-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านต้อง
    บ้านต้อง (หมู่ 12), บ้านดอนมูล (หมู่ 16) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม จ.พะเยา
739-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านต้อง
    ดอนมูล (หมู่ 16) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
370-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านร้องเอี่ยน
    ร้องเอี่ยน (หมู่ 8) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
123-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยสิงห์ (แปลงที่ 1-3)
    ห้วยสิงห์ (หมู่ 1) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
427-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านดง
    ดง (หมู่ 13), กองแล (หมู่ 4) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
191-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเดื่อ
    เดื่อ (หมู่ 15) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,652-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่จั๊วะ (แปลงที่ 1-2)
    แม่จั๊วะ (หมู่ 10) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
408-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านม่วง
    ม่วง (หมู่ 5) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
108-0-0
2561 ป่าชุมชนตำบลควร
    ควรดง (หมู่ 1), ใหม่ดอนมูล (หมู่ 2), ป่าคา (หมู่ 3), สีพรม (หมู่ 4), วังบง (หมู่ 7), เหล่า (หมู่ 9), หัวฝาย (หมู่ 10), ดงเจริญ (หมู่ 11) ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,375-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านดอนเงิน
    ดอนเงิน (หมู่ 1) ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
313-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านฝายแก้ว
    ฝานแก้ว (หมู่ 7) ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
347-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านป่าแพะ
    ป่าแพะ (หมู่ 8) ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
151-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแม่ทาย
    แม่ทาย (หมู่ 9) ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม จ.พะเยา, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
197-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหล่าย
    หล่าย (หมู่ 4) ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
28-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านน้ำต้ม
    น้ำต้ม (หมู่ 5) ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
549-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านบ่อค้าง
    บ่อค้าง (หมู่ 5) ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
876-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านดงบุญนาค (แปลงที่ 1-3)
    ดงบุญนาค (หมู่ 7) ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านดงอินตาเหนือ
    ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปืม และป่าแม่พุง จ.เชียงราย, อื่น ๆ
82-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาหนุน
    นาหนุน (หมู่ 2) ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
532-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านสบบง
    สบบง (หมู่ 2), สบบง (หมู่ 10) ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
379-0-0
2561 ป่าชุมชนม่อนสันป่าซาง (แปลงที่ 1-2)
    สบขาม (หมู่ 8), สบเกี๋ยง (หมู่ 3) ต. อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
91-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านน้ำปุก (แปลงที่ 1-2)
    น้ำปุก (หมู่ 1) ต. อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
343-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านแสงไทร (แปลงที่ 1-3)
    แสงไทร (หมู่ 9) ต. อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
327-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านสันกลาง
    สันกลาง (หมู่ 12) ต. อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านใหม่สารภี
    ต. อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหลวง
    หลวง (หมู่ 1) ต. อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
285-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านท่าม่าน
    ท่าม่าน (หมู่ 5) ต. อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
191-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านต๊ำใน
    ต๊ำใน (หมู่ 9) ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าสงวนแห่งชาติ
290-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านกิ่วแก้ว
    ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จุน จ.พะเยา, อื่น ๆ
70-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านสันปูเลย
    ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยบ่อส้ม และป่าดอยโป่งนก จ.พะเยา, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, อื่น ๆ
772-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านสันปูเลย (แปลงที่ 1-2)
    สันปูเลย (หมู่ 8) ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยบ่อส้ม และป่าดอยโป่งนก จ.พะเยา, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, อื่น ๆ
1,716-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่จว้าใต้
    ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้าน และป่าแม่ใจ จ.เชียงราย
202-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่จว้า
    ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้าน และป่าแม่ใจ จ.เชียงราย
303-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่จว้าปันเจิง
    ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้าน และป่าแม่ใจ จ.เชียงราย
70-0-0
2560 ป่าชุมชนแม่จว้ากลาง
    ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้าน และป่าแม่ใจ จ.เชียงราย
421-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านบอน
    บอน (หมู่ 7) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
424-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโป่งขาม
    โป่งขาม (หมู่ 10) ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าสงวนแห่งชาติ
564-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านจำป่าหวายทุ่ง
    จำป่าหวายทุ่ง (หมู่ 11), แม่ร่องขุย (หมู่ 10) ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ร่องขุย จ.พะเยา
1,500-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยสารภี (แปลงที่ 1-2)
    ห้วยสารภี (หมู่ 12) ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านฟ้าสีทอง
    ฟ้าสีทอง (หมู่ 11) ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,584-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านปงสนุก
    ปงสนุก (หมู่ 2) ต. อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
746-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านปางวัว
    ปางวัว (หมู่ 19) ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
724-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านอิงโค้ง
    ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ฮ่องป๋อ ป่าห้วยแก้ว และป่าแม่อิงฝั้งซ้าย จ.พะเยา
713-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหาดแฟน
    ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ฮ่องป๋อ ป่าห้วยแก้ว และป่าแม่อิงฝั้งซ้าย จ.พะเยา
527-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านผาตั้ง
    ผาตั้ง (หมู่ 6) ต. อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
560-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแท่นคำพัฒนา
    แท่นคำพัฒนา (หมู่ 16) ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
314-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านสักพัฒนา
    สักพัฒนา (หมู่ 11) ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
105-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านต๋อมดง
    ต๋อมดง (หมู่ 7) ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
717-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านแม่กาโทกหวาก
    แม่กาโทกหวาก (หมู่ 4) ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านหนุน
    หนุน (หมู่ 6) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโซ้ (แปลงที่ 1-5)
    โซ้ (หมู่ 2) ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-31
2550 ป่าชุมชนบ้านแม่กาหัวทุ่ง
    แม่กาหัวทุ่ง (หมู่ 12) ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าสงวนแห่งชาติ
141-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสันทราย
    บ้านสันทราย (หมู่ 7) ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
169-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสักลอใหม่
    สักลอใหม่ (หมู่ 8) ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
311-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านพวงพยอม
    พวงพยอม (หมู่ 6) ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
159-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านผาลาด
    ผาลาด (หมู่ 5) ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
211-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแวนโค้ง
    บ้านแวนโค้ง (หมู่ 8) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
81-3-0
2550 ป่าชุมชนบ้านใหม่เจริญไพร
    บ้านใหม่เจริญไพร (หมู่ 9) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
379-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสันติสุข
    ฝายกวาง (หมู่ 11) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
442-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านฐานพัฒนา
    บ้านฐาพัฒนา (หมู่ 16) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
19-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านผาแดงล่าง
    ผาแดงล่าง (หมู่ 10) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
254-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านผาแดงบน
    ผาแดงบน (หมู่ 11) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,084-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านน้ำมิน
    น้ำมิน (หมู่ 6) ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
86-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านไชยสถาน
    ไชยสถาน (หมู่ 4) ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
343-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 8) ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
993-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาอ้อม (แปลงที่ 1-4)
    นาอ้อม (หมู่ 5) ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,966-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยส้าน
    ห้วยส้าน (หมู่ 4), บ้านห้วยส้าน (หมู่ 4) ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
65-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านศิวิไล
    ศิวิไล (หมู่ 14) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
283-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านห้วยสา
    ห้วยสา (หมู่ 14) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า :
77-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านน้ำแป้ง (แปลงที่ 1-6)
    น้ำแป้ง (หมู่ 2) ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
949-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านท่าฟ้าใต้
    ท่าฟ้าใต้ (หมู่ 2) ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,194-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา
    เหล่าพัฒนา (หมู่ 10) ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
77-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านผาฮาว
    ผาฮาว (หมู่ 3) ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,075-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยแก้วพัฒนา
    ห้วยแก้ว (หมู่ 11) ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
155-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    บ้านใหม่ (หมู่ 10) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ฮ่องป๋อ ป่าห้วยแก้ว และป่าแม่อิงฝั้งซ้าย จ.พะเยา
215-0-0
2547 ป่าชุมชนดงป่าตาล
    ปางป้อม (หมู่ 7) ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านลอ
    ลอ (หมู่ 1) ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านศรีจอมแจ้ง
    ศรีจอมแจ้ง (หมู่ 1) ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
541-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสักทอง
    สักทอง (หมู่ 10) ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
317-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยยางขาม
    ห้วยยางขาม (หมู่ 2) ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
147-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดงเคียน
    ดงเคียน (หมู่ 3) ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยยางขามเหนือ
    ห้วยยางขามเหนือ (หมู่ 4) ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
39-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านพระธาตุขิงแกงบน
    พระธาตุขิงแกงบน (หมู่ 5) ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
656-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่ทะลาย
    แม่ทะลาย (หมู่ 2) ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
54-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านธาตุสันติสุข
    ธาตุสันติสุข (หมู่ 8) ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
43-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านผาลาด
    ผาลาด (หมู่ 5) ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
920-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสนธิ์พัฒนา
    สนธิ์พัฒนา (หมู่ 8) ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านก้าวเจริญ
    ก้าวเจริญ (หมู่ 11) ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
410-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนอง
    หนอง (หมู่ 4) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
145-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านบัวนาคพัฒนา
    บัวนาคพัฒนา (หมู่ 12) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
320-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่นาสา
    ใหม่นาสา (หมู่ 13) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
72-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองป่าแพะ
    หนองป่าแพะ (หมู่ 3) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
210-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเชียงคาน หมู่ที่ 7
    เชียงคาน (หมู่ 7) ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเชียงบาน หมู่ที่ 4
    เชียงบาน (หมู่ 4) ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเชียงบาน
    เชียงบาน (หมู่ 3) ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
41-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหัวทุ่งใหม่
    หัวทุ่งใหม่ (หมู่ 5) ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
65-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านค่าไพบูลย์
    ค่าไพบูลย์ (หมู่ 2) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
666-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดู่ (แปลงที่ 1-2)
    ดู่ (หมู่ 3) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
402-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านต้อง แปลงที่ 1-2
    ต้อง (หมู่ 12) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
369-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแสะ
    แสะ (หมู่ 6) ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
427-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยขุ่น
    ห้วยขุ่น (หมู่ 5) ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
87-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านป่าคาใหม่
    ป่าคาใหม่ (หมู่ 8) ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
270-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดอนทอง
    ดอนทอง (หมู่ 12) ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
75-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่ดอนเจริญ
    ใหม่ดอนเจริญ (หมู่ 13) ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเลี้ยว
    เลี้ยว (หมู่ 10) ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
75-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหมุ้น
    หมุ้น (หมู่ 3) ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
23-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลศรีถ้อย
    ท่าต้นหาด (หมู่ 8) ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
23-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านม่วงชุม
    ม่วงชุม (หมู่ 5), ม่วงชุม (หมู่ 8) ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
75-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านร่องปอ
    ร่องปอ (หมู่ 7) ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
310-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านอิงโค้ง
    อิงโค้ง (หมู่ 5) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
487-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหาดแฟน
    หาดแฟน (หมู่ 6) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
560-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยทรายขาว
    ห้วยทรายขาว (หมู่ 7) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
239-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านกาดถี
    กาดถี (หมู่ 8), กาดถี (หมู่ 13), กาดถี (หมู่ 15) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
676-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสันต้นแหน
    สันต้นแหน (หมู่ 9) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
45-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่จำปา
    ใหม่จำปา (หมู่ 17) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
633-0-0
2547 ป่าชุมชนพระธาตุภูขวาง
    ม่วงคำ (หมู่ 1), ม่วงคำ (หมู่ 14) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
117-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสันป่าแดง
    สันป่าแดง (หมู่ 11) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
479-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านศรีเมืองชุม
    ศรีเมืองชุม (หมู่ 6) ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า :
65-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาไร่เดียว
    นาไร่เดียว (หมู่ 14) ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านใหม่นคร
    ใหม่นคร (หมู่ 8) ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านท่ากลอง
    ท่ากลอง (หมู่ 1) ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านใหม่ดง
    ใหม่ดง (หมู่ 2) ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่
    ห้วยไคร้ใหม่ (หมู่ 8) ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแวนสันเวียงทอง
    แวน (หมู่ 2), แวน (หมู่ 12) ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
91-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสันสลี
    สันสลี (หมู่ 7) ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
193-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโจ้โก้
    โจ้โก้ (หมู่ 4) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 2) ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
44-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองหล่ม
    หนองหล่ม (หมู่ 8) ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านป่าสักสามัคคี
    ป่าสักสามัคคี (หมู่ 12) ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสันขวาง
    สันขวาง (หมู่ 3) ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านป่าแฝกดอย
    ป่าแฝกดอย (หมู่ 4) ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสลาบ
    สลาบ (หมู่ 7) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
111-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยโป่งนก
    ดอนไชย (หมู่ 6) ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยกั้ง
    ห้วยกั้ง (หมู่ 1) ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้
    ห้วยไคร้ (หมู่ 1) ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
137-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยเกี๋ยง
    ห้วยเกี๋ยง (หมู่ 5) ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
37-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสันป่าส้าน
    สันป่าส้าน (หมู่ 12) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
293-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งติ้ว
    ทุ่งติ้ว (หมู่ 6) ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสบบง
    สบบง (หมู่ 3) ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
102-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าฝาง
    ป่าฝาง (หมู่ 2) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า :
83-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านตงอินตาเหนือ (แปลงที่ 1-2)
    ดงอินตาเหนือ (หมู่ 11) ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
82-0-0
2543 ป่าชุมชนตำบลบ้านใหม่
    บ้านเหยี่ยน (หมู่ 7) ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,061-2-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองลาว (แปลงที่ 1-2)
    บ้านหนองลาว (หมู่ 4) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
707-0-0
2543 ป่าชุมชนตำบลห้วยข้าวก่ำ (บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ)
    บ้านห้วยข้าวก่ำ (หมู่ 4) ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าสงวนแห่งชาติ
1,050-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเซี๊ยะ
    บ้านเซี๊ยะ (หมู่ 4) ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
615-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านจุนพัฒนา
    บ้านจุนพัฒนา (หมู่ 8) ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
76-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่วังช้าง
    บ้านแม่วังช้าง (หมู่ 1) ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
56-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านปี้
    บ้านปี้ (หมู่ 1), บ้านปี้ (หมู่ 10) ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
945-0-0
2543 ป่าชุมชนพระธาตุดอยคำ
    บ้านสบสา (หมู่ 5) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
273-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหล่ายพัฒนา
    บ้านหล่ายพัฒนา (หมู่ 3) ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
292-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านบ่อน้อย
    บ้านปอน้อย (หมู่ 4) ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
434-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเนินสายกลาง
    บ้านเนินสายกลาง (หมู่ 11) ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
322-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมอก
    บ้านทุ่งมอก (หมู่ 5) ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
734-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านบ่อตอง
    บ้านบ่อตอง (หมู่ 9) ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-2-0
2543 ป่าชุมชนพระธาตุภูปอ (ป่าชุมชนบ้านหนองกลาง)
    บ้านหนองกลาง (หมู่ 7) ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
480-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเนินสมบรูณ์
    บ้านเนินสมบูรณ์ (หมู่ 12) ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
184-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่พริก
    บ้านแม่พริก (หมู่ 5) ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
140-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านต้นฝาง
    บ้านต้นฝาง (หมู่ 5) ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองท่าควาย
    บ้านหนองท่าควาย (หมู่ 7) ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
740-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่จว้า
    บ้านแม่จว้า (หมู่ 3) ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
37-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่จว้าเหนือ (แปลงที่ 1-2)
    แม่จว้าเหนือ (หมู่ 3) ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
95-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านผาลาด
    บ้านผาลาด (หมู่ 7), บ้านผาลาด (หมู่ 7) ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองเลา
    บ้านหนองเลา (หมู่ 8), บ้านหนองเลา (หมู่ 8) ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
143-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านธาตุภูซาง
    บ้านธาตุภูซาง (หมู่ 10), บ้านธาตุภูซาง (หมู่ 10) ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
98-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านร่องปอ
    บ้านร่องปอ (หมู่ 14) ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
970-0-0
2543 ป่าชุมชนม่อนโบสถบ้านห้วยแก้วหลวง
    บ้านห้วยแก้วหลวง (หมู่ 3) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
206-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านร่องไฮ
    บ้านร่องไฮ (หมู่ 5) ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,268-2-0
 
รวม
84,532-2-31 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :