หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 28 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2562 บ้านคลองห้วยบ่า
    ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตระ ป่าห้วยหลอด และป่าเขาขุมทรัพย์ จ.สตูล, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
59-3-32
2562 บ้านเขาน้อยใต้
    เขาน้อยใต้ (หมู่ 12) ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล
    ประเภทป่า :
34-3-54
2562 บ้านควนดินแดง
    ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนโต๊ะอม ป่าควนขี้หมา และป่าควนท่าหิน จ.สตูล, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-1-92
2562 บ้านทุ่งหญ้าแดง
    ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
197-3-55
2562 ป่าชุมชนบ้านเขาน้อยเหนือ
    ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
109-3-80
2560 ป่าชุมชนบ้านเกาะใหญ่
    บ้านเกาะใหญ่ (หมู่ 7) ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
39-1-44
2560 ป่าชุมชนบ้านวังยาว
    บ้านวังยาว (หมู่ 11) ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
21-3-5
2559 ป่าชุมชนบ้านกาแบง
    ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 1 จ.สตูล
89-1-92
2559 ป่าชุมชนบ้านท่าชะมวง(หัวหิน)
    ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
    ประเภทป่า :
1,875-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านวังตง
    ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 1 จ.สตูล
1,690-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งใหญ่
    ทุ่งใหญ่ (หมู่ 8) ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตระ ป่าห้วยหลอด และป่าเขาขุมทรัพย์ จ.สตูล
135-1-95
2558 ป่าชุมชนบ้านนาปริก
    นาปริก (หมู่ 9) ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-1-18
2558 ป่าชุมชนบ้านบูเก็ตยามู
    บูเก็ตยามู (หมู่ 7) ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
54-3-70
2553 ท่าขาม
    ท่าขาม (หมู่ 5) ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตระ ป่าห้วยหลอด และป่าเขาขุมทรัพย์ จ.สตูล
219-2-72
2553 ป่าชุมชนบ้านบุโบย
    ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
276-0-64
2552 ป่าชุมชนบ้านหัวทาง
    บ้านหัวทาง (หมู่ ) ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
588-2-92
2552 ป่าชุมชนบ้านขุมทรัพย์
    บ้านขุมทรัพย์ (หมู่ 4) ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตระ ป่าห้วยหลอด และป่าเขาขุมทรัพย์ จ.สตูล
244-3-32
2551 ป่าชุมชนบ้านมะหงัง
    บ้านมะหงัง (หมู่ 1) ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
110-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านสะพานวา
    บ้านสะพานวา (หมู่ 5) ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตระ ป่าห้วยหลอด และป่าเขาขุมทรัพย์ จ.สตูล
38-3-49
2550 ป่าชุมชนบ้านควนโท๊ะ
    บ้านควนโท๊ะ (หมู่ 2) ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-1-52
2550 ป่าชุมชนบ้านนาแค
    บ้านนาแค (หมู่ 5) ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-3-42
2550 ป่าชุมชนบ้านปาเต๊ะ
    บ้านปาเต๊ะ (หมู่ 3) ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
57-2-49
2549 ป่าชุมชนบูเก็ตยามู
    ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
5-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านนาปริก
    บ้านนาปริก (หมู่ 9) ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1-0-47
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองสร้อย
    หนองสร้อย (หมู่ 3) ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
214-2-74
2547 ป่าชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก
    บ่อเจ็ดลูก (หมู่ 1) ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านกาลูบี(แปลงที่ 1-3)
    กาลูบี (หมู่ 6) ต.บ้านควน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านควนบิหลายสา
    ควนบิหลายสา (หมู่ 10) ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-2-20
 
รวม
6,186-1-30 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :