หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 239 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2556 ป่าชุมชนบ้านโป่งยอ
    บ้านโป่งยอ (หมู่ 7) ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
526-3-17
2556 ป่าชุมชนบ้านใหม่ศรีอุบล
    บ้านใหม่ศรีอุบล (หมู่ 6) ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
983-2-30
2556 ป่าชุมชนบ้านคลองต้อ
    คลองต้อ (หมู่ 7) ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอังคาร จ.บุรีรัมย์
638-2-98
2556 ป่าชุมชนบ้านน้อยพัฒนา
    ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอังคาร จ.บุรีรัมย์
604-0-24
2556 ป่าชุมชนบ้านน้อย
    น้อย (หมู่ 2) ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอังคาร จ.บุรีรัมย์
1,026-0-75
2556 ป่าชุมชนบ้านถาวร
    ถาวร (หมู่ 1) ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอังคาร จ.บุรีรัมย์
1,697-0-63
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านตะเกราทอง
    ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง จ.ระยอง
2,500-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้ารการเคหะ2
    การเคหะ2 (หมู่ 12) ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-52
2556 ป่าชุมชนบ้านดงชะมูล
    ท่าช้าง (หมู่ 2) ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-2-92
2556 ป่าชุมชนบ้านวังยายมุก
    วังยายมุก (หมู่ 10) ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านมุมสงบ
    บ้านมุมสงบ (หมู่ 1) ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
278-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองกระทิง แปลงที่ 1-4
    บ้านหนองกระทิง (หมู่ 20) ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม และป่าสียัด จ.ฉะเชิงเทรา
844-1-17
2556 ป่าชุมชนบ้านน้อยนาดี
    น้อยนาดี (หมู่ 11) ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม และป่าสียัด จ.ฉะเชิงเทรา
15-2-68
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองโคลน
    หนองโคลน (หมู่ 13) ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
35-2-24
2556 ป่าชุมชนบ้านเกาะแดง
    เกาะแดง (หมู่ 15) ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า :
62-1-70
2556 ป่าชุมชนบ้านสระจาน
    สระจาน (หมู่ 6) ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-3-64
2556 ป่าชุมชนบ้านแก้ง
    แก้ง (หมู่ 4) ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-3-73
2556 ป่าชุมชนบ้านเหล่ากกโก
    ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า :
124-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านจิก
    จิก (หมู่ 7) ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
926-0-64
2556 ป่าชุมชนบ้านหัวช้าง
    หัวช้าง (หมู่ 2) ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
493-2-12
2556 ป่าชุมชนบ้านใหม่เจริญผล
    ใหม่เจริญผล (หมู่ 13) ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
186-3-26
2556 ป่าชุมชนบ้านคลองมะนาว
    คลองมะนาว (หมู่ 9) ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง จ.สระแก้ว
42-3-83
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองใหญ่
    หนองใหญ่ (หมู่ 3) ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง จ.สระแก้ว
324-2-93
2556 ป่าชุมชนตำบลท่าลาดขาว
    ท่าลาดขาว (หมู่ 2), ท่าลาดขาว (หมู่ 3), โคกกระสังข์ (หมู่ 4), บึงพระ (หมู่ 5), บึงพระ (หมู่ 7), บึงไทย (หมู่ 9), สระพระ (หมู่ 10), หนองแปลน (หมู่ 11) ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า :
1,635-3-62
2556 ป่าชุมชนบ้านเขาโพธิ์งาม แปลง 1-2
    เขาโพธิ์งาม (หมู่ 4) ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาราวเทียน จ.ชัยนาท
229-2-11
2556 ป่าชุมชนบ้านกุดเชียงมุน (แปลงที่1)
    กุดเชียงมุน (หมู่ 8) ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
29-0-46
2556 ป่าชุมชนบ้านกุดเชียงมุน (แปลงที่2)
    กุดเชียงมุน (หมู่ 8) ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-0-43
2556 ป่าชุมชนบ้านป่าแขม (แปลงที่1)
    ป่าแขม (หมู่ 2) ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
187-2-27
2556 ป่าชุมชนบ้านป่าแขม (แปลงที่2)
    บ้านป่าแขม (หมู่ 2) ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-1-27
2556 ป่าชุมชนบ้านขอนแป้น
    ขอนแป้น (หมู่ 9) ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
27-3-55
2556 ป่าชุมชนบ้านป่าแขม (แปลงที่3)
    ป่าแขม (หมู่ 2) ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
44-1-60
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านขามเปี้ย (แปลงที่2)
    ขามเปี้ย (หมู่ 1) ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
66-2-35
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านนาตาหมุด
    นาตาหมุด (หมู่ 6) ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
234-0-21
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านขามเปี้ย (แปลงที่1)
    ขามเปี้ย (หมู่ 1) ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
390-2-86
2556 ป่าชุมชนบ้านน้ำคำแดง
    น้ำคำแดง (หมู่ 5) ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
427-0-54
2556 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมณี (แปลงที่ 3)
    ทุ่งมณี (หมู่ 8) ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-2-32
2556 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมณี (แปลงที่ 1)
    ทุ่งมณี (หมู่ 8) ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
202-1-17
2556 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมณี (แปลงที่ 2)
    ทุ่งมณี (หมู่ 8) ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
295-1-14
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองผักแว่น
    หนองผักแว่น (หมู่ 9) ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
440-1-71
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านบอน (แปลงที่ 2)
    บอน (หมู่ 1) ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-8
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านบอน (แปลงที่ 1)
    บอน (หมู่ 1) ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
322-3-98
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวสะอาด
    หนองบัวสะอาด (หมู่ 1) ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
634-0-21
2556 ป่าุชมชนตำบลหนองบัวสะอาด
    หนองกระทุ่ม (หมู่ 2), สระครก (หมู่ 3), คลองพฤกษ์ (หมู่ 4) ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
392-3-45
2556 บ้านสระพะเนียด
    สระพะเนียด (หมู่ 10) ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
61-0-94
2556 บ้านกระพี้
    กระพี้ (หมู่ 5) ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
687-2-82
2556 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงอีจานใหญ่ จ.นครราชสีมา, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
633-2-39
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองสิม
    บ้านหนองสิม (หมู่ 1) ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2556 บ้านหนองหัวช้าง
    บ้านหนองหัวช้าง (หมู่ 6) ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
800-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านวังปลาป้อม
    บ้านวังปลาป้อม (หมู่ 3) ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
604-1-20
2556 ป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง
    โคกสว่าง (หมู่ 8) ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านโคกหนองบัว
    โคกหนองบัว (หมู่ 5) ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
390-3-8
2556 ป่าชุมชนบ้านโคกสี
    โคกสี (หมู่ 2) ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
135-1-7
2556 ป่าชุมชนบ้านโคกสง่า
    โคกสง่า (หมู่ 9) ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-3-46
2556 ป่าชุมชนบ้านคอกวัว
    บ้านคอกวัว (หมู่ 11) ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
108-1-60
2556 ป่าชุมชนบ้านหัวบึง
    บ้านหัวบึง (หมู่ 9) ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
68-3-2
2556 ป่าชุมชนบ้านโพนเพ็ก
    โพนเพ็ก (หมู่ 14) ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
478-1-24
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแซงสร้อย
    หนองแซงสร้อยใต้ (หมู่ 7), หนองแซงสร้อย (หมู่ 5), หนองแซงสร้อยเหนือ (หมู่ 9) ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดจับ จ.อุดรธานี
2,214-0-48
2556 ป่าชุมชนบ้านคำน้ำอ้อม
    คำน้ำอ้อม (หมู่ 17) ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
107-0-69
2556 ป่าชุมชนบ้านฝายแดง
    บ้านฝายแดง (หมู่ 7) ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก
    ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,162-3-52
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงด่าน
    ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
559-1-28
2556 ป่าชุมชนบ้านกกโพธิ์วังก่ำ
    บ้านกกโพธิ์วังก่ำ (หมู่ 4) ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
259-0-72
2556 ป่าชุมชนบ้านห้วยไผ่
    บ้านห้วยไผ่ (หมู่ 12) ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
553-2-12
2556 ป่าชุมชนบ้านโคกหินกอง
    บ้านโคกหินกอง (หมู่ 5) ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
908-3-1
2556 บ้านห้วยอ่าง
    บ้านห้วยอ่าง (หมู่ 6) ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่
872-0-0
2556 บ้านต้นผึ้ง
    บ้านต้นผึ้ง (หมู่ 7) ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่
1,041-0-0
2556 บ้านแม่ฮักพัฒนา
    บ้านแม่ฮักพัฒนา (หมู่ 9) ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสันทราย จ.เชียงใหม่
56-0-0
2556 บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน
    บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน (หมู่ 7) ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสันทราย จ.เชียงใหม่
1,427-2-22
2556 บ้านเวียงด้ง
    บ้านเวียงด้ง (หมู่ 11) ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,920-0-96
2556 ป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง
    บ้านเป้า (หมู่ 9) ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
64-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านแม่จาง
    บ้านแม่จาง (หมู่ 1) ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จาง(ตอนขุน) จ.ลำปาง
350-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านปงแท่น
    บ้านปงแท่น (หมู่ 1) ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จาง(ตอนขุน) จ.ลำปาง
5,000-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านเมาะหลวง
    บ้านเมาะหลวง (หมู่ 8), เมาะหลวง (หมู่ 8) ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านปงชัย
    บ้านปงชัย (หมู่ 5) ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เมาะ จ.ลำปาง
109-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านแม่สงใต้
    ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
651-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองโจด
    ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
524-1-55
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองโจด
    ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
284-1-34
2556 ป่าชุมชนบ้านศรีวิลัย
    ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า :
83-0-66
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองตอ
    หนองตอ (หมู่ 5) ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
385-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านดงหวาย
    ดงหวาย (หมู่ 8) ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
290-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านเชือกน้อย หมู่ 8 (แปลงที่ 1)
    บ้านเชือกน้อย (หมู่ 8) ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-1-49
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านคำฮี หมู่ 3
    บ้านสวย (หมู่ 2) ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
70-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านเชือกน้อย หมู่ 8 (แปลงที่ 2)
    บ้านเชือกน้อย (แปลง 2) (หมู่ 8) ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
53-1-78
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าเมย หมู่ที่ 7
    บ้านเหล่าเมย (หมู่ 1) ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
54-2-25
2556 ป่าชุมชนบ้านกุดเชียงมุน (แปลงที่2)
    กุดเชียงมุน (หมู่ 8) ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-0-43
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านคำม่วง หมู่ที่ 7
    บ้านคำม่วง (หมู่ 1) ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
273-2-86
2556 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้อย (แปลงที่ 1-2)
    ห้วยน้อย (หมู่ 8) ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
1,855-0-0
2556 บ้านเหล่าแก้วแมง หมู่ 5 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
    เหล่าแก้วแมง (หมู่ 5) ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
294-0-92
2556 บ้านหนองแมงดา หมู่ 3 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
    หนองแมงดา (หมู่ 3) ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
429-0-43
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านเนินกุง
    เนินกุง (หมู่ 6) ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-1-37
2556 ป่าชุมชนบ้านผาสวรรค์
    บ้านผาสวรรค์ (หมู่ 8) ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
304-3-68
2556 ป่าชุมชนบ้านผาสุก
    ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
279-3-60
2556 บ้านผาขวาง
    บ้านผาขวาง (หมู่ 4) ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
697-0-0
2556 บ้านศรีเกิด
    บ้านศรีเกิด (หมู่ 3) ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
142-0-0
2556 บ้านนางาม
    บ้านนางาม (หมู่ 5) ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
166-0-0
2556 บ้านสมุน
    บ้านสมุน (หมู่ 7) ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
237-0-0
2556 บ้านแดนพนา
    บ้านแดนพนา (หมู่ 7) ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,589-0-0
2556 บ้านปง
    บ้านปง (หมู่ 5) ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
226-0-0
2556 บ้านห้วยธนู
    บ้านห้วยธนู (หมู่ 9) ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
800-0-0
2556 บ้านบุญเรือง
    บ้านบุญเรือง (หมู่ 2) ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
835-1-24
2556 บ้านห้วยสันทราย
    บ้านห้วยสันทราย (หมู่ 4) ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,250-0-0
2556 บ้านก๊อด
    บ้านก๊อด (หมู่ 2) ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
69-0-0
2556 บ้านปงสนุก
    บ้านปงสนุก (หมู่ 1) ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
114-0-0
2556 บ้านปงสนุกใหม่
    บ้านปงสนุกใหม่ (หมู่ 3) ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
340-1-8
2556 บ้านห้วยพ่าน
    บ้านห้วยพ่าน (หมู่ 13) ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
332-0-0
2556 บ้านโป่งคำ
    บ้านโป่งคำ (หมู่ 5) ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
597-0-0
2556 บ้านศรีบุญเรือง
    บ้านศรีบุญเรือง (หมู่ 2) ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
536-2-51
2556 บ้านหัวนา
    ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
378-0-0
2556 บ้านพงษ์
    บ้านพงษ์ (หมู่ 6) ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
615-0-0
2556 บ้านมงคลเจริญสุข
    บ้านมงคลเจริญสุข (หมู่ 11) ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
128-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเดิ่น
    หนองเดิ่น (หมู่ 3) ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2556 ป่าชุมชนอ่างมโนราห์
    ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
55-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านนามล
    บ้านนามล (หมู่ 1) ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
181-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านงิ้วงาม
    บ้านงิ้วงาม (หมู่ 3) ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนภูผาวัว
    ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,700-0-0
2556 ป่าชุมชนโคกป่าซี หมู่ที่ 6
    ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
254-0-0
2556 ป่าชุมชนโคกป่าซี หมู่ที่ 2
    ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
254-0-0
2556 ป่าชุมชนโคกป่าซี หมู่ที่ 1
    ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
254-0-0
2556 ป่าชุมชนภูป้อ
    ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,200-0-0
2556 ป่าชุมชนโคกป่าซี หมู่ที่ 8
    หนองห้าง (หมู่ 8) ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
254-0-0
2556 ป่าชุมชนโคกป่าซี หมู่ที่ 7
    บ้านหนองห้าง (หมู่ 7) ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
254-0-0
2556 ป่าชุมชนภูทะเม้น
    โคกโก่ง (หมู่ 5) ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,800-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านขาม
    ขาม (หมู่ 3) ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองกุงไทย
    หนองกุงไทย (หมู่ 4) ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์
    ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-1-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านสมสะอาด
    ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-1-66
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองไฮใหญ่
    ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
28-3-94
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านนาเชือก
    ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนดู่
    ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนสว่าง
    ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านกลางเจริญ
    ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านปานเจริญ
    ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
246-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
    ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-1-69
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านนาจาร
    ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,004-3-63
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านบะป่าคา
    ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองปลาหมัด
    ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกแสง
    ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองขุ่น
    ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
133-2-39
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านข้าวแป้ง
    ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-2-61
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัวแดง
    ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านดงเสียว
    ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านพลังใหม่
    ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนก่อ
    ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
79-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนแดง
    ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
33-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าก้อน
    ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
57-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนปอ
    ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านนาหวาย
    ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าควาย
    ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
    ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนนากะทาด
    ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านนาฮี
    ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านสงเปือย
    ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านคำอาฮวน
    คำอาฮวน (หมู่ 1) ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,130-1-53
2556 ป่าชุมชนบ้านคำชะอี
    บ้านคำชะอี (หมู่ 14) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-79
2556 ป่าชุมชนบ้านแม่กาษา
    แม่กาษา (หมู่ 2) ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
49-0-37
2556 ป่าชุมชนบ้านปูเตอร์ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กุ
    ปูเตอร์ (หมู่ 4) ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด จ.ตาก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
170-2-46
2556 ป่าชุมชนบ้านแม่ปะเหนือ
    แม่ปะ (หมู่ 1) ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ละเมา จ.ตาก
25-3-90
2556 ป่าชุมชนบ้านซอระแตะ หมู่ที่ 4 ตำบลช่องแคบ
    ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด จ.ตาก
1,467-3-12
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวดำ
    บ้านหนองบัวดำ (หมู่ 7) ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พันลำ และป่าแม่มอก จ.สุโขทัย
1,478-2-34
2556 ป่าชุมชนบ้านวังหาด
    บ้านวังหาด (หมู่ 2) ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พันลำ และป่าแม่มอก จ.สุโขทัย
13,871-1-60
2556 บ้านปากสิน(แปลงที่ 2)
    บ้านปากสิน (หมู่ 12) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า :
11-2-51
2556 ป่าชุมชนบ้านผาเวียง
    ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย จ.สุโขทัย
95-3-85
2556 ป่าชุมชนบ้านปากสิน(แปลงที่1)
    บ้านปากสิน (หมู่ 12) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
34-0-58
2556 ป่าชุมชนบ้านแม่ทาง
    บ้านแม่ทาง (หมู่ 25) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย จ.สุโขทัย
119-3-98
2556 บ้านแก่งทุ่ง
    บ้านแก่งทุ่ง (หมู่ 4) ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
4,684-3-79
2556 บ้านป่าปอบิด
    ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
8,275-3-72
2556 ดงงูใหม่ (แปลง 1-2)
    ดงงูใหม่ (หมู่ 8) ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
92-2-89
2556 ป่าชุมชนบ้านเขารวก
    ต.วังหลุม อ.สะพานหิน จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
562-0-0
2556 บ้านเนินพัฒนา
    บ้านเนินพัฒนา (หมู่ 10) ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
305-1-33
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านทื่าเจริญ
    บ้านทุ้งเจริญ (หมู่ 11) ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ทาน จ.ลำปาง
1,274-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งเจริญ
    บ้านทุ่งเจริญ (หมู่ 11) ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ทาน จ.ลำปาง
1,274-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่กัวะ
    บ้านแม่กัวะ (หมู่ 5) ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ทาน จ.ลำปาง
2,000-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านวังแดง
    บ้านวังแดง (หมู่ 3) ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
140-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านท่าอวน
    บ้านท่าอวน (หมู่ 1) ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
58-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านโคกใน แปลง 1 ,2
    บ้านโคกใน (หมู่ 7) ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
742-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านน้ำแพ
    บ้านน้ำแพ (หมู่ 2) ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
95-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านห้วยไครั
    บ้านห้วยไคร้ (หมู่ 6) ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
540-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านห้วยมุ่น
    บ้านห้วยมุ่น (หมู่ 7) ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าขาว (แปลงที่ 1-2)
    หนองหญ้าขาว (หมู่ 5) ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
375-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่ศรีนคร
    ใหม่ศรีนคร (หมู่ 15) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
101-0-0
2556 ป่าหมู่บ้านตลุกตาสาม (ต่ออายุ ครั้งที่ 1)
    ตลุกตาสาม (หมู่ 6) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
76-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านปางชัย (แปลงที่ 1-3 ต่ออายุครั้งที่ 1)
    ปางชัย (หมู่ 8) ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
225-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองใหญ่ (แปลงที่ 1-3)
    ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยท่ากวย และป่าห้วยกระเวน จ.อุทัยธานี
89-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านน้อยพัฒนา
    ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
84-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านสะนำ (แปลงที่ 1-3)
    ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
95-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านอุดมสุข
    ต.บ้านใหม่คลองเคียน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
158-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านทุ่งสลักจันทร์
    ทุ่งสลักจันทร์ (หมู่ 16) ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
450-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองตะเคียน
    หนองตะเคียน (หมู่ 5) ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,100-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านบึงกอก
    บึงกอก (หมู่ 8) ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
720-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านเขาสว่างอารมณ์
    เขาสว่างอารมณ์ (หมู่ 9), หัวถนน (หมู่ 4), พรานกระต่าย (หมู่ 2), สว่างราษฎร์พัฒนา (หมู่ 13) ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านใหม่เขาดงรื่น
    ใหม่เขาดงรื่น (หมู่ 12) ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองหว้ยทราย จ.กำแพงเพชร
90-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองเตาอิฐ
    หนองเตาอิฐ (หมู่ 11) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา จ.กำแพงเพชร
3,100-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ แปลงที่ 2
    โนนสมบูรณ์ (หมู่ 12) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
220-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านปากห้วยไม้งาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวเหนือ
    ปากห้วยไม้งาม (หมู่ 3) ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา จ.ตาก
893-0-23
2556 ป่าชุมชนบ้านวังม่วง
    วังม่วง (หมู่ ) ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
181-1-92
2556 ป่าชุมชนบ้านไม้งาม หมู่ 4
    ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
263-0-21
2556 ป่าชุมชนบ้านไม้งาม หมู่ 3
    ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
7-2-15
2556 ป่าชุมชนบ้านชะลาดระฆัง หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแดง
    ชะลาดระฆัง (หมู่ 4) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
637-1-72
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองมะค่า หมู่ที 12 ตำบลโป่งแดง
    ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
856-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านตลุกมะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งแดง
    ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,541-3-81
2556 ป่าชุมชนบ้านบ่อไม้หว้า
    บ่อไม้หว้า (หมู่ 3) ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
418-0-39
2556 ป่าชุมชนบ้านคลองสัก
    คลองสัก (หมู่ 1) ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
4,272-2-96
2556 ป่าชุมชนบ้านเนินมะคึก (แปลงที่ 1-2)
    เนินมะคึก (หมู่ 7) ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,202-1-98
2556 ป่าชุมชนบ้านเกาะอ้ายด้วน หมู่ที่ 1 ตำบลวังหิน
    เกาะอ้ายด้วน (หมู่ 1) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
621-1-88
2556 ป่าชุมชนบ้านวังหิน หมู่ 4
    วังหิน (หมู่ 4), วังหินแปลงที่1 (หมู่ ), วังหินแปลงที่ 2 (หมู่ ) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประจำรักษ์ จ.ตาก
480-3-19
2556 ป่าชุมชนบ้านวังหิน หมู่ 5
    วังหิน (หมู่ 5) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประจำรักษ์ จ.ตาก
212-2-46
2556 ป่าชุมชนบ้านไร่
    ไร่ (หมู่ 2) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
684-1-1
2556 ป่าชุมชนบ้านลานขวาง
    ลานขวาง (หมู่ 9) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
589-1-96
2556 ป่าชุมชนบ้านปากทางเขื่อน
    ปากทางเขื่อน (หมู่ 1), วังหมัน (หมู่ 4), โป่งปลาค้าว (หมู่ 5), วังหวาย (หมู่ 6), วังหวาย (หมู่ 7) ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,552-3-77
2556 ป่าชุมชนบ้านท่าปุยตก
    ท่าปุยตก (หมู่ 5) ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
7,598-1-3
2556 ป่าชุมชนบ้านสามเงา
    สามเงา (หมู่ 3) ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,506-1-48
2556 ป่าชุมชนบ้านป่ายางเหนือ
    ป่ายางเหนือ (หมู่ 2) ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,264-2-66
2556 ป่าชุมชนบ้านป่ายางตก
    ป่ายางตก (หมู่ 1) ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,637-1-65
2556 ป่าชุมชนบ้านสันเก้ากอม
    สันเก้ากอม (หมู่ 6) ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด จ.ตาก
2,792-0-92
2556 ป่าชุมชนบ้านขะเนจื้อ
    ขะเนจื้อ (หมู่ 7) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด จ.ตาก
1,039-0-73
2556 บ้านห้วยกระทิง
    ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
17-3-63
2556 ป่าชุมชนบ้านแพะ
    ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
159-3-24
2556 บ้านโสกเดื่อ
    ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
180-0-0
2556 บ้านหัวนา
    บ้านหัวนา (หมู่ 4) ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
350-0-0
2556 บ้านเขาสูง
    บ้านเขาสูง (หมู่ 4) ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2556 บ้านห้วยสะพานสามัคคี
    ห้วยสะพาน (หมู่ 2) ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,094-2-29
2556 ป่าชุมชนบ้านร่องเบ้อนอก
    บ้านร่องเบ้อนอก (หมู่ 29) ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
320-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านร่องเบ้อนอก
    บ้านร่องเบ้อนอก (หมู่ 19) ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
348-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านร่องคือ
    บ้านร่องคือ (หมู่ 6) ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
548-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านเมืองกาญจน์
    บ้านเมืองกาญจน์ (หมู่ 2) ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
174-3-0
2556 ป่าชุมชนบ้านปางอ่าย
    บ้านปางอ่าย (หมู่ 4) ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
52-2-0
2556 ป่าชุมชนบ้านบวกขอน
    บ้านบวกขอน (หมู่ 9) ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
117-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านแม่เจดีย์
    บ้านแม่เจดีย์ใหม่ (หมู่ 3) ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
381-2-0
2556 ป่าชุมชนบ้านโฮ่ง
    บ้านโฮ่ง (หมู่ 1) ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
444-2-0
2556 ป่าชุมชนบ้านร่องขุ่น
    บ้านร่องขุ่น (หมู่ 9) ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,400-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านใหม่ดอนงาม
    บ้านใหม่ดอนงาม (หมู่ 11) ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
776-3-84
2556 ป่าชุมชนบ้านทุ่งกวางใต้
    บ้านทุ่งกวางใต้ (หมู่ 12) ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
654-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยหลุด
    บ้านห้วยหลุด (หมู่ 2) ต.ลานข่อย อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
39-1-59
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำตก
    น้ำตก (หมู่ 3) ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนออกบ้านน้ำตก จ.นครศรีธรรมราช
608-1-40
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านทอนนาหมู
    บ้านทอนนาหมู (หมู่ 1) ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
140-3-11
2556 บ้านยาเด๊ะ
    ยาเด๊ะ (หมู่ 2) ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
81-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้าน สว.ใน
    บ้าน สว.ใน (หมู่ 8) ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
68-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านปารีย์
    ปารีย์ (หมู่ 3) ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
69-1-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านไอดีแย
    ไอดีแย (หมู่ 3) ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
24-1-0
 
รวม
166,905-3-68 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :