หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 304 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2560 ป่าชุมชนบ้านใหม่สันติสุข
    ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา จ.เชียงราย
136-2-44
2560 ป่าชุมชนบ้านสันทราย
    ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง จ.เชียงราย
89-2-24
2560 ป่าชุมชนบ้านสันปูเลย
    ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง จ.เชียงราย
89-2-52
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งหลวง
    ทุ่งหลวง (หมู่ 9) ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยบ่อ จ.เชียงราย
228-1-52
2558 ป่าชุมชนบ้านแม่เลียบ
    แม่เลียบ (หมู่ 2) ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสบกกฝั่งขวา จ.เชียงราย
1,692-1-16
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองข่วง
    บ้านหนองข่วง (หมู่ 1) ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง จ.เชียงราย
324-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านจำไคร้
    จำไคร้ (หมู่ 9) ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง จ.เชียงราย
576-0-40
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยน่าน
    ห้วยน่าน (หมู่ 4) ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง จ.เชียงราย
674-0-32
2558 ป่าชุมชนบ้านภูเขาแก้ว
    ภูเขาแก้ว (หมู่ 8) ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนห้วยงิ้ว ป่าเชียงเคี่ยน และป่าขุนห้วยโป่ง จ.เชียงราย
731-0-32
2558 ป่าชุมชนบ้านวังน้อย
    วังน้อย (หมู่ 5) ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง จ.เชียงราย
775-0-80
2558 ป่าชุมชนบ้านวังศิลา
    วังศิลา (หมู่ 8) ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง จ.เชียงราย
99-2-44
2558 ป่าชุมชนบ้านวังผา
    วังผา (หมู่ 2) ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง จ.เชียงราย
324-1-52
2558 ป่าชุมชนบ้านวังอวน
    วังอวน (หมู่ 6) ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง จ.เชียงราย
301-2-56
2558 ป่าชุมชนบ้านสันต้นเปา
    สันต้นเปา (หมู่ 1) ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสบกกฝั่งขวา จ.เชียงราย
1,287-2-68
2558 ป่าชุมชนบ้านโล๊ะ
    โล๊ะ (หมู่ 4) ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา จ.เชียงราย
330-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองยาวพัฒนา
    บ้านหนองยาวพัฒนา (หมู่ 12) ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา จ.เชียงราย
250-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่ง
    บ้านห้วยโป่ง (หมู่ 5) ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง จ.เชียงราย
1,170-1-72
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่งใหม่
    ห้วยโป่งใหม่ (หมู่ 19) ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยป่าแดง ป่าห้วยป่าตาล และป่าห้วยไคร้ จ.เชียงราย
1,151-3-4
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยหมากเอียกเหนือ
    ห้วยหมากเอียกเหนือ (หมู่ 8) ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา จ.เชียงราย
1,076-1-40
2558 ป่าชุมชนบ้านร่องเจริญ
    ร่องเจริญ (หมู่ 11) ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา จ.เชียงราย
200-2-78
2557 ป่าชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา
    บ้านเหล่าพัฒนา (หมู่ 14) ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยปุย จ.เชียงราย
451-1-94
2557 ป่าชุมชนบ้านตองเก้า
    บ้านตองเก้า (หมู่ 9) ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว จ.เชียงราย
1,021-1-35
2557 ป่าชุมชนบ้านเกี๋ยง
    บ้านเกี๋ยง (หมู่ 17) ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยหลวง ป่าน้ำยาว และป่าน้ำซ้อ จ.เชียงราย
3,994-3-86
2557 ป่าชุมชนบ้านป่าเหมือด
    บ้านป่าเหมือด (หมู่ 5) ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
236-2-90
2557 ป่าชุมชนบ้านศรีบุญเรือง
    บ้านศรีบุญเรือง (หมู่ 5) ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสบกกฝั่งขวา จ.เชียงราย
1,710-3-64
2557 ป่าชุมชนบ้านสันสะอาด
    บ้านสันสะอาด (หมู่ 4) ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนห้วยงิ้ว ป่าเชียงเคี่ยน และป่าขุนห้วยโป่ง จ.เชียงราย
51-0-66
2557 ป่าชุมชนบ้านห้วยขี้เหล็ก
    บ้านห้วยขี้เหล็ก (หมู่ 1) ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา จ.เชียงราย
1,725-0-30
2557 ป่าชุมชนบ้านป่าซาง
    บ้านป่าซาง (หมู่ 3) ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา จ.เชียงราย
262-3-95
2557 ป่าชุมชนบ้านสันกู่
    บ้านสันกู่ (หมู่ 4) ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา จ.เชียงราย
280-1-28
2556 ป่าชุมชนบ้านร่องเบ้อนอก
    บ้านร่องเบ้อนอก (หมู่ 19) ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
348-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านร่องเบ้อนอก
    บ้านร่องเบ้อนอก (หมู่ 29) ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
320-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านร่องคือ
    บ้านร่องคือ (หมู่ 6) ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
548-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านเมืองกาญจน์
    บ้านเมืองกาญจน์ (หมู่ 2) ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
174-3-0
2556 ป่าชุมชนบ้านโฮ่ง
    บ้านโฮ่ง (หมู่ 1) ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
444-2-0
2556 ป่าชุมชนบ้านใหม่ดอนงาม
    บ้านใหม่ดอนงาม (หมู่ 11) ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
776-3-84
2556 ป่าชุมชนบ้านบวกขอน
    บ้านบวกขอน (หมู่ 9) ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
117-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านปางอ่าย
    บ้านปางอ่าย (หมู่ 4) ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
52-2-0
2556 ป่าชุมชนบ้านร่องขุ่น
    บ้านร่องขุ่น (หมู่ 9) ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,400-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านทุ่งกวางใต้
    บ้านทุ่งกวางใต้ (หมู่ 12) ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
654-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านแม่เจดีย์
    บ้านแม่เจดีย์ใหม่ (หมู่ 3) ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
381-2-0
2555 ป่าชุมชนบ้านแม่จันหลวง(แม่เต๋อ)
    บ้านแม่จันหลวง(แม่เต๋อ) (หมู่ 10) ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
781-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านเกี๋ยงดอยเจริญราษฎร์
    บ้านเกี๋ยงดอยเจริญราษฎร์ (หมู่ 13) ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,630-2-75
2554 ป่าชุมชนบ้านไคร้
    บ้านไคร้ (หมู่ 3) ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,503-1-0
2554 ป่าชุมชนบ้านไคร้
    บ้านไคร้ (หมู่ 3) ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,503-1-0
2554 ป่าชุมชนบ้านเวียงซางคำ
    บ้านเวียงซางคำ (หมู่ 12) ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านฮ่างต่ำ
    บ้านฮ้างต่ำ (หมู่ 3) ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
58-1-0
2554 ป่าชุมชนห้วยสักเหนือ
    บ้านห้วยสักเหนือ (หมู่ 15) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,299-3-4
2554 ป่าชุมชนบ้านผาลาด
    บ้านผาลาด (หมู่ 10) ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
280-3-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยขมนอก
    บ้านห้วยขมนอก (หมู่ 10) ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยบ่อ จ.เชียงราย
733-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองป่าก่อแปลง3
    บ้านหนองป่าก่อ (หมู่ 3) ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
343-2-64
2553 โครงการป่าชุมชนอนุรักษ์ดอยป่าสัก
    บ้านดอนใต้ (หมู่ 9) ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
155-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนแก้วแปลง1
    บ้านดอนแก้ว (หมู่ 1) ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา จ.เชียงราย
387-0-67
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนแก้วแปลง3
    บ้านดอนแก้ว (หมู่ 1) ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา จ.เชียงราย
30-1-56
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านหลวง
    บ้านหลวง (หมู่ 4) ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว จ.เชียงราย
3,866-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านหลวงใหม่พัฒนา
    บ้านหลวงใหม่พัฒนา (หมู่ 8) ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว จ.เชียงราย
2,750-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านปี้
    บ้านปี้ (หมู่ 7) ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยป่าแดง ป่าห้วยป่าตาล และป่าห้วยไคร้ จ.เชียงราย
1,314-3-52
2553 ป่าชุมชนบ้านแม่ห่าง (แม่ห่างใต้)
    บ้านแม่ห่างใต้ (หมู่ 6) ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนหลวง และป่าห้วยโป่งเหม็น จ.เชียงราย
400-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านร่องนอด
    บ้านร่องนอด (หมู่ 9) ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนหลวง และป่าห้วยโป่งเหม็น จ.เชียงราย
161-3-32
2553 ป่าชุมชนบ้านแม่ห่างเหนือ
    บ้านแม่ห่างเหนือ (หมู่ 10) ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนหลวง และป่าห้วยโป่งเหม็น จ.เชียงราย
494-2-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าจั่น
    บ้านป่าจั่น (หมู่ 7) ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนหลวง และป่าห้วยโป่งเหม็น จ.เชียงราย
35-2-50
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าจั่นแปลง2
    บ้านป่าจั่น (หมู่ 7) ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนหลวง และป่าห้วยโป่งเหม็น จ.เชียงราย
11-2-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่เปา
    บ้านแม่เปา (หมู่ 3) ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนห้วยงิ้ว ป่าเชียงเคี่ยน และป่าขุนห้วยโป่ง จ.เชียงราย
845-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่เปาเหนือ
    บ้านแม่เปาเหนือ (หมู่ 12) ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนห้วยงิ้ว ป่าเชียงเคี่ยน และป่าขุนห้วยโป่ง จ.เชียงราย
845-0-0
2553 ป่าชุมชนดงเวียงแก่น
    บ้านม่วง (หมู่ 3) ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
232-3-61
2553 ป่าชุมชนบ้านดอน
    ดอน (หมู่ 3) ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว จ.เชียงราย
466-3-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านพนาสวรรค์
    บ้านพนาสวรรค์ (หมู่ 9) ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย จ.เชียงราย
193-2-70
2553 ป่าชุมชนบ้านท่ามะโอ
    บ้านท่ามะโอ (หมู่ 8) ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย จ.เชียงราย
200-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านห้วยส้านพลับพลา
    บ้านห้วยส้านพลับพลา (หมู่ 6) ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย และป่าแม่กกฝั่งขวา จ.เชียงราย
122-3-25
2553 โครงการป่าชุมชนขุนห้วยแม่ซ้าย
    บ้านใหม่มหาวัน (หมู่ 12) ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
643-1-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าลัน
    บ้านป่าลัน (หมู่ 5) ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสบกกฝั่งขวา จ.เชียงราย
1,554-1-0
2553 ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่
    บ้านห้วยไร่ (หมู่ 1) ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสบกกฝั่งขวา จ.เชียงราย
210-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองป่าก่อแปลง1
    บ้านหนองป่าก่อ (หมู่ 3) ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
16-3-95
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองป่าก่อแปลง2
    บ้านหนองป่าก่อ (หมู่ 3) ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสบกกฝั่งขวา จ.เชียงราย
400-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนแก้วแปลง2
    บ้านดอนแก้ว (หมู่ 1) ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา จ.เชียงราย
228-3-2
2552 ป่าชุมชนบ้านโป่งน้ำตก
    บ้านโป่งน้ำตก (หมู่ 7) ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
103-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านดงมหาวัน
    บ้านดงมหาวัน (หมู่ 1) ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านห้วยฮ้อม
    บ้านห้วยฮ้อม (หมู่ 10) ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,200-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง
    บ้านหนองหลวง (หมู่ 16) ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,230-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านเกี๋ยงใต้
    บ้านเกี๋ยงใต้ (หมู่ 3) ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านศรีมงคล
    บ้านศรีมงคล (หมู่ 12) ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
454-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านสันเจริญ
    บ้านสันเจริญ (หมู่ 8) ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
106-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านวังชมภู
    บ้านวังชมภู (หมู่ 15) ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
13-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านร่องบอน
    บ้านร่องบอน (หมู่ 12) ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
450-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านดงสุวรรณ
    ดงสุวรรณ (หมู่ 5) ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,488-0-89
2552 ป่าชุมชนบ้านศรีดอนมูล
    บ้านศรีดอนมูล (หมู่ 19) ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
105-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านป่าซางพัฒนา
    บ้านป่าซางพัฒนา (หมู่ 15) ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
350-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านอาแหละ
    บ้านอาแหละ (หมู่ 2) ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,300-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านอาแบ
    บ้านอาแบ (หมู่ 7) ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,750-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านจะบูสี
    จะบูสี (หมู่ 5) ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านดอยสมบูรณ์
    บ้านดอยสมบูรณ์ (หมู่ 12) ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 13) ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
450-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโชคชัย
    โชคชัย (หมู่ 8) ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,700-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านสันสลี
    บ้านสันสลี (หมู่ 15) ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านร่องปลาขาว
    บ้านร่องปลาขาว (หมู่ 7) ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
212-0-81
2551 ป่าชุมชนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม
    บ้านโล๊ะป่าตุ้ม (หมู่ 7) ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,250-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านดอนเจริญ
    บ้านดอยลาน (หมู่ 8) ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
182-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านจอมกิตติ
    บ้านจอมกิตติ (หมู่ 6) ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านสบลี
    บ้านสบลี (หมู่ 9) ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
282-1-42
2551 ป่าชุมชนบ้านสันทราย
    บ้านสันทราย (หมู่ 14) ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
310-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านกระแล
    บ้านกระแล (หมู่ 7) ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเย้าแม่ต๋ำ
    บ้านเย้าแม่ต๋ำ (หมู่ 4) ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
69-0-14
2551 ป่าชุมชนบ้านแม่ต๋ำน้ำตก
    บ้านแม่ต๋ำน้ำตก (หมู่ 6) ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านห้วยเอียน
    ห้วยเอียน (หมู่ 6) ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
800-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านทุ่งทราย
    ทุ่งทราย (หมู่ 3) ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,472-0-3
2551 ป่าชุมชนบ้านขวากเหนือ
    ขวากเหนือ (หมู่ 5) ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้าเหล่าเจริญราษฎร์
    เหล่าเจริญราษฎร์ (หมู่ 11) ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเหล่า
    เหล่า (หมู่ 6) ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านป่าซางเหนือ (แปลงที่ 1-2)
    ป่าซางเหนือ (หมู่ 4) ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
379-1-91
2551 ป่าชุมชนบ้านโปร่งขาม
    บ้านโป่งขาม (หมู่ 16) ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยอ้มใหม่
    ห้วยอ้มใหม่ (หมู่ 9) ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
52-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านเวียงกลาง
    เวียงกลาง (หมู่ 21) ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านก๊อดยาว (โพธิ์งาม)
    โพธิ์งาม (หมู่ 20) ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยเกี๋ยง (เกี๋ยงเหนือ)
    เกี๋ยงเหนือ (หมู่ 4) ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,812-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโป่งไฮ
    โป่งไฮ (หมู่ 21) ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยหินแดง (สันกอง)
    สันกอง (หมู่ 2) ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
45-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยข่อยหล่อย
    ห้วยข่อยหล่อย (หมู่ 12) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
680-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดงภูรี (แม่ต๋ำภูรี)
    แม่ต๋ำภูรี (หมู่ 3) ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านมอล่อง
    มอล่อง (หมู่ 25) ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย
    หัวฝาย (หมู่ 9) ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านหัวฝาย
    หัวฝาย (หมู่ 13) ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
510-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านโป่งพระบาท
    โป่งพระบาท (หมู่ 6) ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านต้นลุง
    ต้นลุง (หมู่ 11) ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
35-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านปางลาว
    ปางลาว (หมู่ 10) ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านห้วยขมใน
    ห้วยขมใน (หมู่ 1) ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านห้วยทราย
    ห้วยทราย (หมู่ 16) ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
157-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านหัวดอย
    หัวดอย (หมู่ 6), หัวดอยสันติ (หมู่ 12) ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านเนินสยาม
    เนินสยาม (หมู่ 10) ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
305-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านช่องลม
    ช่องลม (หมู่ 3) ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
800-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านใหม่มงคล
    ใหม่มงคล (หมู่ 11) ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
117-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านใหม่ใต้ (ม่อนผ้าขาว)
    ใหม่ใต้ (หมู่ 6) ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านสักใต้
    สักใต้ (หมู่ 10) ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านห้วยลึก
    ห้วยลึก (หมู่ 10) ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านศรีดอนชัย
    ศรีดอนชัย (หมู่ 14) ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
62-1-59
2549 ป่าหมู่บ้านศรีรุ่งเรือง
    ศรีรุ่งเรือง (หมู่ 15) ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,018-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านใหม่พัฒนา
    ใหม่พัฒนา (หมู่ 3) ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านชัยมงคล
    ชัยมงคล (หมู่ 17) ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านดอยต่อ
    ดอยต่อ (หมู่ 3) ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
240-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านนาล้อม
    นาล้อม (หมู่ 9) ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
320-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านใหม่เจริญ
    บ้านใหม่เจริญ (หมู่ 18) ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
97-1-13
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านห้วยส้าน
    ห้วยส้าน (หมู่ 6) ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านปางอ้อย
    ปางอ้อย (หมู่ 9) ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านแม่ผักแหละ
    แม่ผักแหละ (หมู่ 11) ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านปางกิ้ว
    ปางกิ้ว (หมู่ 2) ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
750-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านทุ่งพร้าว
    ทุ่งพร้าว (หมู่ 7) ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
800-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านทุ่งพร้าว
    ทุ่งพร้าว (หมู่ 8) ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
800-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านขุนเมืองงาม
    ขุนเมืองงาม (หมู่ 11) ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหนองเขียว
    หนองเขียว (หมู่ 10) ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านทุ่งยาว
    ทุ่งยาว (หมู่ 7) ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านเมืองน้อย
    เมืองน้อย (หมู่ 8) ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านห้วยม่วง
    ห้วยม่วง (หมู่ 10) ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสบเปาใหม่
    บ้านสบเปาใหม่ (หมู่ 14) ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
993-2-16
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านสันเจริญ
    สันเจริญ (หมู่ 1) ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านสันหลวง
    สันหลวง (หมู่ 8) ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านนาเจริญ
    นาเจริญ (หมู่ 11) ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านแม่เปาใต้
    แม่เปาใต้ (หมู่ 16) ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านเหล่า
    เหล่า (หมู่ 4) ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหนองเสา
    หนองเสา (หมู่ 6) ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,200-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหนองบัวคำ
    หนองบัวคำ (หมู่ 7) ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านยายเหนือ
    ยายเหนือ (หมู่ 2) ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านห้วยลึก
    ห้วยลึก (หมู่ 4) ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านหนองเตา
    หนองเตา (หมู่ 4) ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
800-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านผาแล
    ผาแล (หมู่ 6) ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,600-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านปางหัด
    ปางหัด (หมู่ 2) ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
42-0-60
2549 ป่าหมู่บ้านทุ่งคำ
    ทุ่งคำ (หมู่ 2) ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านขวากใต้
    ขวากใต้ (หมู่ 4) ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านอนุรักษ์ป่ากาดผี (ห้วยเคียนใต้)
    ห้วยเคียนใต้ (หมู่ 10) ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านห้วยหมอปลา
    นาเจริญ (หมู่ 9) ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านประชาร่วมใจ
    บ้านประชาร่วมใจ (หมู่ 10) ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,137-2-27
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหนองกล้วย
    หนองกล้วย (หมู่ 4) ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านดาวดึงส์(ป่าห้า-สันลมเจย)
    ดาวดึงส์ (หมู่ 11), ป่าห้า (หมู่ 1), สันต้นขาม (หมู่ 16) ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2548 ป่าชุมชนดอยป่าเปา(บ้านร่มแก้ว)
    ร่มแก้ว (หมู่ 9) ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,082-3-53
2548 ป่าชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
    แม่ข้าวต้มท่าสุด (หมู่ 3) ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
85-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านศรีป่าซาง
    ศรีป่าซาง (หมู่ 9) ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2548 ป่าชุมชนห้วยลึก
    หลวง (หมู่ 4) ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2548 ป่าชุมชนหนองขอนแก่น
    ม่วงชุม (หมู่ 7) ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านปงน้อยใต้
    ปงน้อยใต้ (หมู่ 10) ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านสบคำ
    สบคำ (หมู่ 5) ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านแซว
    แซว (หมู่ 1) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,520-0-0
2548 ป่าชุมชนป่าไร่หลวง(บ้านห้วยเดื่อ)
    ห้วยเดื่อ (หมู่ 4) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
985-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านเกาะผาคำ (แปลงที่1-2)
    เกาะผาดำ(แปลงที่ 1) (หมู่ 6) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
290-0-0
2548 ป่าชุมชนห้วยกว๊าน
    ห้วยกว๊าน (หมู่ 9) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
245-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านสันทรายกองงาม
    สันทรายกองงาม (หมู่ 10) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2548 ป่าชุมชนห้วยน้ำเย็น
    ห้วยน้ำเย็น (หมู่ 13) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านแซวกลาง
    บ้านแซวกลาง (หมู่ 14) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,829-0-60
2548 ป่าชุมชนตำบลบ้านแซว
    หัวกว้าน (หมู่ 15) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
218-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านป่าตึง (แปลงที่1-2)
    ป่าตึง(แปลงที่ 1) (หมู่ 5) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
260-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านป่าส้าน
    ป่าส้าน (หมู่ 5) ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
450-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านแม่ห่าง (แ่ม่ห่างใต้)
    แม่ห่าง (หมู่ 6) ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านแม่ห่างเหนือ
    แม่ห่างเหนือ (หมู่ 10) ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2548 ป่าชุมชนป่าอนุรักษ์บ้านแม่เปาหลวง
    แม่เปาหลวง (หมู่ 3) ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2548 ป่าชุมชนป่าอนุรักษ์ดอยโตน
    สันติคีรี (หมู่ 6) ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2548 ป่าชุมชนป่าอนุรักษ์ขุนเปา(บ้านแม่เปาเหนือ)
    แม่เปาเหนือ (หมู่ 12) ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านดอน
    ดอน (หมู่ 3) ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
530-0-0
2548 ป่าชุมชนปอกลาง (บ้านปอกลาง) แปลง 1-2
    ปอ (หมู่ 5) ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
171-1-25
2548 ป่าชุมชนร่มฟ้าหลวง
    ร่มฟ้าหลวง (หมู่ 12) ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
55-0-0
2548 ป่าชุมชนร่มฟ้าผาหม่น
    ร่มฟ้าผาหม่น (หมู่ 15) ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านแพะ
    แพะ (หมู่ 9) ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
530-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านท่ามะโอ
    ท่ามะโอ (หมู่ 8) ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านดงมะเฟือง
    ดงมะเฟือง (หมู่ 9) ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองคึก
    หนองคึก (หมู่ 8) ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านห้วยทรายขาว
    ห้วยทรายขาว (หมู่ 3) ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านจำบอน
    จำบอน (หมู่ 1) ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
84-2-12
2547 ป่าชุมชนดอยวอก(บ้านวังเขียว)
    วังเขียว (หมู่ 8) ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสันทุ่งพัฒนา
    สันทุ่งพัฒนา (หมู่ 20) ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
98-1-75
2547 ป่าชุมชนบ้านสันติพัฒนา
    สันติพัฒนา (หมู่ 11) ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน
    โป่งน้ำร้อน (หมู่ 6) ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2547 ป่าชุมชนป่าอนุรักษ์สันเจริญ
    สันเจริญ (หมู่ 1) ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2547 ป่าชุมชนป่าอนุรักษ์ต้นน้ำบ้านนาเจริญ
    นาเจริญ (หมู่ 11) ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
650-0-0
2547 ป่าชุมชนป่าอนุรัก์แม่เปาใต้
    แม่เปาใต้ (หมู่ 16) ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2547 ป่าชุมชนดงเวียงแก่น(บ้านม่วงยาย)
    ม่วง (หมู่ 3) ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
286-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านไทยเจริญ
    ไทยเจริญ (หมู่ 8) ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2547 ป่าชุมชนสันกู่(บ้านหล่ายงาว)
    หล่ายงาว (หมู่ 1) ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
102-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง
    หัวทุ่ง (หมู่ 10) ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
557-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองเก้าห้อง
    หนองเก้าห้อง (หมู่ 12) ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
568-1-36
2547 ป่าชุมชนบ้านดงมะดะ
    ดงมะดะ (หมู่ 15) ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
208-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยส้านพลับพลา
    ห้วยส้านพลับพลา (หมู่ 6) ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเหมืองลึก
    เหมืองลึก (หมู่ 8) ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
180-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโป่ง
    โป่ง (หมู่ 1) ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่มหาวัน
    ใหม่มหาวัน (หมู่ 12) ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
800-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเนินไทรพัฒนา
    เนินไทรพัฒนา (หมู่ 13) ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2547 ป่าชุมชนป่าซางดอยแก้ว
    ป่าซางดอยแก้ว (หมู่ 16) ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
43-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองด่าน
    หนองด่าน (หมู่ 6) ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
63-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านจำหวาย
    จำหวาย (หมู่ 2) ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
775-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสวนดอก
    สวนดอก (หมู่ 3) ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยสัก
    ห้วยสัก (หมู่ 1) ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านดอยจำตอง
    ดอยจำตอง (หมู่ 13) ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านดอยทอง
    ดอยทอง (หมู่ 17) ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
112-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอยฮางนอก
    บ้านดอยฮางนอก (หมู่ 3) ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
900-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านยางคำนุ
    ยางคำนุ (หมู่ 5) ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
585-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย
    หัวฝาย (หมู่ 3) ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
523-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านยกเจริญ
    ยกเจริญ (หมู่ 8) ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนมูล
    ดอนมูล (หมู่ 10) ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองสองห้อง
    หนองสองห้อง (หมู่ 8) ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านชัยมงคล
    ชัยมงคล (หมู่ 17) ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านร่องนอด
    ร่องนอด (หมู่ 9) ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
843-3-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหัวฝายพัฒนา
    หัวฝายพัฒนา (หมู่ 12) ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งม่าน
    ทุ่งม่าน (หมู่ 3) ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหลู้
    บ้านหลู้ (หมู่ 1) ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
134-3-70
2545 ป่าชุมชนห้วยบง
    ทุ่งทราย (หมู่ 3) ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแจมป๋อง
    แจมป๋อง (หมู่ 5) ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
800-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพระเนตร
    พระเนตร (หมู่ 4) ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยเดื่อ
    ห้วยเดื่อ (หมู่ 9) ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
378-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเจดีย์ใหม่
    เจดีย์ใหม่ (หมู่ 11) ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าแดง
    ดงเจริญ (หมู่ 16), ป่าแดง (หมู่ 2) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
900-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านยางฮอม
    ยางฮอม (หมู่ 17), ยางฮอม (หมู่ 8) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำแพร่ใต้
    น้ำแพร่ใต้ (หมู่ 19) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยส้านยาว
    ห้วยส้านยาว (หมู่ 13) ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหนองผักเฮือด
    หนองผักเฮือด (หมู่ 10) ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนดอยน้อย
    ดอยน้อย (หมู่ 4) ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-0-0
2545 ป่าชุมชนดอยก๊อดขี้เสือห้วยดินดำและห้วยท้อม
    ทุ่งกวาง (หมู่ 1) ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2545 ป่าชุมชนดงเสื่อบ้าน
    ดอนงาม (หมู่ 4) ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
35-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยไม้งุ้น
    แม่บง (หมู่ 7) ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านทรายงาม
    ทรายงาม (หมู่ 3) ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเมืองรวง
    เมืองรวง (หมู่ 5) ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคีรีสุวรรณ
    บ้านคีรีสุวรรณ (หมู่ 7) ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
112-0-14
2544 ป่าชุมชนบ้านแม่สาด
    แม่สาด (หมู่ 4) ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองสองห้อง(แปลง 1)
    หนองสองห้อง (หมู่ 8) ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าสัก
    ป่าสัก (หมู่ 2) ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
151-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งม่านเหนือ
    ทุ่งม่านเหนือ (หมู่ 13) ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
625-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านจำบอน
    จำบอน (หมู่ 5) ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยชมภู
    ห้วยชมภู (หมู่ 11) ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
108-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองเตา
    หนองเตา (หมู่ 4) ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านขวากใต้
    ขวากใต้ (หมู่ 4) ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านต้าหัวฝาย
    ต้าบุญยืน (หมู่ 3) ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งศรีเกิด
    ทุ่งศรีเกิด (หมู่ 3) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยหลวงเหนือ
    บ้านห้วยหลวงเหนือ (หมู่ 5) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
    ใหม่พัฒนา (หมู่ 10) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านงามเมือง
    งามเมือง (หมู่ 11) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านยางฮอม
    ยางฮอม (หมู่ 12) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,000-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสบห้วย(แปลงที่1-2)
    สบห้วย (หมู่ 1) ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-0-0
2544 ป่าชุมชนห้วยดอกเอื้องแลวและห้วยไม้ฮ่างห้วยดีหมี
    ประชาร่วมใจ (หมู่ 10) ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยหมากเอียก
    ห้วยหมากเอียก (หมู่ 14) ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตาดควัน
    ตาดควัน (หมู่ 15) ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
80-0-0
2544 ป่าชุมชนวัดป่าบ้านไทรทอง
    ไทรทอง (หมู่ 6) ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าซางงาม
    บ้านป่าซางงาม (หมู่ 2) ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,090-3-38
2544 ป่าชุมชนบ้านฝั่งหมิ่น
    ฝั่งหมิ่น (หมู่ 7) ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านดอนชุม (แปลงที่1-2)
    บ้านดอนชุม (หมู่ 21) ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา (ป่าเส้าถี่)
    บ้านใหม่พัฒนา (หมู่ 6) ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
82-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเขื่อนแก้ว
    บ้านเขื่อนแก้ว (หมู่ 9) ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านสันเจริญ
    สันเจริญ (หมู่ 11) ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,229-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านไร่
    ไร่ (หมู่ 7) ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,005-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านดอยจัน
    ดอยจัน (หมู่ 1) ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,500-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองเขียว-ห้วยโค้ง
    หนองเขียว (หมู่ 10) ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านลังกา
    ลังกา (หมู่ 4) ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,500-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านสันขี้เหล็ก
    สันขี้เหล็ก (หมู่ 2) ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
205-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านยายเหนือ
    บ้านยายเหนือ (หมู่ 2) ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
130-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านปางหัด
    ปางหัด (หมู่ 2) ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านผาแล
    บ้านผาแล (หมู่ 6) ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,600-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านทุ่งคำ
    บ้านทุ่งคำ (หมู่ 2) ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
16-3-12
2543 ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน บ้านพระเนตร
    บ้านพระเนตร (หมู่ 8) ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านต้าร่องไผ่
    บ้านร่องไผ่ (หมู่ 12) ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเจดีย์
    บ้านเจดีย์ (หมู่ 5) ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2543 ป่าชุมชนห้วยหม้อต่อม(บ้านป่าซางเหนือ)
    บ้านป่าซางเหนือ (หมู่ 1) ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2543 ป่าชุมชนสันหนองบัว
    ป่าซางใต้ (หมู่ 2) ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโป่งแพร่ (แปลงที่1-2)
    บ้านโป่งแพร่ (หมู่ 3) ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
108-0-0
2543 ป่าชุมชนดงพลับพลา
    ห้วยส้านพลับพลา (หมู่ 5) ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านดอยชมภู
    บ้านดอยชมภู (หมู่ 7) ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,120-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโป่งชัย (แปลงที่1-2)
    บ้านโป่งชัย (หมู่ 13) ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
143-0-0
2543 ป่าชุมชนดอยห้วยหมอปลา
    บ้านนาเจริญ (หมู่ 9) ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านห้วยขี้เหล็กกลาง (แปลงที่1-2)
    บ้านห้วยขี้เหล็กกลาง (หมู่ 11) ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
37-3-0
2543 ป่าชุมชนป่าดอยหนองเขียว
    ป่าแดงผ่านศึก (หมู่ 3) ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
180-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านป่าเฮี้ย
    บ้านป่าเฮี้ย (หมู่ 4) ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
800-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านป่าลัน
    บ้านป่าลัน (หมู่ 5) ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหัวดอย
    บ้านหัวดอย (หมู่ 6) ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
 
รวม
195,252-2-1 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :