หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 95 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองขาม
    บ้านหนองขาม (หมู่ 8) ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
778-3-8
2562 ป่าชุมชนบ้านเขาแจง
    บ้านเขาแจง (หมู่ 1) ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
414-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองนางแพรว
    บ้านหนองนางแพรว (หมู่ 6) ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
201-2-81
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองไก่ขัน
    บ้านหนองไก่ขัน (หมู่ 9) ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
100-3-89
2562 ป่าชุมชนบ้านสระสี่มุม
    บ้านสระสี่มุม (หมู่ 18) ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
83-0-15
2562 ป่าชุมชนบ้านโป่งยอ
    บ้านโป่งยอ (หมู่ 13) ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-3-28
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองโก
    บ้านหนองโก (หมู่ 2) ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,074-2-30
2561 ป่าชุมชนบ้านสระน้อย (แปลงที่ 1-3)
    บ้านสระน้อย (หมู่ 5) ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
152-0-48
2561 ป่าชุมชนบ้านเขาเสด็จ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านเขาเสด็จ (หมู่ 2) ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,012-1-35
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำขุ่น
    บ้านหนองน้ำขุ่น (หมู่ 9) ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
144-1-85
2560 ป่าชุมชนบ้านไทยประจัน
    บ้านไทยประจัน (หมู่ 5) ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
173-0-70
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวค่าย
    บ้านหนองบัวค่าย (หมู่ 2) ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
116-2-30
2560 ป่าชุมชนบ้านรางบัว (แปลงที่ 1-3)
    บ้านรางบัว (หมู่ 6) ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
330-3-0
2560 ป่าชุมชนบ้านทุ่งน้อย
    บ้านทุ่งน้อย (หมู่ 11) ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
349-3-83
2560 ป่าชุมชนบ้านรางเฆ่ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านรางเฆ่ (หมู่ 4) ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-0-65
2560 ป่าชุมชนบ้านเขาวังสดึงษ์
    บ้านเขาวังสดึงษ์ (หมู่ 1) ต.เขาแร้ง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
185-2-11
2560 ป่าชุมชนบ้านรางบัว
    ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า :
330-3-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยศาลา
    บ้านห้วยศาลา (หมู่ 7) ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
772-0-37
2558 ป่าชุมชนบ้านตากแดด
    บ้านตากแดด (หมู่ 2) ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
428-2-10
2558 ป่าชุมชนบ้านเนิน
    บ้านเนิน (หมู่ 16), บ้านเนิน (หมู่ 16) ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า :
63-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านบ่อเก่าบน
    บ่อเก่าบน (หมู่ 7) ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี
1,533-0-0
2558 บ้านห้วยจำปา
    ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
373-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านท่ามะขาม
    ท่ามะขาม (หมู่ 2) ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี
6,044-1-0
2558 ป่าชุมชนบ้านพุม่วง (แปลงที่ 1-2)
    ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,775-0-0
2558 บ้านแก้มอ้น
    ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
387-1-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยแห้ง
    ห้วยแห้ง (หมู่ 5) ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี
393-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านยางคู่
    ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี
388-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านเกาะมะซาง
    ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี
433-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองปากชัฎ
    ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
380-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมะสังข์
    ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านเขาพลอง
    ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากรวด และป่าเขาพอง จ.ราชบุรี
279-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านเขาถ่าน
    ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
96-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้อนหนองลังกา(2แปลง)
    บ้านหนองลังกา (หมู่ 3) ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,737-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านพุเกตุ
    พุเกตุ (หมู่ 4) ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพุยาง และป่าพุสามซ้อน จ.ราชบุรี
1,980-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองยายจู
    หนองยายจู (หมู่ 10) ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี
151-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านดอนเจริญ
    ดอนเจริญ (หมู่ 4) ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
55-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองแพงพวย
    หนองแพงพวย (หมู่ 9) ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี
414-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านท่ายาง
    ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี
1,600-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านสวนผึ้ง
    สวนผึ้ง (หมู่ 1) ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี
400-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองมะค่า
    หนองมะค่า (หมู่ 8) ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-2-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองโก
    หนองโก (หมู่ 2) ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี
256-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองปากทาง
    หนองปากทาง (หมู่ 6) ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
134-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเขาหลาว
    เขาหลาว (หมู่ 5) ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเขาหยอง
    เขาหยอง (หมู่ 12) ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
183-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหินกอง
    หินกอง (หมู่ 1) ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง
    หนองกลางดง (หมู่ 6) ต.ชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
65-2-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำใส
    หนองน้ำใส (หมู่ 3) ต.ชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
53-3-0
2551 ป่าชุมชนบ้านห้วยปลาดุก
    ห้วยปลาดุก (หมู่ 7) ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
226-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองรักษ์
    หนองรักษ์ (หมู่ 5) ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเขาส้ม
    เขาส้ม (หมู่ 7) ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-2-0
2550 ป่าชุมชนบ้านลำพระใต้
    บ้านลำพระใต้ (หมู่ 11) ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำใส
    บ้านหนองน้ำใส (หมู่ 7) ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองกอก
    บ้านหนองกอก (หมู่ 9) ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านรวกขวาง
    รวกขวาง (หมู่ 2) ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านพุยาง
    บ้านพุยาง (หมู่ 12) ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านทุ่งหินสี
    ทุ่งหินสี (หมู่ 8) ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองยายกะตา
    หนองยายกะตา (หมู่ 8) ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
53-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองไร่
    บ้าหนองไร่ (หมู่ 1) ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองตาเล็ก
    หนองตาเล็ก (หมู่ 8) ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านลำพระ
    ลำพระ (หมู่ 4) ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองเต่าดำ
    หนองเต่าดำ (หมู่ 13) ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำเขียว
    วังน้ำเขียว (หมู่ 2) ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองแดง
    หนองแดง (หมู่ 3) ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
560-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านระฆังทอง
    เขาชะงุ้ม (หมู่ 10) ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
122-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านน้ำพุ
    น้ำพุ (หมู่ 1) ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
270-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเขาแดน
    เขาแดน (หมู่ 12) ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
840-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านพุลุ้ง
    พุลุ้ง (หมู่ 9) ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
46-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านโคกแจง(แปลง1-2)
    โคกแจง (หมู่ 8) ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนเขานกกระจิบ
    เขานกกระจิบ (หมู่ 3) ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเขาน้อย
    บ้านเขาน้อย (หมู่ 6) ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเขาขลุง
    เขาขลุง (หมู่ 2), เขาขลุง (หมู่ 3), เขาขลุง (หมู่ 4), เขาขลุง (หมู่ 5), เขาขลุง (หมู่ 16) ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
352-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเขาพระ
    เขาพระ (หมู่ 5) ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
513-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านทุ่งกระถิน
    ทุ่งกระถิน (หมู่ 3) ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
944-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านโปร่งแก
    โปร่งแก (หมู่ 17) ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเขาปิ่นทอง
    เขาปิ่นทอง (หมู่ 6) ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหนองปรือ
    หนองปรือ (หมู่ 2) ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
294-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านแปดหลัง
    แปดหลัง (หมู่ 11) ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองศาลเจ้า
    หนองศาลเจ้า (หมู่ 5) ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
575-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองพันจันทร์
    ทุ่งหมูปล่อย (หมู่ 9) ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
53-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองจอก
    หนองจอก (หมู่ 5) ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
388-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองจอกบน
    หนองจอกบน (หมู่ 4) ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
472-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมะลิคร้อ
    ทุ่งมะลิคร้อ (หมู่ 1) ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
109-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองสีนวล
    หนองสีนวล (หมู่ 5) ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
187-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังปลาช่อน
    วังปลาช่อน (หมู่ 1) ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาพระเอก
    เขาพระเอก (หมู่ 8) ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองวัวดำ
    หนองวัวดำ (หมู่ 11) ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านลานคา
    ลานคา (หมู่ 8) ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
2543 ป่าชุมชนเขาชะงุ้ม
    เขาชะงุ้ม (หมู่ 6) ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
276-0-80
2543 ป่าชุมชนเขาแหลม
    บ่อน้ำออก (หมู่ 1) ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
450-0-0
2543 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเขากระชาย
    เขากระชาย (หมู่ 11) ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเขาหัวคน
    บ้านเขาหัวคน (หมู่ 4) ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2543 ป่าชุมชนเขานมใต้
    เขาค่าง (หมู่ 5) ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2543 ป่าชุมชนเขาล้าน
    เขาล้าน (หมู่ 9) ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
437-0-0
2543 ป่าชุมชนเขารัง
    เขารัง (หมู่ 7) ต.เขาแร้ง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2543 ป่าชุมชนเขาปากกว้าง
    เกาะตาพุด (หมู่ 4) ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
720-0-46
 
รวม
40,366-1-51 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :