หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 68 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2559 ป่าชุมชนบ้านทับกระดาษ
    บ้านทับกระดาษ (หมู่ 1) ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร จ.สุพรรณบุรี
734-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    บ้านหนองบัว (หมู่ 1) ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
162-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองมะค่าโมง
    หนองมะค่าโมง (หมู่ 1) ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร จ.สุพรรณบุรี
400-3-0
2559 ป่าชุมชนบ้านเขาวงศ์
    เขาวงศ์ (หมู่ 13) ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า :
209-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองการ้อง
    หนองการ้อง (หมู่ 11) ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,152-2-0
2559 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์พุทองห้วยคู้
    ทรัพย์พุทองห้วยคู้ (หมู่ 5) ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาทุ่งดินดำ และป่าเขาตาเก้า จ.สุพรรณบุรี
1,368-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านพวน
    พวน (หมู่ 13) ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาตะโกปิดทอง และป่าเขาเพชรน้อย จ.สุพรรณบุรี
544-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านจร้าใหม่ แปลง1
    ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,965-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านจร้าใหม่ แปลง2
    ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
51-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านทุ่งดินดำ
    บ้านทุ่งดินดำ (หมู่ 4) ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,643-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านทุ่งนาตาปิ่น
    บ้านทุ่งนาตาปิ่น (หมู่ 3) ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
852-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านชัฏหนองยาว
    บ้านชัฏหนองยาว (หมู่ 2) ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,579-0-0
2554 ป่าชุมชนเขาพุชี
    บุ่งยาง (หมู่ 6), หนองยายเงิน (หมู่ 2), ทุ่งกว้าง (หมู่ 5), เขาโล้น (หมู่ 9) ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,000-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองปลากระดี่
    บ้านหนองปลากระดี่ (หมู่ 2) ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,542-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านวังหน่อไม้ แปลง 1-2
    วังหน่อไม้ (หมู่ 5) ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
279-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่ แปลง2
    บ้านเขาใหญ่ (หมู่ 8) ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
31-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่แปลง1
    บ้านเขาใหญ่ (หมู่ 8) ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
135-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านวังทอง
    วังทอง (หมู่ 10) ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
41-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านกกเชียง
    กกเชียง (หมู่ 10) ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
437-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านวังจรเข้
    วังจรเข้ (หมู่ 6) ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
350-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดงเสลา
    ดงเสลา (หมู่ 2) ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,050-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านกกตาด
    กกตาด (หมู่ 9) ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,129-1-0
2550 ป่าชุมชนบ้านวังกกจาน
    วังกกจาน (หมู่ 3) ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
939-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านไผ่สีทอง
    บ้านไผ่สีทอง (หมู่ 4) ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,500-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยขมิ้น
    ห้วยขมิ้น (หมู่ 14) ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
296-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านทุ่ง
    ทุ่ง (หมู่ 4) ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร จ.สุพรรณบุรี
561-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านป่าเลา
    ป่าเลา (หมู่ 11) ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร จ.สุพรรณบุรี
301-2-0
2550 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำเขียว
    วังน้ำเขียว (หมู่ 8) ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,700-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านน้ำตกไทรทอง
    น้ำตกไทรทอง (หมู่ 7) ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,000-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองอุโลก
    บ้านหนองอุโลก (หมู่ 3) ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
362-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านม่วงฆะ
    ม่วงฆะ (หมู่ 7) ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,700-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านป่าสัก
    บ้านป่าสัก (หมู่ 12) ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านดงรัง
    ดงรัง (หมู่ 4) ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
550-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านละว้าวังควาย
    บ้านละว้าวังควาย (หมู่ 4) ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,200-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านน้ำตกไทรทอง
    บ้านน้ำตกไทรทอง (หมู่ 7) ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,000-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน
    บ้านพุน้ำร้อน (หมู่ 4) ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,113-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหุบตาอ้น
    หุบตาอ้น (หมู่ 6) ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,664-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านพุหวาย
    บ้านพุหวาย (หมู่ 4) ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
764-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านทุ่งใหญ่
    ทุ่งใหญ่ (หมู่ 7) ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,593-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมะกอก
    ทุ่งมะกอก (หมู่ 1) ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,080-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเขาธง
    เขาธง (หมู่ 9) ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านคอกช้าง
    คอกช้าง (หมู่ 5) ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,200-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านน้ำพุร้อน
    พุน้ำร้อน (หมู่ 4) ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,113-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหินลาด
    บ้านหินลาด (หมู่ 15) ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,195-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน
    บ้านพุน้ำร้อน (หมู่ 4) ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,113-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านทุ่งดินดำ แปลงที่1
    ทุ่งดินดำ (หมู่ 17) ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
853-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    หนองผือ (หมู่ 6) ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,953-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านป่าสัก(แปลง1-2)
    ป่าสัก (หมู่ 12) ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองอุโลก
    หนองอุโลก (หมู่ 3), หนองมะค่าโมง (หมู่ 1) ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
181-0-0
2547 ป่าชุมชนเขาน้ำโล้ง
    หัวเขา (หมู่ 6) ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
61-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเขาคีรี
    เขาคีรี (หมู่ 1) ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
140-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านกรอกตาโพธิ์
    กรอกตาโพธิ์ (หมู่ 12) ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
384-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหัวเขา
    หัวเขา (หมู่ 10) ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเขาเขียว
    เขาเขียว (หมู่ 9) ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
266-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านปากดง
    ปากดง (หมู่ 8) ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านน้ำพุ
    น้ำพุ (หมู่ 5) ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
209-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านกระเสียว
    กระเสียว (หมู่ 3) ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
64-0-0
2547 ป่าชุมชนเขาชะโอย
    เขาพระ (หมู่ 2), เขาพระ (หมู่ 10) ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
241-0-0
2547 ป่าชุมชนเขาใหญ่
    เขาพระ (หมู่ 2), ท่าม่วง (หมู่ 7) ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,769-0-0
2546 ป่าชุมชนบึงบ้านโพธิ์
    ดอนแค (หมู่ 6) ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2546 ป่าชุมชนบึงบ้านโพธิ์
    วังหน่อไม้ (หมู่ 5), ทับกระดาษ (หมู่ 1), โพธิ์ตะวันตก (หมู่ 2), โพธิ์ตะวันออก (หมู่ 3), โพธิ์ท่าทราย (หมู่ 1), หนองหม้อแกง (หมู่ 8), ลาตานวน (หมู่ 7) ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
147-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านวังหน่อไม้ แปลง 1
    วังหน่อไม้ (หมู่ 5) ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
86-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดอนกลาง
    ดอนกลาง (หมู่ 1) ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2544 ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนเขานางงาม
    เขานางงาม (หมู่ 9) ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร จ.สุพรรณบุรี
139-0-0
2544 ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนบ้านวังคัน
    วังคัน (หมู่ 1) ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
230-0-0
2544 ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนเขาพนมนาง
    เขาพนมนาง (หมู่ 2) ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
140-0-0
2544 ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนเขาปรง เทิดพระเกียรติฯ
    พรสวรรค์ (หมู่ 6) ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
216-0-0
2544 ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนเขาพุชี
    บุ่งยาง (หมู่ 6), หนองยายเงิน (หมู่ 2), ทุ่งกว้าง (หมู่ 5), เขาโล้น (หมู่ 9) ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,000-0-0
 
รวม
76,057-2-0 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :