หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 467 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2550 ป่าชุมชนบ้านเกษตรพัฒนา
    บ้านเกษตรพัฒนา (หมู่ 4) ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
752-3-85
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยบง
    บ้านห้วยบง (หมู่ 3) ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
90-0-28
2550 ป่าชุมชนเขาพระยาเดินธง บ้านหนองนาเหนือ หมู่ที่ 2
    ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
-
2550 ป่าชุมชนป่าเขาพระยาเดินธง บ้านหนองนาใต้ หมู่ที่ 1
    บ้านหนองนาใต้ (หมู่ 1), บ้านหนองนาเหนือ (หมู่ 2), บ้านห้วยบง (หมู่ 3), บ้านเกษตรพัฒนา (หมู่ 4) ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
-
2550 ป่าชุมชนบ้านโป่งสามหัว
    บ้านโป่งสามหัว (หมู่ 2) ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
438-3-98
2550 ป่าชุมชนบ้านซับม่วง
    บ้านซับม่วง (หมู่ 3) ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
132-2-35
2550 ป่าชุมชนบ้านกระทุ่มเหนือ
    กระทุ่มเหนือ (หมู่ 15) ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
418-0-29
2550 ป่าชุมชนบ้านเริงแก้ว
    เริงแก้ว (หมู่ 8) ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
27-0-19
2550 ป่าชุมชนตำบลดงอีจาน
    ดอนพัฒนา (หมู่ 9), ดอนตาอยู่ (หมู่ 2), ดงบัง (หมู่ 3), หนองตาเฮียง (หมู่ 5), หนองไทร (หมู่ 6), ม่วงงาม (หมู่ 7), หนองตาไก้ (หมู่ 8), ดงสันติ (หมู่ 10), ดอนเจริญ (หมู่ 11), ดงนคร (หมู่ 12), ดอนสมบูรณ์ (หมู่ 1), ดงเจริญ (หมู่ 4), ดงพัฒนา (หมู่ 13) ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
1,454-1-2
2550 ป่าชุมชนบ้านกระโดน
    กระโดน (หมู่ 5) ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
36-2-89
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม
    หนองกระทุ่ม (หมู่ 2) ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
74-0-91
2550 ป่าชุมชนบ้านโนนทราย
    โนนทราย (หมู่ 6) ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-2-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหาญฮี
    หาญฮี (หมู่ 12) ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านบัวเสียว
    บัวเสียว (หมู่ 7) ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-3-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดอนแรด
    ดอนแรด (หมู่ 2) ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
350-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านบึง (แปลงที่ 2)
    บึง (หมู่ 1) ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-2-0
2550 ป่าชุมชนบ้านบึง (แปลงที่ 1)
    บึง (หมู่ 1) ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-2-0
2550 ป่าชุมชนบ้านบึง
    บึง (หมู่ 9) ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
185-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่
    บ้านเขาใหญ่ (หมู่ 4) ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาห้ายอด
    บ้านเขาห้ายอด (หมู่ 1) ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านเกษตรศิริ
    บ้านเกษตรศิริ (หมู่ 5) ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง จ.ระยอง
150-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านเจ็ดลูกเนิน
    เจ็ดลูกเนิน (หมู่ 10) ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านมาบตารอด
    มาบตารอด (หมู่ 7) ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่
    ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วงพัฒนา
    ห้วงพัฒนา (หมู่ 7) ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
216-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านทุ่งห้าวา
    บ้านทุ่งห้าวา (หมู่ 8) ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
89-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านตากแว้ง
    ตากแว้ง (หมู่ 5) ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
174-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองปลาซิว
    บ้านหนองปลาซิว (หมู่ 8) ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
424-0-1
2550 ป่าชุมชนบ้านกระบกคู่
    กระบกคู่ (หมู่ 18) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า :
356-0-55
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองขาหยั่ง
    บ้านหนองขาหยั่ง (หมู่ 5) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
51-3-40
2550 ป่าชุมชนบ้านโนนฝาว
    ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า :
80-1-69
2550 ป่าชุมชนบ้านใหม่สำพันตา
    ใหม่สำพันตา (หมู่ 14) ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดู่-วังตะเคียน จ.ปราจีนบุรี
204-2-84
2550 ป่าชุมชนบ้านใหม่วังตะเคียน
    ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดู่-วังตะเคียน จ.ปราจีนบุรี
190-3-8
2550 ป่าชุมชนบ้านวังตะเคียน
    บ้านวังตะเคียน (หมู่ 5) ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยไคร้ จ.ปราจีนบุรี
125-3-45
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองประดู่
    บ้านหนองประดู่(บ้านหนองเขิน) (หมู่ 7) ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยไคร้ จ.ปราจีนบุรี
624-0-18
2550 ป่าชุมชนบ้านคีรีวัน
    คีรีวัน (หมู่ 1) ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
74-1-42
2550 ป่าชุมชนบ้านคลองสีเสียด
    คลองสีเสียด (หมู่ 8) ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
403-1-22
2550 ป่าชุมชนบ้านหินตั้ง
    หินตั้ง (หมู่ 7) ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
280-2-40
2550 ป่าชุมชนบ้านเนินมะค่า
    เนินมะค่า (หมู่ 9) ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
82-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านชัยพัฒนา
    ทุ่งมหาเจริญ (หมู่ 13) ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง จ.สระแก้ว
14-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านคลองพัฒนา
    ทุ่งมหาเจริญ (หมู่ 12) ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง จ.สระแก้ว
10-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแก่งสะเดา
    ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า :
10-2-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองเรือ
    บ้านหนองเรือ (หมู่ 15), บ้านหนองเรือ (หมู่ 15) ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง จ.สระแก้ว
100-3-0
2550 ป่าชุมชนบ้านซับมล
    ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า :
487-0-0
2550 ป่าชุมชนป่าเขาราวเทียน
    บุทางรถ (หมู่ 5) ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาราวเทียน จ.ชัยนาท
1,741-0-62
2550 ป่าชุมชนบ้านปฏิรูป
    ปฏิรูป (หมู่ 10) ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
368-1-77
2550 ป่าชุมชนบ้านซับขาม
    ซับขาม (หมู่ 8) ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
930-0-46
2550 โครงการป่าชุมชนห้วยทีใต้
    ห้วยทีใต้ (หมู่ 8) ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
61-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านขุมคำ (แปลงที่ 1-3)
    ขุมคำ (หมู่ 9) ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
265-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนดงทำเล
    แก้งกกก่อ (หมู่ 6) ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
419-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่างาม
    เหล่างาม (หมู่ 6) ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
178-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านนาดง (แปลงที่ 1-3)
    นาดง (หมู่ 8) ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
151-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 11) ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
670-0-0
2550 ป่าชุมชนโคกหนองงาช้าง
    บึงทับปรางค์ (หมู่ 9), บึงทับปรางค์ (หมู่ 10), หนองสำโรง (หมู่ 11), โพธิ์ทอง (หมู่ 12) ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
415-0-67.2
2550 ป่าชุมชนภูหลวงเหนือ
    บ้านโนนแดง (หมู่ 1), บ้านปอแดง (หมู่ 4), บ้านหลุมเงิน (หมู่ 5), บ้านหลุมหิน (หมู่ 6), บ้านหนองกก (หมู่ 7) ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2,699-3-81
2550 ป่าชุมชนภูหลวงใต้
    บ้านหนองนกเขียน (หมู่ 2), บ้านหนองกระทุ่ม (หมู่ 3), บ้านหนองหว้า (หมู่ 8), บ้านห้วยแก้ว (หมู่ 9), บ้านหนองนกเขียน (หมู่ 10) ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
3,348-0-28
2550 ป่าชุมชนบ้านบางพระจันทร์
    ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
60-0-0
2550 บ้านสวนสวรรค์
    ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
500-0-0
2550 บ้านนาเจริญ
    ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,500-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์เจริญ
    ทรัพย์เจริญ (หมู่ 18) ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
250-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโนนทอง
    โนนทอง (หมู่ 10) ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
406-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดงน้อย
    ดงน้อย (หมู่ 14) ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
557-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาทุ่ม
    นาทุ่ม (หมู่ 2) ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
756-3-58
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย
    ห้วยทราย (หมู่ 5) ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
34-1-36
2550 ป่าชุมชนบ้านท่าเสี้ยว
    ท่าเสี้ยว (หมู่ 2) ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
89-2-64
2550 ป่าชุมชนบ้านซับสมบูรณ์
    ซับสมบูรณ์ (หมู่ 9) ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
73-1-88
2550 ป่าชุมชนบ้านวังสมบัติ
    บ้านวังสมบัติ (หมู่ 7) ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านศรีเมืองใต้
    บ้านศรีเมือง (หมู่ 10) ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-0-75
2550 ป่าชุมชนบ้านม่วง
    บ้านม่วง (หมู่ 9) ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
292-1-89
2550 ป่าชุมชนบ้านนาสี
    บ้านนาสี (หมู่ 14) ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโคกลาน
    บ้านโคกลาน (หมู่ 5) ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขือน้ำ จ.อุดรธานี
34-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านถนน
    ถนน (หมู่ 5) ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-2-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองกุง
    หนองกุง (หมู่ 10) ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
75-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแยง
    แยง (หมู่ 3) ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
87-2-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนหนองสิม
    โนนหนองสิม (หมู่ 5) ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทาและป่าห้วยขยุง จ.ศรีสะเกษ
265-1-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านลาดเจริญ
    ลาดเจริญ (หมู่ 10) ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
258-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านโบกม่วง
    โบกม่วง (หมู่ 6) ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
96-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านสมสะอาด (แปลงที่ 1-2)
    สมสะอาด (หมู่ 1) ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
87-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเสาเล้า (แปลงที่ 1-3)
    เสาเล้า (หมู่ 9) ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
144-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านสองคอน
    สองคอน (หมู่ 10) ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
44-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนดวน
    โพนดวน (หมู่ 3) ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
132-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านบุ่งคล้า (แปลงที่ 1-2)
    บุ้งคล้า (หมู่ 5) ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
120-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านประหูต
    ประหูต (หมู่ 3) ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
213-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยสำราญ
    ห้วยสำราญ (หมู่ 6) ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-0-0
2550 บ้านโพธิ์
    บ้านโพธิ์ (หมู่ 4) ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
77-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองสระใคร
    บ้านหนองสระใคร (หมู่ 13) ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตำบลเชียงหวาง ป่าตำบลเพ็ญ และป่าตำบลสุมเส้า จ.อุดรธานี
16-0-0
2550 บ้านคำผักหนาม หมู่ 10
    บ้านคำผักหนาม (หมู่ 10) ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตำบลเชียงหวาง ป่าตำบลเพ็ญ และป่าตำบลสุมเส้า จ.อุดรธานี
40-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดอนข่า
    บ้านดอนข่า (หมู่ 8) ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตำบลเชียงหวาง ป่าตำบลเพ็ญ และป่าตำบลสุมเส้า จ.อุดรธานี
72-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวบาน
    บ้านหนองบัวบาน (หมู่ 5) ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2550 บ้านโคกสว่าง หมู่ 7
    บ้านโคกสว่างุ (หมู่ 7) ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
16-0-72
2550 ป่าชุมชนบ้านดงขันทอง
    ดงขันทอง (หมู่ 10) ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
36-1-90
2550 บ้านเตาไห หมู่ 1
    บ้านเตาไห (หมู่ 1) ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-1-50
2550 ป่าชุมชนบ้านนาพัง หมู่ 2
    บ้านนาพัง (หมู่ 2) ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกทับถ่านและป่าโคกวังเดือนห้า จ.อุดรธานี
65-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสร้างกวาง
    บ้านสร้างกวาง (หมู่ 8) ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกทับถ่านและป่าโคกวังเดือนห้า จ.อุดรธานี
200-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโนนสาวเอ้
    บ้านโนนสาวเอ้ (หมู่ 6) ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกน้ำเค็มและป่าโคกดอนโพธิ์ จ.อุดรธานี
50-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาน้ำชุ่ม
    บ้านนาน้ำชุ่ม (หมู่ 5) ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-1-55
2550 ป่าชุมชนบ้านนาไชยฟอง
    บ้านนาไชยพอง (หมู่ 6) ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า :
62-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านปางอุ๋ง
    ปางอุ๋ง (หมู่ 1) ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,315-2-50
2550 ป่าชุมชนบ้านปางเกี๊ยะ
    ปางเกี๊ยะ (หมู่ 11) ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,670-3-6
2550 ป่าชุมชนบ้านนาฮ่อง
    นาฮ่อง (หมู่ 5) ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,125-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาฮ่องใต้
    นาฮ่องใต้ (หมู่ 10) ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,672-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดอยเต่าใต้
    ดอยเต่าใต้ (หมู่ 10) ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-3-13
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวคำ
    หนองบัวคำ (หมู่ 5) ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,014-0-25
2550 ป่าชุมชนบ้านแปลง 3
    แปลง 3 (หมู่ 1) ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
13-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแปลง 8
    แปลง 8 (หมู่ 2) ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,633-3-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแปลง 4
    แปลง 4 (หมู่ 3) ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,953-1-3
2550 ป่าชุมชนบ้านแม่บวนเหนือ
    แม่บวนเหนือ (หมู่ 8) ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,330-2-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโป่งทุ่ง
    โปงทุ่ง (หมู่ 5) ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
491-1-16
2550 ป่าชุมชนบ้านกองวะ
    กองวะ (หมู่ 7) ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,900-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแม่บวนใต้
    แม่บวนใต้ (หมู่ 10) ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,425-0-87
2550 ป่าชุมชนบ้านโป้งโค้ง
    โป้งโค้ง (หมู่ 11) ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,375-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแม่ตูบ
    แม่ตูบ (หมู่ 9) ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,122-3-0
2550 โครงการป่าชุมชนป่าห้วยแม่หิน
    บ้านหัวทุ่ง (หมู่ 8) ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,800-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านร่องต้า
    บ้านร่องต้า (หมู่ 1) ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
678-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งทอง
    บ้านทุ่งทอง (หมู่ 7) ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านสะเลียมหวาน
    บ้านสะเลียมหวาน (หมู่ 3) ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
1,877-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าเวียง
    บ้านท่าเวียง (หมู่ 2) ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
3,000-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่แสลม
    บ้านแม่แสลม (หมู่ 6) ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
1,667-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านปางอ้า (แปลงที่ 1-2)
    บ้านปางอ้า (หมู่ 4) ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
6,523-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสะพานพุทธ
    ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
300-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านไทยเจริญ
    ไทยเจริญ (หมู่ 4) ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
125-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยไฮ
    ห้วยไฮ (หมู่ 10) ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
1,500-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านขุมคำ
    ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
30-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านจำปาทอง
    ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
70-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดงบัง
    ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
45-0-0
2550 ป่าุชุมชนบ้านดอนไผ่
    ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
7-0-75
2550 ป่าชุมชนบ้านดงเหล่า
    ดงเหล่า (หมู่ 8) ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
300-0-0
2550 บ้านห้วยหินขาว
    ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
891-0-0
2550 บ้านดอนขนุน
    ดอนขนุน (หมู่ 5) ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านป่ากุง
    บ้านป่ากุง (หมู่ 2) ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-2-74
2550 ป่าชุมชนบ้านวังขอนจิก
    ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
925-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดู่เหนือ
    ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
812-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองหาด
    ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านศาลา
    ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2550 ป่าชุมชบ้านวังจาน
    ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,212-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านวังไฮ
    ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
162-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านบงใหม่พัฒนา
    บงใหม่พัฒนา (หมู่ 11) ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
537-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสี่เหลี่ยม
    ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
225-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาเหนือ (แปลงที่ 1 -2)
    ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
157-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านดงยาง
    ดงยาง (หมู่ 14) ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
128-3-50
2550 โครงการป่าชุมชน บ้านหนองคำน้อย
    หนองคำน้อย (หมู่ 3) ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2550 โครงการป่าชุมชน บ้านหนองคำ
    หนองคำ (หมู่ 2) ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านกกโพธิ์
    กกโพธิ์ (หมู่ 6) ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมะอี่ จ.ร้อยเอ็ด
225-0-0
2550 โครงการป่าชุมชน บ้านหนองเม็ก
    หนองเม็ก (หมู่ 4) ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านผาน้ำย้อย
    ผาน้ำย้อย (หมู่ 9) ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมะอี่ จ.ร้อยเอ็ด
350-0-0
2550 โครงการป่าชุมชน บ้านท่าสะอาด1
    ท่าสะอาด (หมู่ 6) ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
800-0-0
2550 โครงการป่าชุมชน บ้านท่าสะอาด
    ท่าสะอาด (หมู่ 1) ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,300-0-0
2550 โครงการป่าชุมชน บ้านทรายทอง
    ทรายมูล (หมู่ 4) ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
804-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านวังเข
    วังเข (หมู่ 4) ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูเงินและป่าดงหนองฟ้า จ.ร้อยเอ็ด
40-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองผักตบ
    หนองผักตบ (หมู่ 3) ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูเงินและป่าดงหนองฟ้า จ.ร้อยเอ็ด
50-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองจอก
    หนองจอก (หมู่ 5) ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูเงินและป่าดงหนองฟ้า จ.ร้อยเอ็ด
82-0-0
2550 โครงการป่าชุมชน บ้านบาโค
    บาโค (หมู่ 4) ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ 3 แปลงที่ 2
    หนองบัว (หมู่ 3) ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-2-94
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ 3 แปลงที่ 1
    หนองบัว (หมู่ 3) ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
246-1-79
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนกอย หมู่ 2
    โนนกอย (หมู่ 2) ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-3-26
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านผือฮี หมู่ 8
    ผือฮี (หมู่ 8) ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านผือฮี หมู่ 1
    ผือฮี (หมู่ 1) ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
37-2-14
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเวินชัย หมู่ 5
    เวินชัย (หมู่ 5) ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
69-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเวินชัย หมู่ 5
    เวินชัย (หมู่ 5) ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านฟ้าห่วน หมู่ 8
    ฟ้าห่วน (หมู่ 8) ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านฟ้าห่วน หมู่ 2
    ฟ้าห่วน (หมู่ 2) ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
254-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านแจนแลน หมู่ 3
    แจนแลน (หมู่ 3) ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านแจนแลน หมู่ 3
    แจนแลน (หมู่ 3) ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านดงบัง หมู่ 9
    ดงบัง (หมู่ 9) ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
62-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านดงบัง หมู่ 9
    ดงบัง (หมู่ 9) ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเปาะ หมู่ 9
    เปาะ (หมู่ 9) ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าน้อย หมู่ 8
    เหล่าน้อย (หมู่ 8) ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
45-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าน้อย หมู่ 8
    เหล่าน้อย (หมู่ 8) ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าน้อย หมู่ 4
    เหล่าน้อย (หมู่ 4) ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
114-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเปาะ หมู่ 6
    เปาะ (หมู่ 6) ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
145-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำเขียว
    วังน้ำเขียว (หมู่ 5) ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านท่าหินโงม
    ท่าหินโงม (หมู่ 1) ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำเขียว
    วังน้ำเขียว (หมู่ 5) ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านท่าหินโงม
    ท่าหินโงม (หมู่ 1) ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านวังคมคาย
    วังคมคาย (หมู่ 6) ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
860-0-0
2550 ป่าขุมชนเขากี่
    เขากี่ (หมู่ 14) ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
590-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านเขากี่
    เขากี่ (หมู่ 14) ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
590-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านประดู่งาม
    ประดู่งาม (หมู่ 8) ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านวังบายศรี
    วังบายศรี (หมู่ 9) ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2550 ป่าชุมชนวังบายศรี
    วังบายศรี (หมู่ 9) ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2550 ป่าชุมชนประดู่งาม
    ประดู่งาม (หมู่ 8) ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2550 ป่าชุมชนวังคมคาย
    วังคมคาย (หมู่ 6) ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
860-0-0
2550 ป่าชุมชนโนนสำราญ
    โนนสำราญ (หมู่ 2) ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
5-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    โนนสวรรค์ (หมู่ 7) ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
25-0-0
2550 ป่าชุมชนโคกกระเบื้องไห
    โคกกระเบื้องไห (หมู่ 3) ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโนนสำราญ
    โนนสำราญ (หมู่ 2) ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโคกกระเบี้องไห
    โคกกระเบี้องไห (หมู่ 3) ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    โนนสวรรค์ (หมู่ 7) ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
25-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านป่าขนุน
    ป่าขนุน (หมู่ 6) ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ จ.ชัยภูมิ
180-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสวนป่า
    สวนป่า (หมู่ 8) ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซำผักหนาม จ.ชัยภูมิ
3-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสวนป่า
    สวนป่า (หมู่ 8) ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซำผักหนาม จ.ชัยภูมิ
3-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยสนามทราย
    ห้วยสนามทราย (หมู่ 6) ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยสนามทราย
    ห้วยสนามทราย (หมู่ 6) ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซำผักหนาม จ.ชัยภูมิ
400-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่
    บ้านนาไร่ใหญ่ (หมู่ 8) ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านบก
    บ้านบก (หมู่ 14) ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
113-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองทับม้า
    หนองทับม้า (หมู่ 12) ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
33-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองทับม้า
    หนองทับม้า (หมู่ 4) ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองคล้า
    บ้านหนองคล้า (หมู่ 9) ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
175-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาสะอาด
    บ้านนาสะอาด (หมู่ 7) ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,000-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองทับม้า
    หนองทับม้า (หมู่ 3) ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองโน
    บ้านหนองโน (หมู่ 6) ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
83-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโพนทอง
    บ้านโพนทอง (หมู่ 1) ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
189-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านน้อยดอกหญ้า
    บ้านน้อยดอกหญ้า (หมู่ 8) ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
52-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ศรีสะอาด
    ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
150-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านทุ่งโปร่งเหนือ
    ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
700-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
150-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านร้องกวาง
    บ้านร้องกวาง (หมู่ 2) ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
121-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านน้ำฮอก
    น้ำฮอก (หมู่ 3) ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,468-0-0
2550 บ้านสละ
    บ้านสละ (หมู่ 6) ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2550 บ้านห้วยยื่น
    บ้านห้วยยื่น (หมู่ 2) ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,200-0-0
2550 บ้านภูเวียง
    บ้านภูเวียง (หมู่ 3) ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
89-0-0
2550 บ้านใหม่สุขสันต์
    ใหม่สุขสันต์ (หมู่ 8) ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านศรีนาป่าน
    บ้านศรีนาป่าน (หมู่ 1) ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
72-0-0
2550 บ้านน้ำงาว
    บ้านน้ำงาว (หมู่ 5) ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2550 บ้านใหม่ผาขวาง
    บ้านใหม่ผาขวาง (หมู่ 10) ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
800-0-0
2550 บ้านกาใส
    บ้านกาใส (หมู่ 8) ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,500-0-0
2550 บ้านวังตาว
    บ้านวังตาว (หมู่ 7) ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
35-0-0
2550 บ้านสะเนียน
    สะเนียน (หมู่ 1) ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
457-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองแดง
    บ้านหนองแดง (หมู่ 5) ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2550 บ้านนาเจริญ
    นาเจริญ (หมู่ 8) ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,000-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดงไพรวัลย์
    ดงไพรวัลย์ (หมู่ 3) ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแคว้ง
    แคว้ง (หมู่ 2) ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,800-0-0
2550 บ้านโปร่งศรี
    โปร่งศรี (หมู่ 8) ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
700-0-0
2550 บ้านทุ่งข่า
    ทุ่งข่า (หมู่ 4) ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2550 บ้านเป้า
    เป้า (หมู่ 1) ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2550 บ้านฟ้า
    ฟ้า (หมู่ 1) ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
700-0-0
2550 บ้านจะเข้ภูหอม
    บ้านจะเข้ภูหอม (หมู่ 3) ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยหลอด
    ห้วยหลอด (หมู่ 5) ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสะเลียม
    สะเลียม (หมู่ 3) ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
57-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาก้า
    นาก้า (หมู่ 1) ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2550 บ้านท่าเลอ
    บ้านท่าเลอ (หมู่ 2) ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านไพรอุดม
    ไพรอุดม (หมู่ 5) ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านป่าค่า
    ป่าค่า (หมู่ 6) ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
2550 บ้านป่าค่า
    ป่าค่า (หมู่ 11) ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-0-0
2550 บ้านหัวทุ่ง
    หัวทุ่ง (หมู่ 9) ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
130-0-0
2550 บ้านนาหวาย
    นาหวาย (หมู่ 8) ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2550 บ้านนายาง
    นายาง (หมู่ 7) ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2550 บ้านนาบอน
    นาบอน (หมู่ 3) ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโซ้ (แปลงที่ 1-5)
    โซ้ (หมู่ 2) ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-31
2550 ป่าชุมชนบ้านแดนสามัคคี
    บ้านแดนสามัคคี (หมู่ 13) ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
425-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 12) ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
650-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโนนสูง
    บ้านโนนสูง (หมู่ 7) ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
425-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    บ้านหนองผือ (หมู่ 9) ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
575-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองกว้าง
    บ้านหนองกว้าง (หมู่ 7) ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
650-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านคำม่วง
    บ้านคำม่วง (หมู่ 14) ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,900-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยฝา
    บ้านห้วยฝา (หมู่ 13) ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,750-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านประชาสุขสันต์
    ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
337-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาเหมือง
    ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
110-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านป่าม่วง
    ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านพิมพ์พัฒนา
    ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโคกสวัสดี
    ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
84-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่
    ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
64-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโพนบก
    ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดงบาก
    ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
74-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านทรายทอง
    ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
146-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาสีนวลใน
    ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
107-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดงสง่า
    ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
113-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดงพัฒนา
    ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
355-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านภูพานทอง
    ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
15-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเชียงแสนพัฒนา
    ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
12-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านฮ่องสิม
    ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
67-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านจัดระเบียบ
    ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก จ.สกลนคร
23-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านกกแต้
    ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
252-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสุขเจริญ หมู่ที่ 10
    สุขเจริญ (หมู่ 10), สุขเจริญ (หมู่ 10), สุขเจริญ (หมู่ 10), สุขเจริญ (หมู่ 10) ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
187-3-41
2550 ป่าชุมชนบ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7
    ดงสว่าง (หมู่ 7), ดงสว่าง (หมู่ 7) ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกาแปลงที่ 1 จ.นครพนม, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
478-3-8
2550 ป่าชุมชนบ้านนาสีดา หมู่ที่ 6
    นาสีดา (หมู่ 6), นาสีดา (หมู่ 6), นาสีดา (หมู่ 6) ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
113-1-41
2550 ป่าชุมชนบ้านม่วง หมู่ที่ 7
    ม่วง (หมู่ 7), ม่วง (หมู่ 7) ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
304-3-62
2550 ป่าชุมชนบ้านน้อยชลประทาน หมู่ที่ 9
    น้อยชลประทาน (หมู่ 9), น้อยชลประทาน (หมู่ 9), น้อยชลประทาน (หมู่ 9) ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-3-67
2550 ป่าชุมชนบ้านสะพัง หมู่ที่ 7
    สะพัง (หมู่ 7) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านบะหว้า หมู่ที่ 10
    บะหว้า (หมู่ 10), บะหว้า (หมู่ 10) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
28-1-31
2550 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านโพนแดงใหญ่ หมู่ที่ 9
    โพนแดงใหญ่ (หมู่ 9) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-2-7
2550 ป่าชุมชนบ้านหินแฮ่ หมู่ที่ 12
    หินแฮ่ (หมู่ 12) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
601-0-19
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองบาก หมู่ที่ 15
    หนองบาก (หมู่ 15) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-3-43
2550 ป่าชุมชนบ้านเนินบ่อทอง หมู่ที่ 16
    เนินบ่อทอง (หมู่ 16) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-1-50
2550 ป่าชุมชนบ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 6
    ดอนพัฒนา (หมู่ 6), ดอนพัฒนา (หมู่ 6) ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
171-2-37
2550 ป่าชุมชนภูกระแต บ้านนาคำ หมู่ที่ 13
    บ้านนาคำ (หมู่ 13), บ้านนาคำ (หมู่ 13) ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านโพนตูมและป่านางุม จ.นครพนม, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
127-2-3
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 10
    แสนสำราญ (หมู่ 10), แสนสำราญ (หมู่ 10) ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเมา จ.นครพนม
431-0-0
2550 โครงการป่าชุมชน บ้านนานอ หมู่ที่ 3
    บ้านนานอ (หมู่ 3), บ้านนานอ (หมู่ 3) ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเมา จ.นครพนม
680-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองซน หมู่ที่ 1
    หนองซน (หมู่ 1), หนองซน (หมู่ 1), หนองซน (หมู่ 1), หนองซน (หมู่ 1) ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,116-2-10
2550 ป่าชุมชนบ้านชัยมงคล หมู่ที่ 7
    ชัยมงคล (หมู่ 7), ชัยมงคล (หมู่ 7) ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเมา จ.นครพนม
431-0-0
2550 โครงการป่าชุมชน เทพนิมิตร หมู่ที่ 9
    เทพนิมิตร (หมู่ 9) ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
166-0-81
2550 ป่าบ้านสามแยก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
    บ้านสามแยก (หมู่ 4), บ้านสามแยก (หมู่ 4), บ้านสามแยก (หมู่ 4) ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,202-0-16
2550 ป่าชุมชนบ้านคำแม่นาง หมู่ที่ 2
    คำแม่นาง (หมู่ 2), คำแม่นาง (หมู่ 2), คำแม่นาง (หมู่ 2), คำแม่นาง (หมู่ 2) ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
803-0-44
2550 ป่าชุมชนบ้านนานอ หมู่ที่ 12
    นานอ (หมู่ 12), นานอ (หมู่ 12) ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
191-3-37
2550 ป่าชุมชนบ้านนามน
    บ้านนามน (หมู่ 4) ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จ.นครพนม
227-0-15
2550 ป่าชุมชนบ้านคำผักกูด
    บ้านคำผักกูด (หมู่ 6) ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
190-3-0
2550 ป่าชุมชนบ้านปากช่อง
    บ้านปากช่อง (หมู่ 9) ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
239-1-89
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยลำโมง
    บ้านห้วยลำโมง (หมู่ 3) ต.คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
312-2-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน
    ห้วยหินฝน (หมู่ 6) ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,400-2-6
2550 ป่าชุมชนบ้านปากห้วยแม่ปะ
    แม่ปะ (หมู่ 5) ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,407-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาแพะ หมู่ที่ 9 ตำบลนาโบสถ์
    นาแพะ (หมู่ 9), แปลงที่ 1 (หมู่ ), แปลงที่ 2 (หมู่ ) ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า จ.ตาก
1,257-2-2
2550 ป่าชุมชนบ้านหัวแรด
    หัวแรด (หมู่ 8) ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
751-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านปากคลองร่วม
    ปากคลองร่วม (หมู่ 6) ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
159-0-0
2550 ป่าหมู่บ้านบ้านเขาน้ำสุด
    เขาน้ำสุด (หมู่ 6) ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
877-0-60
2550 บ้านเขาปรัง
    เขาปรัง (หมู่ 9) ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
728-1-27
2550 บ้านหนองสลุง
    หนองสลุง (หมู่ 13) ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
348-3-62
2550 บ้านหัวคงคา
    หัวคงคา (หมู่ 10), หัวคงคา (หมู่ 10) ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
779-1-99
2550 บ้านหนองยาง
    หนองยาง (หมู่ 8) ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก
815-3-80
2550 บ้านหนองไผ่
    หนองไผ่ (หมู่ 9) ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก
3,805-3-65
2550 บ้านท่าขอนเบน
    ท่าขอนเบน (หมู่ 8), ท่าขอเบน (หมู่ 8) ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
899-3-0
2550 บ้านหินลาด
    หินลาด (หมู่ 2) ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก
4,521-3-76
2550 บ้านซำบอน
    ซำบอน (หมู่ 6) ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
116-1-53
2550 ป่าชุมชนบ้านสระยายชี
    บ้านสระยายชี (หมู่ 6) ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดงยาง
    ดงยาง (หมู่ 3) ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหลวงแจ้ซ้อน
    บ้านหลวงแจ้ซ้อน (หมู่ 5) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สุกและป่าแม่สอย จ.ลำปาง
1,000-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านทุ่ง
    บ้านทุ่ง (หมู่ 4) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สุกและป่าแม่สอย จ.ลำปาง
2,000-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านน้ำหมีใหญ่
    บ้านหมีใหญ่ (หมู่ 1) ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
500-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านปางวุ้นพัฒนา
    บ้านปางวุ้นพัฒนา (หมู่ 16) ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
750-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านเนินทอง
    บ้านเนินทอง (หมู่ 14) ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาใหญ่ จ.อุตรดิตถ์
700-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านเขามะฆัง (บ้านบุ่งประชานิมิตร)
    บ้านบุ่งประชานิมิตร (หมู่ 12) ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาใหญ่ จ.อุตรดิตถ์
590-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านน้ำหมีใหม่เจริญ
    บ้านน้ำหมีใหม่เจริญ (หมู่ 11) ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
500-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านถ้ำดิน
    บ้านถ้ำดิน (หมู่ 11) ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาใหญ่ จ.อุตรดิตถ์
512-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านป่าไม้เนินสะอาด 6 แปลง
    บ้านป่าไม้เนินสะอาด (หมู่ 7) ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
2,018-1-88
2550 ป่าชุมชนบ้านนาคูหา
    นาคูหา (หมู่ 5) ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
338-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองบำหรุ
    หนองบำหรุ (หมู่ 13) ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านเขาพระยาพายเรือ
    เขาพระยาพายเรือ (หมู่ 5) ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
675-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านเนินม่วงพัฒนา
    ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
490-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านเขาไม้นวน
    ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านซับป่าพลูใหม่
    ซับป่าพลูใหม่ (หมู่ 8) ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านคีรีวงศ์
    ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
550-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านคีรีวงค์
    ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
550-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านท่ามะนาว
    ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
730-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านมอสำราญ
    มอสำราญ (หมู่ 15) ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
300-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแม่สอด
    แม่สอด (หมู่ 3) ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,300-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสักงาม
    ปางลับแล (หมู่ 4), มอมะนาว (หมู่ 6), สักงาม (หมู่ 1), ท่ามะเขือ (หมู่ 3) ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
85-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองปรือ
    หนองปรือ (หมู่ 9), หนองน้ำขุ่น (หมู่ 5), คลองแขยง (หมู่ 7) ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
42-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์เจริญ
    ทรัพย์เจริญ (หมู่ 8) ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านวังพึง
    วังพึง (หมู่ 8), หนองหัววัว (หมู่ 1), บ่อฟ้า (หมู่ 6) ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านบางลาด
    บางลาด (หมู่ 4), ทุ่งน้ำตก (หมู่ 3), น้ำโก้ (หมู่ 5) ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,500-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านคลองขมิ้น
    หนองหัววัว (หมู่ 7) ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,263-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านลานห้วยเดื่อ (แปลงที่ 1-4)
    ลานห้วยเดื่อ (หมู่ 1) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,075-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดงชัฎก้อม (แปลงที่ 1-2)
    ดงชัฎก้อม (หมู่ 10) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
9,319-3-21
2550 ป่าชุมชนบ้านใหม่เจริญธรรม
    ใหม่เจริญธรรม (หมู่ 14) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,850-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสระบัว (แปลงที่ 1-2)
    สระบัว (หมู่ 13) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,322-1-84
2550 ป่าชุมชนบ้านลานตาเกลี้ยง (แปลงที่ 1-2)
    ลานตาเกลี้ยง (หมู่ 2) ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,592-1-41
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองตาเรือ (แปลงที่ 1-2) หมู่ที่ 12 ตำบลวังหิน
    หนองตาเรือ (หมู่ 12) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
14,360-0-89
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    บ้านหนองบัว (หมู่ 7) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
8,498-2-14
2550 ป่าชุมชนบ้านมูเซอ
    มูเซอ (อุมยอม) (หมู่ 6) ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านมาบป่าแฝก หมู่ที่ 7 ตำบลตลุกลางทุ่ง
    มาบป่าแฝก (หมู่ 7) ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,630-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านชัยมงคล
    ชัยมงคล (หมู่ 9) ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,600-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านมีสุข
    มีสุข (หมู่ 8) ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,796-2-87
2550 ป่าชุมชนบ้านซับเปิบ
    ซับเปิบ (หมู่ 3) ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านคลองน้ำคันเหนือ
    คลองน้ำคันเหนือ (หมู่ 9) ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านซับเปิบใต้
    ซับเปิบใต้ (หมู่ 8) ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านซับเปิบเหนือ
    ซับเปิบเหนือ (หมู่ 6) ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านฝาย
    ฝาย (หมู่ 4), ใหม่พัฒนา (หมู่ 10), วงศ์ปัญญา (หมู่ 11), ทุ่งสมอ (หมู่ 1) ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
52-0-20
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองยายกะตา
    หนองยายกะตา (หมู่ 8) ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
53-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านรวกขวาง
    รวกขวาง (หมู่ 2) ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านทุ่งหินสี
    ทุ่งหินสี (หมู่ 8) ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเขากลอย
    บ้านเขากลอย (หมู่ 13) ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านคลองขนาน
    ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าตง
    ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
550-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านบางโก
    ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
550-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเขานาใน
    ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,230-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง
    ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,636-0-77
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านบางหิน
    บ้านบางหิน (หมู่ 5) ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,362-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านแสนสุข
    บ้านแสนสุข (หมู่ 2) ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,562-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านคลองชะอุ่น
    บ้านคลองชะอุ่น (หมู่ 1) ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
962-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเหนือคลอง
    ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองน้ำเฒ่า จ.สุราษฎร์ธานี
36-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านถ้ำครอบน้ำ(แปลงที่ 1)
    บ้านถ้ำครอบน้ำ (หมู่ 8) ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
97-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าฉาง
    บ้านท่าฉาง (หมู่ 3) ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองหัวเขียว และป่าคลองเกาะสุย จ.ระนอง
60-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านระวิ
    บ้านระวิ (หมู่ 5) ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่น และป่าราชกรูด จ.ระนอง
130-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านพรุตาโรย
    บ้านพรุตาโรย (หมู่ 5) ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่น และป่าราชกรูด จ.ระนอง
200-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านรังแตนใต้
    รังแตนใต้ (หมู่ 11) ต.จ.ป.ร อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำขาว จ.ระนอง
300-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านถ้ำสนุก
    บ้านถ้ำสนุก (หมู่ 5) ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าจรเข้
    ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเสียบญวน และป่าท่าสาร จ.ชุมพร
200-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำตก
    ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านเขาเขียว
    บ้านเขาเขียว (หมู่ 3) ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
126-0-46
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำใส
    บ้านหนองน้ำใส (หมู่ 7) ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองกอก
    บ้านหนองกอก (หมู่ 9) ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองไร่
    บ้าหนองไร่ (หมู่ 1) ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านพุยาง
    บ้านพุยาง (หมู่ 12) ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านลำพระใต้
    บ้านลำพระใต้ (หมู่ 11) ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหินงามพุพลู (แปลงที่ 1-3)
    หินงามพุพลู (หมู่ 11) ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังใหญ่ และป่าแม่น้ำน้อย จ.กาญจนบุรี
627-0-0
2550 ป่าชุมขนบ้านหนองตะโก (แปลง 1-2)
    หนองตะโก (หมู่ 4) ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
323-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านช่องไม้รัด (แปลง 1-2)
    ช่องไม้รัด (หมู่ 6) ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
777-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านเขานางพิมพ์ (แปลง 1-5)
    เขานางพิมพ์ (หมู่ 10) ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
1,255-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านวังดุม (แปลง 1-3)
    วังดุม (หมู่ 8) ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
884-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านรางเฆ่ (แปลง 1-3)
    รางเฆ่ (หมู่ 6) ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
996-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหวังใหม่
    หวังใหม่ (หมู่ 14) ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
56-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสระกลอย
    สระกลอย (หมู่ 5) ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัฎใหญ่ และป่าเขาสูง จ.กาญจนบุรี
1,199-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านคอเขา (แปลง 1-2)
    คอเขา (หมู่ 4) ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
321-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโกรกตารอด (แปลง 1-3)
    โกรกตารอด (หมู่ 6) ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัฎใหญ่ และป่าเขาสูง จ.กาญจนบุรี
289-0-0
2550 ป่าชุมชาบ้านท่าไม้ยาว
    ท่าไม้ยาว (หมู่ 6) ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านชุกกระเพรา
    ชุกกระเพรา (หมู่ 9) ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
447-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 4) ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัฎใหญ่ และป่าเขาสูง จ.กาญจนบุรี
224-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโป่งช้าง (แปลง 1-5)
    โป่งช้าง (หมู่ 5) ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองรี จ.กาญจนบุรี
418-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านวังแย้ (แปลง 1-2)
    วังแย้ (หมู่ 8) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองรี จ.กาญจนบุรี
694-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองมะค่า (แปลง 1-2)
    หนองมะค่า (หมู่ 9) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,015-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่ (แปลง 1-2)
    ห้วยใหญ่ (หมู่ 13) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,981-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองใหญ่ (แปลง 1-3)
    หนองใหญ่ (หมู่ 11) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองรี จ.กาญจนบุรี
1,689-0-11
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองรัง (แปลง 1-5)
    หนองรัง (หมู่ 21) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองรี จ.กาญจนบุรี
374-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านวังยาง (แปลงที่ 1-3)
    วังยาง (หมู่ 7) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองรี จ.กาญจนบุรี
640-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านกระพร้อยสองข้าม (แปลง 1-4)
    กระพร้อยสองข้าม (หมู่ 6) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองรี จ.กาญจนบุรี
1,187-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยองคต
    ห้วยองคต (หมู่ 7) ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
114-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแม่กาหัวทุ่ง
    แม่กาหัวทุ่ง (หมู่ 12) ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าสงวนแห่งชาติ
141-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านพวงพยอม
    พวงพยอม (หมู่ 6) ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
159-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสักลอใหม่
    สักลอใหม่ (หมู่ 8) ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
311-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสันทราย
    บ้านสันทราย (หมู่ 7) ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
169-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านผาลาด
    ผาลาด (หมู่ 5) ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
211-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านฐานพัฒนา
    บ้านฐาพัฒนา (หมู่ 16) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
19-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสันติสุข
    ฝายกวาง (หมู่ 11) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
442-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านใหม่เจริญไพร
    บ้านใหม่เจริญไพร (หมู่ 9) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
379-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแวนโค้ง
    บ้านแวนโค้ง (หมู่ 8) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
81-3-0
2550 ป่าชุมชนบ้านผาแดงบน
    ผาแดงบน (หมู่ 11) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,084-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านผาแดงล่าง
    ผาแดงล่าง (หมู่ 10) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
254-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านน้ำมิน
    น้ำมิน (หมู่ 6) ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
86-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 8) ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
993-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านไชยสถาน
    ไชยสถาน (หมู่ 4) ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
343-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาอ้อม (แปลงที่ 1-4)
    นาอ้อม (หมู่ 5) ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,966-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยส้าน
    ห้วยส้าน (หมู่ 4), บ้านห้วยส้าน (หมู่ 4) ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
65-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านเวียงกลาง
    เวียงกลาง (หมู่ 21) ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยอ้มใหม่
    ห้วยอ้มใหม่ (หมู่ 9) ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
52-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านก๊อดยาว (โพธิ์งาม)
    โพธิ์งาม (หมู่ 20) ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยเกี๋ยง (เกี๋ยงเหนือ)
    เกี๋ยงเหนือ (หมู่ 4) ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,812-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย
    หัวฝาย (หมู่ 9) ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยหินแดง (สันกอง)
    สันกอง (หมู่ 2) ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
45-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยข่อยหล่อย
    ห้วยข่อยหล่อย (หมู่ 12) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
680-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดงภูรี (แม่ต๋ำภูรี)
    แม่ต๋ำภูรี (หมู่ 3) ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโป่งไฮ
    โป่งไฮ (หมู่ 21) ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านมอล่อง
    มอล่อง (หมู่ 25) ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านบางตาหงาย
    บ้านบางตาหงาย (หมู่ 1) ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า :
53-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโหล๊ะจังกระ
    โหล๊ะจังกระ (หมู่ 6) ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
7-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านท่าช้าง
    ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 1 ตอนที่ 3 จ.พัทลุง
29-0-0
2550 ป่าชุมชนคลองท่าเกวียน บ้านทุ้งแจ้ ม. 7 ต.หารเทา
    ทุ้งแจ้ (หมู่ 7) ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2550 ป่าชุมชนควนเสาธง บ้านทุ่งผีปั้นรูป ม.8 ต.ป่าบอน
    ทุ่งผีปั้นรูป (หมู่ 8) ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านบางเขา
    บางเขา (หมู่ 5) ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำเขียว
    วังน้ำเขียว (หมู่ 8) ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,700-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยขมิ้น
    ห้วยขมิ้น (หมู่ 14) ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
296-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านป่าเลา
    ป่าเลา (หมู่ 11) ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร จ.สุพรรณบุรี
301-2-0
2550 ป่าชุมชนบ้านกกตาด
    กกตาด (หมู่ 9) ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,129-1-0
2550 ป่าชุมชนบ้านกกเชียง
    กกเชียง (หมู่ 10) ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
437-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านทุ่ง
    ทุ่ง (หมู่ 4) ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร จ.สุพรรณบุรี
561-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านวังกกจาน
    วังกกจาน (หมู่ 3) ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
939-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านวังจรเข้
    วังจรเข้ (หมู่ 6) ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
350-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดงเสลา
    ดงเสลา (หมู่ 2) ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,050-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านไผ่สีทอง
    บ้านไผ่สีทอง (หมู่ 4) ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,500-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านยางชุม
    บ้านยางชุม (หมู่ 6) ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
532-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสวนส้ม
    บ้านสวนส้ม (หมู่ 9) ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
93-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านน้ำตกสาย 2
    ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า :
16-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
    บ้านหนองหญ้าปล้อง (หมู่ 4) ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านวังไทร
    ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2550 โครงการป่าหมู่บ้านบ้านท่าเรือ
    ท่าเรือ (หมู่ 1) ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
18-0-58
2550 โครงการป่าหมู่บ้านบ้านป่าพรุ
    บ้านป่าพรุ (หมู่ 2) ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-80
2550 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านเสม็ดงาม หมู่ที่ 8
    เสม็ดงาม (หมู่ 8) ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านกุมแป ป่าบ้านในลุ่ม และป่าพรุควนเด้ง จ.นครศรีธรรมราช
643-1-0
2550 โครงการป่าหมู่บ้านบ้านสาขา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขึ้น
    สาขา (หมู่ 4) ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-3-51
2550 โครงการป่าหมู่าบ้านบ้านหนองบัว
    บ้านหนองบัว (หมู่ 2) ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-3-20
2550 โครงการป่าหมู่บ้านบ้านวัดโท
    วัดโท (หมู่ 7) ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-3-60
2550 ป่าชุมชนบ้านบนไร่
    บนไร่ (หมู่ 7) ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
525-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสำนักยอ
    สำนักยอ (หมู่ 7) ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
825-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านคลองกอย
    คลองกอย (หมู่ 15) ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
58-1-68
2550 ป่าชุมชนบ้านท่าโต้
    ท่าโต้ (หมู่ 4) ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
258-2-26
2550 ป่าชุมชนบ้านทุ่งงิ้ว
    ทุ่งงิ้ว (หมู่ 7) ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,680-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาแค
    บ้านนาแค (หมู่ 5) ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-3-42
2550 ป่าชุมชนบ้านปาเต๊ะ
    บ้านปาเต๊ะ (หมู่ 3) ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
57-2-49
2550 ป่าชุมชนบ้านควนโท๊ะ
    บ้านควนโท๊ะ (หมู่ 2) ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-1-52
2550 บ้านสว่างคีรี
    ต.โคกยาง อ.กันตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหวาง ป่าควนแดง และป่าน้ำราบ จ.ตรัง
300-0-0
2550 บ้านทับจาก
    ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,100-0-0
2550 บ้านพรุเตย ม.4 ต.กะลาเส อ.สิเกา
    บ้านพรุเตย (หมู่ 4) ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง จ.ตรัง
412-0-0
2550 บ้านนาหนองตรุด
    ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
55-0-0
2550 บ้านใสบ่อ
    ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเนียงแตก ป่าห้วยเคี่ยม และป่าหนองหนักทอง จ.ตรัง
80-0-0
2550 บ้านวังใหม่
    บ้านวังใหม่ (หมู่ 8) ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2550 บ้านสะพานเคียน
    บ้านสะพานเคียน (หมู่ 1) ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-2-0
2550 บ้านบางคราม
    ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าใสป่าแก่ จ.ตรัง
20-0-0
2550 ป่าหมู่บ้านไอร์ปีแซ
    ไอร์ปีแซ (หมู่ 5) ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลูโบีะลาเซาะ จ.นราธิวาส
8-0-0
2550 ป่าหมู่บ้านไอร์โซ
    ไอร์โซ (หมู่ 5) ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2550 ป่าหมู่บ้านกูยิ
    กูยิ (หมู่ 4) ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
 
รวม
296,572-2-96.2 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :