หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 237 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2553 ป่าชุมชนบ้านโคกมะค่าโหรน
    ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,187-1-25
2553 ป่าชุมชนป่าเขาอังคาร บ้านโคกมะค่าโหรน
    โคกมะค่าโหรน (หมู่ 12) ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอังคาร จ.บุรีรัมย์
1,088-0-28
2553 ป่าชุมชนป่าเขาอังคาร บ้านโคกพลวง
    โคกพลวง (หมู่ 11) ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,037-3-36
2553 ป่าชุมชนป่าเขาอังคาร บ้านโคกสะอาด
    โคกสะอาด (หมู่ 13) ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอังคาร จ.บุรีรัมย์
1,485-0-1
2553 ป่าชุมชนป่าเขาอังคาร บ้านหนองม่วง
    หนองม่วง (หมู่ 10) ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
875-2-63
2553 ป่าชุมชนป่าเขาอังคาร บ้านหนองทะยุง
    หนองทะยุง (หมู่ 11) ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอังคาร จ.บุรีรัมย์
827-2-3
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองเอียน
    บ้านหนองเอียน (หมู่ 3) ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก จ.บุรีรัมย์
460-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านสี่เหลี่ยม
    สี่เหลี่ยม (หมู่ 2) ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก จ.บุรีรัมย์
1,246-2-63
2553 ป่าชุมชนป่าเขาอังคาร เจริญสุข-สายบัว
    สายบัว (หมู่ 14) ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอังคาร จ.บุรีรัมย์
3,432-0-99
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านปลาเข็ง
    บ้านปลาเข็ง (หมู่ 3) ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
156-2-67
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านมาบเหลาชะโอน หมู่ที่ 5
    ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,600-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านยางงาม หมู่ที่ 5
    ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านคลองกะพง
    ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
124-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านจันทิ
    บ้านจันทิ (หมู่ 1) ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหินเพิงทึบทิวเขาบรรทัด จ.ตราด
73-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านแปลงเสมา
    แปลงเสมา (หมู่ 19) ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
47-1-20
2553 ป่าชุมชนบ้านวังดาล
    วังดาล (หมู่ 10) ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
51-3-21
2553 ป่าชุมชนบ้านชัยคลี
    ชัยคลี (หมู่ 11) ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
281-1-51
2553 ป่าชุมชนบ้านคลองอาราง
    คลองอาราง (หมู่ 16) ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-1-82
2553 บ้านหนองปุ๊ก
    มะเดื่อ (หมู่ 1) ต.พุดซา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-2-64
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองโบสถ์
    บ้านหนองโบสถ์ (หมู่ 16) ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี จ.นครราชสีมา
166-3-76
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองแคทราย
    บ้านหนองแคทราย (หมู่ 3) ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี จ.นครราชสีมา
162-0-23
2553 ป่าชุมชนโคกหนองไผ่
    หนองบง (หมู่ 12), หนองสมอ (หมู่ 14) ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
234-3-99
2553 ป่าชุมชนบ้านบุสนวนนอก
    บุสนวนนอก (หมู่ 7) ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
431-0-10
2553 ป่าชุมชนบ้านโคกตะพาบ
    โคกตะพาบ (หมู่ 3), โนนตาล (หมู่ 14) ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
214-1-54
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองพลวง
    หนองพลวง (หมู่ 8) ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
298-0-33
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนทรายน้อย
    โนนทรายน้อย (หมู่ 5) ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
469-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านถ่อน
    ถ่อน (หมู่ 2) ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
407-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนศาลา(แปลงที่1)
    โนนศาลา (หมู่ 9) ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
726-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนศาลา (แปลงที่ 2)
    โนนศาลา (หมู่ 9) ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
139-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านปากบุ่ง
    ปากบุ่ง (หมู่ 4) ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
204-0-0
2553 ป่าชุมชนเจียบกลาง
    น้อย (หมู่ 3), ด่านนอก (หมู่ 4), มะขามน้อย (หมู่ 5), ด่านเหนือ (หมู่ 7) ต.ด่านนอก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,844-2-65
2553 ป่าชุมชนไผ่หัวนาดง
    เก่า (หมู่ 1), น้อย (หมู่ 7) ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
398-1-38
2553 ป่าชุมชนบ้านวังโป่งเหนือ
    บ้านวังโป่งเหนือ (หมู่ 11), บ้านวังโป่งเหนือ (หมู่ 11), บ้านวังโป่งเหนือ (หมู่ 11), บ้านวังโป่งเหนือ (หมู่ 11), บ้านวังโป่งเหนือ (หมู่ 11), บ้านวังโป่งเหนือ (หมู่ 11) ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
671-0-12
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองพลอง
    หนองพลอง (หมู่ 4) ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
130-3-72
2553 ป่าชุมชนบ้านโคกเกริ่นร่มเย็น
    บ้านโคกเกริ่นร่มเย็น (หมู่ 13) ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
182-0-48
2553 ป่าชุมชนโคกสันติสุข
    บ้านโคกสันติสุข (หมู่ 9) ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา
357-3-29
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวงาม
    หนองบัวงาม (หมู่ 2) ต.โนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
65-0-64
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดตากล้า
    กุดตากล้า (หมู่ 4) ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
620-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าลาด
    ท่าลาด (หมู่ 10) ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
629-0-21
2553 ป่าชุมชนบ้านคำพี้
    บ้านคำพี้ (หมู่ 4) ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
103-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้
    บ้านห้วยไคร้ (หมู่ 5) ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
571-0-93
2553 ป่าชุมชนบ้านเปียงหลวง
    บ้านเปียงหลวง (หมู่ 1) ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
512-0-97
2553 ป่าชุมชนบ้านใหม่มะกายอน
    บ้านใหม่มะกายอน (หมู่ 3) ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
600-0-74
2553 ป่าชุมชนบ้านท้องฝาย
    ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านสวนหลวง
    บ้านสวนหลวง (หมู่ 3) ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-3-20.5
2553 ป่าชุมชนบ้านเหมืองลึก
    ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
599-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านต้นต้อง
    ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยางและป่าแม่อาง จ.ลำปาง
1,500-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านต้นฮ่างพัฒนา
    บ้านต้นฮ่างพัฒนา (หมู่ 7) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา จ.ลำปาง
811-0-0
2553 ป่าชุมชนตำบลหลวงเหนือ
    ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10,000-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านน้ำจำ
    ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
80-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านนาแรม
    บ้านนาแรม (หมู่ 1) ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านสาสบหก
    บ้านสาสบหก (หมู่ 2) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
470-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยริน
    บ้านห้วยริน (หมู่ 1) ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
6,829-0-0
2553 โครงการป่าชุมชน บ้านดงแดง
    ดงแดง (หมู่ 13) ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
103-2-86
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองเพียขันธ์
    หนองเพียขันธ์ (หมู่ 6) ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
98-2-99
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัวน้อย
    หนองบัวน้อย (หมู่ 5) ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
681-2-46
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านบัวเทิง(แปลงที่3)
    บัวเทิง (หมู่ 4) ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
4-3-86
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านบัวเทิง(แปลงที่1)
    บัวเทิง (หมู่ 4) ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
70-1-70
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านบัวเทิง(แปลงที่2)
    บัวเทิง (หมู่ 4) ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-2-72
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านนาหว้า หมู่ 19
    บ้านนาหว้า (หมู่ 19) ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
451-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีชุมพร หมู่ 9
    บ้านศรีชุมพร (หมู่ 9) ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,424-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีแก้ว หมู่ 8
    บ้านศรีแก้ว (หมู่ 8) ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,630-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีแก้ว หมู่ 6
    บ้านศรีแก้ว (หมู่ 6) ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,252-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกใหญ่ หมู่ 2
    บ้านโคกใหญ่ (หมู่ 2) ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,279-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านห้วยหินลับ
    ห้วยหินลับ (หมู่ 11) ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซำผักหนาม จ.ชัยภูมิ
775-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านห้วยทับนาย
    ห้วยทับนาย (หมู่ 8) ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
2,848-0-0
2553 ป่าชุมชนซับใหญ่พัฒนา
    ซับใหญ่พัฒนา (หมู่ 10) ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
1,615-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านเขาวงพระจันทร์
    เขาวงศ์พระจันทร์ (หมู่ 15) ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
143-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านทุ่งพระ
    ทุ่งพระ (หมู่ 2) ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
163-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองใหญ่ เพิ่มเติม แปลง 2
    หนองใหญ่ (หมู่ 5) ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า :
445-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านเวียงหลวง
    บ้านเวียงหลวง (หมู่ 9) ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
94-2-90
2553 ป่าชุมชนบ้านขุมเหล็ก
    บ้านขุมเหล็ก (หมู่ 2) ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
61-1-18
2553 ป่าชุมชนบ้านโนนค้อทุ่ง
    บ้านโนนค้อทุ่ง (หมู่ 5) ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
81-3-59
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองแอวมอง แปลง 1-2
    บ้านหนองแอวมอง (หมู่ 7) ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
78-1-33
2553 ป่าชุมชนบ้านเขื่อนคำลือ
    เขื่อนคำลือ (หมู่ 7) ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
41-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์สุนทร
    โพธิ์สุนทร (หมู่ 5) ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
54-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านผาสุก หมู่ที่ 8
    ผาสุก (หมู่ 8) ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
46-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านทองเกตุ
    ทองเกตุ (หมู่ 2) ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
45-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านผาสุก หมู่ที่ 11
    ผาสุก (หมู่ 11) ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
43-0-0
2553 บ้านทุ่งกลาง
    บ้านทุ่งกลาง (หมู่ 4) ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
515-0-0
2553 บ้านไร่พัฒนา
    บ้านไร่พัฒนา (หมู่ 9) ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,886-0-0
2553 บ้านกอก
    บ้านกอก (หมู่ 5) ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
431-0-0
2553 บ้านน้ำยาว
    บ้านน้ำยาว (หมู่ 3) ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
93-0-0
2553 บ้านทุ่งเฮ้า
    บ้านทุ่งเฮ้า (หมู่ 6) ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
741-0-0
2553 บ้านไร่
    บ้านไร่ (หมู่ 1) ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
254-0-0
2553 บ้านชื่นนาใหม่
    บ้านชื่นนาใหม่ (หมู่ 5) ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
260-0-0
2553 บ้านชื่นใหม่
    บ้านชื่นใหม่ (หมู่ 5) ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
260-0-0
2553 บ้านป่าแดง
    บ้านป่าแดง (หมู่ 8) ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2553 บ้านสบยาง
    บ้านสบยาง (หมู่ 5) ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
    ประเภทป่า :
-
2553 บ้านน่านมั่นคง
    บ้านน่านมั่นคง (หมู่ 7) ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านโสกทราย
    บ้านโสกทราย (หมู่ 8) ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
535-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านเก่าเดื่อ
    บ้านเก่าเดื่อ (หมู่ 6) ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
925-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านเก่าเดื่อ
    บ้านเก่าเดื่อ (หมู่ 7) ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,075-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านโนนอำนวย
    บ้านโนนอำนวย (หมู่ 8) ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านด่านช้าง
    บ้านด่านช้าง (หมู่ 10) ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2553 บ้านโคกกลาง
    ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
928-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านภูเงิน
    ภูเงิน (หมู่ 7) ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
475-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองนาหาร
    ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านห้วยหินลาด
    ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
66-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านโคกก่อง
    ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
54-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองแวง
    ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
154-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านวังเยี่ยม
    ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
18-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านตองโขบน้อย
    ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
15-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านตองโขบ
    ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยแคนน้อย
    ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านห้วยแคนใหญ่
    ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,168-2-41
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านดง
    ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยยาง
    ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่า
    ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเหียน
    ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-2-25
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนค้อ
    ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านดงน้อย
    ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
83-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านม่วงไข่
    ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
156-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองนางกอม
    ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
93-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าปอ
    ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านด่านม่วงคำ
    ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
118-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองสระพัง
    ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านโนนมาลา
    ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านแมด
    ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
    ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านสามัคคี หมู่ที่ 7
    สามัคคี (หมู่ 7), สามัคคี (หมู่ 7) ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
656-0-99
2553 ป่าชุมชนบ้านอูนนา หมู่ที่ 11
    อูนนา (หมู่ 11), อูนนา (หมู่ 11), อูนนา (หมู่ 11) ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
508-2-73
2553 ป่าชุมชนบ้านอูนนา หมู่ที่ 3
    อูนนา (หมู่ 3), อูนนา (หมู่ 3) ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
207-1-45
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองโอ่ง หมู่ที่ 1
    หนองโอ่ง (หมู่ 1), หนองโอ่ง (หมู่ 1) ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
63-1-78
2553 ป่าชุมชนบ้านดอนปอ หมู่ที่ 14
    ดอนปอ (หมู่ 14), ดอนปอ (หมู่ 14) ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
138-0-72
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองดุด หมู่ที่ 6
    หนองดุด (หมู่ 6) ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
36-3-34
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองดุด หมู่ที่ 8
    หนองดุด (หมู่ 8) ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านดอนปอ หมู่ที่ 7
    ดอนปอ (หมู่ 7) ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
108-1-16
2553 ป่าชุมชนบ้านนาตะแบง
    บ้านนาตะแบง (หมู่ 11) ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
47-3-45
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองนกเขียน
    บ้านหนองนกเขียน (หมู่ 4) ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,575-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านโพนไฮ
    บ้านโพนไฮ (หมู่ 3) ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
408-3-60
2553 ป่าชุมชนบ้านโคกยาว
    บ้านโคกยาว (หมู่ 7) ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
1,775-0-0
2553 ป่าชมชนบ้านนาดอกไม้
    บ้านนาดอกไม้ (หมู่ 8) ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
1,377-1-56
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองเอียนดง
    บ้านหนองเอียนดง (หมู่ 8) ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
205-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 7) ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
751-0-42
2553 บ้านหนองหญ้าคมบาง
    ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
496-1-28
2553 ป่าชุมชนบ้านมาบกระเปา
    ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านวังทับไทร
    ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
84-0-32
2553 ป่าชุมชนบ้านสามขา
    สามขา (หมู่ 6) ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
12,385-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านแก่น (แปลง1-2)
    แก่น (หมู่ 7) ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปราบ จ.ลำปาง
3,170-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านนายาง
    บ้านนายาง (หมู่ 5) ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปราบ จ.ลำปาง
1,334-0-0
2553 ป่าชุมชนบา้นนาไม้แดง
    นาไม้แดง (หมู่ 6) ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปราบ จ.ลำปาง
1,200-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านน้ำโจ้
    บ้านน้ำโจ้ (หมู่ 8) ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านสบปาน
    บ้านสบปาน (หมู่ 7) ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สุกและป่าแม่สอย จ.ลำปาง
300-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านฝางแล้ง
    บ้านฝางแล้ง (หมู่ 4) ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านเหล่าป่าสา
    บ้านเหล่าป่าสา (หมู่ 3) ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
958-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านหัวดาน
    บ้านหัวดาน (หมู่ 8) ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
65-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านย่านดู่
    บ้านย่านดู่ (หมู่ 10) ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปากห้วยฉลอง และป่าห้วยสีเสียด จ.อุตรดิตถ์
367-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านห้วยเจริญ
    บ้านห้วยเจริญ (หมู่ 8) ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
1,800-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองแห้ว
    บ้านหนองแห้ว (หมู่ 6) ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
170-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านปากห้วยแค
    บ้านปากห้วยแค (หมู่ 5) ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
275-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านนากล่ำ ม8
    บ้านนากล่ำ (หมู่ 8) ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย จ.อุตรดิตถ์
355-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านห้วยแมง (แปลง 1,2)
    บ้านห้วยแมง (หมู่ 3) ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
230-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านเนินหินแดง
    บ้านเนินหินแดง (หมู่ 8) ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
388-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านนาลับแลง
    บ้านนาลับแลง (หมู่ 5) ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระทิง จ.อุตรดิตถ์
750-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านซับสมบูรณ์
    ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
385-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านเจ็ดร้อยไร่
    บ้านเจ็ดร้อยไร่ (หมู่ 13) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า :
505-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านยอดห้วยแก้ว
    บ้านยอดห้วยแก้ว (หมู่ 20) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
52-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านเขาหินเทิน
    ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลา และป่าหว้ยคอกควาย จ.อุทัยธานี
390-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านโป่งมะค่า
    บ้านโป่งมะค่า (หมู่ 7) ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลา และป่าหว้ยคอกควาย จ.อุทัยธานี
947-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านอ่างห้วยดง
    บ้านอ่างห้วยดง (หมู่ 11) ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
765-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านคลองสมุย (แปลงที่ 1-4)
    บ้านคลองสมุย (หมู่ 7) ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
4,450-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านปากคลองลาน
    ปากคลองลาน (หมู่ 4) ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
612-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านหินโค้ว
    หินโค้ว (หมู่ 3) ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-39
2553 ป่าชุมชนบ้านส้มเกลี้ยง หมู่ที่ 7 ตำบลป่ามะม่วง
    ส้มเกลี้ยง (หมู่ 7) ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
34-3-1
2553 ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งกระเชาะ
    นาโพธิ์ (หมู่ ), แปลงที่ 1 (หมู่ ), แปลงที่ 2 (หมู่ ) ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา จ.ตาก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,166-3-24
2553 ป่าชุมชนบ้านห้วยพลู
    ห้วยพลู (หมู่ 6) ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
391-3-90
2553 ป่าชุมชนบ้านเขาต่อ
    เขาต่อ (หมู่ 4) ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
44-1-63
2553 ป่าชุมชนบ้านบางพัฒน์
    บ้านบางพัฒน์ (หมู่ 8) ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,754-1-48
2553 ป่าชุมชนบ้านนอกนา
    บ้านนอกนา (หมู่ 2) ต.เกาะตาชัย อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,524-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านทุ่งรัก
    บ้านทุ่งรัก (หมู่ 6) ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,785-2-85
2553 ป่าชุมชนเขาเก็ตหนี
    หัวควน (หมู่ 5) ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขากมลา จ.ภูเก็ต
1,011-1-80
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านกำสน (เขานา)
    ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี
35-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านไสใน
    ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
375-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านนาดอน
    ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
205-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านเขากุมแป
    ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
377-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองยอ
    บ้านหนองยอ (หมู่ 1) ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
750-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านมะขาม
    ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี
34-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านศิลางาม
    ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี
408-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านหน้าเขา
    หน้าเขา (หมู่ 17) ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
142-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านล่าง
    ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
429-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านบางริ้น
    ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
59-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยเหมือง
    บ้านห้วยเหมือง (หมู่ 13) ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านดวด
    บ้านดวด (หมู่ 2) ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-2-12
2553 ป่าชุมชนบ้านห้วยกรวด
    บ้านห้วยกรวด (หมู่ 8) ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
349-2-96
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำขุ่น (แปลงที่ 1-2)
    บ้านใหม่ (หมู่ 7) ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
718-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองปลิง (แปลงที่ 1-3)
    หนองปลิง (หมู่ 7) ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอนแสลบ และป่าเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
1,501-1-8
2553 ป่าชุมชนบ้านพยอมงาม
    พยอมงาม (หมู่ 1) ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
521-3-91
2553 ป่าชุมขนบ้านสมเด็จเจริญ (แปลง 1-2)
    สมเด็จเจริญ (หมู่ 6) ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,428-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านหนุน
    หนุน (หมู่ 6) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยขมนอก
    บ้านห้วยขมนอก (หมู่ 10) ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยบ่อ จ.เชียงราย
733-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนแก้วแปลง2
    บ้านดอนแก้ว (หมู่ 1) ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา จ.เชียงราย
228-3-2
2553 โครงการป่าชุมชนอนุรักษ์ดอยป่าสัก
    บ้านดอนใต้ (หมู่ 9) ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
155-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนแก้วแปลง3
    บ้านดอนแก้ว (หมู่ 1) ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา จ.เชียงราย
30-1-56
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนแก้วแปลง1
    บ้านดอนแก้ว (หมู่ 1) ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา จ.เชียงราย
387-0-67
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านหลวงใหม่พัฒนา
    บ้านหลวงใหม่พัฒนา (หมู่ 8) ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว จ.เชียงราย
2,750-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านหลวง
    บ้านหลวง (หมู่ 4) ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว จ.เชียงราย
3,866-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านปี้
    บ้านปี้ (หมู่ 7) ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยป่าแดง ป่าห้วยป่าตาล และป่าห้วยไคร้ จ.เชียงราย
1,314-3-52
2553 ป่าชุมชนบ้านแม่ห่างเหนือ
    บ้านแม่ห่างเหนือ (หมู่ 10) ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนหลวง และป่าห้วยโป่งเหม็น จ.เชียงราย
494-2-0
2553 ป่าชุมชนบ้านร่องนอด
    บ้านร่องนอด (หมู่ 9) ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนหลวง และป่าห้วยโป่งเหม็น จ.เชียงราย
161-3-32
2553 ป่าชุมชนบ้านแม่ห่าง (แม่ห่างใต้)
    บ้านแม่ห่างใต้ (หมู่ 6) ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนหลวง และป่าห้วยโป่งเหม็น จ.เชียงราย
400-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าจั่นแปลง2
    บ้านป่าจั่น (หมู่ 7) ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนหลวง และป่าห้วยโป่งเหม็น จ.เชียงราย
11-2-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าจั่น
    บ้านป่าจั่น (หมู่ 7) ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนหลวง และป่าห้วยโป่งเหม็น จ.เชียงราย
35-2-50
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่เปาเหนือ
    บ้านแม่เปาเหนือ (หมู่ 12) ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนห้วยงิ้ว ป่าเชียงเคี่ยน และป่าขุนห้วยโป่ง จ.เชียงราย
845-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่เปา
    บ้านแม่เปา (หมู่ 3) ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนห้วยงิ้ว ป่าเชียงเคี่ยน และป่าขุนห้วยโป่ง จ.เชียงราย
845-0-0
2553 ป่าชุมชนดงเวียงแก่น
    บ้านม่วง (หมู่ 3) ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
232-3-61
2553 ป่าชุมชนบ้านดอน
    ดอน (หมู่ 3) ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว จ.เชียงราย
466-3-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านพนาสวรรค์
    บ้านพนาสวรรค์ (หมู่ 9) ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย จ.เชียงราย
193-2-70
2553 ป่าชุมชนบ้านท่ามะโอ
    บ้านท่ามะโอ (หมู่ 8) ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย จ.เชียงราย
200-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านห้วยส้านพลับพลา
    บ้านห้วยส้านพลับพลา (หมู่ 6) ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย และป่าแม่กกฝั่งขวา จ.เชียงราย
122-3-25
2553 โครงการป่าชุมชนขุนห้วยแม่ซ้าย
    บ้านใหม่มหาวัน (หมู่ 12) ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
643-1-0
2553 ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่
    บ้านห้วยไร่ (หมู่ 1) ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสบกกฝั่งขวา จ.เชียงราย
210-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าลัน
    บ้านป่าลัน (หมู่ 5) ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสบกกฝั่งขวา จ.เชียงราย
1,554-1-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองป่าก่อแปลง3
    บ้านหนองป่าก่อ (หมู่ 3) ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
343-2-64
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองป่าก่อแปลง2
    บ้านหนองป่าก่อ (หมู่ 3) ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสบกกฝั่งขวา จ.เชียงราย
400-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองป่าก่อแปลง1
    บ้านหนองป่าก่อ (หมู่ 3) ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
16-3-95
2553 ป่าชุมชนบ้านประชาสามัคคี
    บ้านประชาสามัคคี (หมู่ 7) ต.เกาะเต่า อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านบานา
    บานา (หมู่ 2) ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-2-82
2553 ป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่ แปลง2
    บ้านเขาใหญ่ (หมู่ 8) ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
31-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่แปลง1
    บ้านเขาใหญ่ (หมู่ 8) ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
135-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านวังทอง
    วังทอง (หมู่ 10) ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
41-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
    บ้านหนองหญ้าปล้อง (หมู่ 1) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
382-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านท่าเสลา
    บ้านท่าเสลา (หมู่ 1) ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
92-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านเขาน้อยห้วยตามา
    บ้านเขาน้อยห้วยตามา (หมู่ 9) ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,331-0-0
2553 บ้านเขาโป่ง
    ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
98-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านนางพระยา หมู่ที่ 3
    บ้านนางพระยา (หมู่ 3) ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-2-7
2553 โครงการป่าชุมชนหนองหงส์
    บ้านชุมแสง (หมู่ 2) ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-2-74
2553 โครงการป่าชุมชนอ่าวอ้ายยอ
    ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนออกบ้านน้ำตก จ.นครศรีธรรมราช
608-2-84
2553 ป่าชุมชนบ้านอ่าวมิน หมู่ที่ 6 ตำบลเขาขาว
    อ่าวมิน (หมู่ 6) ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาขาว จ.นครศรีธรรมราช
337-3-0
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองกก (แปลงที่ 1-2)
    บ้านหนองกก (หมู่ 2) ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-2-45
2553 ป่าชุมชนบ้านพรุใหญ่
    บ้านพรุใหญ่ (หมู่ 6) ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-1-40
2553 ป่าชุมชนบ้านบุโบย
    ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
276-0-64
2553 ท่าขาม
    ท่าขาม (หมู่ 5) ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตระ ป่าห้วยหลอด และป่าเขาขุมทรัพย์ จ.สตูล
219-2-72
2553 บ้านจิจิก
    บ้านจิจิก (หมู่ 1) ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-1-54
2553 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำเย็น
    วังน้ำเย็น (หมู่ 8) ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
327-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านนูโร๊ะ
    บ้านนูโร๊ะ (หมู่ 1) ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
 
รวม
156,827-1-89.5 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :